”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 17 noiembrie 2010

REALITATEA UFO


De Adrian Dvir

Universuri paralele
Sunt unii oameni de ştiinţă preocupaţi de posibilitatea existenţei universurilor paralele. Aceasta ar însemna că în afara universului nostru tridimensional ar exista si alte universuri paralele cu al nostru.
ET mi-au confirmat că într-adevar aceasta este realitatea. Universurile paralele pot avea trei sau mai multe dimensiuni diferite. OZN-urile observate de pe Pământ provin de obicei din universul nostru, dar exista şi mulţi alţi ET care vin din universuri paralele si care viziteaza Pământul. Cu aparatura convenţională pe care o avem noi, oamenii, nu îi putem vedea pe aceştia. Acest avantaj dă posibilitatea fiinţelor  ET să umble printre noi nestingheriţi şi fără grija că ar putea fi văzuţi. Atât ei, echipamentul lor şi navele lor spaţiale sunt invizibile pentru majoritatea oamenilor. Trebuie precizat că ei nu vin pe Pământ pentru a face rău, pentru a răpi pe careva dintre noi etc. ci pentru a ne cunoaşte ca specie şi a ne ajuta. Ei susţin că multe sunt cazurile în care intră în spitale şi ajută, făra ca oamenii să cunoască acest fapt, la tratamentul şi vindecarea multor bolnavi umani.

ET mi-au explicat că există un spaţiu absolut care are un numar infinit de dimensiuni si în care timpul nu mai operează. In acest spaţiu absolut, energia care există ia forme diferite de materie. Fiecare formă de materie are o geometrie, dimensiuni si parametri fizici proprii (înclusiv valori diferite pentru viteza luminii). Nu există interacţiune între două forme de materie ceea ce face ca fiecare formă şi structură a  materiei să definească un univers separat care nu interacţionează cu celelalte universuri.
Însă originea spaţiului absolut şi a energiei le este necunoscută până şi inteligenţelor ET. Ei presupun că spaţiul şi energia nu au avut un început, au existat din totdeauna.
Informaţiile de mai sus le-am obţinut în lungile dialoguri purtate cu diferiţi ET.

Centrala Telepatică a ET
Majoritatea ET comunică mai mult telepatic decât prin vorbire. Aceasta este o abilitate naturală pe care ei o practică si o îmbunătăţesc de când sunt copii, in acelaşi fel cum noi învăţăm să citim si să scriem.
ET folosesc o Centrală Telepatică pentru a ajuta comunicării, în acelaşi fel în care noi folosim centralele telefonice.
Centrala Telepatică acţionează şi ca un centru de comandă  precum şi ca o bibliotecă centrală de informaţii. Fiecare suborganizaţie îşi are propriul centru telepatic. Eu sunt conectat la Centrul Telepatic Medical. Există multe centrale telepatice care sunt conectate într-un gigantic sistem de comunicare ce se întinde pe mai multe galaxii. Timpul necesar de contactare între galaxii este mult mai scurt decât cel folosind unde electromagnetice, singurul cunoscut pe Pământ. Pentru sistemul de comunicare ET între galaxii este necesar un timp de numai câteva săptămâni, comparativ cu mii de ani necesari în cazul folosirii undelor radio cunoscute de noi.
Centrala Telepatică funcţionează si ca un translator universal între civilizaţii ET diferite, care au limbi diferite si moduri de gândire si comunicare diferite.

După câte am înţeles, calculatorul Centralei Telepatice care face traducerea, mi-a construit un profil al personaliţii si posibilităţilor mele lingvistice. Traducerea include suprapunera definiţiilor si problemelor cunoscute mie. Odată, când am pus o întrebare complicată, computerul care traducea mi-a comunicat că nu am cunoştiinţele de bază, aşa că nu poate să-mi traducă raspunsul la nivelul înţelegerii mele.

Primele mele comunicări cu centrala s-au făcut prin intermediul unui operator ET. Aceşti operatori ET au o educaţie înaltă şi vaste cunoştiinţe în multe domenii. Mai târziu am aflat că vorbesc cu Alexander, echivalentul ET al unui robot electronic (electronic answering machine). Alexander vorbeşte ca un om dar de fapt este un robot cu program şi inteligenţă artificială. El mă transferă, deobicei, la medicul de gardă, dacă am o problemă medicală, ori la bibliotecă, dacă am o întrebare de domeniul general. Biblioteca Centrală Telepatică este un program pe un calculator sofisticat, care procesază întrebarea mea şi prepară un răspuns pe măsură înţelegerii mele. Presupun că un studiu amănunţit al dialogurilor mele cu robotul de răspuns al Centralei Telepatice ar scoate în evidenţă o interesantă tehnică de programare. 

Comunicarea cu Centrala Telepatică este de obicei iniţiată de mine într-o modalitate formală dar, uneori, se întimplă ca să am o întrebare presantă în minte şi atunci comunicarea cu centrala are loc fără să ştiu de aceasta. Răspunsul pur si simplu îmi apare în minte. ET mi-au explicat că Centrala Telepatica acţionează ca o extensie a cunoştiinţelor individuale.
S-a întimplat odată că ET au primit prin Centrala Telepatică un semnal SOS de la mine. Mesajul spunea ca sunt bolnav si că le cer ajutor urgent. Au venit la mine în grabă si m-au găsit dormind. M-au întrebat cum mă simt si le-am răspuns telepatic ca mă simt bine.
In ziua următoare nu mi-am amintit nimic. ET mi-au explicat că toată comunicarea şi alarmarea o facuse subconştientul, fără conştientizarea mea.

Străinii galactici. Sistemul de comunicare
I-am întrebat pe ET de ce programul pământean "SETI" (pentru intercepţia transmisiilor radio extraterestre) nu a dat până acum niciun rezultat.
Fiinţele ET au râs şi mi-au explicat că undele electromagnetice sau de comunicare radio reprezintă o tehnologie arhaică de care ei abia dacă-şi mai amintesc. Ei au spus că undele radio sunt prea lente pentru a fi utilizate în comunicarea la distanţă. Un mesaj radio are nevoie de mii de ani pentru a ajunge la o altă galexie.

Străinii utilizează mijloace de comunicare mult mai rapide. Sistemul lor de comunicare se bazează pe particule mai mici decât fotonul. Aceste particule noi nu le-am putea măsura sau pune în evidenţă, ele aparţin unui univers diferit, unul dintre multele universuri paralele care există şi unde viteza luminii este depăşită.
Tehnologia Aliens asigură o comunicare permanentă între diferitele staţii amplasate în diverse galaxii. Fiecare staţie este deservită de grupuri de tehnicieni şi foloseşte ca sursă de energie centrale nucleare.
Un alt Alien mi-a spus că sistemul lor de comunicare se bazează pe ceea ce ei numeau "val Tetric", caracterizat prin putere foarte scăzută dar frecvenţe extrem de înalte, comparabile cu ceea ce se găseşte în structura atomilor, sau chiar mai mici. Ei au spus că fiecare particulă generează propriul ei nivel de zgomot. Acest zgomot produce perturbări în circulaţia navelor spaţiale destinate distanţelor foarte lungi, la viteze de deplasare extraordinar de mari, deplasări care se realizează cu un consum de energie neglijabil. Aceste fluxuri sunt similare cu câmpurile telepatice.

Pentru identificarea şi menţinerea unor legături telepatice, ET utilizează dispozitive de marcare pentru persoanele care prezintă interes pentru ei.Aceste dispozitive sunt fabricate din materiale specifice, care au o masă moleculară cristalină şi forme specifice. Aceste dispozitive au rol de recepţie-emisie a unor semnale bazate pe sistemul "Tetric ".

SURSA : http://adriandvir.tripod.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu