........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE, REPREZINTĂ ABUZ DE PUTERE ȘI FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ.

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 13 iulie 2013

Viziunea cea uimitoare a lui Enoh: Dumnezeu vorbeşte omuluiÎţi spun,
Fii liniştit, deschide ochii şi urmăreşte, cu înţelepciunea inimii,
Să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit chiar înainte să te fi născut.
Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi în fiinţa ta,
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit chiar şi atunci când tu nu ai catadicsit să Îmi asculţi glasul.
Te-am îmbrăţişat nebănuit, plin de iubire, de la prima ta privire.


Fii liniştit şi aspiră plin de iubire către Mine,
Pentru a ajunge cât mai repede să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit şi îţi vorbesc fără încetare
De la prima ta vorbă rostită.
Fii liniştit şi descoperă-Mă,
Pentru a ajunge cât mai repede să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

 

Ţi-am vorbit şi îţi vorbesc încă
De la primul tău gând.
Fii liniştit şi urmăreşte să Îmi auzi glasul,
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit, prin intermediul iubirii Mele nesfârşite,
La prima ta dragoste.
 

Fii liniştit şi descoperă care este izvorul iubirii
Şi astfel vei ajunge să simţi că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit în misterioase moduri
La primul tău cântec.
Fii liniştit şi, în glasul tăcerii,
Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

 

Îţi vorbesc, în mii de moduri nebănuite, prin tot ceea ce există:
Prin iarba păşunilor, prin florile care te înconjoară.
Fii liniştit şi descoperă în parfumul lor suav taina tainelor,
Care te va ajuta să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc clipă de clipă
Prin arborii pădurii, care Mă oglindesc fără încetare.
 

Fii liniştit şi descoperă-Mi glasul în foşnetul frunzelor lor,
Pentru a reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc prin ecoul nostalgic ce răsună
Prin văi şi dealuri.
Fii liniştit şi descoperă-Mă în sunetele
Care atunci se întorc la tine şi bucură-te,
Reuşind să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

 

Îţi vorbesc nebănuit
Prin înălţimea hieratică a munţilor sfinţi.
Fii liniştit şi descoperă-Mă de fiecare dată acolo,
Reuşind, în farmecul sălbatic al frumuseţilor naturii,
Să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc în taină
Prin picăturile de ploaie şi fulgii mirifici
Ce cad sub formă de zăpadă.
 

Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi
În toate aceste spendori,
Pentru ca să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc într-un mod enigmatic
Prin sunetul copleşitor al valurilor mării.
Fii liniştit, ascultă-Mi glasul
Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc într-un mod tainic
Prin suava rouă a dimineţii.
 

Fii liniştit şi descoperă-Mă în fiecare picătură plină de inocenţă
Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc, în taină, la asfinţit,
Prin pacea misterioasă a serii care învăluie totul.
Fii liniştit atunci şi descoperă-Mă cum te îmbrăţişez,
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

 

Îţi vorbesc prin miliardele de raze care oferă pământului lumina.
Sunt omniprezent şi dătător de viaţă prin splendoarea Soarelui.
Fii liniştit şi descoperă-Mă în miracolul luminii,
Pentru a ajunge să mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc prin intermediul cosmosului care te înconjoară.
Sunt prezent în tot şi în toate prin stelele strălucitoare
Care alcătuiesc, prin omnipotenţa mea, constelaţiile.
 

Fii liniştit şi, contemplând noaptea
Lumina mea cea tainică ce se revarsă prin intermediul lor,
Simte-mă şi vei reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit şi îţi vorbesc întotdeauna
Atât prin intermediul fiecărei furtuni,
Cât şi prin intermediul norilor.
Fii liniştit şi, contemplând toate acestea,
Pătrunde-te de omniprezenţa Mea şi
descoperindu-Mă
Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc de fiecare dată
Prin inteligenţa tainică şi fascinantă a tunetelor şi a fulgerelor.
 

Fii liniştit, descoperă-Mă în toate acestea,
Căci astfel vei reuşi să Mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc de fiecare dată
Transmiţându-ţi tainice adevăruri,
Prin misteriosul curcubeu, care este semnul nebănuit
Al legământului Meu cu voi.
Fii liniştit, simte-Mi de fiecare dată prezenţa
Şi urmăreşte să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi prin glasul cel enigmatic al tăcerii Mele, care spune multe
Atunci când vei fi singur, doar cu Mine,
Ascultându-Mi tainicele şoapte.
 

Fii liniştit atunci şi, dacă acea tăcere îţi va vorbi, ascultă-i glasul
Şi vei ajunge astfel să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi de fiecare dată
Prin sfaturile pline de iubire şi înţelepciune ale părinţilor.
Fii liniştit, ascultă-le cu atenţie, urmează-le neîntârziat
Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi când va suna ceasul marilor revelaţii pe care Le voi face
La sfârşitul timpului despre care v-am vorbit în Apocalipsă.
 

Fii liniştit încă de pe acum, pătrunde-te de înţelepciunea şi iubirea Mea
Care te îmbrăţişează neîncetat
Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi cu glas de tunet, atunci când vei merita aceasta,
Atunci când tu vei reuşi să meriţi să-i vezi pe îngerii Mei.
Fii liniştit atunci şi fii totodată sigur că, de îndată ce vei merita aceasta,
Vei ajunge să simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi clipă de clipă în veşnicia Mea
Şi, de vei merita aceasta, vei trăi împreună cu Mine în toată eternitatea.
 

Fii liniştit şi preafericit, căci atunci Eu voi fi în tine şi tu vei fi în Mine
Şi vei reuşi să ştii într-un mod total că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi spun toate acestea şi te îndemn să iei aminte,
Căci toate care sunt, au fost şi vor fi
Îmi aparţin şi de Mine sunt create.
 

Fii liniştit, prin pacea Mea profundă şi nepieritoare,
Şi fii sigur că, dacă vei respecta legile Mele,
Vei fi un înţelept şi vei ajunge să Mă simţi clipă de clipă.
Şi să ştii că eu sunt, am fost şi voi fi, în veşnicie,
Misteriosul, omnipotentul, omniprezentul şi omniscientul Dumnezeu.SURSA: http://www.yogamagazin.ro

(C.M.)

Un comentariu: