”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

duminică, 8 mai 2011

Stările de tranziţie ale Conştiinţei (1)

Mesaj de la Hathori
(23 april 2011; channeler: Tom Kenyon)
(prima parte)

Definiţii
Hathor
Nodurile Haotice sunt aglomerări de evenimente haotice ajunse la o mare densitate şi inevitabile ciocniri. Potrivit Hathorilor, Pământul a intrat într-un Nod Haotic şi, ca rezultat, ne putem aştepta oricând la creşterea nivelului de evenimente haotice, cum ar fi: cutremure, activitatea vulcanică, modele aberante de vreme, stres ecologic, precum şi situaţii şi evenimente economice, sociale sau tulburări politice.
Stările de tranziţie ale Conştiinţei reprezintă ceea ce Hathorii numesc perioada de trecere când a avut loc deja o pierdere majoră a realităţilor bazate pe vechea energie şi apariţia firavă a noilor realităţi. Este intervalul în care totul este posibil, totul este în formare şi nimic nu este definitivat.
Markeri Perceptuali sunt un termen folosit de Hathorii pentru a defini jalonarea pe care indivizii o vor face pentru a putea să se adapteze noilor condiţii folosindu-se de cele cinci simţuri pe care le cunosc.
Mesajul
Nodurile, prin natura lor, sunt aglomerări foarte haotice care tind să genereze stări de tranziţie ale conştiinţei.
Stările de tranziţie ale conştiinţei apar atunci când markeri perceptuali dispar.
Când se întâmplă acest lucru, vă creaţi o zonă nulă în care realitatea veche nu mai există, dar noile realităţi întârzie să apară.

Datorită faptului că aţi intrat deja într-o fază avansată a Nodului Haotic, dorim să împărtăşim cu voi punctele noastre de vedere cu privire la stările de tranziţie, în speranţa că veţi fi capabili să utilizaţi cunoaşterea noastră în domeniu, ceea ce credem că v-ar uşura tranziţia.
Putem împărţi stările de tranziţie în trei categorii principale: 1) tranziţia individuală de 2) tranziţia colectivă (de grup) şi 3) moartea fizică.

Să ne îndreptăm atenţia asupra stărilor de tranziţie personală, la nivelul percepţiei individule, care constituie punctul central în jurul căruia este percepută realitatea fiecăruia.
Percepţia voastră asupra realităţii este un factor fundamental şi este o creaţie personală a fiecărui individ. Dar această creaţie personală depinde de percepţia colectivului în care vă naşteţi, trăiţi şi munciţi, depinde de cultura în care vă formaţi personalitatea, de timpul pe care-l petreceţi în colectivitate, de locul şi circumstanţele în care se produc evenimentele. Cu atâţia factori care concură la formarea voastră, este doar un fel de a spune că percepţia personală ţine doar de fiecare entitate în parte. Percepţia voastră asupra realităţii depinde de obiceiurile în care colectivitatea percepe evenimentele, dacă sunteţi un om obişnuit. Să exemplificăm afirmaţia de mai sus. Te trezeşti dimineaţa şi te uiţi la ceas. Această măsurare a timpului este comună colectivităţii din acel loc, acea zonă geografică. Deci, te-ai aliniat percepţiei colective, încă de la prima oră. Timpul este o iluzie, după cum bine cunoaşteţi, dar voi îl percepeţi ca pe o realitate.

Atunci când o situaţie în viaţa personală cunoaşte schimbări dramatice, există o tendinţa ca markeri perceptuali să dispară sau să se reorganizare.
Iată un scenariu frecvent întâlnit. Dacă aţi lucrat la acelaşi loc de muncă mulţi ani, evident, v-aţi construit viaţa în jurul programului şi naturii acelui loc de muncă. Astfel, orele de masă, pauzele, odihna, relaţiile familiale etc., toate depind de acel serviciu. Dacă, la un moment dat, vă schimbaţi această activitate, aveţi un alt loc de muncă sau ieşiţi la pensie, întregul vostru program este bulversat. Aceste schimbări bruşte sunt derunante la început şi vă va fi greu să vă alegeţi un nou mod de viaţă. Vechii markeri perceptuali dispar şi, după un timp, vor fi înlocuiţi cu alţii care să corespundă cu noul vostru mod de viaţă.
Tot astfel, asemenea situţii au loc când se produc schimbări bruşte în starea voastră de sănătate, în viaţa de famile etc.
Ceea ce vrem să remarcaţi este că toate schimbările importante în viaţa fiecăruia antrenează dispariţia vechilor markeri (jaloane, puncte de reper) şi apariţia altora care să asigure adaptarea la noile condiţii de viaţă. Dar, deşi schimbările existenţiale se produc brusc, înlocuirea markerilor are nevoie de o perioadă de tranzitie, în care cel în cauză este puternic afectat, poate fi stresat, poate acuza o anumită stare de neadaptare, sau chiar deprecieri ale sănătăţii.
Cu alte cuvinte: trecerea de la un nivel de conştiinţă la altul traversează, inevitabil, un Nod de Haos, cu intensitate diferită de la un individ la altul.

Există un alt tip de stări de tranziţie, în curs de dezvoltare în acest Nod de Haos în care vă aflaţi. Ele afectează deja numeroase persoane şi are asupra conştiinţei umane efectul unui tsunami. Ne referim la schimbarea dramatică a credinţelor şi concepţiilor de viaţă şi a culturii unor popoare sau naţiuni, care descoperă brusc că fundamentul vechii cunoaşteri este caduc şi nu se mai poate proba în niciun fel. Această stare de tranziţie specială în care pilonii culturali, istorici şi conceptuali se năruiesc, provoacă adevărate drame de tot felul, căci lumea află că toată istoria ei, toate credinţele ei, erau un uruiaş cu picioare de lut sau un gigantic balon de săpun.
Ştim cât de greu vă va fi să aflaţi că, de fapt, mereu aţi fost manipulaţi, mereu aţi fost minţiţi, mereu aţi fost păpuşi manevrate de cei a căror faţă nu a-ţi văzut-o niciodată. O uriaşă minciună se regăseşte în relgiile voastre, în identitatea voastră, în cultura şi istoria voastră.

Când această minciună începe să fie sesizată, este semn că a apăre sentimentul libertăţii personale; dar, la început, entitatea va trece prin stări de dezorientare şi confizie. Acest lucru se datorează faptului că experienţele multidimensionale sunt foarte diferite de experienţele voastre pământeşti, cu care sunteţi obişnuiţi zilnic.
Dacă aveţi sentimentul că trăiţi într-o zonă aflată între planul vostru terestru, tridimensional şi alte planuri multidimensionale, înseamnă că aţi intrat în procesul tranziţiei conştiinţei.

Informaţiile noastre au ca scop să vă ajute la însuşirea unui curs practic de acţiune în perioada cât vă aflaţi în acest tip de tranziţie, pentru a depăşi mai uşor stările de blocare. Este aproape normal să fiţi copleşiţi de asemenea stări, dar noi dorim să treceţi peste ele mai uşor.
Datorită faptului că timpul se accelerează, creşte densitatea evenimentelor în unitatea de timp. Multe evenimente se aglomerează şi vă încarcă cu diverse probleme care aşteaptă să fie rezolvate. Acestea pot privi un individ, dacă este vorba de viaţa sa personală, sau o colectivitate.
Este important să se înţeleagă că problemele care apar în viaţa fiecăruia sunt consecinţe ale comportamentului individual şi modului cum înţelege să acţioneze; ele sunt independente de acţiunile celorlalţi.
În nicio situaţie nu puteţi da vina, cu adevărat, pe altcineva, făcându-l responsabil pentru ceea ce vi se întâmplă vouă.
Pe de altă parte, pierderile trebuie acceptate şi clasificate, după care ele trebuie uitate, sau măcar scoase din programul viitor. Încercaţi ca bagajul problemelor nerezolvate să nu existe sau macar să fie cât mai mic.

Evoluţia bate pasul pe loc sau avansează lent cu cât vă încărcaţi mai mult cu problemele trecutului.
Acum, întrebarea centrală devine: "Ce veţi face?"
Veţi rămâne uimiţi, în stare de şoc, copleşiţi de furie şi tristeţe că aţi fost permanent înşelaţi? Sau veţi depăşi situaţia frustrantă făcând un pas înainte spre a vă recunoaşte adevărata identitate pe care să vă clădiţi viaţa?
Comentariile noastre sunt pentru aceia dintre voi suficient de curajoşi şi destul de îndrăzneţi să păşească înainte, acceptându-şi şi preluându-şi condiţia de co-creatori.
Dacă vă simţiţi unul dintre aceştia, înseamnă că v-am nimerit.

Un punct de gol este o tranziţie critică între o realitate veche şi una nouă. Ceea ce a fost, sa încheiat. În loc să regretaţi şi să vă tânguiţi pentru lunga perioadă în care aţi fost făcuţi să bateţi pasul pe loc, ştregeţi-vă trecutul, consideraţi că abia acum trebuie să porniţi în cursă. Ziceţi-vă ca ceea ce a fost până acum a fost perioada de maturizare, de încălzire, de acomodare. La drept vorbind, nici n-aţi avea alternativă. De la cine să pretindeţi daune?
Când veţi planta alte jaloane, alţi markeri; fiţi mai atenţi unde-i puneţi şi unde doriţi să ajungeţi pe drumul pe care-l marcaţi.
Veţi alege, sperăm, calea spre măestrie, spre elevarea sufletului, spre creşterea conştiinţei.

SURSA: www.tomkenyon.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu