........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 22 septembrie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (XX)Dan Bozaru

Este necesar să ne integrăm corect în fluxul evenimentelor şi să înţelegem de pe o poziţie matură aspectele principale ale situaţiei actuale în lume. Drake şi alţii ca el au depus o muncă laborioasă în ultimele luni şi au consumat multă energie psihică în dorinţa de a informa întreaga lume în legătură cu evenimentele ce vor urma foarte curând. „Ratarea” unor termene de realizare a acestor evenimente nu-i poate deranja decât pe cei care încă refuză să înţeleagă în profunzime situaţia prin care trece omenirea în prezent. 
Probabil că elementul principal în această ecuaţie foarte complexă, ce descrie conjunctura actuală în lume este blocarea mijloacelor de informare în masă de la a ne oferi informaţii viabile, pertinente, astfel încât să cunoaştem în fiecare moment care este pulsul real al evenimentelor ce au loc pe glob. Mass-media este extrem de coruptă şi încă foarte mult controlată de „Iluminaţi”; ea este folosită tocmai pentru a difuza ştiri false, pentru a manipula opinia publică şi pentru a face jocurile „elitei” satanice a masonilor, în dorinţa lor malefică de a controla destinul acestei planete şi al omenirii. Datorită acestui blocaj inadmisibil, mass-media ascunde cu bună ştiinţă faptul că „Iluminaţii” şi cabala lor criminală au pierdut lupta, au fost deja înfrânţi şi că acum ei urmăresc doar să provoace un cât mai mare rău în urma lor. Astfel, cei mai mulţi oameni sunt prinşi în plasa ignoranţei şi a manipulării, care se reflectă mai ales în sentimentele lor predominante, generate de ideile false şi de tendinţele pesimiste; aceste sentimente sunt frica şi nesiguranţa

Frica faţă de necunoscut, mânia, frustrarea, suspiciunea, toate se unesc pentru a clătina încrederea şi speranţa omului de rând, făcându-l să fie şovăitor, să gândească eronat şi să acţioneze în mod egoist. Dacă el ar cunoaşte datele reale ale problemei şi dacă ar avea acces la informaţiile corecte asupra situaţiei de facto care există în lume, ar constata că nu există niciun motiv pentru a fi cuprins de frică; ar înţelege atunci cu întreaga sa fiinţă că armele cele mai puternice pe care le are în lupta împotriva „elitei” satanice a masonilor sunt iubirea şi credinţa nestrămutată în victoria binelui.

Multe elemente ale planului general de acţiune ce se desfăşoară în prezent pe planeta noastră rămân încă ascunse, nu le putem „vedea” direct; cu toate acestea, fiecare zi aduce cu ea miracole extraordinare care se adună pentru a construi astfel victoria finală a umanităţii împotriva răului şi asupririi la care am fost supuşi mii şi mii de ani. Nu câştigăm nimic atunci când alegem să fim ironici sau neîncrezători, nu devenim mai buni atunci când ne credem mai inteligenţi decât cei care luptă efectiv pentru această victorie, nu ne aducem nicio contribuţie atunci când aşteptam pasivi marea transformare. Toate acestea, alături de frică şi dorinţa de răzbunare reprezintă emoţii inferioare, care sunt comune planului fizic (3D). Omenirea a fost blocată atât de mult timp în cuşca densă şi rigidă a energiilor materialităţii (3D), încât ea a uitat pur şi simplu ce înseamnă libertatea. Consecinţa imediată a acestui fapt este că oamenii au ajuns să reacţioneze mecanic, în loc să aleagă modul în care să se comporte sau să gândească. 

Cei care se lasă antrenaţi în „febra arestărilor în masă a masonilor” se abandonează în realitate unor emoţii negative ce includ nerăbdarea, răzbunarea, ura, violența etc., în loc să opteze pentru sentimente minunate de iubire, compasiune, apreciere a eforturilor care sunt făcute în vederea rezolvării situaţiei dificile în care ne aflăm, de bucurie şi speranţă pentru cel mai mare dar pe care umanitatea l-a primit vreodată, darul libertăţii şi al ascensiunii spirituale a fiinţei, fără a renunţa la trup. Haosul creat de energiile negative pe care umanitatea le-a angrenat şi agitat până acum s-a ridicat la suprafaţă şi urmează să fie transmutat la un nivel superior de vibraţie, într-un proces sublim ce este numit ascensiune spirituală. Momentul pe care l-am aşteptat atât de mult cu toţii şi la care am visat până acum nu este doar la uşa noastră, ci el a pătruns deja în casă şi aşteaptă să fie recunoscut. Pentru mulţi oameni, el a început deja să acţioneze în timp real, aducându-le convingerea că ei sunt deja liberi.

Desigur, această libertate nu se poate obține doar rămânând simpli spectatori ai evenimentelor. După cum ştim deja, ele tind să se precipite tot mai mult, prin dezvăluirile care apar, prin scandalurile uriaşe din lumea politică şi financiară şi mai ales prin arestările membrilor cabalei criminale a masonilor, care devin din ce în ce mai dese. În această „regie” complicată, „Evenimentul” anunţat de Cobra şi de Mişcarea de Rezistenţă va însemna declanşarea „la vedere” a tuturor acţiunilor care până acum au fost ţinute în stand-by
Varianta ideală care a fost expusă este următoarea: curând planeta noastră va intra în zona unei emisii energetice foarte puternice, care a izvorât din centrul galaxiei încă de acum multe mii de ani. Acest flux de energia colosală şi foarte elevată va fi preluat de reprezentanţii civilizaţiei pleiadiene, va fi dirijat spre reprezentanţii Mişcării de Rezistenţă de la suprafaţa planetei noastre, iar aceştia vor contacta atunci oficialii militari ai facţiunii benefice de la Pentagon; după aceea se va putea considera că Operaţiunea Green Light a fost cu adevărat lansată şi din acel moment totul se va desfăşura foarte rapid, exact şi în forţă, acţiunile fiind asistate de civilizaţiile ET benefice care ne ajută.

Totuşi, nu trebuie să uităm că aceasta este varianta ideală şi că în realitate oamenii sunt fiinţe cu liber arbitru, iar modul lor de acţiune nu poate fi prevăzut cu exactitate. În decursul timpului, atât pleiadienii cât şi alte civilizaţii extraterestre benefice s-au convins că planurile de cooperare cu populaţia Pământului nu sunt deloc uşor de făptuit. Chiar şi în interiorul facţiunii pozitive a generalilor de la Pentagon există persoane care au propriile lor interese şi agende mai mult sau mai puţin ascunse, fără ca prin aceasta ele să fie neapărat malefice. Aceasta a condus nu de puţin ori la anumite conflicte în cadrul grupului militar respectiv şi a îngreunat planurile de realizare a eliberării omenirii de sub controlul cabalei criminale a masonilor. Cu alte cuvinte, facţiunea pozitivă a generalilor nu este încă un grup unit şi armonios, deoarece încă nu s-a stabilit în mod ferm o strategie comună şi nici nu s-au armonizat toate intenţiile celor reuniţi în acest plan. Aşa cum era de aşteptat, elementele individuale egotice s-au amplificat şi aceasta nu a putut fi decât în folosul „Iluminaţilor”, amânând anumite evenimente ce ar fi trebuit să aibă loc încă de acum câteva luni. Mai mult decât atât, la începutul acestui an au existat probleme chiar şi în rândul Organizaţiei Dragonului Alb din Asia. În cursul negocierilor de colaborare pe care Mişcarea de Rezistenţă le-a avut cu membrii acestei organizaţii, a reieşit faptul că unii dintre aceştia doreau în realitate să-şi însuşească mari sume de bani din fondurile ce ar fi apărut disponibile odată cu modificarea sistemului financiar mondial. Prin urmare, slăbiciunile omeneşti se manifestă chiar şi cadrul acestor structuri ezoterice, la unii dintre membrii lor, însă ele nu reuşesc totuşi să perturbe înaintarea fermă a evenimentelor în direcţia translaţiei conştiinţei omenirii pe un nivel superior de vibraţie al acesteia.

„Evenimentul” care va fi generat de Sursă (centrul galaxiei noastre) va constitui „declicul” pentru toate celelalte evenimente ce vor începe să se desfăşoare într-o succesiune uimitoare, dintre care cel al Primului Contact cu civilizaţiile ET benefice va fi cel mai important. La nivelul „administraţiei” galactice a situaţiei pe Pământ s-a stabilit ca acesta să fie realizat în prima fază de către pleiadieni şi siriusieni, mai ales datorită faptului că ei sunt foarte apropiaţi ca trăsături şi comportament de fiinţele umane de pe planeta noastră; în acest fel vor fi evitate anumite reacţii necontrolate de spaimă sau de respingere din partea populaţiei în ceea ce priveşte alte rase de fiinţe din cosmos.

Primul Contact va implica aterizări în masă ale navelor pleiadiene şi siriusiene în zonele cele mai importante de pe glob. Procesul va implica de asemenea colaborarea cu mai multe fiinţe umane, ce vor fi selectate în prealabil de către reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii în vederea uşurării contactului umanităţii cu aceştia. Ele vor fi contactate înainte de aterizarea publică a navelor extraterestre, li se vor prezenta dovezi de netăgăduit, iar mai apoi grupurile respective de persoane vor contacta mass-media şi vor aduce la cunoştinţa întregii lumi aceste dovezi clare şi concrete ale prezenţei civilizaţiilor extraterestre, care doresc realizarea contactului cu omenirea. Scopul acestei acţiuni va fi acela de a pregăti mentalitatea infantilă a majorităţii oamenilor în ceea ce priveşte existenţa fiinţelor extraterestre şi a OZN-urilor, iar acest lucru va fi făptuit prin intermediul programului amintit, când se vor prezenta dovezi fizice ce nu vor mai putea fi negate de nimeni. 
Înainte de realizarea aterizărilor în masă ale navelor extraterestre (în special ale celor pleiadiene şi siriusiene) va fi aranjat un contact diplomatic la nivel galactic între reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii şi cei ai rasei umane de pe Pământ. Mai apoi, umanitatea va avea posibilitatea să voteze pentru a-şi exprima în mod liber dorinţa în legătură cu realizarea Primului Contact dintre ea şi alte rase de fiinţe extraterestre benefice. Deşi am mai amintit despre acest plan în unul dintre articolele anterioare ale seriei, totuşi am considerat necesar să scriem încă o dată despre el, pentru a pregăti într-o anumită măsură conştiinţa celor care încă se mai simt cuprinşi de nelinişte şi îndoială, datorită ignoranţei şi a unor impulsuri egotice care le macină fiinţa.

Chiar dacă acest clip se bazează pe informaţiile oferite acum 20 de ani de Barbara Marciniak (în anul 1992), totuşi mesajul lui este cu atât mai potrivit pentru timpurile pe care le trăim şi prefigurează în mare parte evenimentele deosebite pe care omenirea le va trăi în curând.
Deşi foarte multe fiinţe umane de pe planeta noastră se află actualmente într-o stare de mare ignoranţă cu privire la realitatea existenţei civilizaţiilor extraterestre şi mai ales a faptului că acestea joacă în prezent un rol activ în evenimentele ce se desfăşoară pe Pământ, totuşi atunci când planul expus mai sus va începe să fie realizat, mass-media va prezenta în mod corect întreaga situaţie. Practic vorbind, Primul Contact va începe atunci când cele mai importante guverne ale lumii vor face aproape simultan o serie de anunţuri despre prezenţa civilizaţiilor ET benefice, care se află atât pe planeta noastră, cât şi în apropierea ei, în spaţiul cosmic, informând astfel omenirea despre existenţa principalelor Confederaţii Galactice care contribuie la ajutorul şi asistența populaţiei Pământului. Îndată ce aceste anunţuri vor fi făcute, Federaţia Galactică a Luminii va începe să efectueze zboruri în timpul zilei cu mari nave (OZN-uri), acompaniate de anunţuri despre cine sunt ei şi care este motivul prezenţei lor aici, pe planeta noastră. Aceste acţiuni foarte importante, care se vor desfăşura gradat pentru a evita panica în rândul populaţiei, vor disipa neîncrederea şi îndoiala oamenilor, care au fost alimentate zeci de ani de propaganda urii impusă de „Iluminaţi”. 

Tocmai de aceea am specificat faptul că informarea liberă, lipsită de orice influență malefică şi de controlul satanic al familiei Rothschild va constitui cea mai importantă redută câştigată împotriva cabalei criminale a masonilor, deoarece atunci mass-media va informa populaţia cu exactitate asupra evenimentelor care vor avea loc. Astfel, ea va raporta despre existenţa civilizaţiilor extraterestre şi va prezenta dovezile ce îi vor fi puse la dispoziţie; va vorbi despre energia liberă şi despre dispozitivele tehnologice care, deşi au fost inventate cu mult timp în urmă, totuşi sunt tăinuite de cabala criminală de zeci de ani, astfel încât omenirea să nu se bucure de binefacerile lor extraordinare; şi, de asemenea, va prezenta adevărul istoric despre rasa noastră şi despre civilizaţiile care au existat până acum pe Pământ. 

Unii oameni sunt îngrijoraţi de reacţia populației atunci când fiinţele extraterestre vor umbla printre noi, considerând în mod penibil că aceea va fi o perioadă dificilă pentru omenire. Adevărul este că perioada critică este de fapt cea de dinaintea efectuării arestărilor în masă – adică cea în care ne aflăm în prezent – şi nu cea în care se vor petrece aterizările navelor extraterestre, pentru că atunci mass-media va fi deja „recuperată” de umanitate din mâinile „elitei” satanice a masonilor. Acest lucru îi va determina pe oameni să coopereze din ce în ce mai mult, pentru că ei se vor simţi mult mai în siguranţă şi se vor convinge că ştirile sunt prezentate, după atât de mult timp, la adevărata lor valoare şi importanță. Cu alte cuvinte, „deprogramarea” fiinţelor umane se va realiza atunci într-un ritm accelerat, iar aşa-zisa „spălare pe creier” efectuată în prezent de sistemul manipulator ce a fost impus în mod satanic de „Iluminaţi” va fi repede şi eficient înlocuită cu o adâncă înţelegere a situaţiei şi a necesitaţilor pe care ea le impune. Aceasta se va petrece însă doar atunci când omenirea va vedea cu adevărat dovada arestării cabalei criminale, când îi va vedea pe liderii lor de vârf judecaţi şi condamnaţi, când faptele lor vor fi dezvăluite în detaliu întregii lumi, iar intenţiile lor malefice vor fi expuse în totalitate. Un exemplu elocvent de prezentare liberă şi lipsită de frică a situaţiei actuale în Europa, care totodată reprezintă un apel sincer, direct şi chiar dramatic la necesitatea acţiunii şi transformării imediate a sistemului corupt şi satanic impus de cartelurile de interese malefice ale cabalei criminale a masonilor, este cel al doctorului Rath, care s-a adresat poporului german şi naţiunilor Europei în luna martie a acestui an.

 Atunci când populaţia globului va cunoaşte efectiv binefacerile dispozitivelor de free-energy care vor împânzi peste puţin timp planeta, când ea va putea să vadă artefacte ale fostei civilizaţii din Atlantida şi va afla despre istoria extraordinară a strămoşilor noştri; când toate acestea vor începe să se petreacă şi să fie prezentate într-un şuvoi aproape neîntrerupt, oamenii vor începe să creadă cu adevărat că lumea s-a transformat şi că de atunci înainte ei vor avea acces la un nivel mult superior de gândire şi de acţiune. Toate acestea nu sunt nici vise, nici imaginaţii şi nu constituie nici aşa-zise „teorii ale conspiraţiei”. Toate acestea sunt elemente care vor avea loc întocmai în perioada următoare şi ele vor constitui trambulina unor mari transformări ce vor avea loc foarte curând la nivelul întregii omeniri.
Evident, cabala criminală a masoneriei va urmări în continuare să dividă credinţa celor mulţi, să presare intrigi şi să manipuleze opiniile celor care sunt săraci cu duhul sau mai slabi de minte. Ea va urmări astfel să orchestreze opoziţia unei anumite categorii de oameni împotriva mişcării spirituale ce cuprinde tot mai mult întreaga planetă. Să sperăm însă că populaţia va da dovadă de inteligența necesară pentru a se păstra pe o poziţie neutră, evitând tentaţia demoniacă de a intra în dispute cu privire la natura sau veridicitatea evenimentelor, ori în alte „lupte” fără sens care tind să agite spiritele, coborându-le vibraţia. Acesta este modul indirect şi pervers prin care „Iluminaţii” atrag o parte din populaţia ignorantă a globului, orientând-o către o fundătură fără orizont. Suspiciunea este o reacţie emoţională care nu are nimic de a face cu discernământul mental, perturbând în schimb analiza lucidă a faptelor şi elementelor care există.

Anumite îndoieli vor mai exista până când va deveni evident că acţiunile întreprinse de forţele facţiunilor benefice în ceea ce priveşte arestările în masă sunt înspre binele oamenilor. „Elita” masonică va continua să mai opună o anumită rezistenţă (acest lucru se poate constata şi în prezent), care se va manifesta mai ales prin ştiri false, prin dezinformarea populaţiei, ori chiar prin crearea unor situaţii de diversiune a atenţiei opiniei publice. Totuşi, deja încrederea populaţiei în ştirile principalelor posturi de informare publică internaţionale (CNN, FOX NEWS etc.) a scăzut dramatic până la uimitorul procent de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă o lovitură năucitoare şi un vot de blam dat cabalei criminale şi metodelor ei manipulatorii. Această situaţie demonstrează pur şi simplu că omenirea a început să se trezească şi că ea nu mai este dispusă să fie înşelată şi minţită, aşa cum s-a petrecut în ultimii 70 de ani.

În categoria rezistenţei din umbră, a minciunii şi a manipulării informaţiei de către mass-media internaţională şi mai ales de către cea americană putem să includem, de pildă, extraordinara şi totodată aparent inexplicabila furtună ce a lovit capitala Americii, oraşul Washigton DC, pe 29 iunie, la două zile după anunţul făcut de Drake în ceea ce priveşte declanşarea operaţiunii Green Light. Acea furtună teribilă a determinat autorităţile guvernamentale să declare starea de urgenţă în oraş (http://earthsky.org/earth/state-of-emergency-in-washington-dc-following-last-nights-storm). Cotidianul Washigton Post a considerat furtuna respectivă ca fiind una dintre cele mai distrugătoare furtuni din istorie (http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/derecho-behind-washington-dcs-destructive-thunderstorm-outbreak-june-29-2012/2012/06/30/gJQA22O7DW_blog.html); se ştie însă că ea a reprezentat efectul direct al utilizării instalaţiilor de tip HAARP pentru influenţarea condiţiilor meteorologice (mai multe detalii despre aceste aspecte pot fi citite aici: http://www.miraclesandinspiration.com/news_weatherwars.html). 

Putem menţiona apoi atentatul atroce din Aurora (Denver, Colorado – SUA) de acum două zile (http://globalgrind.com/news/aurora-shooting-14-dead-and-50-wounded-denver-movie-theater-the-dark-knight-premiere-video) şi manipularea în acest fel a opiniei publice în favoarea votului decisiv de pe 27 iulie pentru legea interzicerii deţinerii de arme de către cetăţenii americani, aspect la care ne-am mai referit în unul dintre articolele anterioare. Odată ce această lege ar fi votată, americanii nu ar mai putea opune niciun fel de rezistenţă acţiunilor militare opresive din partea cabalei criminale, atunci când aceasta vor urmări să impună Legea Marţială în vederea instaurării Noii Ordini Mondiale.
Pe de altă parte, atentatul din Burgas (Bulgaria) de acum trei zile pare să fie şi el o verigă dintr-un plan mai larg şi ascuns al „Iluminaţilor”, de a aprinde în sfârşit „focul” războiului nemilos în Orientul Mijlociu (cu Siria sau Iranul); el se leagă de atentatul nereuşit asupra lui Hillary Clinton de acum două zile din Israel (legătura este dată de faptul că Serviciile Secrete din Bulgaria sunt antrenate de Serviciile Secrete ale Mossad-ului (Israel)), pe fondul unor tensiuni politice din ce în ce mai mari în această ţară. Astfel, uciderea Secretarului de Stat american, Hillary Clinton, ar fi dus la escaladarea situaţiei cu Iranul, care ar fi fost direct învinuit şi acuzat pentru acest atentat, ceea ce ar fi atras SUA în războiul sus-amintit, împlinind astfel o veche dorinţă a Israelului. Anunţul despre atentatul asupra lui Hillary Clinton a fost brusc cenzurat la postul de radio Al-Alam din Israel şi la agenţia de ştiri Reuters; niciunul dintre aceste două mijloace de informare în masă nu au mai dat după aceea niciun fel de lămuriri asupra subiectului, probând încă o dată (dacă mai era nevoie...) incredibila laşitate, corupţie, frică şi manipulare care există actualmente în mass-media internaţională. Detalii despre aceste aspecte, precum şi posibilele legături cu formidabilele ameninţări teroriste care se prefigurează la apropiatele Jocuri Olimpice din Londra pot fi citite aici: http://www.veteranstoday.com/2012/07/18/breakingunconfirmed-sec-clinton-assassination-attempt-in-israel
La toate acestea se adăugă de asemenea atentatul din Damasc (Siria) de acum trei zile, când ministrul sirian al Apărării a fost ucis (împreună cu alţi doi oficiali de rang înalt ai guvernului sirian), iar zvonurile neoficiale afirmau că însuşi preşedintele Bashar al-Assad ar fi fost rănit, ceea ce s-a infirmat la câteva ore după aceea: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2175871/Syria-Embattled-Assad-spotted-Damascus-British-born-wife-escapes-Russia-amid-fifth-straight-day-clashes-rebels.html

Astfel, „elita” satanică face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a crea focare de conflict bazate pe elemente false, pentru a determina o atitudine violentă în rândurile populaţiei şi pentru a instiga astfel la lupte şi chiar la un război mondial, prin intermediul unor complicate manipulări şi jocuri diplomatice. După cum am precizat într-o analiză anterioară, acest război devastator ar crea – în conformitate cu intenţiile satanice ale „Iluminaţilor” – conjunctura favorabilă pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale. Există multe clipuri video în legătură cu acest aspect, însă ne permitem să sugerăm aici cel pe care îl considerăm poate cel mai sintetic, bine realizat, informat şi chiar dramatic film în legătură cu acest subiect; problema este analizată în detaliu pe surse clare, prezintă adevăruri şi filmări tulburătoare ale unor evenimente marcante ale omenirii, ori ale manifestărilor cabalei criminale (în special ale întâlnirilor grupului Bilderberg etc.) şi analizează pertinent (cu dovezi video cât se poate de clare) acţiunile „elitei” satanice a masonilor împotriva omenirii, legate de instaurarea Noii Ordini Mondiale. 
Totuşi, destul de curând se va ajunge la un punct când lucrurile nu vor mai putea fi ascunse sau ignorate în niciun fel. Suntem foarte aproape de acest moment, iar ceea ce se petrece în prezent cu scandalul financiar LIBOR, în care un mare număr de bănci (şi în special Barclay) au manipulat dobânzile schimburilor interbancare, reprezintă o dovadă vie în acest sens. Aşa după cum am arătat, acesta este cel mai mare scandal financiar din istoria omenirii şi, din felul în care el evoluează, poate să însemne scânteia care va aprinde rugul neiertător pentru cabala criminală şi pentru sistemul financiar mondial corupt, pe care ea l-a impus. În conformitate cu ultimele informaţii oferite de David Wilcock, Şerifii Federali de la Departamentul Justiţiei al SUA întocmesc în prezent ultimele acte de acuzare; este greu de imaginat imensa „caracatiţă” a corupţiei, lăcomiei şi manipulării care este implicată în acest scandal. Cercetările laborioase au început în urmă cu trei ani şi ceea ce se poate spune este că adevărata revelaţie a scandalului abia acum urmează să fie dată publicităţii. Mai multe detalii despre această pot fi citite în articolul documentat din revista Rolling Stone: http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/libor-banking-scandal-deepens-barclays-releases-damning-email-implicates-british-government-20120704.

Arestările în rândurile celor implicaţi în afacerea LIBOR abia au început, iar mass-media occidentală este şi ea la fel de vinovată de tăinuirea informaţiilor sau de acoperirea lor în legăturile cu investigaţiile şi sesizările care au fost făcute despre acest scandal. Metoda utilizată a fost cea clasică, a „distrugerii” imaginii sociale şi profesionale a celui care dorea să prezinte adevărul, un fel de „închis gura cu pumnul” de către ceilalţi oameni (plătiţi sau nu pentru aceasta); nimeni nu doreşte să fie considerat nebun sau psihopat la locul de muncă şi nimeni nu doreşte să fie concediat pentru că rosteşte adevărul. Acestea au fost principalele mijloace de acţiune ale cabalei criminale a masonilor: ameninţările, corupţia şi asasinatul. Poate tocmai de aceea revista Time Magazine denumeşte la modul figurat scandalul LIBOR ca fiind „crima secolului”, într-un articol senzaţional: http://business.time.com/2012/07/09/libor-scandal-the-crime-of-the-century/?iid=tsmodule#ixzz20AKJzB8l. Chiar şi aşa, acest scandal apare ca fiind doar nişte „firimituri” pe lângă ceea ce începe să iasă la iveală din operaţiunile efectuate de Banca Rezervei Federale a Americii, care a intrat de curând în audit.

Prin urmare, din ce în ce mai multe dovezi vin să probeze faptul că, în ciuda eforturilor disperate ale canalelor principale de ştiri din întreaga lume pentru a ascunde în continuare acţiunile demente ale „elitei” masonice - ce implică mai ales corupţia şi manipularea cu care ea a otrăvit populaţia globului -, totuşi în prezent au loc anumite evenimente pe care le-am putea numi istorice, chiar dacă ele încă nu sunt cunoscute de publicul larg. Ele dovedesc, dincolo de orice urmă de îndoială, că foarte curând va avea loc o transformare fundamentală de concepţie şi de acţiune la nivelul întregii lumi, care va implica în primul rând sistemul financiar şi economic, în paralel cu sistemul de informare în masă (mass-media), cu mediul ştiinţific, ecologic etc.

Implicarea civilizaţiilor extraterestre benefice este în prezent cea mai activă din ultimele mii de ani; reprezentanţii acestor civilizaţii aşteaptă un moment favorabil pentru a declanşa marele plan al operaţiunii Disclosure. Acesta este din ce în ce mai aproape, determinat de multiple aspecte care se conjugă: colosalul val de energie foarte elevată ce provine din centrul galaxiei ne cuprinde tot mai mult, învăluind planeta noastră cu o intensitate ce se amplifică de la o zi la alta; transformările câmpului magnetic al Pământului, al Soarelui şi ale celorlalte planete ale sistemului nostru solar sunt evidente, iar acestea vor provoca la un moment dat anumite mişcări de natură geodezică; ecosistemul planetar este aproape de colaps, datorită influenţei industriale nocive din ce în ce mai mari; fiinţele din tărâmul interior al Shambalei sunt de asemenea dornice să ne ajute pentru a realiza acest mare salt în evoluţia noastră ca rasă de fiinţe inteligente, cu un destin minunat în această parte a Creaţiei. Întreaga zonă a galaxiei în care ne aflăm pare să conlucreze pentru a ajuta Pământul să realizeze cu deplin succes ascensiunea spirituală care va avea un prim punct de inflexiune pe 21 decembrie 2012.

Prof. Yoga Dan Bozaru
Sursa: yogaesoteric
21 iulie 2012 
(Pentru conformitate C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu