”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 22 iulie 2011

Mesajul Înaltului Consiliu din Orion


(10 July 2011; channeler:  Karen Doonan)


Bine v-am găsit, preaiubiţilor! 
Revenim încă o dată pentru a vă ghida în ceea ce doriţi să experimentaţi în această viaţă. Ne întrebăm de ce oare, pentru unii, procesul ghidării prin inimile lor este atât ce dificil! Mulţi dintre cei care citesc cuvintele noastre, nu reuşesc să se detaşeze de procesul de gândire, atunci când îşi propun să lucreze doar cu inima.
În scopul de a crea haos (Nota C.M.: în sensul defocalizării conştienţei de la problemele eului nostru fals), trebuie să încercaţi să vă deplasaţi conştienţa la graniţa dintre material şi spiritual, ceea ce înseamnă a vă plasa în zona care delimitează mintea de inimă. Acesta va fi o stare de instabilitate, punctul vostru de conştienţă oscilând intre cele două stări, modalitate în care veţi regăsi caracteristici ale haosului. Starea de imprecizie, de lipsă de focalizare pe ceva anume, se va datora diferenţelor de vibraţie care apar între cele două planuri. Starea de haos apare din cauză că mintea, focalizată pe logică şi regăsirea unor experienţe trecute nu se poate pune de acord cu sensurile pe care le validează inima. Zona aceasta de invalidare a gândirii dar şi nestabilizării pe frecvenţele înalte ale inimii, crează ceea ce se numeşte haos. Asistenţa noastră pentru voi vizează tocmai această zonă din manifestarea subtilă a fiinţei voastre, cu atât mai mult cu cât ea este însoţită de momente de defocalizare, lipsă de coerenţă, de claritate, care fac să apară sentimentul de teamă, de nesiguranţă, de dezintegrare şi de moarte.
Aceste stări de panică şi dezorientare sunt create de minte, care nu mai găseşte modelul unei experienţe trecute. Mintea nu acceptă nimic care să se abată de la căile bătătorite ale experienţelor trecute din viaţa fiinţei căreia-i foloseste sau din mintea colectivă. 
Mintea poate crea scenarii nenumărate privind insecuritatea fiinţei voastre, amplificând la infinit aceste scenarii ce pot deveni din ce în ce mai agravante şi, până la urmă, greu de stăpânit. Fiinţa care se lasă împinsă în labirintul acestor scenarii se simte din ce în ce mai pierdută, mai singură şi neajutorată, în final, clacând şi recurgând la fapte disperate şi ilogice.

O mare parte din ceea ce propagă în majoritatea cazurilor mass-media planetară se referă la acte antisociale, multă dezinformare prin minciună şi manipularea informaţiei. Cercurile colportorilor de neadevăruri au scopuri precise în răspândirea actelor antisociale şi ponegrirea celor care încearcă să ridice conştiinţa fiinţei umane. Prin aceasta, ei abat atenţia opiniei publice de la actele lor de jaf, corupţie, nelegiuire şi crează multă enegie negativă, mijlocul lor principal de a se crampona de edificiile vechilor energii. Moartea şi distrugerea, frica şi minciuna, sunt armele lor de bază pe care le utilizează permanent în mii de modalităţi, cărora, până la urmă, le cad victimă oamenii cinstiţi dar ignoranţi sau interesaţi. (Nota C.M.:Din păcate, şi în România, propaganda mincinoasă, ura şi lipsa de deontologie profesională, sunt mijloacele permanente de care se folosesc posturi tv. precum Antena 3, 2 şi 1, Realitatea, OTV etc).
Multe filme care sunt făcute pentru divertisment au ca temă moartea şi distrugerea inoculând în mintea oamenilor (mai cu seamă a celor tineri) sentimente antisociale. 

Când mintea fiinţelor umane este îmbâcsită cu scenarii de moarte şi distrugere, intelectul lor pervertit (mai ales dacă sunt tineri sau viciaţi de droguri şi alcool) continuă să amplifice scenariile „ în regie proprie”. Asupra acestor dezorientaţi sau răuintenţionaţi lucrează fabricile ce producere a minciunii care aţâţă instinctele primare ale celor cu nivel scăzut de educaţie..
Sfatul nostru prietenesc este de a evita vizionarea sau ascultarea acelor posturi care nu văd nimic bun în orice s-ar face, tuturor evenimentelor difuzate găsindu-le motivaţii care să incite fiinţa umană la dezordine, disperare şi revoltă, tocmai împotriva acelor (puţini, este adevărat!) care încearcă să îndrepte lucrurile şi să instaureze pacea şi înţelegerea între oameni. Este destul de simplu să depistaţi sursele care transmit informaţii trunchiate sau interpretate deformat pentru a crea scenarii care nu se regăsesc în realitatea colectivităţilor cărora li se adresează. Dacă informaţia care vă parvine pare a avea ceva provocator, ceva alarmist, fără a trata şi latura pozitivă a evenimentului, să fiţi siguri că este o încercare de manipulare. Nu există fapt sau acţiune din societatea voastră care să nu aibă o explicaţie favorabilă sau defavorabilă. Aplicându-vă discernământul, puteţi destul de simplu să înţelegeţi ce s-a intenţionat cu acea informaţie.
Frica este o emoţie, care poate reduce vibraţia fiinţei umane, pâna la nivelul la care omul nu-şi mai poate găsi calea care să-l readucă la o gândire normală şi neinhibată de sentimentul neputinţei. Cei care trec prin asemenea stări pot găsi soluţia salvatoare dacă nu-şi vor mai alimenta frica şi se vor adânci în propria fiinţă, nu pe calea intelectului ci pe cea inimii.


Noi, care în trecutul nostru îndepărtat, am trecut prin ceea ce treceţi voi acum, ne-am asumat sarcina de a vă orienta până când vălul iluziei nu vă va mai acoperi raţiunea. Intenţionăm ca prin discursul nostru să provocăm declanşarea în fiinţa voastră a interesului de a vă cunoaşte pe voi înşivă şi locul pe care-l ocupaţi de fapt în universul fiinţelor înteligente. Simţămintele pe care le încercaţi atunci când citiţi aceste rânduri, pot fi fie unele de frustrare, de neacceptare şi de revoltă, fie de înţelegere şi aprobare. Oricum, ele relevează starea voastră de spirit interioară şi indică nivelul de conştiinţă la care aţi ajuns.
Cum fiecare dintre voi este unic, deşi aparţine UNITĂŢII (Aşa cum se spune, suntem uniţi print diversitate), şi adevărul fiecăruia nu este perceput şi înţeles identic de toată lumea. Prin urmare, un punct de vedere al unui uman va fi mai mult sau mai puţin diferit de cel al altui uman, chiar dacă amândorura li se prezintă acelaşi subiect pentru analiză şi observare. Este normal să fie aşa din cauza diferenţei de înţelegere şi percepţie a fiecărui individ. Fiecare a avut un anume program şi experienţe  de viaţă, anumite probleme, care-l particularizează de oricine altcineva. Chiar dacă doi oameni asistă la acelaşi eveniment, impresiile şi opiniile vor fi diferite, fiecare martor având propria sa versiune asupra acelui eveniment.
Tot aşa, şi procesul planetar (şi nu numai) aflat în derulare, va fi conştientizat diferit, sau cu anumite particularităţi, de fiecare participant. Corespunzător, şi nivelul vibraţional va fi diferit de la om la om. De exemplu, pentru unii, intemperiile care se abat la un moment dat asupra unor zone, vor fi văzute ca necesităţi inevitabile, vor fi înţelese şi acceptate, în timp ce pentru alţii, aceleaşi manifestări vor fi considerate terifiante şi de neînţeles.
Am spune că percepţia gravităţii evenimentelor care au loc, mai ales în perioada actuală, este invers proporţională cu nivelul de conştiinţă al oamenilor, cu nivelul lor de evoluţie, cu gradul lor de trezire spirituală.
Aceasta motivează dorinţa noastră ca acele fiinţe umane mai evoluate să ajute la evoluţia celor mai puţin avansaţi.  
Credem că apelul nostru îşi poate găsi justificarea şi prin aceea că cei care-şi ajută aproapele au şi ei de câştigat, aceasta deoarece efectul benefic al unui asemenea gest se răsfrânge şi asupra iniţiatorului. Mai facem menţiunea că fiecare trebuie să accepte că dacă părerile şi convingerile lui nu sunt agreate de cineva, aceasta nu trebuie să declanşeze reacţii de convingere cu forţa. Nicio creatură nu deţine adevărul absolut. De asemenea, mai trebuie spus şi că metodele de creştere a nivelului de conştiinţă pot fi diferite de la om la om. Populaţia lumii diferă de la o ţară la alta ca filozofie de viaţă, preocupări, aspiraţii, set de valori etc. Nimeni nu poate pretinde că este mai evoluat decât alcineva, sarcina lui fiind ca din propria cunoaştere să împărtăşească şi celor care au nevoie de ea şi sunt deschişi să o primească.


Noi suntem gata să acordăm asistenţă acelora dintre voi care cred că-i poate ajuta şi nu ne facem iluzii că toţi o vor cere.
Important este ca nimeni să nu judece pe nimeni pentru modul său de a gândi, aceasta neînsemnând că nu aveţi dreptul să vă declaraţi opiniile şi să le argumentaţi. În găsirea unui adevăr mai înalt, fiinţele umane trebuie să socializeze căt mai mult, căci fiecare dintre voi are ce să primească de la cel cu care interacţionează.
Karen Doonan
Apreciem şi recunoaştem că cuvintele noastre pot declanşa unele discuţii şi acesta nu este un lucru rău. Dacă ceea ce spunem este luat în considerare, indiferent în ce sens, vom aprecia utilitatea deschiderii acestui subiect.
Fiinţele trebuie ca prin ceea ce gândesc şi ceea ce fac, să îndepărteze sentimentele de frică şi nesiguranţă şi să le accentuieze pe cele de iubire şi compasiune.  
Suntem aici pentru a vă ghida în acest moment de haos în care trebuie să acordaţi prioritate inimii voastre şi mai puţin intelectului vostru. Numai adevărul din inima voastră vă va conduce pe calea evoluţiei sufletului. 

Noi suntem Consiliului Superior din Orion şi suntem fraţii şi surorile voastre din stele.
Sursa: http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu