........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

joi, 11 octombrie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (XXIII)Dan Bozaru

Multe dintre civilizaţiile ce fac parte din Federaţia Galactică a Luminii (FGL) există într-o dimensiune superioară a realităţii, în special 5D. Cu toate acestea, în cadrul Federaţiei există şi membri ce aparţin densităţilor 3D (fizică) şi 4D (eterică). Deşi nu se poate face o corespondență strictă între dimensiunile superioare celei fizice (3D) și planurile Manifestării așa cum sunt ele cunoscute, de pildă, în tradiția orientală - deoarece există numeroase zone de tranziție, subplanuri și alte caracteristici ce fac practic imposibilă această incadrare -, totuși la modul general vorbind se poate asocia dimensiunea 4D cu planul eteric si anumite zone sau subplanuri din astralul „de tranziție”, iar 5D cu o pătrundere mai complexă în planul astral.

 Aceste rase de fiinţe extraterestre deţin o tehnologie care, pe lângă elementele de natură subtilă, implică şi anumite materiale fizice. Astfel, navele lor ce pot fi observate cu ochiul liber sunt construite prin combinarea unor energii eterice şi mentale cu anumite aliaje de titan, aur şi alte substanţe fizice (unele dintre acestea nu se găsesc pe Pământ). Adeseori metalele folosite la construcţia acestor nave (OZN-uri) sunt obţinute din exploatarea minieră de pe unele corpuri cereşti din sistemul nostru solar (în special de pe Lună şi de pe Marte). Sursa energetică de propulsie a acestui tip de OZN-uri implică cristalele încărcate cu o înaltă energie magnetică solară.

Unul dintre membrii marcanţi ai FGL este aşa-numitul Comandament Ashtar. Tehnologia navelor sale este uimitoare şi ea se bazează pe energia luminii; din acest punct de vedere aceste OZN-uri sunt inconfundabile, atât prin semnalele luminoase feerice (în special albastru închis-indigo, alb şi violet, în succesiune stroboscopică) pe care le emit, cât şi prin formele lor speciale, care seamănă fie cu două clopote aşezate simetric unul peste celălalt (rezultând o formă oarecum de romb), fie ovale etc. În toate cazurile, însă, lumina puternică de diferite culori ce înveleşte navele lor este o caracteristică fundamentală. Pentru edificare, sugerăm vizionarea următorului clip video, care implică filmarea unei nave Ashtar deasupra localităţii Pescara, Italia, pe 15 mai 2012: (nepreluat)

Interesant este că apariţiile din ce în ce mai dese pe cer ale acestor nave, ce emit lumini feerice, au început să fie semnalate chiar şi de media locală în anumite zone ale lumii.

Navele FGL au de asemenea și forme triunghiulare, iar în unele ocazii ele au putut fi filmate chiar foarte bine, aşa cum este cazul în clipul video de aici (sugerăm vizionarea lui integrală, chiar dacă fondul muzical nu este prea inspirat...): (nepreluat

În general vorbind, la nivelul raselor superioare care sunt membre ale Comandamentului Ashtar şi ale FGL, navele cosmice sunt construite pornind de la o idee precisă a folosirii lor într-un anumit scop. Această construcţie nu are însă loc prin asamblarea bolțurilor și șuruburilor în fabrici şi uzine, ca în lumea noastră fizică. Cele mai multe tipuri de OZN-uri sunt concepute prin intermediul unor forme-gând extrem de intense şi focalizate, care sunt menţinute astfel mai mult timp până când energia respectivă este modulată în frecvenţa ce corespunde ţelului propus. Tocmai de aceea, ulterior acea formă-gând poate fi dizolvată, reconstituită sau remodelată în conformitate cu alte cerinţe sau necesităţi.
Pe de altă parte, unele dintre navele FGL sunt alcătuite din anumite microorganisme vii, altele sunt rodul unor proiectări computerizate în componente amino-eterice, iar altele au la bord doar echipaj alcătuit din roboţi. Acest ultim caz este valabil mai ales atunci când navele Ashtar pătrund în regiunile unor dimensiuni inferioare ale Creaţiei, acolo unde există lumile guvernate de așa-zișii „îngeri căzuţi”.

În ceea ce priveşte navele-mamă ale FGL, acestea pot fi considerate nişte veritabile ecosisteme ce se seamănă foarte mult cu viaţa planetară. Ele susţin milioane de fiinţe într-un mediu multifuncţional perfect corelat, armonios şi foarte avansat din punct de vedere tehnologic. Uneori, aceste nave gigantice sunt observate ca nişte manifestări bioplasmatice, deoarece apar vederii precum nişte sfere uriaşe de lumini multicolore care par să se asambleze din când în când în felurite configuraţii, separându-se şi apoi reunindu-se în noi forme. La bază, se poate spune că aceste nave extraordinare de transport sunt de fapt vehiculele subtile de lumină care în literatura ezoterică sunt cunoscute ca Merkaba. Ele nu sunt supuse limitărilor de timp sau spaţiu şi, din această cauză, formele navelor celor din Comandamentul Ashtar sunt multiple, iar luminile lor sunt feerice. Pentru ca aceste nave sau vehicule cosmice să devină vizibile, se scade frecvenţa lor de vibraţie, iar atunci când ele intră în domenii superioare ale manifestării, îşi ridică frecvenţa de vibraţie. Aceasta se realizează prin dispunerea moleculelor de pe anumite coordonate ale unei densităţi de manifestare pe alte coordonate, în funcţie de scopul urmărit în acea deplasare. Astfel, „navigarea” OZN-urilor este mai curând o „alunecare” de-a lungul lungimilor de undă sau „benzilor” de manifestare ale planului eteric şi astral, întocmai precum un vapor pluteşte şi se deplasează de pe un val pe altul al oceanului.

În sistemul nostru solar există milioane de nave cosmice ale FGL (aşa-zise OZN-uri) care operează la diferite nivele, majoritatea în dimensiunile 4D şi 5D, pentru a nu fi văzute de pe Pământ prin intermediul telescoapelor etc. şi pentru a nu provoca panică sau sentimente adverse în rândul populației și, respectiv, al generalilor militari din armată. Unele dintre aceste OZN-uri staţionează pe orbite situate la diferite înălţimi faţă de suprafaţa planetei noastre, altele sunt într-o continuă mişcare, întrucât activităţile FGL sunt foarte complexe, mai ales în această perioadă, când timpul pare că realizează o „comprimare” a evenimentelor. Navele a căror misiune este aceea de a se face vizibile din ce în ce mai mult oamenilor, pe cer, ca parte a planului de dezvăluire către omenire a prezenţei FGL şi a civilizaţiilor extraterestre în preajma planetei noastre, sunt aşa-zisele nave Ventla, care apar vederii în felurite culori, de obicei verde, roşu şi alb. Uneori ele apar luminând doar în verde şi roşu, iar alteori în flash-uri puternice de lumină. Manifestările luminoase indigo, alb şi violet aparţin unei alte categorii de nave. 
Deşi aceste nave, în număr foarte mare, există şi se deplasează în mod constant pe cerul planetei noastre, cea mai mare parte dintre ele nu activează în spectrul vizibil; în perioada următoare se va trece însă la o fază mai evoluată a planului de contact cu pământenii, conform planului general expus anterior.

 O altă mare Confederaţie de civilizaţii extraterestre benefice este cea cunoscută sub numele de Consiliul Andromeda (CA), al cărui nucleu de conducere este alcătuit din 12 membri. În acest caz, prin „membru” poate fi înţeleasă o comunitate de sisteme solare, cum este de exemplu al zecelea membru al Consiliului, denumit Federaţia Galactică. Aici este necesar să facem o specificaţie: Federaţia Galactică din CA nu este aceeaşi cu Federaţia Galactică a Luminii. Această neînţelegere a generat anumite confuzii şi interpretări greşite. Nu vom intra în detalii; este suficient să spunem că în Confederaţia andromedanilor intră de asemenea şi unele civilizaţii care sunt membri ai FGL (cum ar fi, de pildă, siriusienii din Sirius A). Din CA mai fac parte civilizaţia din sistemul Procyon (care a ajutat în mod decisiv la distrugerea bazelor reptiliene subacvatice şi subpământene de pe planeta noastră, datorită sistemelor foarte dezvoltate de atac pe bază de unde sonice de foarte joasă frecvenţă, combinate cu un anumit gen de pulsuri electromagnetice; in plus, cei din sistemul Procyon schimbau adeseori frecvențele de teleportare pentru a nu fi previzibili atunci când atacau bazele reptiliene, modificand în acest fel planul de atac de la bază la bază); de asemenea, un membru foarte important al CA este civilizaţia superioară de pe Arcturus, ce contribuie cel mai mult la echilibrarea energetică a Pământului şi la purificarea liniilor lui de forţă magnetică, astfel încât să fie prevenite măcar într-o anumită măsură cataclismele ce ar fi avut deja loc până acum, în conformitate cu multe dintre profeţiile din vechime. De altfel, arcturienii sunt primul membru şi cel mai respectat din Consiliul de Lumină al CA.
Pe lângă acest nucleu principal al conducerii CA, în conformitate cu informaţiile oferite de Alex Collier, în cadrul Confederaţiei există un grup mai larg de fiinţe ce provin din 139 de sisteme solare diferite. Reprezentanții acestor civilizații se consultă de fiecare dată atunci când trebuie să fie luate hotărâri importante în ceea ce priveşte anumite acţiuni la nivel galactic. Spre deosebire de mentalitatea pământeană, acest grup nu are o natură politică. În una dintre întâlnirile sale, ce a avut loc pe la mijlocul anilor ’90, s-a luat în discuţie oportunitatea intervenţiei directe a CA în evenimentele din această perioadă dificilă a Terrei. La acea întâlnire s-au întrunit doar 78 dintre reprezentanţii sistemelor stelare din CA; după vot, ceva mai puţin de jumătate au decis că nu sunt interesaţi sub nicio formă să se implice în aceste acţiuni. La o primă estimare, motivul principal părea să fie în legătură cu anumite caracteristici de natură administrativă. Majoritatea celor care au votat astfel provin din sisteme aflate la distanţe de milioane şi chiar sute de milioane de ani lumină distanţă de Pământ, adică ei sunt din alte galaxii. Aparent, noi am putea judeca refuzul lor prin faptul că „problemele” Pământului par insignifiante, deoarece „datele” existenţei acelor civilizaţii se situează în cu totul alt spectru de vibraţie. Din perspectiva noastră, am putea crede că ele, fie nu au înţeles importanţa transformărilor de pe Terra, fie pur şi simplu nu sunt interesate să le urmărească. În realitate, conform dezvăluirilor lui Moraney - care este unul dintre comandanţii navelor andromedane din CA ce a luat parte la respectiva întrunire - motivul principal pentru care acele civilizaţii îndepărtate nu au vrut să ia parte la aceste acţiuni este că, din punctul lor de vedere, oamenii de pe Pământ nu se respectă pe ei înşişi; ca urmare, cum ar putea ei să-i respecte pe alţii şi, în general vorbind, cum ar putea ei să respecte viaţa în întregul Univers?
Din fericire, majoritatea celor prezenţi la întâlnire şi-au dat acordul pentru asistarea Pământului în această perioadă şi astfel Consiliul a emis o directivă prin care a stabilit că până la data de 12 august 2003, prezența extraterestră malefică să fie complet eliminată de pe Pământ, din interiorul lui şi de pe Lună. Motivul a fost acela de a observa cum va acţiona omenirea după ce ea nu va mai fi manipulată. Acea directivă a fost respectată în mare măsură, dar se pare că ceea ce reprezentanții Consiliului Andromeda nu au prevăzut, a fost faptul că „elita” satanică masonică este un odios urmaş al reptilienilor draconieni şi că programele ei de manipulare în masă şi de implementare a unor metode sinistre de „spălare a creierului”, precum şi a sistemului social criminal pe care l-au conceput (cum ar fi televiziunea sordidă, reclamele subliminale, filmele de factură malefică etc.), au continuat să acţioneze în forţă asupra psihicului şi mentalului fiinţelor umane, îngreunând procesul eliberării. Totuşi, în prezent ne aflăm chiar în pragul transformărilor majore, care au fost pregătite cu răbdare şi minuţiozitate. Acum este perioada cea mai dificilă a tranziţiei majore, care deşi durează doar câteva luni (ea a început în luna aprilie 2012 şi va dura până la sfârşitul lunii noiembrie 2012), reprezintă totuşi cea mai complexă, instabilă şi problematică perioadă pe care a traversat-o omenirea vreodată în istoria ei. Tocmai de aceea, prezenţa a numeroase alte civilizaţii ET benefice este de natură să ne sprijine, să ne încurajeze şi să ne ofere totodată asistența şi sprijinul necesar pentru a realiza cu succes translaţia în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei noastre. Printre aceste civilizații ET benefice, cele care fac parte din Consiliul Andromeda doresc să elibereze planeta de influența foarte nocivă a reptilienilor și a acoliților lor, pentru ca oamenii să evolueze liber, fără influențe negative și fără a fi dominați sau controlați de alte forțe exterioare. Se poate spune însă că aceasta este prima dată când civilizațiile din CA intervin în acest mod in treburile unei alte civilizații din Univers. Totuși, în conformitate cu un studiu pe care l-a făcut grupul reprezentativ al Consiliului Andromeda - ce a implicat o minuțioasa analiză a mai multor linii temporale -, dacă lucrurile ar fi continuat așa cum au fost până acum, cu reptilienii și micii cenușii la putere, peste aproximativ 360 de ani rezultatele ar fi fost catastrofale pentru o mare parte a galaxiei noastre și, de asemenea, chiar pentru galaxia vecină (Andromeda). Investigația temporala a arătat că răul principal, adică sămânța de la care ar fi pornit totul, era localizat în acest sistem solar din galaxia noastra, mai precis la nivelul Pământului, al Lunii și al planetei Marte. Lui Tolec i s-au arătat piramidele aliniate de pe aceste trei corpuri cerești si efectele declanșate de acțiunile specifice de triangulație ce aveau să fie realizate de reptilieni, în scopul schimbării frecvenței de vibrație generală a planetei (astfel, ea ar fi devenit atunci o planetă malefică) și pentru schimbarea integrală a ADN-ului uman in ADN reptilian (la toată populația Pământului). Se pare că dacă lucrurile ar fi fost lăsate să evolueze în această direcție ele s-ar fi petrecut fără doar și poate întocmai, deoarece așa fac reptilienii, așa cuceresc ei planete, sisteme solare și chiar galaxii, utilizand aceasta teribilă metodă de atenuare a frecvenței de vibrație care este specific modulată . Scopul lor nu este așadar doar controlul planetei Pamânt și exploatarea dementă a resurselor ei naturale, ci, în realitate, agenda lor este aceea de „conversie totală” a frecvențelor pentru a schimba ADN-ul uman pe fiecare planeta ce este locuită de o rasă umanoidă în galaxie. Țelul lor ultim este cel de a face întreaga galaxie să devină o galaxie reptiliană. Ei planificaseră să dezvolte o imensă rețea energetică în galaxie, ca un nor malefic, ce ar fi transmis energia lor specifică reptiliană către toate planetele; peste 360 de ani un anumit număr de „noduri” ale acestei plase negative cosmice s-ar fi sincronizat și, sub efectul energetic colosal al rezonanței, ar fi transformat aproape instantaneu întreaga galaxie într-o galaxie reptiliană.Acest lucru nu putea să fie permis și tocmai de aceea s-a hotărât intervenția în forță pentru eliminarea definitivă de pe planetă a celor doua rase malefice. După momentul translației ca frecvență de vibrație, la trecerea dintre 4D si 5D am fi început deja să-i vedem pe reptilieni așa cum sunt ei în realitate, dar chiar și atunci tot nu am fi avut mijloacele și puterea necesară pentru ca singuri să-i eliminăm de pe planeta noastră. Pactul realizat in anul 1930 de guvernele occidentale de atunci cu reptilienii si micii cenușii in schimbul achiziției de tehnologie s-a dovedit nu doar dezastruos pentru omenire, dar el a fost sortit încă de la început unui groaznic eșec, datorită naturii satanice a rasei reptilienilor malefici; astfel, liderii noștri nu știau că, dacă faci un pact cu reptilienii, aceștia nu se țin niciodată de cuvânt: fie găsesc o cale să te înșele, fie să te consume ca „hrană”.

Am putea spune că, dintr-un anumit punct de vedere, Consiliul Andromeda (CA) este în cosmos ceea ce este (sau ar trebui să fie) „Organizaţia Naţiunilor Unite” pe Pământ; el reprezintă, de fapt, o „entitate” ce cuprinde civilizaţiile din sute de sisteme solare din galaxia noastră (Calea Lactee), din galaxia vecină (Andromeda) şi chiar unele civilizaţii din alte galaxii cu mult mai îndepărtate. Prezenţa CA în spaţiul sistemului nostru solar se face remarcată mai ales prin cele 12 biosfere gigantice (nave-mamă), care includ Biosfera Primară (cea în care sunt ţinute întrunirile Consiliului de Lumină şi ale subcomitetelor acestuia). Biosfera Primară reprezintă cartierul general al celor ce apără flota CA din sistemul nostru solar şi prin urmare ea este cea mai bine protejată din punct de vedere militar, beneficiind de o tehnologie foarte avansată, ce include sisteme de invizibilizare, camuflare dimensională și super-scuturi energetice. Această biosferă este de mărimea planetei Pluto, fiind sediul central în care se iau toate hotărârile majore de acţiune ale andromedanilor.
Dintre celelalte 11 biosfere ale CA, 6 sunt nave-mamă medicale şi 5 sunt nave-mamă pentru alte destinaţii. De pildă, cea de a doua biosferă ca importanţă din flota CA este numită Centoria şi are rol de apărare; aici se regăsesc luptători din diferite lumi şi tot la acest nivel se realizează antrenamentele şi planurile de desfăşurare a misiunilor. Unul dintre cele mai importante grupuri de luptători afiliaţi la Consiliul Andromeda îl reprezintă cei reuniţi în aşa-numita Legiune de Argint, care ar putea fi înţeleasă şi ca o organizaţie de Luptători ai Luminii; în marea lor majoritate aceștia aparţin de dimensiunile 4D şi 5D. Legiunea de Argint s-a reunit sub acest nume în 2003-2004, dar anumite secţiuni ale ei lucrau de mult timp împreună (de pildă, două dintre cele mai mari grupuri din Legiunea de Argint au activat la unison de sute şi chiar de mii de ani; perioada medie de activitate fiind de aproximativ 1000 de ani). În anul 2003 a apărut evident faptul că în cazul Pământului era necesar să fie înfiinţat un grup special de luptă pentru a-l apăra de agresiunea reptiliană şi nu numai. Astfel a luat naştere Legiunea de Argint, care a adunat resurse pentru a-şi construi locaţia permanentă în dimensiunile 4D şi 5D. De asemenea, ea a organizat şi anumite puncte de referinţă şi de întâlnire în planul fizic (3D). 
Legiunea de Argint este o organizaţie interdimensională, deoarece membrii ei provin de pe diferite planete, tărâmuri și dimensiuni. Corelarea şi munca administrativă a acestei organizaţii, ce luptă pentru binele şi libertatea fiinţelor şi civilizaţiilor care vor să evolueze, este realizată pe Pământ de o femeie ce se recomandă în spaţiul virtual cu numele Tannath. În general vorbind, Legiunea de Argint luptă împotriva reptilienilor, a micilor cenuşii, împotriva Archon-ilor, implicându-se şi în conflictele interdimensionale dintre alte civilizaţii. 
Cea mai recentă acţiune de mare anvergură a Legiunii de Argint a fost cea de acum aproape două luni, în care a fost distrusă o imensă navă-mamă reptiliană, de forma unui cub în spaţiu, localizată dincolo de Centura Kuiper de materie primordială ce cuprinde sistemul nostru solar, cam la 15 grade N de ecliptica sistemului, înspre steaua Alpha Centauri. Nava în formă de cub funcţiona ca o inteligenţă automată artificială, emiţând frecvențe negative şi totodată transmiţând mesaje false către unii chanellers de pe Pământ, ce nu puteau discerne în mod corect provenienţa lor dubioasă. Această imensă navă avea de asemenea rolul şi de navă-închisoare pentru aproximativ 5000 de fiinţe umane ce fuseseră duse acolo, unde li se prelua gradat forţa vitală şi mai ales cea psihică (sub forma angoasei şi a fricii teribile) ca hrană pentru fiinţele reptiliene malefice. De altfel, reptilienii malefici – fiind fiinţe ce aparţin domeniului 4D inferior, care pot manifesta la voinţă un corp fizic (3D) printr-o anumită metodă de proiecţie holografică ce le permite „suprapunerea” unui corp uman peste unul reptilian – apreciază foarte mult carnea, mai ales cea care poate simţi „frica”, deoarece în felul acesta ei îşi pot menţine frecvenţa de vibraţie joasă. Totuşi, având în vedere că se consuma multă energie pentru a menţine forma 3D, dacă ei nu sunt focalizaţi chiar și numai o clipă, pierd controlul  asupra acelui corp holografic necesar pentru a se „ascunde”. Acele fiinţe umane au fost eliberate şi în prezent ele se află la bordul biosferelor medicale ale CA, unde sunt supuse „decontaminării” şi vindecărilor energetice. 

Pe lângă cubul uriaş care a fost distrus, au fost de asemenea eliminate în luptă 70 de nave de război reptiliene. Confruntarea din cosmos a fost foarte violentă, datorită agresivităţii extraordinare pe care reptilienii o manifestă de obicei în luptă. De pildă, navele lor (precum cea în formă de cub) nu au scuturi energetice de protecţie, deoarece filosofia reptiliană în luptă este: loveşte puternic şi nu vei avea nevoie de scut. Totuşi, cubul era imens şi foarte bine apărat de navele de război reptiliene; nu mulţi s-ar fi mobilizat împotriva lui şi tocmai aceasta i-a făcut în timp pe reptilieni să creadă că nimeni nu-i va ataca. Ei ştiau totuși că urmează să se petreacă ceva, dar cu toate acestea au fost luaţi prin surprindere. Reptilienii sunt foarte aroganţi şi nu credeau că cei din Legiunea de Argint ar fi avut curajul să-i atace şi cu atât mai puţin să aibă succes împotriva lor. De asemenea, spre deosebire de Legiunea de Argint, reptilienilor nu le pasă dacă pierd trupe sau personal în luptă; astfel, ei nu consumă energie și timp pentru a-și recupera răniții, ori pentru a realiza anumite acțiuni complicate de vindecare. În schimb, cei din Legiunea de Argint își recuperează oamenii; este o promisiune pe care ei o fac de la început, aceea că în caz de moarte poți fi adus înapoi, iar în caz de rănire poți fi vindecat complet, ceea ce reptilienii nu fac niciodată cu luptătorii lor.

În acţiunea militară propriu-zisă de distrugere a navei-mamă în formă de cub nu au fost implicate fiinţe din 3D, deoarece aceasta ar fi însemnat riscuri foarte mari; din cei 250 de luptători din Legiunea de Argint care au luat parte la această misiune, aproximativ 30% au fost eliminaţi, însă pentru ei aceasta nu înseamnă „moarte”, ci doar o reconvertire a esenţei lor, după care revin din nou la viață. Modul lor de acţiune a fost destul de simplu: s-au proiectat în interiorul cubului, prin intermediul unei proceduri de „acoperire”, au plasat sute de dispozitive explozibile care au fost proiectate de fiinţele 5D din cadrul CA, ce au ajutat la această operaţiune dificilă şi apoi s-au teleportat din cub înainte de explozie. Deoarece cubul imens reprezenta o maşinărie foarte complexă - o inteligenţă artificială - orice explozie sporadică sau separată ar fi făcut ca nava să se repare singură foarte repede, astfel încât a fost necesar ca sutele de explozii puternice să fie sincronizate şi să aibă loc simultan, ceea ce a făcut imposibilă autorepararea cubului. Problema a fost că, odată ce luptătorii din Legiune s-au proiectat în interiorul acelei nave-mamă reptiliene, corpurile lor subtile au fost supuse atacului unor aşa-numiţi „paraziți-eterici”, care au fost special proiectaţi de către reptilieni prin anumite inginerii genetice pentru a se proteja tocmai faţă de astfel de intruziuni nedorite. Aceşti „paraziţi” se agaţă de aura fiinţei şi o „perforează” ca pe un şvaiţer. Efectul direct al acestei acţiuni este că mai apoi fiinţa respectivă începe să manifeste un comportament aberant şi îşi pierde voinţa de acţiune; ea va face de atunci încolo tot ceea ce îi va spune şi dicta comandantul navei reptiliene. Cei care păţesc aceasta sunt preluaţi imediat şi duşi la „decontaminare” pe biosferele CA.

A treia biosferă a Consiliului Andromeda serveşte scopurilor de cercetare ştiinţifică şi inginerie. Aici se găsesc grupaţi tehnicienii şi oamenii de ştiinţă, aici se realizează replicatoarele de materie, transportoarele, structurile imense de locuit ori cele pentru navele-mamă uriaşe, precum şi ale navelor mici de cercetare, dispozitivele de reciclare, de obţinere automată a hranei etc. 
A patra biosferă este un centru de comunicare intergalactic şi interstelar; este biosfera unde se află echipele de cercetători şi de lucrători care se ocupă de comunicarea vocală, telepatică şi cele care observă comportamentul fiinţelor de pe alte planete. Aceste echipe realizează planurile de comunicare ale CA cu civilizaţiile care vor să se afilieze la Confederaţie.
Ultimele două biosfere (nave-mamă) care nu sunt medicale au dimensiuni gigantice, fiecare dintre ele fiind aproximativ de mărimea planetei Jupiter. Aceste două biosfere sunt integral în dimensiunea fizică (3D), dar sunt protejate şi ocultate de un scut energetic ce le face nevăzute atât pentru observarea directă, cât şi pentru cea indirectă (care ar putea să apară datorită influenţelor lor gravitaţionale şi electromagnetice enorme). Scopul principal al existenţei lor aici, în sistemul nostru solar, este acela de a servi drept transportoare pentru o mare parte din omenire, care în viitorul apropiat va opta pentru mutarea pe o altă planetă din galaxia noastră. Aceasta planetă există de asemenea în 3D (planul fizic), dar ea se află în urma planetei noastre ca ciclu evolutiv, deoarece va trece la frecvenţa 4D abia peste câteva cicluri precesionale. Tolec (care este reprezentantul pe Pământ al Consiliului Andromeda) afirmă că, în conformitate cu informaţiile pe care el le-a primit de la contactele sale de pe biosfera principală a CA, în perioada următoare aproximativ 50% (cu o toleranţă de ±4%) din populaţia Pământului va dori să plece pe acea planetă virgină şi special pregătită pentru acest veritabil „exod” galactic al unei rase de fiinţe inteligente.
Astfel, pe la mijlocul verii anului 2013, reprezentanţii CA vor face o invitaţie deschisă omenirii (care va implica de asemenea o dezvăluire completă despre prezenţa lor aici, în sistemul nostru solar, precum şi despre ceea ce urmează să se petreacă pe Pământ). Alegerea pe care o va face atunci fiecare ființă umană va fi doar opţiunea ei, manifestare liberului ei arbitru, dar previziunile arată că aproximativ jumătate din omenire va opta pentru varianta „exodului”. Având în vedere că pe cele două biosfere gigantice vor fi aduse şi foarte multe alte specii de animale terestre şi acvatice, ele vor deveni, într-un fel, nişte veritabile Arce ale lui Noe, doar că de această dată vor fi la nivel cosmic şi vor realiza o relocare a unei mari părţi a omenirii într-un alt sector al galaxiei. 
Trecerea la o frecvenţă de vibraţie superioară a conştiinţei nu va fi valabilă doar pentru Pământ şi pentru omenire, ci de asemenea şi pentru alte planete şi civilizaţii care se vor afla cam în aceeaşi zonă de influenţă specifică a fluxului gigantic de energie ce provine din centrul galaxiei. Mai precis, există încă 23 de planete care vor realiza „saltul” vibraţional, cu alte cuvinte care vor trece de la 3D la 4D, dintre care două sau trei sunt asemănătoare Pământului, dar mult mai puţin complexe decât acesta. Pe suprafaţa lor nu trăiesc decât una sau maxim două rase de fiinţe, care nu se confruntă cu problemele imense ce există aici, la noi, care nu au diversitatea extraordinară ce o putem întâlni pe planeta noastră şi nu au sentimente nevrotice despre cultura sau teologia proprie. Pământul este, metaforic vorbind, precum un „laborator”; aici există mai multă diversitate decât pe oricare dintre celelalte planete din întreaga galaxie şi tocmai aceasta face ca viaţa aici să fie atât de dificilă şi complexă. De asemenea, acest lucru explică într-o anumită măsură şi motivul pentru care oamenii au probleme de comunicare, nu se înţeleg între ei, nu trăiesc în acelaşi mod, nu au aceleaşi credinţe. Aceasta face ca tranziţia să fie foarte dificilă, iar cei din CA se străduiesc să facă acest proces cât mai „blând” cu putinţă, pentru că altfel – dacă ar fi fost ca energiile să se regleze după balanţa liberă a legilor cosmice – impactul până acum ar fi fost probabil devastator pentru omenire, ducând chiar la anihilarea ei. Răul şi impuritatea acumulată prin diverse acţiuni malefice şi prin ignoranţă în aura planetei ar fi generat fără dar şi poate o serie însemnată de cataclisme majore, care ar fi şters aproape complet toate realizările umanităţii de până acum şi chiar viaţa de la suprafaţa planetei, pentru că echilibrul energetic trebuie respectat la nivel universal. Acesta este motivul principal pentru care atât FGL, cât şi CA au intervenit şi au acţionat prin mijloace tehnologice extrem de sofisticate şi recurgând la vasta experienţă pe care ele o au în domeniu, pentru a diminua pe cât posibil aceste teribile manifestări şi „reajustări” ale planetei la o condiţie normală, care să o facă potrivită pentru realizarea ascensiunii. De asemenea, aşa se explică faptul că Pământul are „prioritate” printre celelalte planete aflate în perioada ascensiunii, în ceea ce privește controlul prin mijloace tehnologice avansate al tranformărilor geodezice sau de altă natură. Acest lucru a fost şi este realizat în continuare prin „învelirea” planetei noastre cu un câmp energetic protector şi purificator provenind din acţiunea combinată a celor 12 biosfere ale CA şi în special de la navele civilizaţiei arcturiene, care sunt specializate în astfel de acţiuni de „vindecare” planetară.

În pregătirea anunţului care va fi făcut în vara anului 2013 (cu aproximativ 5 luni înainte de începutul lunii ianuarie 2014, care în conformitate cu informaţiile oferite de Tolec reprezintă momentul trecerii definitive la frecvenţa de vibraţie 4D a omenirii), Consiliul Andromeda va trimite mai întâi trei reprezentanţi pe Pământ, care vor începe un şir de conferinţe la nivel mondial. În cadrul acestor conferințe ei vor explica cine sunt şi vor expune motivele prezenței lor acolo, urmărind să pregătească umanitatea din punct de vedere ideologic pentru vizitele ce vor fi efectuate de unele fiinţe extraterestre provenind de pe patru planete afiliate la CA: Ventra, Nikotae, Toleka şi Ritol. 
Cei trei reprezentanţi se vor exprima vocal (nu telepatic), explicând cu claritate varianta relocării unei părți a omenirii în altă zonă a Universului. Sintetic, aceasta ar putea însemna ceva de genul: „Uitaţi, acesta este procesul, aceasta urmează să se petreacă pe Pământ; în vara lui 2013 veţi afla ce puteţi alege, unde puteţi merge, ce puteţi lua cu voi.”
Mai apoi, acele explicaţii vor fi întregite de prezentările fiinţelor de pe cele patru planete. Ele aparţin unor rase diferite de fiinţe ET benefice de rasă umanoida, dar totuși ușor diferite prin caracteristicile lor fiziologice, care vor începe să ia legătura cu oamenii de pe Pământ – mai întâi în zonele limitrofe ale oraşelor mari, urmând ca treptat tot mai mulţi oameni să se obişnuiască cu prezenţa lor şi să înveţe din explicaţiile pe care ei le vor oferi -, pregătind în acest fel aterizările în masă ce vor marca de asemenea Primul Contact. Totuți, venirea reprezentanților celor patru rase pe Pământ nu se va face prin aterizări în masă ale navelor, așa cum poate își imaginează mulți; la început cel puțin ei vor veni cât mai discret, pentru a nu șoca aproape deloc omenirea, urmărind astfel să-și ducă la îndeplinire cât mai bine misiunea pe care și-au propus-o. Pentru informarea generală, prezentăm în continuare unele dintre particularităţile fiinţelor de pe cele patru planete, aşa cum au fost ele descrise de Tolec.
Fiinţele de pe planeta Ventra au pielea albă, ușor sidefie, ca de porțelan, ochi frumoși de un verde ca de smarald sau de culoarea albastru închis spre violet. Ei au părul fin și blond. Femeile sunt scunde, având aproximativ 1,5 metri, iar bărbații între 1,80 – 1,90 metri.
Fiinţele de pe planeta Nikotae au culoarea pielii crem deschis, cu nuanțe până la cafeniu deschis, asemănătoare cu un amestec între rasa caucaziană și rasa africană de pe planeta Pământ. De fapt, oamenii de pe această planetă sunt un amestec de mai multe rase. Părul lor are nuanțe de la negru la șaten cu diverse texturi, scurt, mediu, lung, cârlionțat sau nu. Ochii lor au toate nuanțele de maro, de la maro deschis la maro închis, iar uneori ochii de culoare maro deschis a unora dintre nikotae-eni au reflexe aurii. Femeile au în general o înălţime de 1,8 metri, iar bărbaţii au între 1,95 şi 2 metri.
Fiinţele de pe planeta Toleka au pielea de culoarea verde pal, foarte deschis şi foarte frumos, având ochii de culoare albastru deschis, aproape acvamarin. Părul lor fin are nuanţe de la aproape argintiu, la blond foarte deschis. Atât femeile, cât şi bărbaţii de pe această planetă au înălţimea medie a oamenilor de pe Pământ. Urechile lor sunt uşor alungite (asemănătoare cu acelea ale fiinţelor numite „vulcani” din filmul Star Trek).
Majoritatea fiinţelor de pe planeta Ritol au pielea de culoare albastru deschis şi părul complet alb, bogat și compact. Ochii lor au o culoare de un violet foarte profund. Datorită amestecului de rase, ochii ritolienilor sunt de diverse culori. Părul lor este negru sau roșcat, având o aparență bogată și compactă. 

Cele două imense biosfere ale CA pot transporta câteva miliarde de fiinţe umane, fiind de asemenea dotate cu toate facilităţile care sunt necesare pentru această acţiune şi pentru susţinerea vieţii şi a activităţii fiinţelor 3D care vor veni şi vor trăi la bordul lor. Personalul lor numeros este deja compus din fiinţe 3D şi 4D din diferite sisteme solare care fac parte din CA şi el va avea grijă ca totul să decurgă aşa cum trebuie în timpul deplasării biosferelor către ţinta propusă. Planeta aleasă ca destinaţie pentru viitoarea matcă a omenirii este foarte frumoasă, am putea spune chiar „virgină” din punctul de vedere al locuirii ei de către alte rase extraterestre şi, până în prezent, ea nu are un nume, deoarece această alegere a fost lăsată în sarcina celor ce vor ajunge acolo şi îşi vor denumi noua „casă” galactică. Ea este gigantică (fiind aproximativ de mărimea planetei Jupiter), are patru continente, se caracterizează printr-un climat global foarte asemănător cu climatul mediteranean de la noi şi are râuri, izvoare şi oceane doar de apă dulce. Aşa după cum am menţionat, pe această planetă nu există în acest moment o populație indigenă; există însă câteva specii de animale atât la suprafaţa planetei, cât şi acvatice (cum ar fi delfinii). Planeta face parte dintr-un sistem solar binar şi, datorită caracteristicilor astronomice, ea are doar zi şi amurg.
Consiliul de Lumină al CA a hotărât să ajute omenirea prin oferirea acestei variante a transportului în altă parte a galaxiei pentru cei care vor dori să-şi continue existenţa în planul fizic (3D), punând la dispoziţia acestora tot ceea ce este necesar pentru a începe astfel, practic, o viaţă nouă. Vor exista totuşi nişte reguli de bun-simţ, care vor fi impuse şi monitorizate – cel puţin într-o primă fază – cu stricteţe. Astfel, având în vedere experienţa tristă a omenirii şi modul cum ea a tratat planeta Pământ, aducând-o în pragul colapsului, reprezentanţii CA vor dori ca civilizaţia umană ce se va dezvolta pe noua planetă să nu abuzeze niciodată de ea, să nu-i exploateze resursele naturale şi să nu o polueze. De asemenea, războaiele vor fi cu desăvârşire interzise, ca și fabricarea armamentului, mai ales a celui atomic. Consiliul Andromeda va oferi încă de la început populaţiei care se va stabili pe acea planetă tehnologia şi aparatele necesare astfel încât fiinţele de acolo să nu ducă lipsă de nimic şi chiar să pornească de la un înalt nivel de dezvoltare tehnologică, deoarece condiţiile de menţinere în bune condiţii a planetei şi tratarea ei cu respect impun cunoaşterea şi folosirea tehnologiei pe bază de energie liberă şi a dispozitivelor aferente. Prin urmare, transporturile, comunicaţiile şi alte elemente fundamentale ale unui trai decent şi curat vor fi furnizate încă de la început populaţiei, urmând ca mai apoi, gradat, ea să înceapă să-şi dezvolte propriile ei sisteme, în conformitate cu cerinţele şi particularităţile vieţii de acolo.

Pe cele două uriaşe biosfere de transport, pe lângă pământeni vor mai exista de asemenea fiinţe asemănătoare oamenilor de pe alte trei planete, dar cu credinţe teologice şi culturi diferite. Tocmai de aceea, conducerea CA a hotărât ca deplasarea biosferelor până la planeta ce va deveni noua „casă” pentru această populaţie, să dureze 10-12 ani, timp suficient ca membrii ei să se acomodeze unii cu alţii şi să-şi armonizeze sistemele de gândire şi de comportament. Astfel, odată ajunşi la destinaţie, ei vor avea deja un sistem comun şi omogen de intenţii şi direcţii de acţiune, fără să expună planeta la eventuale acţiuni pripite şi violente.

În ceea ce priveşte celelalte şase biosfere medicale, trei dintre acestea sunt pentru fiinţele din 3D şi trei pentru fiinţele din dimensiunile 4D, 5D şi 6D. Prima dintre cele trei biosfere pentru fiinţele din planul fizic (3D) are personal care este foarte asemănător cu oamenii de pe Pământ. Aici vor fi aduşi cei ce vor avea nevoie de vindecări la diferite nivele (de la nivelul fizic până la cel psihic), cei abuzaţi, torturaţi psihic, cei cu mari probleme de natură fizică, cei cu răni foarte grave. Vindecările vor începe mai întâi pe această biosferă, dar pacienţii nu vor vedea alte fiinţe acolo, ci doar pământeni care vor avea grijă de ei, pentru că dacă ei ar întâlni fiinţe înalte de peste 2 metri, care în plus ar putea fi albastre şi cu urechile alungite, aceasta nu le-ar face bine deloc. Prin urmare, mai întâi ei vor fi vindecaţi, iar mai apoi vor fi capabili să integreze şi alte aspecte neobişnuite în viaţa lor.
În celelalte biosfere medicale sunt abordate diferite alte categorii specializate de vindecare, cum ar fi cea psihică, cea energetică, ori cea pentru vindecare şi consiliere post-tratament. Există de asemenea şi secţiuni special amenajate pentru cei care vin sau vor veni în vizită la pacienţii care sunt trataţi, unde ei pot locui pentru lungi perioade de timp.
Dintre cele 12 biosfere gigantice ale CA care se află în sistemul nostru solar, Andora este unică în sensul că ea reprezintă practic un fel de „creier gigant” al flotei. Aici pot fi consultate şi regăsite înregistrări akasha-ice ale fiinţelor din galaxia noastră şi din galaxia Andromeda, fiind de asemenea şi un important punct de consiliere a celor ce vin şi caută echilibrul în urma unor traume resimțite la diferite niveluri, pe care le-au suportat în trecut. Această biosferă conţine cel puţin patru observatoare mari holografice unde calculatorul organic central poate extrage (printr-o tehnologie extraordinar de sofisticată) înregistrările aferente fiinţei care solicită informaţia, oferindu-i practic un veritabil film în sinteză al existenţelor ei precedente. Această facilitate este îndeosebi pentru fiinţele care au evoluat la dimensiunea 4D şi care vor să înţeleagă sintetic toate existențele şi semnificațiile experiențelor pe care le-au trăit.

Toate biosferele sunt dotate cu relief natural şi în ele predomină vegetaţia şi peisajele minunate şi pure. Acolo există dealuri, izvoare şi parcuri imense, de până la 48-50 de kilometri în diametru (ca nişte rezervaţii naturale). Fiecare parc are sistem automat de pulverizare a apei, deoarece în interiorul biosferelor nu ploua niciodată. Tolec precizează că, în general vorbind, structurile locuite ale fiecărei biosfere sunt proiectate pe 26 de etaje imense, care conţin apartamente şi camere pe care el le asociază cumva unor condiţii de hotel de 5 stele pe Pământ, însă la o tehnologie mult superioară acestora. Un aspect interesant este iluminarea: pretutindeni în biosfere este o lumina albastră foarte plăcută; nu există un soare central și nu există o sursă centrală de lumină. Atunci când oamenii se uită în sus, ceea ce ei văd pe fiecare nivel este doar „cerul” albastru, fără soare; iar când vine timpul „nopţii”, inginerii care se ocupă de această activitate micşorează nivelul luminozităţii, creând condiţii ideale pentru relaxare, odihnă şi somn.

 Prof. Yoga  Dan BVozaru
 SURSA: yogaesoeric
 25 iulie 2012 

(Pentru conf. C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu