”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 6 iulie 2011

ATRAGEREA ENERGIEI ŞI LUMINII CELEI DE A 5-a DIMENSIUNI (2)

Mesaj de la arcturieni

(1 July 2011; prin David K. Miller)
(continuare)

Care este perspectiva? Pentru corpul vostru emotional, dacă-l veţi ajuta să se conecteze la a cincia dimensiune, este să realizaţi că ceea ce veţi vedea şi veţi percepe pe planetă, va fi o dramă. O dramă nu numai a Pământului dar şi a Galaxiei.
Îndiscutabil, pe Pământ au ajuns din timpuri imemoriale rase diferite genetic, cu energii diferite şi cu fizionomii diferite. Genele lor au ajuns în ADN-ul vostru şi au produs rase şi fiinţe diferite. În structura voastră genetică se regăsesc toate aceste urme lăsate de cei care v-au influenţat fiinţa.
Drama umanităţii înseamnă : religii multiple, o puzderie de limbi şi dialecte, o mixtură de fizionomii şi caractere, abilităţi diferite, principii de abordare a vieţii complet opuse. Toate acestea au creat de-a lungul istoriei voastre conflicte care au degenerat în războaie de cotropire sau de apărare a fiinţei unei rase, răfuieli, ‘’legea pumnului’’, stratificarea raselor. Şi toate au creat karmă, încărcarea cu fapte al căror efect a trebuit răscumpărat în alte vieţi în care relele fapte să poată fi compensate prin fapte bune (legea cauzei şi efectului). Şi, să nu uităm că toate faptele şi gândurile care au lezat interesul general sau al unor persoane şi colectivităţi, au creat negativitate cu care planeta şi sistemul vostru planetar au fost încărcate. Consecinţa a fost continua scădere a frecvenţei de vibraţie în sistem, adică coborârea treptelor de civilizaţie până aproape de linia inferioară, cea mai de jos (Nota C.M.: Implicit, a scăzut numărul spiralelor ADN, până la două).
În acest fel se poate explica caracterul general conflictual al fiinţelor umane actuale. Relaţiile dintre oamneni s-au deteriorat constant, căci s-au alimentat din ele însele cu sentimentele de frică, duşmănie, răzbunare, dorinţa de competiţie exclusivistă (,, ori eu ori tu’’). Toată stagnarea sau regresul vin din deformarea completă a gândirii fiinţei umane, pervertită la atitudinea de frondă, de dominare.
Aceste suferinţe de pe Pământ sunt provocări ale corpului vostru emoţional, creat iniţial nu pentru manifestarea emoţiilor şi sentimentelor joase (ură, separare, invidie etc) ci pentru amplificarea IUBIRII GENERALE şi a COMPASIUNII, stări caracterizate prin vibraţie înaltă. 
Soluţia de adoptat este evidentă: renunţaţi la sentimentele şi emoţiile de joasă frecvenţă, dacă doriţi, cu adevărat, să vă schimbaţi perspectiva! Detaşaţi-vă de toate evenimentele care v-ar trage frecvenţa de vibraţie în jos.

Acesta este un tip special de detaşare, ceea ce înseamnă că încă vă pasă şi încă vă afectează.
Într-adevăr, nu doriţi să vedeţi această distrugere, dar, de asemenea, înţelegeţi că acesta este jocul. Aceasta este drama cu care vă confruntaţi.

Trebuie să cunoaşteţi că există un motiv care legitimează necesitatea ca voi să asistaţi la acest proces dramatic. Un aspect ar fi acela că în devenirea voastră nu puteţi atige măestria fără a primi „botezul focului”. Un maestru veritabil trebuie să fie capabil să-şi domine sentimentele, fără a fi scos din starea sa de echilibru. Sunteţi aici pentru a vă căli prin experienţele pe care le trăiţi, în aşa fel încât să faceţi faţă cu succes realităţilor pe care le veţi întâlni în alte sisteme planetare şi chiar în alte sisteme solare.          

Tendinţa firească a fiecărei entităţi inteligente este să se expansioneze, pentru a-şi îmbogăţi cunoaşterea. Acum, când sunteţi pe Pământ, nu trebuie să rataţi oportunitatea de a parcurge întregul program pe care vi-l poate oferi viaţa de pe planeta aceasta. Experienţa pe care v-o oferă această planetă este unică şi de nepreţuit. Dacă nu v-o însuşiţi, veţi mai reveni aici până când veţi învăţa lecţiile care vă vor certifica măestria.  Mutarea voastră pe alte tărâmuri ale universului se va produce doar după ce vă veţi termina treaba pe Pământ. În această lungă şi nesfârşită călătorie, preocuparea voastră trebuie să ţintească evoluţia fiinţei care sunteţi, acumulând mereu noi şi noi experienţe care vă vor aduce măestria în toate domeniile.

Este incredibil cât de puternice pot fi emoţiile celor de pe Pământ şi cât de viguros  pot fi ele exprimate.
Recomandarea noastră este ca în domeniul emoţional să lucraţi cu energia inimii a cărei chakră să o ţineţi deschisă pentru a vă conecta cu energiile maeştrilor înălţaţi care sunt experţi în lucrul cu energia inimii.

O emoţie care are un puternic impact este cea generată de sentimentul fricii. Energia fricii induce convingerea că fiinţa este abandonată, părăsită şi izolată, adică nu mai aparţine lui TOT CEEA CE ESTE, nu mai aparţine UNICULUI. Acest fals sentiment naşte alte sentimente precum: disperarea, renunţarea, credinţa că ai fost părăsit etc. Când asemenea sentimente vă dau târcoale, metoda cea mai indicată de a le depăşi este să faceţi imediat o altă alegere, îndreptându-vă gândul spre momente de bucurie, de speranţă, de iubire pentru oricine şi orice, gânduri care să vă readucă în minte situaţii trecute în care aveaţi motive să vă simţiţi fericiţi. O asemenea manevră vă pune în legătură cu câmpurile infinite ale energiilor benefice, rezultatul fiind că în foarte scurt timp starea deplorabilă în care vă aflaţi nu cu mult înainte se estompează, făcând loc uneia mai reconfortantă, mai optimistă.
Să ne referim acum la corpul mental şi modul în care îl puteţi conecta la vibraţiile celei de a 5-a dimensiuni. Corpul mental se bazează pe afirmaţii, pe sisteme de credinţă  şi  care au la bază procesul gândirii. 
Afirmăm că noi suntem bine specializaţi în domeniul înţelegerii tiparelor gând. În accepţiunea noastră, modelele de gândire ocupă împreună o dimensiune distinctă. Dacă analizezi această dimensiune din perspectiva 3D, în care se află şi Pământul, nu poţi să eviţi să pui întrebări de genul: Ce forţă ţine împreună componentele planului mental?  Ce elemente determină cultura umanităţii să se păstreze şi să se perpetuieze? Cine ţine coagulată societatea voastră, cu toate contradicţiile din ea ? Ce  ţine  împreună toate  interacţiunile
Trebuie să existe o structură creată special pentru dimensiunea a 3-a, structură care transcede durata de viaţă limitată a pământeanului. Această structură trebuie să aibă la bază o matrice energetică. Gândurile şi credinţele voastre despre voi şi despre realitatea voastră existenţială au creat în timp legături energetice ca nişte fire care leagă lucrurile între ele, indiferent unde s-ar afla ele. 
Ele dăinuiesc peste timp şi rămân mereu conectate la sursa care le-a creat. Din fiecare minte umană pleacă infinite legături energetice care vă conectează cu toate locurile, fiinţele şi obiectele cu care aţi venit cândva în contact sau la care v-aţi gândit. Un păienjeniş de fire energetice imposibil de imaginat care duc în toate direcţiile şi care fixează obiectele şi fiinţele într-o capcană care se cristalizează în timp. Această reţea cristalizată vă fixează dimensiunea în care veţi rămâne în acea viaţă.
Punctele de pe suprafaţa câmpului vostru auric poartă denumirea de ’’puncte de asamblare’’. (Nota C.M.: Problema punctului de asamblare şi modul cum ,,vrăjitorii’’ mexicani ştiu să-l deplaseze, este tratată pe larg în cărţile lui Carlos Castaneda, apărute la ed. RAO)
Prin deplasarea punctului de asamblare se poate face trecerea de la o dimensiune la alta, de la o lume la alta. 

Noi nu vrem să emitem judecăţi despre structura gândirii celei de a 3-a treia dimensiuni.  Ştim însă că în viitorul apropiat vom deţine împreună o structură-gând în ce de a 5-a dimensiune.
Sunt multe fiinţe umane aflate la un anumit nivel de evoluţie, care fac meditaţii profunde o mare parte din timp, şi care reuşesc să elaboreze modele de gândire pentru civilizaţia umană (Nota C.M.: Este preocuparea de bază a yoghinilor, atât de greşit înţeleşi de societăţile emergente în spiritualitate).
Lucrul cu a cincea dimensiune şi aducerea energiei acesteia în corpul vostru mental, va impune noi modele de gândire, noi sisteme de referinţă şi de credinţă. Cum veţi defini atunci realitatea? Care va fi sistemul vostru de credinţe cu privire la dimensiunea a cincea? Cum şi prin ce modele de gândire veţi aborda zona înaltă a gândurilor cuantice (de înaltă spiritualitate)?
Deocamdată, în sistemul voastru de valori a căpătat o mai mare amploare zona care se referă la vindecare, aceasta deoarece atunci când starea voastră de sănătate este alterată, deveniţi mai dispuşi să acordaţi credit tehnicilor şi procedeelor alternative, între care bioenergia va ocupa un loc de frunte. 
Este adevărat că logica (deci, intelectul), gândirea liniară, reproductibilitatea ştiinţifică, legea cauzei şi efectului, au asigurat progresul societăţii umane până acum. Insă, privit prin prisma spiritualităţii, a miracolului, întregul arsenal care a născut şi consolidat pe planetă realităţile celei de a 3-a dimensiuni, a devenit caduc, căci acele realităţi rămân în spatele istoriei civilizaţiei umane. Ele au fost depăşite în aşa măsură încât acum au devenit o frână în calea dezvoltării cuantice a fiinţei umane.
Este clar că logica şi gândirea liniare nu sunt capabile să explice şi să rezolve situaţia actuală grea în care a ajuns Pământul. 

Logica arată că poluarea va distruge atmosfera planetei, că încălzirea Pământului îl va face de nelocuit, devenind punctul din spaţiu în care viaţa (cel puţin în forma pe care o cunoaşteţi) nu va mai putea fi asigurată. Falsa stabilitate care mai există acum pe Pământ se va destrăma iar creaţia se va nărui.

Cam acestea sunt jaloanele pe care le trasează logica liniară, ştiinţifică, proprie dimensiunii a 3-a. Aceasta ar fi implacabila perspectivă pentru planetă şi pentru omenire.

Ce noroc că nu va fi aşa !!
Intuiţia vă spune că există un model de tip transcedental, care merge dincolo de cauză şi efect. Cum să poţi explica vindecarea cuiva aflat în fază terminală a cancerului şi care se face sănătos fără ca medicina să-l fi putut ajuta cumva !? Voi spuneţi în aceste cazuri : ‘’A avut zile!’’ Fără să ştiţi, chiar aţi explicat corect. Ajutorul a venit dintr-un plan subtil, o dimensiune superioară, pentru că acea fiinţă nu-şi încheiase programul. (Nota C.M. : Nu putea să plece deoarece prea multe programe adiacente ar fi trebuit modificate). Asemenea vindecări nesperate au o explicaţie cuantică, o justificare venită din planurile superioare ale creaţiei.
Toate aceste miracole îşi găsesc explicaţia în credinţă. A crede cu tărie în ceva înseamnă a fi deschis manifestării acelui ceva în realitatea ta. Din acest punct de vedere, absolut totul este posibil şi depinde numai de profunzimea angajării fiinţei umane implicată. Universul se pune în mişcare la orice chemare care ajunge la el. (Nota C.M.: Amintiţi-vă că „dacă veţi avea credinţă cât bobul de muştar, atunci veţi putea muta şi munţii din loc”). 
Mulţi oameni doresc să ştie cine sunt şi de ce sunt aici şi acum. 
David Miller
În scopul de a înţelege cine sunteţi, am introdus conceptele de  energie holografică.  Înţelegeţi că această parte din voi pe care o experimentaţi acum este doar un mic aspect care aparţine fiinţei voastre totale. Fiinţa voastră totală este mult mai mare şi mai răspândită în univers. Aspecte ale eului vostru superior se regăsesc şi în alte dimensiuni, inclusiv în dimensiunea a 5-a. Asta deoarece aţi avut multe vieţi nu numai pe Pământ dar şi în alte locuri şi dimensiuni ale universului.


În acest sfârşit de ciclu cosmic, voi aveţi oportunitatea de a aduna aspectele pe care le-aţi presărat în univers, pentru a le reuni într-o fiinţă totală, capabilă să facă acel salt pentru care v-aţi pregătit multe vieţi.

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu