........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

duminică, 2 decembrie 2012

Mesaj de la SaLuSa


Mike
(30 nov.2012; channeler Mike Quinsey)

Sunteți pe cale de a intra în ultima fază a călătoriei voastre și foarte curând veți experimenta o creștere importantă a nivelului de conștiință.

Cei mai mulți oameni sunt de acord că acest an a trecut mai repede decât oricare altul anterior și, după Ascensiune, viteza va crește încă și mai mult. Noi vrem să vă confirmăm că în ultima perioadă ați realizat mari progrese pe calea ascensiunii iar procesul continuă în mod accelerat.

Aruncând o privire dincolo de ascensionare, putem spune că munca noastră și a aliaților noștri va continua cu și mai mare succes deoarece nu mai întrevedem apariția unor factori externi perturbatori.

În curând, dificultățile din trecut, precum și întârzierile provenite din diverse cauze, nu se vor mai manifesta. Veți constata că viața în vibrațiile mai înalte este mult mai interesantă și înălțătoare iar spiritul de întrajutorare, de libertate și de bucurie va fi o caracteristică generală. Ființele umane vor avea sentimente frățești reciproce. Popoarele lumii voastre nu se vor mai urî iar barierele neînțelegerilor vor cădea. Pe măsură ce încrederea va fi restaurată, o mare schimbare se va produce în atitudinea popoarelor. Fiecare popor va înțelege, va accepta și va privi cu simpatie și interes cultura și obiceiurile celorlalte popoare.

Înțelegeți că modificările despre care vorbesc sunt pur și simplu primele pe listă, din multele care vor transforma radical societatea umană. Ele vor fi o piatră de temelie la propășirea ființei umane, a cărei civilizație va fi cunoscută și recunoscută în largul spațiu al galaxiei noastre. Nu veți mai fi acea neguroasă și primitivă civilizație aflată la marginea galaxiei, ci veți fi fecventatele noastre rude introduse (mai bine zis, revenite) în circuitul civilizațional galactic și universal. Modificările prezente care vă sunt la îndemână acum vor fi de scurtă durată deoarece voi vă veți despărți de dimensiunea a 3-a. Cu toate acestea trecerea, mutarea, în dimensiunile superioare, nu va fi una precipitată pentru că voi nu trebuie să aveți neclarități sau să rămâneți cu sechele ale traumelor existențiale ale dualității. Trecerea se va face la momentul când veți fi complet pregătiți. Chiar dacă nu cunoașteți cu exactitate care caracteristici ale Noii Lumi vor apărea primele în viața voastră, atunci când pregătirea va fi încheiată, implementarea se va face cu rapiditate. Oricum, procesul este unul accelerat și când semnalul va fi dat, saltul va fi produs fără tergiversări.

În prezent, nu acțiunile întunecaților sunt cele mai presante ci amploarea sarcinilor care trebuie rezolvate. O mare parte din proiecte sunt acum în derulare și e nevoie de multă secretizare pentru a proteja pe cei implicați. Din fericire, există acum din ce în ce mai mulți Lucratori intru Lumină care și-au ridicat mult energiile, ceea ce face ca impactul acțiunilor întunecaților asupra lor să nu mai poată fi puternic. Zilele întunecaților sunt numărate așa că acțiunile lor aproape că nu mai contează, dar mai apar și comportările antisociale ale unor indivizi scandalagii.

Deci, activitatea noastră și a celor care ne ajută este concentrată pe Ascensiune și pe trimiterea Luminii pentru a păstra pacea între indivizi, în societate și între țări. Desigur, aceasta poate fi îndreptată spre orice persoană, de exemplu, spre unul care vorbește împotriva procesului Ascensiunii pentru a slăbi voința celorlalți. Sunt măsuri de restabilire a normalității. Actionăm, deasemenea, pentru reducerea influenței celor care, din ignoranță sau rea-voință, blamează procesul ascensiunii încercând să-l nege sau să-l arunce în derizoriu.

Noi vă rugăm să aveți o atitudine pozitivă și vă garantăm că evenimentele anunțate, și pentru care omenirea și planeta s-au pregătit, sunt doar la căteva zile de manifestare. Portalul din 12.12.12 va ajuta pe foarte mulți oameni (noi apreciem că pe majoritatea) să pășească în dimensiunea a 5-a (după o foarte scurtă trecere prin 4D). Veți simți schimbarea vibrației ființei voastre, care va determina un alt fel de a gândi, alegerea altor criterii de selecție, altor valori umane, altor comportamente, altor gusturi (inclusiv în alimentație) și, mai ales, veți constata dorința de a aborda mai mult și mai intens aspectele spirituale ale ființei, în context universal. Orice vibrație joasă vă va face să o evitați și să căutați lumina și vibrațiile înalte. Această tendință, de a alege calea care urcă, va fi unanimă, ea explicându-se prin amintirea lungii perioade de întuneric prin care ați trecut și în care ați avut experiențe prin care n-ați mai vrea să treceți

După cum deja cunoașteți, iubirea este tot ce există, căci tot ceea ce există a fost creat din iubire și pentru iubire. Iubirea este energia cea mai fină, cea mai înalt-vibratorie, este sursa din care Creatorul a făcut toate universurile, toate lumile, întregul Cosmos. Dacă ea este acel ceva din care a fost creat totul, este simplu de înțeles că lipsa de iubire conduce, până la urmă, la anihilare. [Nota C.M.: Nimic nu ar exista dacă nu ar mai fi iubirea. Pentru a înțelege aceasta, problema trebuie privită la nivel macro. Desigur, în plan local, într-o zonă a universului, poate apărea situația ca un produs creat (o civilizație inteligentă, să zicem) ar începe să se îndepărteze de energiile iubirii. Dacă atitudinea persistă, frecvența de vibrație începe să scadă, trecându-se prin starea de materialitate din ce în ce mai grosieră. Aceasta înseamnă că energia iubirii este convertită din ce în ce mai mult și mai profund în energie negativă. Continuând cu această exemplificare ipotetică, putem spune că încărcătura negativă se acumulează tot mai mult, mișcarea încetinește și, în final, se ajunge la lipsa de mișcare. În acel moment ar apărea colapsul, disoluția, dezintegrarea, ca o consecință a faptului că nimic nu poate exista fără mișcare.

Spre aceasta se îndrepta destul de recent sistemul nostru planetar, maximul de negativitate atingându-se cam cu 70 de ani în urmă. În acea fază, din cauza extraordinarei mase negative care se acumulase, Pământul ajunsese la un pas de dezintegrare. Situația disperată a determinat-o pe Gaia să lanseze în univers semnalul SOS, prin care anunța că este imposibil să-și mai poată susține existența. De aici încolo, cunoașteți ceea ce a urmat: chemarea lui Dumnezeu către civilizațiile cele mai evoluate de a trimite lumină către planeta Pământ, ceea ce s-a și întâmplat, timp de 70 de ani și, în final, salvarea sistemului planetar (adică a planetei, florei, faunei, regnurilor animale și civilizației umane
). Astfel, sensul de deplasare a sistemului nostru planetar, care coborse adânc în planurile joaselor frecvențe, s-a schimbat la 180 de grade, îndreptându-se către din ce în ce mai multă lumină. Acum suntem pe punctul de a depăși frecvențele dimensiunii 3D, ca urmare a trimiterii către noi a unor imense cantități de lumină de către civilizațiile avansate ale universului. Dumnezeu a decis să nu ne oprim aici ci să ne continuăm înaintarea spre planurile superioare. Momentul trecerii în dimensiunile 4D și 5D va fi pe 12 dec. 2012. Cine nu are ”benzină” pentru a continua cursa, rămâne în planul 3D, cine are suficientă, trece ”granița” în 5D (împreună cu Mama Pământ), prin ”tunelul” recuperator 4D, și ajunge în 5D, în Noua Lume. Cei care au suficient ”combustibil” pot decide să nu se oprească nici în 5D ci să meargă mai departe, în alte dimensiuni, până li se termină..... ”benzina”(!). Sursele Înalte ne spun că vor exista câțiva care vor putea ajunge până în 7D, poate chiar mai sus. Povestea aceasta foarte adevărată, prin care umanitatea trece, este fascinantă și ea justifică marele interes pe care l-a suscitat întregul proces, în rândul nu numai al civilizațiilor Galaxiei dar și al întregului Univers].


Iubirea este, și asta o știți deja, cea mai puternică forță din Univers, și ea trebuie folosită cu înțelepciune și mult discernământ. Dumnezeu ne-a arătat mereu cum trebuie folosită cel mai bine puterea iubirii. Din acest motiv, ființele universurilor trebuie să învețe cum pot folosi puterea și fascinația iubirii. Întreaga putere a iubirii poate fi dată numai celor care au ajuns la un înalt grad de conștiință. Căci, vă puteți imagina ce s-ar poate întâmpla dacă atunci când veți ajunge să înțelegeți că sunteți dumnezei, ați fi nepregătiți din punctul de vedere al conștiinței, credinței și umilinței. Cunoașteți, desigur, că o ființă de lumină este cu atât mai capabilă să folosescă puterea iubirii cu cât este mai umilă. Puterea iubirii înseamnă și puterea creației și din această cauză nu poate fi lăsată o ființă să se dezvolte disproporționat: să-și crească puterea de creație fără să-și ridice corespunzător conștiința. Excepțiile au fost admise atunci când o societate avea nevoie de o lecție.

Dragilor, voi sunteți co-creatori împreună cu Dumnezeu, și în tot ceea ce creați îl implicați și pe El. Unii sunteți vindecători și vă folosiți câmpul energetic și gândul pentru a-i tămădui pe alții. Uneori nu aveți succes și vă întrebați din ce cauză. Într-un astfel de caz, explicația este că acela care primește ”tratamentul”, de fapt, la nivel de suflet, îl refuză. De ce ar face-o, dacă este bolnav, veți putea întreba? Pentru că acea vindecare ar fi o conturbare a programului cu care a venit în acea viață pacientul. De ex., poate că în program scrie că el trebuie să-și părăsescă corpul fizic la o anumită dată, dar prin acel tratament s-ar modifica graficul vieții, ceea ce nu este admis, căci ar trebui să se nesocotească liberul său arbitru.

Dragilor, în Federația Galactică a Luminii se lucrează intens pentru a finaliza o serie de proiecte începute. Rămânerile în urmă se datorează atitudinii ființelor umane (în special al conducătorilor) care au refuzat cu obstinență, au tergiversat să ia unele hotărâri sau să accepte propunerile și sugestiile noastre. Aceasta ne-a determinat să accelerăm mult unele etape. Noi nu putem renunța sau decala finalizarea unor programe decât dacă am primi asemenea aprobări. Din acest motiv, munca noastră cea mai imortantă este să ajutăm la evoluția celor de care depind acele programe sau să determinăm înlocuirea lor cu alții mai favorabili realizării unui anume proiect.


Sunt SaLuSa de pe Sirius și vă trimitem binecuvântările noastre, îndemnându-vă să vă mențineți moralul ridicat căci nu vrem să vedem pe cineva care renunță tocmai acum când este atât de aproape de linia de sosire..

SaLuSa

Sursa:
http://www.treeofthegoldenlight.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu