........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 16 martie 2013

INSTINCTUL VOSTRU ORIGINAL.


Mesaj de la Safon
12 feb.2013

Sunt Safon din Consiliul pentru Asistența Pământului. Salutări.
Am venit din sistemul Solar al Stelei Sirius pentru a ”vedea la fața locului” cum o planetă ascensionează înlăturând orice obstacol din calea sa. În periplul nostru, am văzut și alte planete care fac același lucru dar și unele ale căror civilizații s-au lăsat ispitite de forțele întunericului și, ca urmare, au intrat într-un proces civilizațional regresiv. Există o trăsătură generală a ființelor de pe Pământ, și nu numai, anume tentația de a avea experiențe despre care cunosc de la început că ar trebui evitate. Este un fel de curiozitate morbidă. Experiențele negative sădesc în cei care le încearcă, sentimente de ură, invidie, egoism care se răsfrâng asupra acelor ființe într-un proces de auto-vătămare și se propagă spre alte persoane pe care le tratează ca pe potențiali dușmani. Aceste sentimente negative modelează caracterele făcând dintr-o ființă, altfel pașnică și iubitoare, una plină de teamă și de rele intenții.

Apetitul distructiv ale acestor ființe pervertite se răsfrânge asupra a tot ceea ce există în mediul înconjurător: viețuitoare de tot felul, plante, copaci etc. Dacă s-ar studia mai atent aceste porniri și comportamente sadice, s-ar putea constata că totul pornește de la neiubirea față de propria persoană. Lipsa de iubire față de tine însuți, naște teama de cel de lângă tine, invidia că el pare a avea mai mult decât ai tu, neîncrederea că el ți-ar vrea binele, suspiciunea că el te pândește pantru ca atunci când greșești sau ești neatent, să profite și să-și însușească ceea ce este al tău. În raționamentul lor deformat, asemenea oameni hăituiți de propriile lor frici, societatea este o junglă în care fiecare îl pândește pe fiecare, unde funcționează legea pumnului, legea celui mai tare. Se impune deci, în viziunea acestor ”înspăimântați ” ai vieții, datoria ca prin orice mijloace să-și asigure supraviețuirea.

Știința suficient de avansată poate dovedi că acțiunile bazate pe frică și lupta pentru supraviețuire, se regăsesc în structura ADN-ul vostru; ele sunt moșteniri instinctele. Această caracteristică primitivă se regăsește și la animalele de pradă : grija și teama lor este ca potențiala pradă să nu fie împărțită cu nimeni (excepție, relația dintre părinți și puii nematurizați). Sursa de hrană este mărul discordiei.

Dar, pentru a fi corecți până la capăt, trebuie să spunem că exemple de dragoste și spirit de sacrificiu se regăsesc tot la aceste animale, feroce, uneori. Nenumărate sunt exemplele în care o mamă se sacrifică pentru puii săi, sau de animale devotate stăpânului lor, până la sacrificiu. Iubirea unui animal față de stăpânul său este mai presus de instinctul său de supraviețuire.

Fără iubire nu ar putea exista nimic. Imaginați-vă pentru o clipă ce s-ar întâmpla dacă Creatorul și-ar retrage iubirea pentru creația Sa.

Atunci când cineva urăște o altă ființă, el acționează împotriva firii, a principiilor vieții, împotriva Creatorului. Prin acțiunea sa, cel care respinge iubirea și acționează prin ură, inițiază un act de anihilare cu acțiune locală care, desigur, nu are efecte extinse. Dar, dacă se întâmplă ca el să reușească să se conecteze la marele câmp al energiilor negative, atunci, s-ar putea declanșa un efect de avalanșă. Lumea voastră, într-un procent important, mai practică atitudini de ură și dușmănie, și asta determină stagnarea procesului evolutiv al societății. Toți aveți de pierdut atunci când cineva se comportă și gândește cu ură, egoism și dorință de răzbunare. Nu uitați că atitudinea generală a societății este o medie a tuturor atitudinilor individuale și aceasta este primordială în evoluția acelei societăți.

Dragostea este normalitatea în orice societate. Orice altceva este o deviere de la normal.

Cel mai profund și mai aproape ce originea ființelor este sentimentul de iubire. Iubirea este instinctul original, căci întreaga creație a fost făcută din iubire. Este motivul pentru care oamenii, ființele, în general, caută iubirea și sunt dispuse să dea iubire. Când nu se întâmplă astfel, în existența ființei apar turbulențe sau deturnări provocate din exterior sau ca urmare a unor dereglări în starea de sănătate psihică a individului.

Fiecare emoție bună vine din iubire. Bunele intenții au la bază sentimentul de compasiune sau de iubire.

Rasa umană și speciile de animale au evoluat pe Pământ ca urmare a dorinței lor de a supraviețui și asta le-a impus adaptările cele mai potrivite. Dar, pentru a-și putea continua evoluția, ființele au constatat că era necesar să iasă de sub imperiul fricii, deoarece frica paralizează și înhibă acțiunile, diminuiază dorințele, anulează cutezanța și apetitul de a crea.
Dragostea adevarată este cea mai puternică emoție primară. Mulți cred că iubirea este o emoție slabă calitativ, ”marfă de mâna a doua” și care nu garantează succesul. Cei blânzi sunt considerați de pragmatici fie neperformanți, fie temători. Ei sunt adepții puterii, chiar brutale, dacă ar fi cazul.

Ființele umane, și nu numai, sunt ființe gregare, și această caracteristică are la origine tot dorința de supraviețuire. De aici s-a născut și tendința ca lumea să fie cât mai asemănătoare, nu pentru că ”așa ar fi la modă” ci pentru că, încă din primele faze ale civilizației umane, șansa de supraviețuire era mult mai mare, dacă toată colectivitatea era la fel. Pe atunci important era să nu te faci remarcat în fața... prădătorilor.

”Sechelele” acelui comportament au dăinuit chiar și până astăzi când, deosebirile față de ceilalți încă provoacă atitudini ostile din partea ”comunitarilor”. (Cu asemenea atitudini se împacă cel mai greu.... femeile voastre).

Tot de aici decurge și dorința capilor fiecărei religii de a converti toată suflarea la religia pe care o reprezintă ei, considerând că toate celelalte biserici nu sunt autentice și nu sunt ”unse ” ale lui Dumnezeu.

Civilizația umană a constatat, în lunga ei existență, că forța fizică, oricât de mare ar fi ea, nu poate fi mai puternică decăt forța emoțională, mentală sau spirituală.

Este adevărat că mai există destule exemple în care se încearcă o impunere a dominației nu prin inteligență și aptitudini dar, de fiecare dată când se întâmplă, nu este prea greu să-ți dai seama că acest ”original” are carențe serioase în ceea ce privește capacitățile sale mintale și de educație. Din acest punct de vedere, ar trebui considerat că energia feminină este superioară celei masculine. Și asta se întâmplă realmente pe foarte multe planete ale universului. La voi, anacronismul acesta a fost menținut și impus, de-a lungul secolelor cu...pumnul. Tortura fizică a fost considerată mult timp ca principală metodă de ”convingere și educare”.

Toate vicisitudinile nu au reușit, totuși, să extirpe din ființele umane feminine iubirea, compasiunea și echilibrul. Pe planetele noastre, atributele superioare ale femeilor sunt larg recunoscute și apreciate.

Poate la începuturi, în civilizațiile noastre vor fi existat forme de discriminare legate de sex, culoarea pielii, credință. La noi se apreciează ființa exclusiv după capacitățile și comportamentul său.

Mi-ar face o mare plăcere dacă ființele umane ale planetei voastre ar dori să afle mai multe despre civilizația din care provin eu, civilizația Sriusiană. V-am putea furniza informații interesante, credem noi, despre cultura, educația, habitatul, hrana, condițiile de mediu, gusturile și preocupările noastre. Sper că nu este departe ziua când toată această experiență vă va fi transmisă, ocazie cu care veți înțelege cât de mult ne asemănăm dar și cât de multe deosebiri există între civilizațiile noastre. 

Ne entuziasmăm la gândul că în viitor ne vom putea vizita reciproc și împreună vom putea face călătorii în diferite locuri ale Galaxiei. Dar până atunci, trebuie să ne recunoaștem existența. De mult timp, aceasta depinde numai de voi
Deși ne aflăm la nivele diferite de conștiință și tehnicitate, toți mai avem multe de învățat, posibilitățile de cunoaștere fiind practic infinite. Spectrul vibrațional al energiilor din univers este extrem de larg, ceea ce înseamnă că există multe dimensiuni care așteaptă să fie cunoscute. Dimensiuni diferite înseamnă nivel de conștiință diferit, abilități diferite...o imensă lume în infinitul spațiu al Creației.
Știm precis că o bună parte din ceea ce la noi funcționează și are viabilitate, la voi poate fi inaplicabil. Asta din multiple cauze: structură celulară, mediu și condiții de viață, necesități, nivel de înțelegere etc. Dar cunoaștem, de asemenea, că multe de la noi se potrivesc și la voi și pe acestea intenționăm să vi le oferim și să vi le facem cunoscute.

Într-un fel, toți suntem la fel deși....ne putem deosebi fundamental. Și acesta nu este un joc de cuvinte gratuit. Ne deosebește drumul pe care l-am parcurs și zonele prin care am existat. Am avut experiențe dintre cele mai diferite, în medii diferite, la care, pentru a supraviețui, a trebuit să ne adaptăm. Poate că, la început, toți am fost la fel, dar experiențele pe care le-am făcut și locurile prin care am hoinărit, ne-au schimbat, ne-au modificat. Însă esența din noi, acea scâteie care ni s-a implantat din ființa Creatorului, a rămas aceiași. Din acest motiv, chiar dacă nu am vrea, tot am fi frați.

Am dori să vă spunem și faptul că civilizațiile de pe Sirius au un avansat sistem de apărare. El ne-a fost impus de acțiunile și tentativele unor civilizații războinice și cotropitoare precum unii Grays, Reptilieni și chiar siriusienii trecuți de partea acestora. Ne folosim forța noastră armată pentru a ne apăra de potențialii atacatori și pentru a ajuta civilizații prietene.Țelul nostru din totdeauna a fost asigurarea păcii și înțelegerii între civilizațiile de oriunde. 

Nu putem permite celor care nu trăiesc în pace și au planuri belicoase să întreprindă acțiuni împotiva liniștii universale. Nu putem permite distrugerea planetelor pașnice sau cotropirea lor de către aventurierii universului. Prin forța și determinarea noastră, am ținut la distanță forțele întunecaților, indiferent de unde au venit ele.

Ca civilizație dezvoltată și deținătoare a unor înalte tehnologii și tehnici de apărare și contraatac, ne-am asumat rolul de apărători de nădejde ai civilizațiilor care ne sunt prietene și care ne cer sprijinul.
De fapt, am acționat totdeauna la dorința Înaltului Comandament Divin, și nicio acțiune de a noastră nu s-a desfășurat fără a avea această înaltă aprobare.

În anumite situații și voi, pământenii, ați beneficiat de sprijinul nostru frățesc.

Dragilor, sfatul prietenilor este totdeauna binevenit, dar de fiecare dată cei care-l primesc trebuie să decidă dacă este în interesul lor, și să aleagă în consecință. Luați de la prieteni doar ceea ce cu adevărat vă este necesar. Prietenii vă vor înțelege și, dacă vă sunt într-adevăr prieteni, nu se vor supăra.

Sunt Safon membru al Consiliului de Asistență a Pământului.

Namaste
SURSA: http://ascensionkeys.typepad.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu