”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 11 decembrie 2010

MESAJ DE LA ARHAN. MIHAIL


(15 nov.2010; channelled by Leanne Allard/Azæla)

Dragilor,
Doresc să discut cu voi despre o chestiune urgentă şi anume despre codul de conduită în canalizarea mesajelor divine.
Cei care fac channeling trebuie să îşi ia măsuri de protecţie, atunci când intră în contact cu o entitate, deoarece nu pot şti de la început dacă acea entitate este sau nu din lumină. Înainte de a accepta să deveniţi un canal, înainte de orice, zic, întrebaţi de trei ori acea entitate: "Eşti de Lumina? ". În cazul în care răspunsul este "Nu", întrerupeţi imediat orice legătură cu acea entitate. Dacă răspunsul este "Da" de fiecare dată, puteţi continua să rămâneţi în legătură. Scopul este să evitaţi a vă lăsa angrenaţi în mocirla sferelor energiilor negative care vă pot afecta sănătatea fizică şi mentală şi vă pot indica modalităţi greşite de rezolvare a problemelor ridicate sau furnizarea unor informaţii false.  

În această perioadă, menţinerea şi amplificarea Luminii din voi este foarte importantă şi trebuie să evitaţi situaţii în care, cu sau fără voia vostră, aţi putea avea întârzieri sau devieri de la calea ascensională către dimensiunile superioare. În plus, există pericolul ca, fără ca voi să realizaţi aceasta, sărăcirea luminozităţii voastre să aibă un impact negativ asupra celor pe care intenţionaţi onest să-i ajutaţi să se trezească sau să înainteze spre lumină.
Eu nu doresc să vă panichez în nici un fel, dar este bine să cunoasteţi că există entităţi ale întunericului care vă pot face rău şi că, pentru a evita aceste situaţii, vă stă la dispoziţie o metodă simplă, cea indicată mai sus.

Fiecare dintre voi este preţios lui Dumnezeu, şi fiecare dintre voi este protejat de către entităţi divine (îngeri), însă o măsură suplimentară de protecţie va fi binevenită totdeauna. Lumina voastră vă serveşte nu numai vouă dar şi celor din jurul vostru precum şi planetei Pământ care se află în plin proces de ascensionare.
Noul Pământ se edifică şi cu ajutorul vostru, al celor treziţi şi înscrişi pe calea Înălţării.

Vă îndemnăm să vă continuaţi minunata călătorie pentru care v-aţi pregătit multe vieţi şi în desfăşurarea căreea vă aflaţi.
Pe calea creşterii nu există locuri limitate, nu poate exista concurenţă, nu există exclusivitate. Fiecare dintre fiinţale umane poate accede la noua dimensiune, dacă se pregăteşte constant pentru aceasta. Toţi sunteţi egali în faţa lui Dumnezeu şi toţi aţi fost încărcaţi, la plecarea de ACASĂ, cu aceleaşi daruri. De-a lungul multelor vieţi pe care le-aţi avut, unii dintre voi v-aţi îmbogăţit cu alte daruri, prin experienţele pe care vi le-aţi ales, alţii doar aţi păstrat ceea ce vi s-a dat la plecare iar alţii le-aţi risipit.( Nota C.M.: amintiţivă de pilda cu talanţii)

Nu disperaţi şi nu vă abateţi de la credinţa curată luminată de Divinitate chiar dacă în viaţa voastră pământeană trebuie să înlăturaţi unele obstacole. Tot ceea ce vi se pune în cale  reprezintă daruri care vă vor ajuta să vă întăriţi voinţa şi credinţa. Nici-o piedică nu este de netrecut, dacă dorinţa voastră de a înainta nu scade.
Când credeţi că totul a devenit prea dificil, imposibil de învins, cereţi ajutorul îngerilor voştri păzitori, ghizilor voştri spirituali, fiinţelor de Lumină faţă de care vă simţiţi mai aproape, sau lui Dumnezeu.
Cum ştiţi dacă ceea ce faceţi este ’’pe cale’’ sau nu? Dacă ceea ce gândiţi şi faceţi este pornit din adâncul inimii, din suflet, cu inteţii bune şi de ajutor vouă, celorlalţi şi colectivităţii în care existaţi, înseamnă că sunteţi şi pe placul lui Dumnezeu.

Noi suntem foarte mândri de voi, de dârzenia de care aţi dat şi daţi dovadă în înaintarea voastră către şi mai multă lumină.
Aşteptăm cu nerăbdare clipa în care ne vom putea uita la voi când vi se vor împărţi recompensele pentru munca voastră grea şi îndelungată, depusă în lungul timp al existenţei voastre din afara CASEI PĂRINTEŞTI, de unde cândva v-aţi luat zborul. Zilele glorioase ale noii Epocii de Aur sosesc, sunt aproape.
 
Trataţi cu calm şi încredere perioada scurtă care a mai rămas, perioadă plină de un haos aparent, de furtuni, uneori teribile. Tot ce se întâmplă face parte din acţiunea de purificare, de pregătire a Epocii de Aur care nu ar putea fi edificată decât pe baze solide şi pline de curăţenie şi iubire.

Ca faruri  pe calea spre Epoca de Aur, voi trebuie să vă străluciţi şi mai puternic lumina pentru ca cei care nu s-au trezit încă sau care s-au rătăcit, să se poată orienta cât mai bine. Acesta este rolul vostru acum, pentru aceasta aţi ales să fiţi acum şi aici. V-aţi asumat o importantă şi măreaţă sarcină. Duceţi-o până la capăt, spre bucuria voastră a fiinţelor umane, a noastră şi a lui Dumnezeu Tatăl!
Universul vă priveşte, vă încurajază, vă ajută şi vă aplaudă.
Suntem siguri că veţi onora aşa cum se cuvine imensa iubire şi încredere ce vi se acordă.

Cel care vă iubeşte,
Mihail
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu