”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 16 noiembrie 2010

MESAJUL LUNII NOIEMBRIE 2010

De la Arhan. Mihail.
(28 October, Channeler Michelle Coutant)

Dragilor,
În aceste vremuri magnifice de mare schimbare, amintiţi-vă mereu că noi suntem aici cu voi.
Cei din tărâmurile mai înalte sunt aici cu voi in fiecare moment de acum. Niciodată noi nu v-am părăsit.
Iluzia introdusă de vibraţia celei de a 3-a dimensiuni vă face să credeţi că uneori aţi fost abandonaţi. Atunci când vi se pare că dragostea din inima voastră sacră se diminuiază, respiraţi profund şi asta vă va ajuta să reveniţi în centrul fiinţei voastre, în inima voastră. Întoarceţi-vă la această iubire, preaiubitilor.
Dacă rămâneţi centraţi pe inima voastră, vă veţi asigura echilibrul şi veţi fi conectaţi la Sinele vostru Înalt, Sinele vostru Dumnezeu. Cu ajutorul inimii voastre, veţi stabili şi păstra cele mai profunde conexiuni cu entităţile tărâmurilor înalte care nu vor întârzia să vă sprijine în realizarea dorinţelor voastre.
Noi toţi UNA SUNTEM. Noi suntem TOT CEEA CE ESTE.
Creşterea conştientizării şi stabilirea legăturilor de frecvenţă înaltă cu fiinţele de lumină se realizază prin tehnici de meditaţie.
Când vă simţiţi pierduţi şi când constataţi că ceea ce doriţi obţineţi cu mare greutate, cu luptă, deconectaţi-vă pentru câteva minute de lumea în care trăiţi şi intraţi în meditaţie. Aceasta vă va ajuta să stabiliţi legătura cu Sinele vostru Înalt care vă va înspira în găsirea celor mau bune soluţii şi vă va linştii mintea.
Acum, dragii mei, pregătiţi-vă să efectuaţi câteva respiraţii profunde. Poate prinde bine dacă veţi aprinde o lumânare sau/şi veţi asculta o muzică liniştitoare. În chideţi ochii şi începeţi să respiraţi adânc şi fără grabă. Aduceţi în conştiinţa voastră sentimente de iubire şi imagini frumoase care să vă calmeze.
Trimiteţi în jurul vostru iubire, frumuseţe, armonie, unitate şi conştientizaţi cum aceste stări de plenitudine se întorc în fiinţa voastră încărcându-vă cu sentimentul unei iubiri desăvârşite pentru întreaga creaţie.
Acum, permiteţi Minţii voastre Sacre să se contopească, să se extindă şi să devină una cu Inima voastră Sacră.
Imaginaţi-vă cum Inima şi Mintea voastră Sacre se contopesc formând o singură unitate. Contopiţi imaginar Mintea voastră conştientă şi Subconştientul vostru cu Mintea voastră Superioră şi cu Inima voastra Sacră.
Respiraţi profund şi permiteţi ca această unificare să fie difuzată în întreaga voastră fiinţă.
Iar acum, dragii mei, extindeţi Inima Sacră si Mintea voastră, contopite într-o singură unitate, în spaţiul care vă înconjoară şi dincolo de el, expansionându-vă tot mai mult. În timp ce respiraţi profund, dăruiţi extensia Minţii şi Inimii voastre Sacre Mamei Pământ şi întregii creaţii de pe planetă.
Respiraţi profund şi extindeti-vă conştiinţa în întregul vostru sistem solar. Imaginaţi-vă cum conştiinţa si iubirea voastră cuprind planetele din sistem şi călătoresc pînă la soare. Imaginaţi-vă cum sunteţi întâmpinaţi de fiinţele fiecărui astru cu iubire şi afecţiune, cu imensa bucurie a unei întâlniri din totdeauna dorită. Imaginaţi intâlnirea voastră cu Helios şi Vesta, Logosul Solar pe care, cu ochii sufletului îi vedeţi în forma lor eterică.
Trăiţi sentimentul că totul este constiinta, totul este dragoste.
Luaţi-vă la revedere de la gazdele voastre şi continuaţi-vă călătoria spre centrul Galaxiei unde-l veţi întâlni pe Melchior, Logosul Galactic, care vă aşteaptă să vă îmbrăţişeze.

Încercaţi să conştientizaţi unitatea voastră cu cei pe care i-aţi vizitat. Pulsul inimii voastre este racordat acum la pulsul întregii galaxii.

Respiraţi adânc şi continuaţi să vă extindeţi contiinţa şi iubirea până în centrul Universului unde vă aşteaptă cu multă dragoste Melhisedek, Logosul Universal. Sunteţi plini de dragoste, de bunăstare şi de fericire şi simţiţi că faceţi parte din întregul Univers cu care vă contopiţi. Inima voastră pulsează în acord cu inima Universului.

Aţi ajuns la marginile Universului vostru şi continuaţi să vă extindeţi în toate universurile, în întegul Cosmos. Cosmosul vă oferă inefabila bucurie şi lumină a lui Mahatma.
Simţiţi divina Lumină a Prezenţei EU SUNT. Îngerii şi arhanghelii vă privesc şi vă primesc nemărginită iubire. Maestri ascensionaţi vă sunt acum aproape. Tot aşa şi membri Înaltului Consiliu al Luminii.
Fluxul iubirii voastre cuprinde acum întreaga creaţie. Realizaţi acum cu claritate că Totul este UNUL, o singură Inimă, o singură Minte, totul face parte din TOT CE ESTE. Totul pleacă şi revine la SURSĂ.
Aţi regăsit puterea, curajul, perseverenţa, înţelepciunea, pacea, armonia, şi mai presus de toate, dragostea necondiţionată ... ..
Vă încălzesc cele 12 Raze, vă încălzeşte iubirea necondiţionatăa Inimii / Minţii Sacre, Sursa Dumnezeu.
Respiraţi şi reveniţi încet acasă, mişcaţi degetele de la mâini şi de la picioare şi înţelegeţi că aţi făcut o vizită Cosmosului din care fiinţa voastră este parte inseparabilă.
Noi, cei din tărâmurile superioare suntem aici lângă voi, pentru a vă asista în creşterea voastră în conştiinţă.
Permiteţi-ne să vă ajutăm.
Eu sunt Arhanghelul Mihail şi v-am spus acest adevăr.
Toată dragostea şi urările de bine!
Mihail

SURSA: www.transformingradiance.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu