........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

joi, 4 octombrie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (XXII)Consiliul de Lumină al Federaţiei Galactice a Luminii (FGL) este coordonat în principal de siriusieni (civilizaţia din sistemul Sirius A) şi de pleiadieni (civilizaţia din constelaţia Pleiadelor). Ambele rase sunt umane şi destul de asemănătoare fiinţelor de pe Pământ (mai ales pleiadienii, care se aseamănă mult cu aşa-zisa „rasă nordică” - în general blonzi şi cu ochi albaştri). În ceea ce îi priveşte pe siriusieni, aceştia sunt fiinţe extraterestre cu un înalt nivel de evoluţie spirituală şi tehnologică; membrii lor sunt înalţi (2-2,5 metri) şi au trupurile destul de „subţiri”, însă cu forme armonioase. Ochii lor sunt foarte migdalaţi, mari şi de culoare închisă; părul este lung, de culoare alb-argintie, la fel ca şi pielea. Prezenţa siriusienilor impune prin demnitatea şi prestanța deosebită, prin fermitatea, dar şi blândeţea lor minunată. 
 
Nivelul de implicare al celor două civilizaţii (siriusienii şi pleiadienii) în evenimentele actuale de pe planeta noastră este foarte însemnat. Aceasta se datorează, pe de o parte, legăturilor genetice profunde pe care le avem cu ei (mai ales cu pleiadienii), iar pe de altă parte aspectelor de natură karma-ică (mai ales în ceea ce îi priveşte pe siriusieni, care se simt cumva răspunzători de marile suferinţe prin care umanitatea a trecut în trecutul îndepărtat, datorită unor teribile războaie cosmice ce au fost purtate pe planeta noastră de către alte civilizaţii din sistemele Sirius (în special Sirius B) şi Orion).
De altfel, siriusienii şi pleiadienii vor fi cele două rase principale din cadrul FGL care vor realiza Primul Contact cu omenirea, atunci când se vor produce aterizările în masă ale OZN-urilor, adică ale navelor cosmice cu care ei se deplasează. În legătură cu subiectul navelor cosmice (OZN-uri) ale acestor civilizaţii ET benefice, considerăm că este momentul potrivit pentru a prezenta câteva aspecte legate de funcţionalitatea şi caracteristicile acestora.
Navele pleiadiene sunt de multe tipuri şi mărimi; pentru activităţile comune legate de planeta Pământ sunt folosite aşa-numitele „nave de cercetare”, în general cu un diametru cuprins între 7 şi 10 metri. La rândul lor, acestea sunt de mai multe tipuri. 
Billy Meier
 Informaţii destul de bogate despre acest subiect, precum şi un set uimitor de fotografii au fost prezentate mai ales de către Billy Meier (pentru referinţe se poate consulta articolul din serie în care s-a prezentat pe larg subiectul).
În ceea ce priveşte navele siriusiene, acestea se încadrează într-o altă concepţie tehnologică, foarte avansată, care se bazează pe energia luminoasă (fotonică). Totuşi, este important să menţionăm că aceste nave cosmice au în comun o caracteristică esenţială: ele sunt nave organice, adică într-un anumit sens putem spune că ele sunt nişte „fiinţe” care interacţionează direct cu transmisiile mentale ale pilotului principal. În aceste condiţii, limitările inerente materiei fizice sunt transcense şi, graţie unor sisteme tehnologice foarte avansate, se pot realiza modificările de frecvenţă de vibraţie care plasează nava şi ocupanţii ei pe diferite nivele de manifestare a realităţii. Aceste aspecte sunt foarte greu de „digerat” pentru ştiinţa materialistă contemporană, mai ales pentru cea care există „la vedere”, adică pentru cea care este controlată şi cenzurată de „elita” masonică. Totuşi, adevărul apare cu claritate: aşa interacţionează majoritatea navelor cosmice (OZN-uri) cu realitatea fizică. Dubiile, întrebările, supoziţiile şi incertitudinile în această privinţă, la fel ca şi ipotezele sau „explicaţiile” ce sunt exprimate mai ales de unii oameni de ştiinţă înglodaţi în materialism fac parte din „glumele ştiinţifice ale secolului”.

Toate navele cosmice ale FGL sunt echipate cu computere organice extrem de evoluate, ce reprezintă baza funcţionării lor; ele reprezintă „creierele organice” ce le definesc în esenţă. Aceste computere au capacităţi gigantice de calcul şi sunt legate într-un mod încă neînţeles pentru ştiinţa noastră contemporană de ceea ce numim „subspaţiu” sau „vidul cuantic”. Astfel, limitările realităţilor pe care le numim spaţiu şi timp sunt transcense şi în acest mod vitezele de deplasare ale acestor nave, precum şi unele caracteristici ale lor, care sunt uimitoare, devin imediat explicabile, cel puţin la nivel general. Înţelegem de asemenea ce diferenţă enormă este între propulsia acestor nave şi modul lor de concepţie, şi motoarele bazate încă pe combustie internă, ce fac chiar şi în prezent „mândria” evoluţiei tehnologice pe Pământ. 
Mai mult decât atât, navele cosmice ale FGL ori ale altor civilizaţii benefice din celelalte Confederaţii Galactice, au capacitatea de a se interconecta aproape la toate nivelele cu fiinţele care le-au proiectat şi care le pilotează. În fiecare dintre aceste nave (OZN-uri) – şi mai ales în cele uriaşe, care sunt considerate nave-mamă sau de transport interstelar -  există o reţea generală, de ansamblu, ce asigură funcţionarea ei; pe lângă reţeaua de lucru generală (ce are în special o natură organică), există de asemenea o reţea mai mică ce asigură conectarea telepatică între toţi membrii navei respective. Oricine ar urca la bordul unei astfel de nave (cei care au făcut-o deja pot să certifice) este imediat „branşat” la această reţea, care monitorizează toate funcţiile corporale, procesele mentale şi stările emoţionale ale acelei ființe. Din această cauză, tehnologia uimitoare ce este implicată în construcţia navelor extraterestre ne apare mai mult ca o „fiinţă foarte inteligentă” şi ea reprezintă de fapt una dintre misterioasele zone de contact între viaţa organică şi ceea ce numim „inteligența artificială”.
O caracteristică extraordinară a acestei tehnologii extrem de avansate este aceea de a realiza călătorii galactice şi intergalactice; cu alte cuvinte, această tehnologie face posibilă călătoria între diferitele sisteme solare din interiorul galaxiei noastre sau călătoria în alte galaxii ale Universului fizic şi subtil. Posibilităţile fenomenale care se deschid la aceste niveluri sunt grandioase şi ele ne oferă, în acest stadiu în care ne aflăm, o idee incipientă a ceea ce reprezintă cu adevărat conceptul de libertate în manifestare. În această direcţie, a inspiraţiei şi chiar a contemplării grandorii nesfârşite a Creaţiei divine - atât la nivel macrocosmic cât şi la nivel microcosmic – sugerăm vizionarea acestui clip video, ce poate să constituie o minunată sursă de inspiraţie individuală: (nepreluat)
  
 Punctul forte al tehnologiei extraterestre ce face posibilă călătoria interstelară este acela că ea permite ajustarea frecvenţei de vibraţie a navei – considerată ca o fiinţă organică – astfel încât aceasta să se deplaseze într-un timp foarte scurt de la o stea la alta, de la un sistem solar la altul, de la o galaxie la alta. Pentru aceasta sunt folosite aşa-numitele „porţi stelare” (stargate), ca zone precise din spaţiu prin care navele civilizaţiilor ET ce realizează călătorii galactice sau intergalactice se proiectează după ce îşi ajustează frecvenţa de vibraţie în conformitate cu destinaţia pe care şi-au propus-o. Aceste „zone” speciale, care sunt de fapt nişte zone foarte precise de distorsiune spaţio-temporală, se găsesc mai ales în apropierea stelelor; ele reprezintă „adresa” în frecvenţă de vibraţie specifică a acestor corpuri cosmice şi permit „salturile” spaţio-temporale ale navelor. În ultimul timp apar tot mai multe filmări („stranii, în concepţia limitată sau cenzurată a ştiinţei contemporane sau a NASA), realizate chiar de sateliţi specializaţi, ce indică dovezi clare ale unor astfel de manifestări.
 
Desigur, toate acestea par pentru mulţi oameni nişte elemente fantastice, însă ei nu trebuie să uite cât de limitată a fost ştiinţa în concepţiile ei – atât teoretice, cât şi practice – de-a lungul timpului. Tocmai din această cauză, foarte curând după realizarea arestărilor în masă a membrilor cabalei criminale (adică după începerea fazei majore a Operaţiunii Green Light) şi după trecerea la noul sistem financiar mondial, civilizaţiile ET benefice vor începe o serie de transmisii de mare anvergură de pe uriaşele lor nave-mamă din spaţiu, ce vor fi emise prin reţelele de radio, TV şi Internet pe suprafaţa întregii planete, în care va fi prezentată adevărata istorie a omenirii şi modalitatea prin care tehnologiile foarte avansate au fost cenzurate de către „elita” satanică a masonilor, pentru a nu permite astfel progresul umanităţii. De asemenea, acele transmisii mondiale vor arăta felul în care civilizaţia spirituală din interiorul Pământului (Shambala) a contribuit foarte mult la realizarea giganticului plan divin în legătură cu planeta noastră, care în prezent se află foarte aproape de împlinirea lui glorioasă. Una dintre realizările remarcabile ale fiinţelor din Shambala a fost aceea de pregătire a unor zone special amenajate, paradisiace, pentru populaţia ce va fi adusă acolo atunci când suprafaţa planetei se va confrunta cu anumite mişcări geodezice, inevitabile pentru reajustarea la noua ei condiţie existenţială. Aceste zone minunate, ce au fost construite special în acest scop, sunt deja operaţionale şi aşteaptă momentul pentru a fi locuite de către fiinţele umane ce vor fi transportate acolo. Desigur, „mutarea” unei părţi a populaţiei de pe Pământ în aceste zone va fi temporară; reprezentanţii FGL au avansat ideea că perioada acestei tranziţii se va putea întinde de la câteva săptămâni la aproximativ 14 luni.
Astfel, anul 2013 va însemna practic adevăratul început de construcţie a societăţii galactice pe Pământ, care va dura probabil mai multe zeci de ani. Omenirea va deveni astfel, încetul cu încetul, membru cu drepturi depline în Federaţiile Galactice şi va cunoaşte îndeaproape toate minunile tehnologice şi spirituale ale unei vieţi cosmice, libere şi luminoase. Odată cu aceste transformări profunde, multe dintre planetele şi corpurile celeste din sistemul nostru solar vor suferi de asemenea transformări remarcabile, care le vor readuce la viaţă şi la manifestarea exuberantă pe care au avut-o în vremurile de demult, însă aceasta se va petrece acum pe un nivel mult superior.
Prezenţa în jurul Pământului a navelor siriusienilor, pleiadienilor şi a altor rase din FGL nu este întâmplatoare sau sporadică. Pentru a clarifica acest subiect, trebuie spus că flota de nave siriusiene este dispusă în jurul planetei noastre pe trei „inele” concentrice. 
Primul inel înconjură Pământul şi Luna; el conţine mai mult de un milion de OZN-uri, cele mai multe dintre ele fiind nave de dimensiuni mici (nave de cercetare şi de transport rapid), care nu posedă arme de luptă. Scopul lor principal este acela de a observa şi monitoriza activitatea oamenilor de pe planeta noastră, de a supraveghea anumite operaţiuni la nivelul flotei în ansamblu şi, de asemenea, de a transporta anumite obiecte ce nu pot fi teleportate în bazele de pe Pământ sau de pe Lună. Aceste baze siriusiene şi pleiadiene sunt plasate adânc în crusta planetei, mult sub nivelul suprafeţei şi chiar al fundului mărilor şi al oceanelor, fiind interconectate la o amplă reţea de comunicaţie cu aşezările locuitorilor din Shambala; alte baze sunt construite pe Lună, despre care oamenii ar trebui să devină conştienţi că reprezintă în realitate un uriaş nod de comandă cosmică şi un avanpost foarte elaborat de facilităţi în domeniul cercetării. Aceste facilităţi (sau baze logistice avansate) permit mai ales monitorizarea tehnologiei militare şi a armamentului de care dispune „elita” satanică a masonilor, care nu se referă la dispozitivele comune ce pot fi observate în luptele şi războaiele de la suprafaţa planetei, ci la dispozitive destul de avansate de atac interdimensional, ce au fost dezvoltate în timp de Guvernul Ocult al planetei. 

În jurul acestui prim inel al flotei interstelare de nave a FGL sunt dispuse câteva „spiţe” formate din nave cosmice de dimensiuni mai mari, al căror scop este acela de a supraveghea activitatea inelului interior al flotei şi, dacă este necesar, de a lua măsuri de protecţie atunci când situaţia o impune împotriva eventualelor ameninţări din spaţiu. Sediul de comandă centralizată al celui de al doilea inel al flotei interstelare a FGL este situat în subteranele planetei Marte şi este coordonat de rase de fiinţe non-umane ce fac parte din FGL. Legătura pământenilor cu o parte dintre aceste civilizaţii de fiinţe non-umane va fi realizată după ce Primul Contact cu pământenii se va desfăşura în condiţii armonioase; restul civilizaţiilor non-umane vor aştepta până când omenirea va dobândi un nivel de conştiinţă suficient de evoluat astfel încât să-i permită să înţeleagă şi să se adapteze fără probleme la caracteristicile fizice, mentale şi psihice ale unor astfel de fiinţe non-umane. 
Navele-mamă ce asigură controlul şi corelarea acţiunilor specifice inelului secundar al flotei sunt de dimensiuni relativ mari; practic vorbind, ele sunt nişte „planetoizi”, adică sunt nişte corpuri sferice aproape de mărimea unei planete. Vom vedea în cele ce urmează că în cazul altor Federaţii Galactice, cum ar fi Consiliul Andromeda, aceste uriaşe nave-mamă sunt construite după acelaşi model, fiind numite „biosfere”. 
O altă misiune a celui de al doilea inel al flotei interstelare este aceea de a asigura evoluţia tehnologiei armamentului, a apărării şi, în plus, de a pregăti planeta Marte pentru ca pe aceasta să fie recreate condiţiile de viaţă adecvate populaţiei de pe Pământ, după ce ea va ascensiona la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.

Sarcina principală a celui de al doilea inel al flotei interstelare a FGL este de a împiedica folosirea unui armament sofisticat de către „Iluminaţi” împotriva facţiunilor pozitive de pe Pământ, care luptă pentru eliminarea cabalei criminale a masonilor, redând astfel libertatea întregii omeniri. În acest scop, FGL a plasat anumite „staţii” interplanetare pentru a bloca orice activitate a zonelor în care au fost construite aşa-numitele „porţi stelare” (stargate), pentru a împiedica astfel desfăşurarea planurilor militare malefice ale cabalei criminale a masonilor şi a aliaţilor ei. Totodată, aceste veritabile „staţii” interplanetare, care au la bază o tehnologie foarte avansată, monitorizează orice distorsiune artificială a continuum-ului spaţio-temporal, pentru a preveni astfel eventualele construcţii de „porţi stelare”. 
Pentru cei care nu pot înţelege încă modalităţile de conversie a spaţiului şi timpului sau de accesare a diferitelor realităţi paralele ale Macrocosmosului, reamintim că planul fizic este de fapt o „concretizare” a unor realităţi mai subtile. Astfel, din „combinarea” energiei timpului şi a energiei luminii (la modul general vorbind, din combinarea timpului şi a electromagnetismului) a luat naştere „spaţiul fizic” aşa-zis tridimensional, din care este produsă „realitatea fizică”, pe care ştiinţa actuală o ridică în mod penibil la rang de unică şi supremă realitate, chiar dacă sunt deja multe alte dovezi despre existenţa unor realităţi cu mult mai subtile decât cea „fizică”. Mentalitatea limitată şi puterea iluziei au determinat însă o presiune constantă asupra conştiinţei umane, pe care „elita” satanică a masonilor a dorit să o menţină şi chiar să o amplifice tot mai mult, astfel încât să aibă un control deplin asupra populației planetei. În această direcţie, „Iluminaţii” – în colaborare cu reptilienii draconieni şi micii cenuşii - au construit mai multe tipuri de arme şi dispozitive foarte avansate faţă de ceea ce se cunoaşte în prezent, pe care le-au folosit la crearea unor distorsiuni ale realităţii, la realizarea unor noduri de tangenţă între dimensiunea fizică şi alte dimensiuni mai subtile, ori la manipularea energiei timpului (prin „dilatarea” sau „contracţia” ei) în sensul creării unor „bucle temporale” pentru ca evoluţia omenirii să fie blocată, ca într-o cuşcă fără ieşire. Unul dintre cele mai cunoscute „proiecte negre” de acest gen a fost celebrul Proiect Montauk. La perpetuarea acestor idei şi proiecte, care au făcut un rău imens întregii omeniri, au contribuit din plin prostia şi chiar imbecilitatea multor fiinţe umane care, pline de importanță şi de iluzia „inteligenţei” lor, s-au străduit de-a lungul timpului să-i convingă pe ceilalţi că toate acestea sunt de fapt nişte fantasme, nişte „teorii ale conspiraţiei” sau nişte „povestiri SF”, afirmând cu voci de stentori că nu există nimic altceva în afara materiei fizice.
Şi totuşi, în prezent au fost descoperite foarte multe dovezi în legătură cu existenţa şi activitatea acestor „proiecte negre”. Documentaţia ce poate fi consultată în acest sens – fie doar şi la nivel informaţional, fără a mai intra în detalii tehnice – este atât de vastă şi laborioasă, încât ar fi o dovadă de nasfârșită prostie ca cineva să mai nege aceste realităţi. De pildă, aproape toată lumea a simţit pe „propria ei piele” – într-o măsură mai mare sau mai mică - efectele nefaste ale acţiunii dispozitivelor HAARP ale Guvernului Ocult al „Iluminaţilor”, care influenţează în mod negativ cu trupul nostru si cu corpul nostru mental şi emoţional. Aceste instalaţii ce implică o tehnologie destul de avansată, dar de natură malefică, au fost şi încă mai sunt folosite pentru a determina controlul total al omenirii la nivel mental şi psihologic. Odată ce planul lor criminal ar fi fost realizat, „Iluminaţii” ar fi putut continua alterarea definitivă a informaţiei genetice la nivelul ADN-ului rasei umane de pe Pământ, împlinind astfel etapele care nu au fost încheiate din planul lor satanic ce a fost gândit după căderea Atlantidei, acum 13 000 de ani. Tocmai de aceea, una dintre misiunile importante ale FGL este de a preveni şi a neutraliza orice utilizare pe scară largă a acestor tehnologii malefice. Toate aceste aspecte vor fi în curând revelate întregii omeniri, care are dreptul să cunoască modul satanic în care a fost manipulată de „Iluminaţi” mai ales în ultimele 300 de ani.

Între cel de al doilea şi al treilea inel de nave din flota FGL există o „zonă de tampon” ocupată de câteva nave-mamă gigantice, de mărimea unei planete (mai mari decât cele din al doilea inel al flotei), pe care se desfăşoară vaste activităţi ştiinţifice şi de explorare. De asemenea, acestea sunt şi navele de comandă principale pentru realizarea Primului Contact. Ne putem întreba cum este posibil ca astfel de obiecte uriaşe să nu fie observate de pe Pământ cu ajutorul telescoapelor sau a altor mijloace. În acest sens, FGL urmează o procedură standard, stabilită de comun acord la nivelul Confederaţiilor Galactice, în ceea ce priveşte „ascunderea” sau ocultarea navelor respective în spatele unor ecrane protectoare, astfel încât să nu se permită observarea sau detectarea lor de către civilizaţiile inferioare din punct de vedere tehnologic (cum este cea de pe Pământ în acest moment). Totuşi, din când în când ecranul energetic protector, care face invizibile aceste nave uriaşe pentru telescoapelor astronomilor, este îndepărtat pentru scurte perioade de timp, pentru a arăta în acest fel „elitei” satanice a masonilor (ce formează Guvernul Mondial Ocult) că FGL este prezentă în sistemul nostru solar şi că nu intenţionează să-l părăsească până misiunea pe care şi-a asumat-o nu va fi complet îndeplinită. „Iluminaţii” sunt terorizaţi de prezenţa unei asemenea flote imense în spaţiu, în sistemul nostru solar şi mai ales în jurul planetei noastre, mai ales pentru că ei realizează insignifianta putere sau capacitate de împotrivire pe care o au împotriva acţiunii ei. Reprezentanţii ET ai FGL ştiu foarte bine că observarea episodică a unor nave-mamă imense, din inelele 2 şi 3 ale flotei interstelare, a fost realizată de multe ori de către astronomi (atunci când li s-a permis aceasta); oamenii de ştiinţă păstrează însă tăcerea asupra acestei informaţii esenţiale, tăcere care a fost impusă cu forţa prin cenzura cabalei criminale. Totuşi, atât membrii „elitei” masonilor, cât şi acele fiinţe care nu sunt capabile să gândească mai profund ori să aibă o intuiţie mai clară asupra lucrurilor, nu realizează faptul simplu că dacă imensa flotă interstelară a FGL ar fi avut cu adevărat intenţii negative în ceea ce priveşte planeta noastră şi dacă ea ar fi dorit cucerirea ei, acest lucru nu doar că ar fi fost realizat de mii de ani (ori chiar şi în prezent) în doar câteva ore, dar el ar fi însemnat totodată şi distrugerea altor civilizaţii malefice care au infestat planeta noastră. Lucrurile în Creaţie nu trebuie să se desfăşoare însă în acest mod, ci este necesar ca ele să-şi urmeze cursul firesc al evoluţiei şi experienţei, în conformitate cu nivelul propriu de conştiinţă al fiecărei civilizaţii în parte. Însuşi comportamentul plin de înţelepciune, de bunătate şi iubire al FGL, manifestat prin acest plan grandios şi prin desfăşurarea unor forţe gigantice în spaţiu ce implică fără îndoială un volum imens de energie şi de efort depus de nişte fiinţe minunate, este o garanţie a intenţiilor lor pline de iubire şi înţelepciune. În acest fel, FGL demonstrează multă umilinţă şi cunoaşterea legilor universale ale Creaţiei lui Dumnezeu, pe care le aplică într-un mod armonios şi integrat. 

Al treilea, ultimul şi cel mai larg inel al flotei interstelare a FGL este format din câteva milioane de nave-mamă imense, ale căror dimensiuni variază între câteva mii de kilometri în diametru (aproximativ de dimensiunea Oceanului Pacific, de exemplu), până la nave de dimensiunea planetelor Uranus sau Neptun. Între aceste gigantice nave-mamă se află de asemenea numeroase „platforme de transport”, de pe care navele civilizaţiilor membre ale FGL pleacă sau vin spre sau dinspre profunzimile spaţiului, de pe planetele şi din sistemele solare de care ele aparţin. Acest inel foarte vast şi complex cuprinde staţii imense de coordonare a zborurilor galactice, activitatea la acest nivel fiind foarte intensă.
Giganticele nave-mamă din cel de al treilea inel al flotei reprezintă „ariergarda”, ultimul bastion de apărare a Federaţiei în cazul în care flota este atacată; ele sunt componente ale unui sistem militar sofisticat, ce intră în acţiune şi se deplasează pe nivelul doi (al doilea inel) numai atunci când acest lucru devine necesar. Existenţa unui sistem organizatoric atât de vast şi de complex înştiinţează toate potenţialele civilizaţii cu intenţii oneroase că Pământul şi sistemul solar în care acesta se află experimentează în prezent un proces de transformare profundă, pe care nicio fiinţă, niciun grup de entităţi şi nicio civilizaţie – din planul fizic sau din planurile subtile ale manifestării – nu trebuie şi nu poate să o prevină. Coordonatorii traficului cosmic al FGL dirijează în fiecare moment, asistaţi de imense computere organice, toate zborurile galactice şi intergalactice ale navelor, precum şi modificările relaţionate de poziţie ale acestora pe diferitele nivele ale celor trei inele principale ale flotei interstelare.

Flota interstelară a FGL este de asemenea împărţită în două mari „categorii”: din prima categorie fac parte acele activităţi de lungă durată, ce includ personalul de control şi comandă, precum şi echipele medicale şi de explorare planetară; în cea de a doua categorie intră flotele unor civilizaţii membre ale FGL, care doresc să activeze temporar în această perioadă de transformări majore, ajutând flota principală a Federaţiei. Astfel, activitatea de monitorizare a Pământului este foarte complexă şi tocmai de aceea conducerea FGL cunoaşte foarte bine situaţia în care se află planeta noastră şi fiinţele care o populează; de multe ori, atunci când forţele celeşti superioare – cu care civilizaţiile avansate ale FGL se află continuu în legătură – au permis aceasta, s-a intervenit pentru a ajuta umanitatea să traverseze anumite perioade dificile ale istoriei ei. 

Dan Bozaru
De fapt, orice acţiune a FGL este o urmare directă a evenimentelor care se petrec pe Pământ, iar Consiliul ei de Lumină aşteaptă cu nerăbdare realizarea Primului Contact, ce va însemna astfel primul pas în noua eră galactică ce se deschide pentru omenire. În această direcţie, controlul şi coordonarea unei flote atât de complexe, care la rândul ei este compusă din numeroase flote secundare, este neobişnuită în „economia galactică”. În mod normal, o singură echipă ştiinţifică şi de explorare a flotei interstelare este mai mult decât suficientă pentru a realiza Primul Contact cu o civilizaţie, chiar şi inferioară. Totuşi, în ceea ce priveşte Pământul, problema a fost şi este infinit mai complexă, deoarece ceea ce se pregăteşte acum, aici, reprezintă o dimensiune foarte importantă a vieţii în Creaţie, fiind unică prin caracteristicile ei. Tocmai din această cauză, conjunctura actuală de pe planeta noastră se bucură de o atenţie deosebită atât din partea fiinţelor superioare celeste, cât şi din partea civilizaţiilor ET benefice, care toate conlucrează în vederea succesului deplin al translaţiei viitoare a omenirii la un nivel superior de conştiinţă.

Prof. Yoga  Dan Bozaru
SURSA: yogaesoteric
24 iulie 2012 

(pentru conf. C.M.)

Un comentariu:

  1. Nu inteleg cat mai continua rautatea si bataia de joc pe Pamant. Foarte multi oameni mor nevinovati, de fapt asa a fost intodeauna iar raul a dominat de cand este specia umana. Cand se vor termina toate astea? din ce in ce mai mult apare mai mult rau si se pare ca nimeni nu face nimic.

    RăspundețiȘtergere