”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 30 iunie 2011

UNII MĂ NUMESC Ashtar Sheran


Mesaj de la Arhan. Mihail                      

(2 June 2011; Channeler: Ariel DeAngelis)

Permiteţi-mi să mă prezint: EU SUNT Arhanghelul Mihail. Unii oameni îmi mai spun şi Ashtar Sheran. Este unul şi acelaşi lucru.

Transformările prin care trece acum Pământul au început cu mult timp în urmă, şi ele vizează măsuri extraordinare de ancorate a Luminii pentru a se ajunge la acel rezultat dorit de Creator.
Aceste măsuri extraordinare despre care vorbesc, au inclus, în egală măsură, şi necesitatea ca prin liberă alegere, entităţi care nu au mai fost încarnate niciodată, să aleagă să se nască acum pe planeta voastră, luându-şi un corp fizic. Ei fac aceasta din dorinţa de a ajuta, şi în acest mod, la Înălţarea Pământului şi a acelor locuitori ai săi care doresc şi lucrează pentru aceasta.
În acest scop, eu mi-am luat o altă identitate, cea a fiinţei comandantului Ashtar Sheran, aflat în jurul Pământului pe o navă spaţială, pentru a contribui cu mijloacele de care dispune, la înfăptuirea transformărilor planetei şi sistemului vostru planetar, prevăzute în Programul Creatorului. Corpul meu actual, care poartă personalitatea Ashtar Sheran, a fost sediul unui suflet multiplu şi complex în care co-existau mai multe suflete. Anul trecut însă, ele au eliberat acest corp lăsându-l numai în folosinţa mea, în prezent în el regăsindu-se doar vibraţia mea, adică a celui căruia voi îi spuneţi Arhanghelul Mihail.

În eşaloanele superioare, (în dimensiunile mai înalte), nu se uzitează nume-apelative care să poată fi rostite prin cuvinte, recunoaşterea (identificarea) unei entităţi făcându-se prin frecvenţa proprie de vibraţie, care este o amprentă unică şi inconfundabilă. Mă refer la ceea ce voi numiţi aură. Dealtfel, acesta este şi modul prin care noi vă recunoaştem pe fiecare dintre voi şi aspectele voastre, care se pot regăsi, la un moment dat, într-un suflet cumulativ. [Nota C.M.: Aşa dar, într-un suflet cumulativ, sufletele care-l compun îşi păstrează frecvenţa de vibraţie proprie (ca amprentă energetică), deci şi identitatea].

În programul ajustărilor actuale este cuprinsă şi fiinţa fiecăruia dintre voi, în măsura în care acceptaţi acest proces. (Nota C.M.: prin care trebuie înţelese: purificarea fiinţei, schimbarea frecvenţei de vibraţie, modificarea ADN-ului, creşterea conştiinţei şi conştientizării, imunitatea la orice fel de boală, mărirea duratei de viaţă şi chiar schimbarea fizionomiei).
Că v-aţi angajat în acest program îl dovedeşte faptul că aţi ales să fiţi pe Pământ în această viaţă. Cu certitudine că toţi vă îndreptaţi spre acel final fericit (Nota C.M.: Revenirea ACASĂ) numai că cei angrenaţi în procesele de transformare ale acestui sfârşit de ciclu, au ales să se folosească de oportunitatea aceasta de scurtare a drumului pe care-l mai aveţi de parcurs. 
 De câţiva ani, vibraţia planetei Pământ şi locuitorilor săi a crescut continuu, astfel că mulţi dintre voi aţi atins nivelul vibratoriu al dimensiunii a 4-a şi chiar a 5-a. Aceasta deschide tot felul de posibilităţi, printre care şi includerea Pământului în Comunitatea Galactică, despre care vi se fac tot mai dese comunicări. Mulţi dintre voi veţi deveni capabili să primiţi informaţii galactice în mod direct. Arceasta înseamnă că va avea loc un fel de „desecretizare” a informaţiilor la care nu aţi avut acces până acum sau nu le-aţi putut descifra.

Apreciem că nivelul la care s-a ajuns acum a devenit ireversibil, nimic nemaifiind posibil să întoarcă lucrurile la nivelele joase de acum câţiva ani; cu o condiţie însă: să nu renunţaţi la dragoste şi adevăr pentru a vă întoarce la minciună, necinste şi ură. Masa critică a celor care au ales iubirea şi adevărul a fost atinsă, aceasta însemnând că bascularea sistemului energetic, pentru care s-a lucrat o bună perioadă, s-a produs. Aţi ajuns într-o zonă liberă de constrângeri, liberă de condiţionări, o zonă în care vă puteţi exprima fără teamă liberul vostru arbitru.  
 

Noi, cei din Federatia Galactica a Luminii şi ai Comandamentului Ashtar dorim să ne exprimăm deplina gratitudine faţă de toţi cei care aţi lucrat cu dăruire pentru a ancora Lumina Divină pe planetă şi în fiinţa voastră. Contribuţia voastră a fost foarte importantă. 
Felicităm toate sufletele care, în dorinţa de a edifica o Nouă Lume, într-un plan superior, au venit din întregul univers pentru a-şi lua un corp uman pe Pământ. Prin aceasta, cantităţi imense de Energie Luminoasă Divină au fost ancorate în sistemul planetar al Pământului, efectul fiind diminuarea drastică a câmpurilor energetice negative care se acumulaseră în volume inimaginabil de mari. (Nota C.M.: Din cauza acestor energii ale întunericului, planeta s-a aflat, cu cca 70 de ani în urmă, în cea mai grea şi periculoasă situaţie a existenţei sale, fiind la un pas de dezintegrare).
Suntem siguri că toate sufletele aflate acum pe planetă vor continua acumularea şi ancorarea de energii luminoase care vor accelera ajungerea în cea de a 5-a dimensiune într-o scurtă perioadă de timp. 
Traiul şi tarele dimensiunii a 3-a, în care v-aţi consumat vieţile anterioare (Nota C.M.: de la „Cădere” încoace), vor rămâne o amintire pentru voi şi generaţiile viitoare.Viaţa pe care urmează să o trăiţi pe Noul Pământ va fi diferită de cea actuală: dorinţa de a acumula bogăţii materiale va dispărea căci fiecăruia nu-i va lipsi ceea ce-şi doreşte, printr-o atitudine potivită de intenţionare, corpul vostru va fi mult mai sănătos şi imun la boli, durata vieţii va creşte foarte mult etc.
 
Doresc să folosesc această ocazie pentru a face unele precizări în ceea ce priveşte evenimentele care urmează a se petrece planetă.
Deşi mesajele care vi s-au transmis aveau un conţinut clar, se pare că interpretările au fost diferite de la un canal la altul.
Mai întâi că fiinţele de lumină care iau legătura cu unii dintre voi, se referă în exclusivitate la potenţialităţi, posibilităţi şi probabilităţi de materializare pe planetă a unor evenimente.
Aceasta deoarece evoluţia depinde foarte mult de voinţa voastră, fiinţe care aveţi liber arbitru, pe care vi-l puteţi manifeasta în toată libertatea.
Deşi Programul Divin nu se schimbă, modul lui de realizare, durata etapelor, devierile de la calea cea mai scurtă, depind de alegerile voastre şi ale Pământului, ca entitate.

Cei care mai deţin puterea economică şi politică, încă se mai opun în unele locuri de pe Pământ, pentru ca înaintarea spre dreptate şi adevăr să nu se producă.
Dumnezeu şi Fiinţele de Lumină acţionează asupra conştiinţei acestora şi crearea condiţiilor de producere a unui salt în conştiinţa lumii, cel mai important fiind momentul în care soli ai civilizaţiilor avansate ale universului îşi vor manifesta indubitabil prezenţa printre voi. Apariţia navelor lor pe cerul planetei şi debarcarea care va urma, vor face ca toată contestarea venită din partea celor ignoranţi sau celor interesaţi în menţinerea acestei ignoranţe, să se spulbere, sub impactul acestor evenimente. Atunci, conştiinţa va cunoaşte un salt formidabil şi întreaga civilizaţie umană va traversa ultima porţiune de drum care o mai desparte de cea de a 5-a dimensiune.

De asemenea, dorim vă asigurăm acest moment s-a apropiat foarte mult şi ne vom putea privi faţă în faţă, destul de curând. Impactul acestor prime întâlniri va declanşa stări de mare bucurie şi fericire. Va fi o bruscă descătuşare a tuturor şi a fiecăruia în parte de dogmele care v-au ţinut în negura necunoaşterii şi a prejudecăţii, precum că aţi putea fi singuri în univers.
 
Voi este necesar să continuaţi să faceţi tot ceea ce puteţi pentru a vă creşte nivelul de vibraţie, al vostru şi al Pământului, pentru accesarea celei de a 5-a dimensiuni. Noi vă garantăm că acest deziderat se va îndeplini, de voi depinzând numai momentul.

Trataţi cu compasiune pe semenii voştri încă netreziţi şi ajutaţi-i să o facă.
Ariel DeAngelis
Cu câtva timp în urmă, exista o anumită incertitudine asupra ascensiunii voastre în această etapă, dar, urmare a marilor cantităţi de lumină ajunse pe planetă, această incertitudine a dispărut. Sunteţi sigur câştigători ai ascensiunii în dimensiunile superioare. Cei care aţi ales înalţarea, vă veţi afla nu peste prea mult timp în acea dimensiune în care catastrofele naturale, suferinţa de orice fel, bola şi sărăcia, nedreptatea, nu se vor mai putea întâlni.
Tot ceea ce se întâmplă acum este în conformitate cu Planul Divin elaborat de Creator.

EU SUNT Arhanghelul Mihail, întrupat ca Ashtar Sheran.  
Etapa următoare în derularea acestui Divin Program va fi apariţia pe cerul planetei a unor flotile de nave spaţiale care va premerge debarcarea.
Acum se fac pregătirile finale. În ce mă priveşte, voi avea o şedere prelungită pe planeta voastră.
Binecuvântări pline de iubire şi bucurie pentru voi toţi!
Mihail
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu