”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 20 iulie 2011

COMUNICARE DE LA MATEI, 11 iulie 2011


(Channeler, Suzanne Ward)
1. Cu salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor de pe această staţie! Aici este Matei, încântat de ceea ce se întâmplă acum în lumea voastră.
Cu o săptămână în urmă, Statele Unite au sărbătorit Ziua Independenţei care a fost primită, ca şi în trecut, cu diverse festivităţi şi focuri de artificii, care au putut fi văzute de la mari distanţe de planetă.
2. Constatăm o trezire care cuprinde din ce în ce mai multe fiinţe umane care tind să se aliniaze ca frecvenţă de vibraţie la civilizaţiile dezvoltate ale universului. Cei deja treziţi radiază din ce în ce mai multă lumină către cei încă adormiţi în conştiinţă.
 3. Înainte de a ne continua ceea ce dorim să vă prezentăm, permiteţi-mi să vorbesc un pic despre SUA şi ce semnifică ea la scară globală. Constituţia acestui stat a proclamat independenţa naţiunii faţă de Imperiul Britanic, în concordanţă cu voinţa lui Dumnezeu. Scopul mai înalt în care s-a manifestat inspiraţia lui Dumnezeu, era să se dea un exemplu prin care coloniile de pe planetă să înţeleagă că unindu-se, pot să-şi recapete independenţa faţă de cei care-i cotropiseră. Prin exemplul lor, SUA, au demonstrat practic că prin unirea forţelor celor asupriţi se putea obţine o independenţă reală, în care popoarele să să-şi poată demonstra capacităţile şi îndemânarea pentru a coagula un stat prosper.
4. Cu toate acestea, libertatea pe care şi-a cucerit-o acest nou stat nu a durat, la scara istoriei universale, decât o clipă. S-a întâmplat aceasta deoarece Illuminati, care construiseră Imperiul Britanic, nu aveau nici-un motiv să încurajeze asemenea izbucniri pentru independenţă. Prin influenţa pe care o puteau exercita, au provocat Războiul Revoluţionar care a făcut ca o mare parte a câştigului energetic obţinut, prin bucuria şi efervescenţa create, ca urmare a obţinerii independenţei, să scadă foarte mult
Mulţi dintre coloniştii care debarcaseră pe Noul Pământ veniseră cu dorinţa de îmbogăţire şi dominare a Noii Lumi. Mai târziu, o parte dintre aceştia au format şi aici gruparea întunecată a Illuminati. Desigur, Dumnezeu a cunoscut ce curs au luat aceste orientări de dominaţie, însă nu-şi putea permite chiar el să nu respecte Legea Liberului Arbitru pe care o decretase la facerea lumilor.
5. Abia acum, după ce au trecut două secole de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, se va realiza adevărata libertate a SUA şi a celorlalte state ale lumii. Dorinţa de libertate a popoarelor şi de înlăturare de la conducerea statelor a celor care îşi asupresc poporul, îmbogăţindu-se din munca lui, cunoaşte în perioada actuală o readucere în realitate. Nu aveţi nici-o îndoială că acest val care mătură oligarhiile va continua până când întreaga  nedreptate va fi înlăturată. Conducătorii dinastici şi despotici au ţinut popoarele în necunoaştere pentru a le putea subordona mai uşor.
Când Pământul va atinge pragul Epocii de Aur, la sfârşitul anului calendaristic următor, fiecare suflet de pe planetă va cunoaşte adevărata libertate, mesagerilor luminii revenindu-le importanta sarcină de a ajuta ca lumea să se orienteze şi să gândească mai bine în noile perspective pe care le va oferi Epoca Luminii.
 6-7. Cu bucurie vă comunicăm că există din ce în ce mai mulţi dezertori din rândurile Illuminati, fiinţe care "au văzut lumina" şi, cu entuziasm, au îmbrăţişat-o. Este adevărat că printre cei care s-au dezis de forţele întunericului se numără şi cei care au făcut acest pas deoarece au înţeles că Illuminati au zilele numărate şi că forţa lor este în cădere liberă. Ei nu doresc să mai slujească forţele răului; unii dintre ei pot deveni chiar purtători ai Luminii Divine. Membrii de vârf ai Illuminati, care încă nu sunt dispuşi să accepte ireversibila erodare a puterii lor, mai încearcă, fără succes, în unele sectoare ale vieţii planetare, să recupereze câte ceva din influenţa şi puterea de odinioară. 
De asemenea, multe suflete bune sunt încă blocate în mentalitatea 3D, nereuşind, deocamdată, să-şi amintească rolul pe care şi l-au asumat atunci când au decis să vină pe Pământ, în această viaţă, în această perioadă de profunde transformări care au loc în univers.
8. Avem speraţa fiebinte că toate sufletele aflate acum pe planetă vor primi cu bucurie şi un sentiment de eliberare, Lumina Divină care se trimite mereu către ei. Ei vor deveni conştienţi de necesitatea prăbuşirii vechilor sisteme clădite cu energie 3D şi reclădirea unei umanităţi care să fie acceptată în Marea Familie a Universului.Vor fi, probabil, destui şi dintre aceia care nu vor dori să se despartă de lumea celei de a 3-a dimensiuni. Liberul lor arbitru va fi respectat, ei urmând a relua ciclul reîncarnărilor şi karmei, până când vor atinge acel nivel de conştiinţă care să le permită dorinţe mai înalte.
9. Indiferent de cât efort ar depune, Illuminati cunosc că vor găsi din ce în ce mai puţine suflete umane care să continuie atitudinea războinică, de brutalitate şi cruzime, care a caracterizat epocile trecute. Aceasta deoarece noua energie care se ancorează pe planetă are o componentă puternic feminină, caracterizată prin mai multă înţelegere, gingăşie, iubire şi compasiune. La nivel global, aceste energii sunt pe punctul de a echilibra balanţa energetică, puternic înclinată până anii trecuţi pe componenta masculină.
10. Este extrem de îmbucurător pentru noi faptul că Lucratori întru Lumină, care cândva erau dezamăgiţi de lipsa de recunoaştere oficială a familiei noastre universale, s-au convins că planeta ascensionează într-un ritm rapid spre o dimensiune superioară.
Nu a sosit însă timpul pentru ca existenţa şi prezenţa civilizaţiilor extraterestre să fie indubitabil dovedită, deşi, în realitate, mulţi reprezentanţi ai altor civilizaţii din univers se află printre voi, tot aşa cum multe nave spaţiale aterizează pe Pământ fără ca voi să-i puteţi, sau să le puteţi vedea. Afişarea lor în văzul tuturor va fi, din punctul lor de vedere,  aproape o banalitate, căci aceste fiinţe sunt obişnuite să vă vadă şi să circule printre voi. Da, pentru voi va fi un şoc peste care veţi trece repede şi cu deplină înţelegere.
Nu va mai trece prea mult până când asemenea apariţii vor deveni obişnuite şi cotidiene.
 11. Fiecare zi care trece vă apropie de acel moment al întâlnirii, aş spune, al regăsirii.
Până atunci însă vă puteţi bucura de evenimentele cotidiene care se petrec pe planetă şi care, pentru un obeservator atent, reprezintă noi şi noi dovezi ale faptului că sistemul vostru planetar evoluează în sensul dorit de sufletele voastre, de univers şi de Dumnezeu. Este adevărat că unele dintre evenimente au manifestări severe în plan tridimensional, manifestări pe care majoritatea dintre voi le percep ca având o încărcătură dramatică, pentru formele materiale ale dimensiunii a 3-a. Dacă însă aţi putea vedea adevăratul tablou al acestor evenimente, aţi înţelege semnificaţia lor profundă şi necesară pentru ascensiunea voastră şi a planetei.          
12. Cu referire la recenta furtună de praf din Arizona, trebuie să vă anunţ că ea a fost ”opera” oamenilor, nu o manifestare naturală. Faţă de ceea ce programaseră forţele răului, efectele provocate de această furtună au fost reduse la minim ca urmare a intevenţiei civilizaţiilor extraterestre care monitorizează permanent ceea ce se întâmplă pe Pământ.
Orice asemenea eveniment va fi încontinuare ţinut sub observaţie şi se va interveni cu cea mai mare promptitudine (Nota C.M.: Evitarea producerii oricărui eveniment având autoare forţele întunecate, nu este posibilă dat fiind faptul că, prin lege divină, nu se poate permite obstrucţionarea liberului arbitru, chiar şi când este vorba de forţe ale răului. Din acest motiv, cei care ne ajută, pot interveni oricum, după declanşarea unui enveniment dramatic, în aşa fel încăt să se înlăture căt mai mult din efecte).
Este adevărat că unele dintre evenimentele naturale sunt provocate de însăşi Mama Pământ, pentru a putea curăţa negativitatea care încă mai există pe planetă. Însă Mama Gaia nu mai are nevoie ca aceste evenimente să fie de intensităţi foarte mari sau pe arii extinse, deoarece, în prezent, doar mici zone de negativitate mai trebuie curăţate.
13. Adevărul despre norul de praf stârnit în Arizona este că s-au efectuat zboruri cu încărcături toxice despre care piloţii şi personalul implicat cunoşteau că ar fi avut drept scop reducerea dimensiunilor găurilor din stratul de ozon din atmosfera planetei. Când însă s-a văzut ce efecte au avut acele incursiuni, în care s-au împrăştiat în atmosferă acele particule, care au stârnit nori de praf toxic, majoritatea piloţilor şi celelalte cadre de execuţie au refuzat să mai continuie această muncă. Din păcate, s-au găsit câţiva care, pentru bani, deşi cunoşteau ce efect periculos au aceste particule, au acceptat să continuie această muncă criminală. Noroc că fondurile destinate acestei acţiuni, care atenta la sănătatea fiinţelor vii din zona afectată, s-au epuizat. În prezent, în cele mai multe zone în care norii de praf erau prevalenţi, cerul este clar.
14. Se poate spune că lumina si intunericul se înfruntă „la baionetă” în multe zone în care schimbările dramatice sunt esenţiale, cum ar fi organele de conducere, economiile naţionale, distrugerea mediului, poluarea, decalajului dintre bogaţi şi săraci, lupta pentru libertate în ţările în care popoarele au fost mult timp oprimate. În general vorbind, doar o mână de indivizi pot acţiona eficient pentru interzicerea utilizării unor măsuri distructive în diverse domenii. Este nevoie însă de acţiunea hotărâtă a popoarelor sau, după caz, a unor colectivităţi mai restrânse, să-i determine pe aceştia să acţioneze în interesul general şi să interzică orice tehnologie care face rău vieţii şi împiedică evoluţia, în general. Există într-adevăr, progrese foarte importante în acest sens, deşi , uneori, s-ar părea că se regresează sau se bate pasul pe loc. Marile hotărâri se iau destul de greu, din cauza vechilor mentalităţi şi a sensibilităţii „deranjate” a unor factori de decizie, dar succesul la scară globală se impune treptat şi definitiv.  
În lunile următoare, Pământul va primi noi energii cu vibraţii tot mai înalte, care vor începe să scoată la iveală dovezi incontestabile ale sfârşitului vechiului sistem bazat pe enerigiile perimate ale celei de a 3-a dimensiuni.
15. O cunoaştere mai exactă a progreselor obţinute de inocularea Luminii Divine pe planetă, este la îndemâna celor cu sensibilităţi deosebite şi cu însuşiri telepatice accentuate, adică a celor care au cea mai mare deschidere către noile paradigme. Numărul celor cu sensibilităţi deosebite va creşte tot mai mult în viitor.( Despre comunicările telepatice şi protecţia Luminii Christice, puteţi afla mai multe, accesând adresa www.matthewbooks.com). 
16. Deşi munca asiduă a majorităţii surselor mass-media, de abaterea a atenţiei oamenilor de la realităţile momentului în întreaga lume, continuă, prin forme diversificate ale programelor de divertisment (lipsite de valoare morală şi educaţională), apar din ce în ce mai multe şi mai profunde fisuri în acest sistem de inducere în eroare. Lumea începe să priceapă că i se prezintă ţinte false, că îi sunt luminate doar acele zone care, prin impactul pe care îl produc asupra celor mai puţin informaţi şi avasaţi spiritual, cei interesaţi reuşesc să-şi ţină ascunse adevăratele intenţii, care vizează acumularea de bunuri materiale şi de putere de influenţare, prin fraudă şi corupţie; ca să nu mai vorbim de strădania permanentă a celor care sunt lacheii forţelor Illuminati, interesate în sădirea şi amplificarea în minţile oamenilor a sentimentelor de frică, de disperare şi de renunţare, care înseamnă tot atâtea căi prin care întunecaţii încearcă să producă şi să acumuleze cât mai multă energie negativă.

17. Ca un exemplu, corpul ceresc pe care oamenii voştri de ştiinţă l-au botezat Elenin, nu prezintă niciun pericol pentru planeta voastra!, deşi mass-media încearcă să avanseze tot felul de scenarii catastrofice, numai pentru a creşte sentimentul de teamă în rândul populaţiei.
18. Mamă, pentru cititorii care nu pot înţelege efectele pe care le provocă frică şi modul în care acest sentiment poate ţine o persoana captivă, te rog, introdu un fragment lămuritor, din cărţile publicate de tine cu colaborarea mea.
                ___________________________________  
„Energia fricii formează o barieră între obiectul sau condiţiile de care vă este teamă şi energia luminii. Din cauza acestei bariere, lumina din sufletele pline de frică ale oamenilor nu poate ajunge la conştiinţa lor, pentru a risipi puterea acelor temeri asupra vieţilor lor, iar lumina trimisă către ei de lucrătorii întru lumină nu poate pătrunde. Bariera este resimţită ca un zid real, care izolează persoana prin frică devoratoare şi nu-i lasă nici o cale de ieşire. Acest blocaj energetic al luminii intensifică puterea obiectului fricii, permiţându-i acestuia să atragă spre el şi mai multe manifestări de care să vă fie teamă.
Frica este foarte contagioasă şi, datorită amplificării forţei sale, fluxurile senzaţiilor de frică atrag ca un magnet acele tipuri de interecţiuni energetice care elimină bunul simţ, judecata sănătoasă şi deciziile înţelepte. Frica este atât de insidioasă, încât poate convinge o persoană că singura cale de a scăpa se află prin porţile care duc, din ce în ce mai adânc, în întuneric. Frica este cea care duce la astfel de acţiuni sau caracteristici, cum ar fi prejudecăţile, tirania, locomia, cruzimea, agresivitatea, înşelăciunea, necinstea şi ura – şi până şi acele torturi aparent de neînţeles, sau uciderea unor persoane nevinovate, apar din acest psihic ce a fost pervertit sau chinuit de frici.
Oamenii care trăiesc în frică sunt uşor de dominat, înşelat şi sunt temători să conteste date şi cifre care le sunt furnizate de cei care-i ţin în întuneric.
Deşi, frica este puternică într-adevăr, nu se poate opune luminii care reprezintă cea mai puternică forţă din cosmos, iar oamenii care trăiesc în lumină nu trebuie să se teamă de nimic!
Ce se poate spune despre oamenii care se tem de moarte?
Ceea ce numiţi voi moarte reprezintă doar o tranziţie a sufletului care trece repede din închisoarea corpului fizic în tărâmurile minunate ale Nirvanei, unde nu există teamă, ură şi nedreptate. Acolo, sufletele hotărăsc, după o perioadă mai lungă sau mai scurtă, care va fi umătoarea etapă de dezvoltare, ce experienţe cred că ar mai trebui să facă, şi, în funcţie de aceasta, îşi elaborează un nou program pentru o nouă existenţă pe Pământ sau pe altă planetă.”
 ___________________________________
Mulţumesc, mamă!            
19. Numărătoarea inversă până la intrarea Pământului în Epoca de Aur se derulează cu tot mai mare viteză, voi sesizând cum parcă timpul liniar în care trăiţi se scurge mai repede ca altă dată. Ne permitem să vă sfătuim ca timpul scurt care a mai rămas să îl utilizaţi cu maximă eficienţă pentru a vă accelera cât se poate evoluţia. Faceţi ceea ce credeţi că este mai bine pentru a vă creşte frecvenţa de vibraţie. (Despre aceasta s-a mai vorbit în multe alte mesaje pe care vi le-am transmis)
20. În ce ne priveşte, vă vom acorda tot sprijinul pe care ni-l veţi cere, în limitele delegărilor noastre. Marea familie a Universului este „cu ochii pe voi”, vă ajută şi vă încurajează să vă acceleraţi evoluţie chiar şi pe această ultimă sută de metri. Soli ai acestor familii cosmice orbitează în jurul planetei voastre aşteptând momentul întâlnirii cu omenirea.

Suzanne Ward
21. Pregătiţi-vă să vă ocupaţi locul vostru de drept în concertul naţiunilor universului. Voi, ca şi celelalte civilizaţii, sunteţi multidimensionali şi aparţineţi UNICULUI.  Când vă veţi înălţa la o dimensiune superioară nu va mai fi necesar să fiţi ajutaţi de fraţii voştri deoarece veţi avea abilitatea şi nivelul de conştiinţă care vă va permite să vă luaţi tot ceea ce doriţi şi vă este necesar, direct de la SURSĂ.
Poate veţi zâmbi când vă voi spune că toată cunoaşterea pe care aţi primit-o de la fraţii voştri din univers a fost prelevată din propria voastră cunoaştere ce era acoperită de straturile adormite ale dimensiuni inferioare în care moţăiaţi.
22. Ne onorează faptul că avem ocazia să ne adresăm acum vouă, cei aleşi să reprezentaţi omenirea la momentul extraordinar al înălţării planetei şi a voastră pe o nouă treaptă a evoluţiei eterne a fiinţei umane. 
Veţi avea privilegiul de a cunoaşte practic ce înseamnă IUBIRE NECONDIŢIONATĂ pentru întreaga creaţie.

Cu iubire, Matei!
(C.M.)     
                       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu