........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

joi, 27 iunie 2013

PROBLEMELE INTREGIRII.Un mesaj de la Arhan. Mihail/ Ashtar Sheran


(23 iune 2013: channeler Ariel DeAngelis)

Iubiți frați și surori, am înțeles cât de mulți dintre voi ați avut dificultăți în aceste ultime zile, când ați pășit pragul în noua stare de BE-ING (Nota C.M.: stare existențială?) Realizarea planurilor pe care vi le-ați stabilit înainte de a veni în acestă viață, au devenit, în multe cazuri, o provocare. Un aspect al acestor provocări îl constituie lipsa de discernământ în adoptarea unor aspecte de integritate.
V-ar prinde bine dacă nu ați pune la îndoială existența sufletelor surori (gemene). Ar trebui să înțelegeți că, de fapt, reunificarea cu sufletele gemene aduce integritate ființei și posibilitatea ascensionării în planurile superioare [Nota C.M.: În vederea unei mai bune clarificări, îmi permit să reamintesc unele aspecte. Ființa umană, aflată în corp fizic în acest moment, este doar un aspect al ființei totale căreia-i aparține. Fiecare dintre noi poate avea pe Pământ, în acest moment, un suflet geamăn care viețuiește în alt corp și care alătuiește o entitate separată, independentă de noi, cei care ne cunoaștem și ne putem privi în oglindă. Dar nu numai atât: aspecte ale sufletului nostru cumulativ pot exista în alte planuri și în alte spații (din această galaxie sau univers). Când se pune problema ca un aspect al Sufletului Cumulativ să facă un salt calitativ într-o dimensiune superioară (ca urmare a unor acumulări cantitative obținute în timp) se impune cu necesitate ca acea entitate (să spunem că este cazul ființei noastre actuale, încarnată pe Pământ) să-și adune esența tuturor celorlalte aspecte răspândite în univers pentru a le recunoaște și a le reevalua la momentul prezent. 
Ashtar

Fără această reconsiderare, aspectul care suntem noi, nu va putea face saltul de vibrație pentru care s-a pregătit. De ce este necesară această regrupare de aspecte? Deoarece toate schimbările ”de poziție” ale unui aspect afectează, într-un fel sau altul, TOATE componentele Sufletului Cumulativ căruia-i aparținem. Aceasta înseamnă că, deși fiecare entitate, fiecare aspect, are o existență separată și independentă de a celorlalte, va rămâne legat pe vecie de Sufletul Global (sau Cumulativ). Deși rare, există situații în care Sufletul Rădăcină, care a stat la bază formării și diversificarii a tot ceea ce ”a crescut” din el, devine ”un suflet pierdut”- doritorii pot afla mai multe despre acest aspect al creației în seria de cărți scrise de Neale Donald Walch intitulată”Conversații cu Dumnezeu”. În această situație, și numai în acest caz, procesul resorbirii sufletului pierdut implică absolut toată descendența, chiar dacă unele suflete derivate din el au avut comportamente care nu au condus la încălcarea Legilor Divine. Altfel spus, în cazul în care un suflet rădăcină (creat inițial) devine”suflet pierdut”, toate ființele care au derivat din el își vor înceta existența. Cu această ocazie, fac precizarea că la” momentul zero”, toate sufletele au fost create odată, devenind ”suflete rădăcină”. Ulterior, prin procese de co-creare, s-au născut și alte suflete, create de Dumnezeii universurilor sau alte forțe autorizate de Creator, cum ar fi arhanghelii, de exemplu)]

Voi vreți să fiți iluminați pentru a înțelege procesul și scopul reunificării și al ascensionării, și totuși, foarte mulți dintre voi mai țineți la canoanele dualității și încercați să nu vă despărțiți de practicile dimensiunii înferioare, pe care spuneți că doriți să o abandonați. În acest scop, sunteți gata să ascultați ceea ce vă spun cei mai evoluați, după care, în viața cotidiană, în gândirea și acțiunile voastre vă reluați vechiul comportament.
Dragilor, fiecare dintre voi este, în esența lui, parte a TOT CEEA CE ESTE.

Pășirea în noua dimensiune nu înseamnă sfărșitul ființei voastre, chiar dacă unii dintre voi alegeți, conf. programului propriu să treceți prin moartea corpului fizic. Procesul ascensiunii voastre este mai degrabă o echilibrare și o înțelegere că ” ceea ce este jos este și sus” și că toți aparținem unei Grandioase Singularități. Ascensiunea înseamnă apropierea de acea Singularitate din care v-ați desprins cândva și ați hotărât să explorați necunoscutul, pentru ca, la revenire, să depuneți la picioarele Creatorului toate ”comorile” adunate.
V-ați aflat în această călătorie o lungă perioadă de timp, iar după numeroase incursiuni v-ați rătăcit, ați uitat de unde ați venit și cu ce scop. Descumpăniți și înfricoșați, v-ați considerat pierduți și frica a pus stăpânire pe voi. Ați parcticipat la procesul co-creației dar dintr-o poziție care nu vă avantaja. Atitudinea și disperarea voastră au făcut ca în structura formulei voastre intime să apară componenta morții corpului vostru fizic, deși voi erați crați pentru veșnicie. Desigur, esența voastră nu a fost atinsă, dar ceea ce ați putut face de la nivelul joaselor frecvențe în care căzuserăți, v-a afectat corpurile fizic, mental și emoțional. Frica a născut ura și invidia, dorința de a acumula cât mai multă materialitate, care vă dădea o falsă impresie de securitate. V-ați îndepărtat tot mai mult de iubire. 

Pe scara valorilor, ați început să vedeți numai treptele care vă duceau în jos. S-au născut în voi dorințe degradante care au invitat energiile forțelor malefice să vă preia destinele. 

Permanent ați fost vegheați de scânteia divină care nu s-a stins niciodată. Mereu ea v-a arătat calea de întoarcere. Experiențele triste v-au ajutat să acumulați cunoaștere și să ajungeți să vă puneți întrebări existențiale.
 
Cu câțiva zeci de ani în urmă, într-un moment de Grație, Dumnezeu a decis să vă trimită Lumină, ca urmare a cererii disperate a Mamei Gaia care anunța o iminentă dezagregare a sistemului planetar. Știți ce a urmat, desigur.
 Ați început să vă reveniți, ați asimilat din ce în ce mai multă lumină care v-a crescut cunoașterea și conștiința. Astfel, ați început să vă redescoperiți ca ființe create de Creator din Ființa Sa Divină. Ajutați de cei care trecuseră cândva prin ceea ce treceați și voi acum, și despre care aveau o deplină cunoaștere și o înaltă conștiință, ați revigorat viața pe Pământ și, împreună cu planeta voastră, ați hotărât să părăsiți joasele vibrații, planurile inferioare, și să începeți cursa ascensionării spre dimensiuni superioare. Nu este o competiție, sau este cu voi înșivă. Pentru ceea ce ați obținut sunteți aplaudați de cei care permanent vă supraveghează și vă ajută.
DeAngelis
Dragilor, această călătorie se apropie de sfârșit. Când o veți încheia, veți înțelege că nu a fost decât o etapă a unei călătorii nesfârșite. O altă călătorie vă va aștepta, spre noi și noi dimensiuni, tot mai aproape de SURSĂ. Și când veți ajunge acolo, ca ființe minunate, omnipotente și omniștiente, probabil, că vă veți decide să începeți o altă călătorie, care va fi o nouă verigă a unui lanț nesfărșit de existențe. 

Ar fi minunat ca aceste călătorii să le puteți înfăptui în deplină cunoaștere, conștienți fiind că fiecare etapă vă apropie tot mai mult de scopul existenței voastre,  revenirea ACASĂ, adică reunirea cu SURSA.
Adevărul Absolut este cunoscut de toți la nivel conștient sau nu, și anume că TOȚI SUNTEM UNA ȘI UNA SUNTEM TOȚI. Acest adevăr este indubitabil și stă la baza întregii CREAȚII.
 
EU SUNT Arhanghelul Mihail întrupat în Ashtar Sheran.
Fiți buni unii cu alții! Iubiți-vă unul pe altul, așa cum și Eu v-am iubit și vă iubesc!SURSA: http://thefederationoflight.ning.com

(C.M.)


Un comentariu: