”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 5 februarie 2011

ENERGIILE LUNII FEBRUARIE 2011

De la Arh.Jophiel
(2 feb. 2011; channeler: Frixos Christodoulou)

Preaiubitilor, în luna februarie 2011 timpul va fi perceput de umanitate ca accelerându-se. Se va amplifica intensitatea luminii primită de Pământ şi noile modele energetice vor pătrunde din ce în ce mai profund pe planetă şi în corpurile voastre. Aceasta va face ca noi modele de gândire să apară din ce în ce mai frecvent în mintea oamenilor.
Iubiţii mei, înţelegem că planul fizic trece acum prin multe schimbări, ceea ce produce multe necazuri multor grupuri de oameni sau fiinţelor individuale şi provoacă multă nelinişte şi agitaţie în multe straturi sociale sau unor ţări întregi.
Trebuie să înţelegeţi că acolo unde se produc asemenea frământări, societatea nu este aşezată pe baze viabile, cinstite. Există acolo mari disfuncţionalităţi, mari nedreptăţi care acum trebuie înlăturate astfel ca societăţile sau ţările respective să se reaşeze pe bazele solide ale adevărului şi dreptăţii.
În acele locuri a existat şi mai există multă nedreptate, multă minciună, multă suferinţă.
Procesul care a început va continua până când se va face curăţenie morală şi materială pe planetă dar şi în gândirea şi concepţiile oamenilor.
Aveţi motive temeinice să vă bucuraţi de ceea ce se întâmplă în lume căci totul se desfăşoară conform Programului Divin.

Trăiţi şi respiraţi cu toată fiinţa voastră aceste clipe unice din viaţa planetei şi a voastră!

Sprijinţi aceste transformări cu braţele, cu mintea şi cu sufletul vostru, învăţaţi lecţiile care vi se predau acum sau reamintiţi-vă de ele.
Resturile trecutului clădit pe vechile energii ale suferinţei şi nedreptăţii sunt adunate acum şi arse în focul sacru al iubirii divine.
Majoritatea dintre voi au aşteptat aceste transformările profunde care să reabiliteze demnitatea umană şi sacralitatea ei.

Dragilor, noile coduri ale Conştiinţei Christice sunt aduse de lumina divină pentru a fi preluate de fiecare dintre voi. Energia pură şi glorioasă a IUBIRII dizolvă toate temerile voastre, toate fricile care v-au înspăimântat în existenţele voastre şi vă împuterniceşte să vă clădiţi o nouă viaţă punând la temelia ei iubirea şi adevărul pe care să vă ridicaţi idealurile cele mai înalte.
Multe energii vin acum pe planeta voastră iubită care-şi perfecţionează permanent, din mers, mijloacele pentru a prelua încă şi mai multă lumină divină.
Mama voastră Pământ lucrează intens la înălţarea ei şi a voastră, cei care veţi alege s-o însoţiţi pe drumul ei glorios, în dimensiunile superioare.
Noua Eră a Luminii a venit, deschdeţi-vă larg inimile şi sufletele şi primiţi-o cu toată bucuria de care sunteţi capabili! Transmutaţi toată drama voastră, toată suferinţa şi umilinţa la care aţi fost supuşi în bucurie, în iubire şi în pacea sufletului vostru atât de zbuciumat până acum.

Veţi vedea multe schimbări la scară mondială, multe transformări ale societăţiilor, ale ramurilor ecomomice, ale felului de a gâdi al oamenilor.
Schimbările se vor produce şi în interiorul vostru, în mintea voastră, în corpul vostru emoţional, în fiinţa voastră totală. Acest tip de schimbare se propagă şi afectează grupuri mari de oameni, ţări întregi şi zone geografice din ce în ce mai largi. În final, toată planeta va trece prin focul schimării şi al primenirii. Un nou mod de a gândi va apărea şi se va generaliza şi acesta se referă la promovarea iubirii şi prieteniei între fiinţele umane, mult prea mult timp despărţite şi măcinate de interese egoiste, de neînţelegeri şi ură. Umanitatea îşi va edifica un viitor bazat pe pace, iubire, compasiune, întrajutorare şi armonie.

Iubiţi lucrători în Lumină, anul 2011 este anul acţiunii. Aşa cum v-am spus în mesajul nostru anterior, ordinea se va naşte din haos. Vă încurajăm să vă păstraţi calmul şi încrederea şi să-i ajutaţi şi pe cei care nu înţeleg adevărata semnificaţie a evenimentelor care se produc cu repeziciune şi poate cu multă intensitate. Aveţi încredere în procesul transformărilor şi nu mai acceptaţi să fiţi manipulaţi de forţele întunericului care luptă cu disperare să supravieţuiască. Ceasul pentru dispariţia lor a sunat, zilele le sunt numărate. Pot alege ultima soluţie, cea a pocăinţei, pentru tot răul pe care l-au făcut umanităţii şi planetei.

Restaurarea Libertăţii la un nou nivel!
Dragilor, aruncaţi vechii pantofi cu care aţi umblat până acum şi încălţaţi-i pe cei noi care vă vin perfect. Degradarea voastră fizică şi morală a luat sfârşit. O nouă lume se naşte acum pe planetă. Lumina care inundă acum sistemul vostru planetar este în creştere.
Sărbătoriţi încheierea vechiului ciclu şi naşterea Erei bucuriei! Este dreptul vostru. Să se întoarcă bucuria în inimile oamenilor care să trăiască din nou miracolul divin! Drama se opreşte aici căci mai departe nu se văd decât bucuria, fericirea şi iubirea.
Alegeţi să fiţi liberi, alegeţi să arătaţi că sunteţi fiii lui Dumnezeu!
Energiile lunii Februarie şi trendul efluviilor Vărsătorului impulsionează oamenii să-şi clameze şi să-şi ceară libertatea, dreptul lor imprescriptibil pe care unii dintre conducători vi l-au nesocotit.

Acum este momentul cel mai favorabil pentru a vi se recunoaşte drepturile. Dar, atenţie, unii revendică „drepturi” pe care nu le au, cerând socoteală celor care încearcă să restabilească adevărul.
Perioada aceasta se referă la toate tipurile de relaţii: în familie, între prieteni, intre salariaţi şi patronate, între justiţie şi cei cercetaţi etc.

Reţeaua planetară a Luminii şi locurile de putere.
Lucrătorii Luminii şi Ierarhia Spirituala lucreaza intens chiar acum la refacerea reţelei energetice ale planetei Pământ. Mai sunt încă de activat secţiuni ale matricei modificate în multe locuri (printre care şi locuri sacre).În multe puncte nodale se modernizează şi se adaptează structura reţelei energetice a planetei care va permite recepţionarea şi înterpretarea corectă a Noilor Coduri ale Luminii care apoi, vor fi dirijate judicios acolo unde este necesar pe planetă.
Aţi lucrat o perioadă îndelungată cu energiile cu caracteristici predominant masculine care au dezechilibrat balanţa. Acum se pune problema reechilibrării balanţei masculin/feminin, nu atât prin diminuarea energiilor masculine ci, mai cu seamă, prin creşterea celor feminine. În acest mod, echilibrul energetic pierdut încă din epocile timpurii ale societăţilor umane, va fi restabilit.

Structura reţelei energetice (gridului) a planetei este determinantă în această muncă de refacere a energeticii sistemului vostru planetar. Grila energetică formată în jurul Pământului va ajuta la răspândirea conştiinţei lui Hristos în conştiinţa fiecărei fiinţe umane, şi aceasta va aduce schimbări profunde la toate nivelurile.

Sămânţa Conştiinţei Christice va încolţi în stratul fertil al conştiinţelor umane, înlăturând din calea ei pietrele şi bolovanii în care sunt concentrate energiile întunericului, şi nimic nu se va mai putea opune înălţării spre Soare a lăstarelor viguroase ale iubirii, bucuriei şi abundenţei.

Sarcinile Inimii Interioare: Iubire, Înţelepciune şi Putere.
Iubiţilor, punctul culminant al energiilor Luminii crează acum o oportunitate pentru ca toată lumea să treacă de la vechile tipare, şi de la poziţia „în genunchi” la o atitudine demnă, verticală, în care spiritul inventiv să cunoască noi niveluri de exprimare. Cei întreprinzători se vor bucura de sprijinul planurilor superioare. Puteţi face ca luna Februarie să fie un nou început în viaţa voastră, a familiei voastre, a societăţii în care trăiţi.

Multe probleme din trecut, rămase deschise şi nerezolvate, sau probleme ascunse "sub covor" se cer continuate sau rezolvate, în această perioadă. Trataţi aceste probleme cu curaj, cu încredere în reuşită, cu totală onestitate şi responsabilitate.

In mesajul anterior am vorbit despre cât de importantă este acţiunea de curăţire zilnică a energiilor vechi încă existente în diversele aspecte ale vieţii voastre cotidiene.
[Nota C.M.: Vechile energii pot fi eliminate în foarte multe moduri: 
a) Primenire interioară prin: 
- meditaţii, binecuvântări, consacrări, contemplaţii, 
- asceză, post, cumpătare,
- ieşirea în natură, 
- exerciţii de respiraţie (pranayama), 
- gândire pozitivă, 
- audiţii muzicale (muzică relaxantă sau clasică), 
- amplificarea sau diversificarea programului de exerciţii fizice şi intelectuale, 
- abandonarea vechilor (şi, de cele mai multe ori, proastelor) obiceiuri sau introducerea unor elemente de noutate,
- demararea unor noi programe legate de preocupările voastre fizice, intelectuale şi spirituale etc.
b) Primenire exterioară prin: 
- renunţarea la unele obiecte vechi sau nefuncţionale, a unor obiecte care nu vă mai sunt de folos, şi achiziţionarea, dacă este cazul, a unora noi, 
- reamenajări prin gospodărie sau locuinţă, 
- schimbarea aranjamentului obiectelor în diferitele spaţii,
- schimbarea unor piese din garderobă, 
- eliminarea „îmbâcselii”, aglomerării şi dezordinii din diverse spaţii, 
- testarea unor noi preocupări, 
- modificarea unor puncte din programul zilnic, care s-au transformat în rutină, 
- revizuirea listei prietenilor, în vederea îmbogăţirii sau diminuării acestei liste, etc.
Important este ca să renunţaţi la rutină, la ”merge şi aşa” şi să treceţi pe primul plan înventivitatea, „ascuţimea” minţii. Faceţi cât mai des ceva nou, indiferent cât de neînsemnat este şi nu uitaţi să fiţi necesar şi util celor din jurul vostru, fără însă a vă sacrifica principiile sau programul propriu de evoluţie].

Reveniţi în Centrul Iubirii!
Reconectaţi-vă la Inima UNICULUI!
Iubită Familie a Luminii, noi vă transmitem energiile iubirii şi sprijinului nostru.
În această perioadă este necesar ca fiecare individ să simtă şi să aibă experienţa iubirii.

Creaţi, preaiubitilor, zone ale Luminii în jurul vostru. Aduceţi în voi şi în jurul vostru Prezenţa Divină, în tot ceea ce faceţi! În toate domeniile vieţii a pătruns (şi continuă) Lumina şi templele sacre ale noii epoci care vor ajuta oamenii să se reconecteze la miezul Iubirii. Experimentaţi minutatul sentiment al IUBIRII FARĂ OBIECT (NECONDIŢIONATE).

Planeta voastră are acum cea mai mare nevoie de DRAGOSTE.

Iubirea trebuie să pătrundă şi să îmbrăţişeze totul.
Iubirea dă putere şi înţelepciune. Numai cei care se iubesc se apropie şi apropierea înseamnă putere şi protecţie.
Frixos
Sub umbrela iubirii, picăturile reci ale răului nu vă pot atinge.
Aveţi tot sprijinul şi dragostea Cerului.

E foarte posibil ca după această lună, lumea să înceapă să facă primii paşi spre pace şi iubire pe Pământ.
Archangel Jophiel.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu