..................................................................................................PENSIILE SPECIALE ȘI FONDURILE ALOCATE PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL STATULUI SUNT ILEGALE ȘI REPREZINTĂ FURT DIN AVUȚIA NAȚIONALĂ

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 15 septembrie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (XIX)

Dan Bozaru
Odată cu începerea Operaţiunii Green Light, activitatea reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice - care asistă şi ajută omenirea pentru realizarea planului divin de translaţie la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei – a devenit mai intensă şi mai evidentă; unii dintre aceşti reprezentanţi contribuie efectiv la discuţiile despre negocierea termenilor de predare a „Iluminaţilor”. Fiinţele extraterestre care participă la aceste întâlniri nu se deosebesc cu nimic de fiinţele umane la înfăţişare, dar uneori îşi iau pentru scurt timp adevăratul chip ce corespunde speciei lor (ele sunt umane, dar au anumite trăsături de natură fiziologică ce le deosebesc de pământeni), pentru a reveni mai apoi la „versiunea” iniţială, adaptată pentru întâlnirea de negociere pe Pământ. Scopul principal al acestei „metode” este de a demonstra membrilor „elitei” satanice că oamenii sunt într-adevăr susţinuţi cu putere în acţiunile lor de către mai multe civilizaţii extraterestre benefice foarte avansate, slăbind în acest fel dispreţul şi aroganța satanică a „Iluminaţilor” pentru specia umană de pe planeta noastră. Unii dintre membrii „elitei” masonice par să înţeleagă mesajul şi depun armele fără prea multe discuţii; alţii, însă, se opun în continuare cu îndârjire. 
Foarte multe elemente sunt de culise, foarte multe lucruri nu sunt spuse şi nu sunt cunoscute de către masele largi de oameni, dar ele sunt împlinite totuşi după un plan foarte exact şi riguros de acţiune a facţiunilor benefice militare şi a extratereştrilor benefici. În unele domenii transformările sunt evidente, cum ar fi de pildă mediul politic internaţional, care este foarte tensionat; ori mediul economic, unde pieţele de capital au fost foarte mult marcate în ultimele luni de felurite scandaluri bancare, de evoluţia valutelor şi de presiunea datoriilor. 
Înainte ca Pământul şi o parte din omenire să părăsească dimensiunea fizică (3D), ascensionând la o frecvenţă superioară de vibraţie - adică într-o realitate paralelă superioară celei actuale din planul fizic grosier -, membrii cabalei criminale fac tot ceea ce le stă în putinţă pentru a se agăţa în continuare de rămăşiţele influenţei lor în lume şi de bogăţiile fabuloase pe care le-au adunat de-a lungul anilor. Această rezistență din partea „elitei” satanice a masonilor polarizează masele de oameni chiar şi fără cunoştinţa acestora. Astfel, se produce un fel de „separare” a fiinţelor, care pregăteşte diferitele categorii de oameni pentru marele salt în frecvenţă de vibraţie ce se va manifesta la o intensitate maximă în luna decembrie 2012. Cel mai probabil va urma o epurare ca un fel de selecţie în rândul populaţiei Pământului, ce va avea la bază dominanta vibraţiei personale; intenţiile, tendinţele, faptele noastre au lăsat „urme” în structura subtilă a fiinţei (în corpurile ei subtile, în aura sa), iar aceste „impregnări” energetice o vor orienta spre locul din Univers unde este cel mai potrivit pentru a-şi continua evoluţia.
Purificarea lumii va avea loc la multe nivele şi tocmai de aceea este foarte important ca oamenii să cunoască aspectele esenţiale ale situaţiei pe Pământ, pentru ca măcar în al unsprezecelea ceas aceştia să se trezească şi să contribuie astfel la progresul umanităţii. Oamenii au nevoie să vadă că cei care i-au asuprit atâta timp, care i-au exploatat şi care i-au îmbolnăvit prin felurite căi satanice au fost definitiv îndepărtaţi şi nu vor mai putea face niciodată rău societăţii care se structurează în prezent pe această planetă. Pentru unii dintre membrii cabalei criminale a masonilor programele de reabilitare subtilă, care implică o tehnologie extraterestră foarte avansată (ele vor fi efectuate mai ales de Federaţia Galactică a Luminii şi de Consiliul Andromeda) vor da rezultate bune; pentru alţi membri din rândul „elitei” masonice, chiar şi aceste programe nu vor putea realiza foarte mult, astfel încât sufletele respective vor fi „reciclate” după alte principii ale manifestării.

Problema cu mulţi dintre cei care încep să afle despre lupta actuală ce se duce între omenire şi „Iluminaţi” este că ei aşteaptă pur şi simplu ca altcineva să vină să-i salveze, supărându-se dacă aceasta nu se petrece atunci când vor ei, reproşând atunci când „termenele” de realizarea a anumitor acţiuni nu sunt respectate sau chiar blamându-i pe cei care muncesc din greu ca să ajute la realizarea acestor transformări. Lipsa maturităţii spirituale şi a intuiţiei îi face adeseori să nu vadă pădurea din cauza copacilor; astfel, ei confundă situaţia actuală cu o desfăşurare robotică şi rigidă a evenimentelor, pierzând din vedere faptul că acestea au o dinamică extraordinară şi că sunt supuse miliardelor de influenţe ce trebuie gestionate cu atenţie, astfel încât cursul general să fie integrat armonios şi pe cât posibil fără efecte dure asupra omenirii. 
Succesul transformărilor spirituale şi tehnologice pe Pământ nu depinde de respectarea sau nerespectarea unor termene (deşi acestea pot reprezenta anumite jaloane în lupta care se duce), ci mai ales de trezirea conştiinţei oamenilor şi de puterea lor de înţelegere a situaţiei, care îi va determina atunci să se unească şi să acţioneze la unison pentru realizarea etapelor minunate ale acestui plan grandios la nivel cosmic. În acest proces, transformarea individuală ajută la transformarea accelerată a comunităţii; tocmai de aceea, acţiunile noastre mentale şi fizice - atunci când sunt realizate în mod armonios – reprezintă însăşi „substanţa” din care se construieşte mai apoi viitorul nostru. Practic vorbind, noi putem ajuta enorm prin orientarea pozitivă a fiinţei noastre, a modului de gândire, a sentimentelor şi emoţiilor pe care le avem. Cealaltă faţetă, a acţiunii efective, este îndeplinită de organisme specializate (armata şi miliţiile civile) în colaborare cu instituţiile civile care sunt abilitate în această direcţie (cum ar fi Justiţia).

Una dintre legile fundamentale ale Manifestării este aceea că nu putem exista decât în acel domeniu de vibraţie cu care fiinţa noastră este compatibilă. Dacă, de pildă, suntem înconjuraţi de vibraţii care sunt diferite de cele predominante din aura noastră, ne va fi practic imposibil să rezistăm în mediul respectiv şi vom căuta să ne îndreptăm spre alte zone sau domenii ale Creaţiei, în care vibraţiile rezonează cu dominanta noastră de vibraţie. Aceasta este situaţia cu mulţi oameni în prezent; ei simt incompatibilitatea care există între frecvenţa lor dominantă de vibraţie şi atmosfera înconjurătoare, ce este tot mai mult încărcată cu sentimente de frică, de violenţă, de separare şi de egoism. Ca urmare, ei urmăresc să se separe de fiinţele din jur care întreţin astfel de emoţii negative şi stări distructive, deoarece frecvenţa lor de vibraţie este foarte joasă, fiind incompatibilă cu vibraţia lor superioară. Problema este oarecum paradoxală pentru cei care nu cunosc anumite elemente ezoterice fundamentale şi ea duce chiar la necesitatea relocării fizice a unor fiinţe într-un loc cu vibraţii mai apropiate de structura lor individuală; alte persoane găsesc resurse pentru a se „izola” în chiar mijlocul mediului „ostil” în care se află. 
Această situaţie se va amplifica de aşa manieră în viitorul apropiat, încât ea va duce la o veritabilă „segregare” între fiinţele umane şi chiar la o „separare” a suprafeţelor sau zonelor de pe planeta noastră, în contextul transformărilor extraordinare care vor avea loc la nivel vibrațional pe Pământ. Aceste aspecte vor fi explicate mai detaliat în ultimele episoade ale acestei serii de articole. Pentru început, este necesar să amintim că nu este suficient doar să avem o anumită vibraţie superioară dominantă a fiinţei, ci este de asemenea necesar să avem acces la ea în fiecare moment, fără să înregistrăm fluctuaţii. Dacă acum ne aflăm în dimensiunea fizică (3D), majoritatea dintre noi nu face altceva decât să reitereze cu putere ideea existenţei în această realitate grosieră a Creaţiei. De pildă, dacă o fiinţă umană se află într-un mediu în care predomină frica - chiar dacă şi-ar dori să nu se afle acolo, ci în altă parte unde să se bucure de energii mult mai elevate -, ea sfârşeşte totuşi prin a accepta acel mediu în viaţa sa. Într-un astfel de caz, fiinţa respectivă nu îşi va putea continua viaţa pe Pământ şi, prin urmare, nu va ascensiona la o dimensiune superioară a realităţii. Cei care fac parte din această categorie fie vor alege moartea trupului şi reîncarnarea, ori vor alege să fie transportaţi într-o altă zonă a galaxiei, pe o altă planetă din planul fizic (3D) ce este potrivită pentru condiţia lor prezentă, unde îşi vor continua evoluţia până când înţelegerea lor va atinge pragul necesar şi suficient pentru saltul pe un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.
Pe de altă parte, cei care au ajuns deja la o înţelegere superioară a realităţii, au la rândul lor posibilitatea de a alege între două variante: fie vor ascensiona într-o condiţie existenţială fără formă, adică vor deveni o entitate celestă sau „spirit” fără formă, realizând felurite sarcini în Creaţie şi urmând astfel drumul evoluţiei spirituale ce îi va conduce spre unirea cu Sursa Supremă (Dumnezeu Tatăl); fie vor alege să-şi păstreze forma fizică, care atunci va deveni oarecum „infuzată” de lumina divină a unor densităţi (sau realităţi de manifestare) superioare. Trupurile lor vor fi atunci foarte apropiate de condiţia cristalului şi tocmai de aceea se vor numi „corpuri de cristal”, care vor fi tinere, perfect sănătoase şi pline de o strălucire radiantă, menţinându-se în viaţă pentru sute şi mii de ani. Am putea chiar spune că aceasta va fi, într-un anume fel, o nouă „specie” în univers, deoarece va fi pentru prima dată când acest „experiment” al ascensiunii sau „înălţării” spirituale în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei va avea loc fără a se renunţa la structura fizică grosieră. Datorită spectrului bogat şi elevat de frecvențe de vibraţie care vor fi atunci dinamizate şi prezente în aura lor expansionată, aceste fiinţe cu corpurile de „cristal” vor deţine de asemenea mari puteri paranormale, printre care telepatia, teleportarea, invizibilitatea etc., făcând în acelaşi timp parte din structurile organizatorice la nivel galactic (Confederaţiile Galactice). Ele vor fi baza pentru crearea unei noi civilizaţii pe Pământ, o civilizaţie glorioasă ce va deveni destinaţia pentru mulţi vizitatori din felurite sisteme solare ale cosmosului.

Prin urmare, aceasta este perioada când avem cu toţii şansa de a ne elibera de vălul iluziei, al minciunii şi al manipulării care a fost impus de „Iluminaţi” şi putem face aceasta fiind mai ales uniţi în intenţie, aspiraţie şi faptă. Avem de asemenea mijloacele şi sprijinul civilizaţiilor ET benefice, care ne ajută şi ne asistă dintr-o pornire profund spirituală, de unitate şi frăţie cosmică împotriva răului şi a distrugerii. Aceste civilizaţii se află într-un contact strâns cu reprezentanţii facţiunilor benefice de pe Pamânt, oferindu-le continuu - graţie unor tehnologii foarte avansate - date despre monitorizarea foarte complexă a situaţiei la nivel mondial şi mai ales despre mişcările ascunse ale „Iluminaţilor”. 
Arestările membrilor „elitei” satanice a masonilor reprezintă doar o mică piesă în imensul plan divin ce prefigurează extraordinarele transformări ce vor avea loc foarte curând pe Pământ, dar ele sunt totuşi o piesă principală a acestui plan. Într-un fel, ele reprezintă piesa de domino care, odată doborâtă, va determina căderea tuturor celorlalte piese ale dominoului malefic instituit de cabala criminală a masonilor cu precădere în ultimii 300 de ani. Această victorie esenţială va permite mai apoi manifestarea a sute şi mii de alte evenimente importante, care se vor „potrivi” exact în locul necesar şi la momentul de timp necesar. Este adevărat că până în prezent mass-media nu a prezentat aproape deloc multe dintre aceste evenimente, care sunt legate mai ales de arestările membrilor „elitei” masonice, însă curând lucrurile vor intra pe un alt făgaş. Unul dintre marile obstacole cu care se confruntă media internaţională atunci când trebuie să prezinte evenimente şi ştiri importante, aşa cum ele se petrec cu adevărat, este frica imensă întreţinută de membrii „elitei” satanice care deţin trusturile mass-media. Prin ameninţări directe asupra şefilor de departamente, a familiilor acestora şi a altor oficialităţi din consiliile de conducere ale instituţiilor de difuzare în masă a informaţiei, „Iluminaţii” au instituit un regim draconic de teroare, asemănător unui zid de beton ce împiedică viziunea realităţii din spatele lui pentru majoritatea oamenilor. Totuşi, în ultimul timp apar din ce în ce mai multe ştiri „neplăcute” pentru cabala criminală, probând în acest fel faptul că cei care susţin ştirea respectivă sunt protejaţi într-o mare măsură de anumite civilizaţii extraterestre benefice (mai ales din cadrul Federaţiei Galactice a Luminii şi a Comandamentului Ashtar), care monitorizează foarte atent aceste aspecte la nivel mondial. Ajutorul altruist pe care ni-l oferă aceste fiinţe din spaţiu este minunat şi oamenii ar trebui să devină din ce în ce mai conştienţi de el, renunțând la penibila atitudine xenofobă, ori la influenţele manipulatoare ale mass-media în această privinţă. Există literalmente sute şi chiar mii de civilizaţii ET benefice care au suprimat pentru totdeauna răul din existenţa lor şi care doresc de asemenea să ajute omenirea să se integreze în Confederaţiile Galactice, ca membru cu drepturi depline, după ce va reuşi marele salt vibraţional la nivelul conştiinţei. Vechile texte ale gnosticilor de acum 2000 de ani vorbesc despre o „mutaţie”, o anomalie, o eroare ce a intervenit în codul evoluţiei omenirii în urmă cu mai bine de 10 000 de ani, iar această eroare trebuie să fie corectată acum. Acesta este ţelul principal al reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice care doresc să ajute Pământul şi omenirea în aceste vremuri.
Reptilienii, micii cenuşii, bazele şi navele lor de recunoaştere sau navele mari de transport (navele-mamă) nu mai există în prezent pe planeta noastră. În prezent, singurii împotriva căruia omenirea luptă sunt membrii „elitei” satanice a masonilor. Aceştia au moştenit influenţe diferite în ADN-ul lor şi, chiar dacă împărtăşesc aceleaşi planuri criminale de asuprire şi control a omenirii, totuşi ei reprezintă facţiuni diferite, în conformitate cu linia descendentă extraterestră din care au provenit. Astfel, familia Rothschild are descendență orioniană, acţionând cu precădere în Europa; familia Rockefeller are descendență draconiană, acţionând cu precădere în America; iar facţiunea Iezuiţilor reprezintă un amestec între rasele andromedane şi rasa reptiliană, acţionând în restul lumii, cu precădere în Europa şi în Asia.
Deoarece de-a lungul acestei serii de articole au fost prezentate gradat anumite informaţii esenţiale cu privire la lupta contra masoneriei mondiale şi de asemenea au fost revelate planurile criminale ale acesteia în lume, considerăm că acum a venit timpul pentru a revela adevărata structură a puterii întunecate de pe planeta noastră, aşa cum ea este cunoscută doar de puţini oameni.

În general vorbind, familiile Rothschild, Rockefeller, Bush, Warburg etc. sunt considerate ca fiind „vârful” cabalei criminale, de la care pornesc toate deciziile şi sunt coordonate toate acţiunile de control a omenirii. Într-o anumită măsură acest lucru este adevărat, dar în esenţa sa el ascunde o „redută” chiar mai înaltă a masonilor satanici, care este practic necunoscută lumii şi care nu iese niciodată în evidenţă. Aceasta reprezintă suprema conducere a cabalei criminale pe Pământ. „Reduta” la care ne referim este un mănunchi de câteva familii nobiliare foarte vechi, care au fost susţinute de cei 13 Archoni sau spirite satanice ce au controlat Pământul în ultimii 26 000 de ani, adică în acest ultim ciclu precesional al planetei noastre.
Cei 13 Archoni sunt practic responsabili de toate evenimentele majore negative care au îndreptat omenirea pe calea suferinţei şi a ignoranţei. Ei sunt cei care au provocat marele cataclism al Atlantidei de acum 13 000 de ani, ei au distrus minunatele civilizaţii matriarhale ale culturilor neolitice de acum 5000 de ani şi tot ei au pervertit şi au distrus toate liniile şcolilor iniţiatice şi de mistere din Antichitate (cele din Egipt, cele cretane, cele greceşti etc.). Unul dintre obiectivele lor principale a fost acela de a menţine un „embargo” extrem de dur pentru omenire, astfel încât aceasta să nu intre în legătură cu civilizaţiile extraterestre benefice. Aşa după cum am amintit în articolele anterioare, unii dintre Archoni s-au încarnat pe Pământ, alegând cu precădere pozițiile-cheie din aşa-zisa „nobilime neagră” italiană. Încarnarea unora dintre cei 13 Archoni le-a permis acestora să realizeze un control mai eficient asupra planurilor lor satanice, deoarece în acest fel ei au putut acţiona direct la nivelul realităţii fizice pentru a implementa diferite idei şi direcţii de acţiune malefică.
În urmă cu aproximativ 2500 de ani Archonii au hotărât să creeze un grup specializat pe o anumită idee-forță de dominare şi control a întregii planete. Fiinţele din acest grup au fost infiltrate gradat în dinastia Ptolemeilor din Egipt, care a urmat la conducerea ţării după moartea reginei Cleopatra. Acest grup satanic de fiinţe, care au format un fel de „linie descendentă” a răului pe planeta noastră este responsabil de programele malefice de control mental (mind-control) şi de controlul maselor de oameni atât prin manipularea prin intermediul mass-media, cât şi prin anumite proiecte negre (black projects), ce au fost derulate mai ales în ultimii 70 de ani.
După dinastia Ptolemeilor din Egipt, grupul şi-a extins influenţa spre Europa, infiltrându-se în liniile dinastice ale Împăraţilor romani până la Constantin şi Teodosiu, iar după căderea imperiului el a intrat în familiile regale bizantine din linia lui Iustinian cel Mare. În perioada Evului Mediu, membrii grupului satanic iniţiat de Archoni s-a încarnat cu precădere în interiorul familiilor nobilimii negre din Italia, iar apogeul puterii lor – accentuat de o infuzie de fiinţe extraterestre malefice care au venit atunci în număr mare pe Pământ – a fost între anii 1996 şi 2003. Acela a fost momentul în care grupurile de civilizaţii ET benefice au hotărât cu fermitate să rezolve o dată pentru totdeauna problema negativităţii pe planeta noastră, astfel încât ele au acţionat în baza dispenselor divine care au fost date, obţinând o considerabilă slăbire a forţelor şi puterii cabalei criminale. În anul 2010 „elita” satanică a masonilor a înregistrat deja mari pierderi, iar din 2011 se poate spune că ea a pierdut în totalitate lupta pe toate liniile temporale derivate.

Cea mai sinistră „creaţie” a grupului satanic iniţiat de Archoni încă din perioada Egiptului Antic – grup ce poate fi considerat pe bună dreptate „matca” masoneriei mondiale de mai târziu – a fost ordinul Iezuiţilor. În „economia” cabalei criminale se poate spune că iezuiţii fac legea pe planeta noastră în ultimii 500 de ani. Amănunte despre aceste aspecte, chiar dacă ele nu se mai aliniază neapărat cu situaţia la zi, pot fi citite aici: http://www.illuminati-news.com/black-pope2.htm
Pentru a înţelege mai bine structura supremă din rândul cabalei criminale este necesar să ştim că Papa, recunoscut oficial ca şef al Bisericii Catolice reprezintă de fapt aşa-zisul Papă Alb; de pildă, Benedict al XVI-lea reprezintă actualul Papă Alb. Există însă şi un Papă Negru, faţă de care Papa cel Alb este subordonat. Ceea ce trebuie ştiut este ca Hans Kolvenbach (care este menţionat în articolul indicat de link-ul de mai sus) este vechiul Papă Negru; în prezent, Papa cel Negru este Adolfo Nicolas, care a fost impus de facţiunea iezuiţilor în directă legătură cu planul cabalei criminale a masonilor de a muta zona de acţiune a „elitei” pe teritoriul Asiei, ca zonă principală de desfăşurare a viitoarelor planuri malefice de control a omenirii. Motivul pentru care el poartă acest nume (Papa cel Negru) e acela că la Vatican el este îmbrăcat totdeauna în veşminte negre. Interesant de menţionat e faptul că, în general vorbind, ambii Papi (atât cel Alb, cât şi cel Negru) nu fac parte din linia de sânge papală a iezuiţilor masoni, ci sunt din afara acesteia. De altfel, Ordinul Iezuiţilor a fost oficial creat în anul 1540 de familia Farnese (familie ce face parte din liniile de sânge ale dinastiei Ptolemeilor) în timpul mandatului papal pe care ea îl deţinea în acea vreme (secolul al XVI-lea) prin Papa Paul al III-lea. La crearea Ordinului Iezuiţilor a contribuit de asemenea foarte mult şi familia de Borgia, care este una dintre cele 13 familii principale ale liniilor de sânge dinastice ale „elitei” satanice a masonilor la nivel mondial. 
Ordinul Iezuiţilor a devenit astfel o forţă teribilă religioasă şi militară în lume, ai cărui membri se dedică în totalitate slujirii conducătorului lor spaniol, ce poartă titlul militar de General. Ca şi în cazul Papei cel Alb, Generalul iezuit (sau Papa cel Negru) este ales pe viaţă; astfel, dinastia iezuită este un fel de „paralelă” a papalităţii catolice şi ea a asigurat în ultimii 500 de ani controlul spaniolilor asupra Vaticanului prin intermediul Inchiziţiei spaniole. Toţi iezuiţii sunt complet supuşi şi devotaţi Generalului lor (Papa cel Negru) de la Roma, iar acesta la rândul său acţionează totdeauna din umbră, la ordinele marilor familii dinastice ale liniilor de sânge ale Ptolemeilor din antichitate, menţinând în echilibru ostilitatea care există de sute de ani între familiile nobilimii negre din Italia şi familiile aristocratice din Spania.
Cei doi Papi sunt folosiţi ca un fel de „înaintare” sau de „purtători de cuvânt” ai puterii la vârf a masoneriei mondiale. Astfel, Papa cel Negru este considerat Preşedintele Lumii, servind interesele iezuiţilor masoni în calitate de General Militar ce protejează şcolile de mistere magice ale zoroastrianismului şi mitraismului antic; pe de altă parte, Papa cel Alb (care este inferior ca grad şi funcţie) este considerat „reprezentantul spiritual” al omenirii. Următorul pe scara ierarhică a „elitei” satanice a masonilor, fiind subordonat iezuiţilor, este reprezentantul Casei de Bourbon, adică Regele Carlos al Spaniei.
Un comentariu bine conceput despre liniile de sânge ale Papilor poate fi citit la adresa: http://www.theoilage.com/ptolemaic-dynasty-bloodlines-t2854.html, în care se explică de asemenea cum au reuşit iezuiţii să conducă, printre altele, şi destinele Americii. 

În aceste planuri supreme de subjugare a întregii omeniri şi de cucerire totală a planetei, diferitele facţiuni din cadrul cabalei criminale a masonilor colaborează între ele şi se sprijină pentru a-şi îndeplini intenţiile satanice. De pildă, membrii familiei Rothschild sunt foarte buni în ceea ce priveşte finanţele şi obţinerea fondurilor care sunt necesare feluritelor proiecte malefice ale „elitei” masonilor. Actualmente, cei mai influenţi dintre membrii ei sunt Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild şi Nathaniel Philip de Rothschild. Planurile „elitei” vizează în special folosirea banilor ca pe un mecanism de control a omenirii, ceea ce din păcate au reuşit în mare parte, aducând întreaga lume în pragul dezastrului. 
Prin urmare, familia Rothschild şi facţiunea iezuiţilor au nevoie unii de alţii, dar în acelaşi timp ei se controlează reciproc. Totuşi, în multe aspecte iezuiţii sunt superiori liniei dinastice a Rothschild-ilor, însă au nevoie de aceştia pentru a dispune de sumele imense de bani care sunt necesare pentru îndeplinirea planurilor de control a întregii planete. Putem spune că între cele două facţiuni ale cabalei criminale (Ordinul Iezuiţilor şi familia Rothschild) se realizează un anumit echilibru dinamic. Chiar dacă membrii celor două părţi se duşmănesc, ei trebuie totuşi să găsească o modalitate pentru a coopera, însă ea este profund distructivă. De altfel, aceasta reprezintă una dintre trăsăturile distinctive ale răului în manifestare: el se distruge pe el însuşi, neputând să creeze ceva armonios şi durabil.
Pe de altă parte, dinastia Rockefeller-ilor constituie aşa-numitul ordin al „Iluminaţilor”, fiind o „creaţie” a facţiunii iezuiţilor la începutul secolului trecut. Ţelul principal al acelei acţiuni a fost ca familia Rockefeller să ascundă omenirii orice cucerire tehnologică de anvergură, instituind astfel un control total asupra evoluţiei ei, aşa după cum se poate afla din următorul articol: http://www.humanresonance.org/veil.html. Orice invenţie deosebită a fost preluată imediat şi făcută „proprietatea” familiei Rockefeller, fiind folosită în cadrul „proiectelor negre” militare sau pur şi simplu tăinuită de cunoaşterea publică. Adeseori aceasta a implicat asasinate (atunci când „elita” a întâmpinat o rezistenţă deosebită din partea inventatorilor), dintre care cele mai renumite sunt cele ale lui Rudolf Diesel, John Townsend etc. „Vârfurile” de lance ale acţiunii familiei Rockefeller-ilor sunt o serie de personaje foarte cunoscute din viaţa politică a planetei noastre, dintre care îi menţionăm pe David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove and Paul Wolfowitz.

Prin urmare, adevărata putere mondială se află în mâinile unui număr mic de familii ale „nobilimii negre” italiene, care deţine supremaţia decizională în ceea ce privește controlul la nivel planetar. Aceste familii sunt practic inexistente în viaţa publică şi membrii ei nu sunt cunoscuţi decât în cercuri foarte restrânse. Averile lor gigantice nu pot fi contabilizate, depăşind orice închipuire, iar liniile lor de sânge sunt ţinute în mare secret. Toate celelalte familii masonice majore cunoscute şi „la vedere” (Rockefeller, Rothschild, Bush, Morgan, Warburg etc.), despre care se crede că reprezintă vârful „elitei” satanice a masonilor, sunt de fapt subordonate şi simpli executanţi ai celor cinci familii principale care conduc destinele planetei noastre de mii de ani, prin intermediul liniilor de sânge instituite de Archoni (ce constituie grupul satanic operaţional ce a fost creat în urmă cu 2500 de ani). Nimeni nu are acces la trecutul acestor familii sau la aspectele de culise din interiorul lor; totul este menţinut în cel mai mare secret, iar ordinele şi comenzile date de membrii lor sunt respectate cu strictețe. 
Niciunul dintre membrii „elitei” satanice nu „mişcă în front” atunci când vin ordinele de la aceste familii, deoarece într-un anumit fel se poate spune că ele sunt descendenţii direcţi ai Archon-ilor, adică ale marilor spirite satanice care au adus întunericul asupra planetei în acest ciclu precesional al ei. Cei care se nasc în aceste familii şi care fac parte din Ordinul Iezuiţilor deţin cea mai mare putere conferită de Archoni prin intermediul unor ritualuri groaznice de magie neagră. Ei îl adoră pe şeful lor suprem, care este unicul reprezentant încarnat ce are acces direct la grupul celor 13 Archoni. Ceea ce este cunoscut doar de către puţini oameni, e că pe data de 5 mai 2012 această fiinţă extrem de malefică a fost eliminată din planul fizic printr-o „extracţie” realizată de civilizaţiile ET benefice şi anihilată prin proiecţie directă în „soarele central al galaxiei noastre” sau Sursa, după cum mai este el numit (în realitate, Sursa reprezintă gigantica gaură neagră din centrul galaxiei). Actualmente cabala masonică este profund zdruncinată şi ea se află într-un „vid de putere”, deoarece membrii ei nu mai au pe cine să adore şi nici la cine să se raporteze, ca intermediar al Archonilor. Această „extracţie” fizică a avut un rol esenţial, fiind de asemenea corelată cu evenimentul astrologic important de la data respectivă şi eliminând astfel veriga principală de legătură cu rădăcinile răului, reprezentat de Archoni. Planul masonic a fost deja în mare parte anihilat şi acum e doar o problemă de timp până când totul va ieşi la iveală; omenirea se va elibera după o lungă perioadă de sub tirania răului, iar lumina divină va străluci cu putere asupra întregii planete.

Cele cinci familii care fac parte din ordinul Iezuiţilor şi a liniei de sânge dinastice a Papilor, care deţin puterea supremă în rândul cabalei criminale a masonilor sunt familiile Orsini, Breakspeare, Farnese, Somaglia şi Aldobrandini. Pentru a întări legăturile care sunt dictate de interesele lor comune împotriva omenirii şi a controlului pe care doresc să-l instituie asupra întregii planete, aceste familii se înrudesc adeseori între ele, perpetuând astfel nu doar liniile de sânge în cadrul aceloraşi caracteristici ale ADN-ului, dar de asemenea şi ţelurile pe care le au şi metodele satanice prin care le îndeplinesc. De exemplu, David Rothschild (din clanul Rothschild) s-a căsătorit cu prinţesa Olimpia Aldobrandini (din familia Aldobrandini).
Şeful suprem al acestei „elite” satanice este în prezent Pepe Orsini, care trăieşte în Italia, urmat de Henry Breakspear, care trăieşte în Macau (China). Aceste două familii deţin întreaga putere de decizie şi acţiune la nivelul cabalei criminale masonice din întreaga lume. Legăturile lor de sânge descind pe linie genealogică încă din antichitate, de pe vremea Imperiului Roman; de pildă, în cazul familiei Orsini, aceasta descinde din vechea familie nobiliară romană Maximus. 
Pepe Orsini este actualmente ceea ce în „cancelaria” cabalei masonice este cunoscut ca Papa cel Gri; subordonaţii lui sunt, în ordinea importanţei, Papa cel Negru (Adolfo Nicolas) şi Papa cel Alb (Benedict al XVI-lea). 
Această ierarhie secretă a Papilor, care este în totalitate de sorginte iezuită, reprezintă adevărata putere masonică din umbră, care acţionează împotriva progresului şi evoluţiei omenirii. Pe lângă cele cinci familii principale ce alcătuiesc „elita” masonică supremă pe Pământ, mai există câteva familii extrem de puternice, care de asemenea fac parte din „nobilimea neagră” italiană, a căror influenţă şi manipulare politică şi economică este foarte mare în viaţa publică pe planeta noastră, dirijând practic multe dintre destinele monarhice ale Europei şi ale Asiei. Una dintre aceste familii este familia Pallavicini; de pildă, pentru a ne face o idee despre uriaşa putere de influenţă pe care o deţine această familie, putem menţiona că Maria Camilla Pallavicini este cu mult mai puternică decât regina Elisabeta a II-a a Angliei. Multe dintre aceste familii ale liniilor de sânge papale trăiesc în prezent în Asia (cu precădere în China şi în India), pentru a sprijini în acest fel mai bine planul amintit, de schimbare a „polului” masonic din America (ce a urmat la începutul secolului trecut celui din Europa) în Asia. 

În conformitate cu „moştenirea” lăsată de cei 13 Archoni, „elita” la vârf a cabalei masonice ce acţionează în plan fizic pentru controlul întregii planete şi a omenirii este formată de asemenea din 13 familii principale, ce reprezintă liniile adevărate de sânge – sau, cu alte cuvinte, descendentele directe – ale „Iluminaţilor” zoroastrieni din antichitate, fiind cunoscute ca Frăţia Saturniană. Aceasta cuprinde urmaşii dinastiei Ptolemeilor din Egiptul Antic, care la rândul lor sunt grupaţi în diferite organizaţii şi consilii masonice în interiorul „elitei”. 
Este foarte dificil ca o linie familiară să fie transmisă de-a lungul miilor de ani, fără ca ea să fie „disipată”, însă regula de bază în interiorul acestor familii este ca legăturile de sânge să nu fie „rupte”, ci să fie întreţinute prin repetate înrudiri chiar între membrii aceleiaşi familii. În aceste condiţii ADN-ul degenerează în timp, dar se menține astfel cu îndârjire „puritatea” descendenţei iniţiale, care are sorginte extraterestră; astfel, linia „pură” originală nu se va combina cu alte linii de ADN mai impur sau care este „ineficient” în ceea ce priveşte planurile şi rezonanţele satanice ale celor 13 familii principale ale „nobilimii negre”.
Prof.Yoga Dan Bozaru

SURSA : yogaesoteric
19 iulie 2012
(Pentru conformitate, C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu