”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 31 decembrie 2014

Planuri astrale în flăcări!


(31 dec. 2014; channeler: Anarchistbanjo)
Traducere Const. Mihăilescu

În această dimineață, am simțit ca și cum o bombă incendiară ar fi venit din planurile astrale. Era multă distrugere și incendii erau peste tot. Interesant lucru era că pentru mine ceea ce se întâmpla nu era un lucru rău! Simțeam că rău era pentru acele creaturi astrale care nu erau echilibrate și nu erau compatibile cu noul cristalin, 10D, hologramă ce luase foc și se au-distrugea.
Gândirea veche de eoni și activitatea învechită nu vor mai fi susținute și tolerate și dacă în noile planuri astrale oamenii vor continua să gândească și să acționeze după vechile tipare se vor auto-distruge. Acesta este mesajul puternic pe care l-am recepționat foarte clar. Nu se va mai putea continua cu vechile metode, cu aceeași paradigmă.
 Am simțit un sentiment de libertate, pace și eliberare de restricții și mă simțeam capabil să țin sub control zonele care ardeau. Acestea păreau a nu fi creațiile mele astrale, ci ale dușmanilor mei, cei care nu sunt compatibili cu modalitățile noilor elfi, Gaiei și Magiei Noului Pământ. A urmat o serie de cel puțin trei apariții cu noi formațiuni astrale care s-au manifestat fără restricțiile anterioare. 
Activitatea astrală de noaptea trecută și din această dimineață este prima dovadă tangibilă că lucrurile s-au schimbat.
Mai mult, ne putem aștepta ca aceste modificări să se manifeste destul de curând și în plan fizic, dacă nu cumva ele deja au început. Planurile astrale sunt în curs de drastică reorganizare și reorientare.
In primele luni ale noului an se vor produce manifestări globale în natură iar mai târziu și treptat va avea loc o trecere filtrată și în viața obișnuită, în această primăvară.

Dacă și voi (sau unii dintre voi) veți fi experimentat o noapte sălbatică și nebună în plan astral (așa cum am petrecut eu), când ați simțit teamă și pierdere de putere dar și bucurie și un sentiment de împuternicire pe care l-ați recepționat în valuri, care se manifestau puternic și sălbatic, este semn că schimbarea a început deja.

Sursa: lightworkers.org

sâmbătă, 27 decembrie 2014

Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos

În contextul actual al lumii în care trăim – lume în care ființele umane au ajuns să fie din ce în ce mai înstrăinate de Dumnezeu și sunt tot mai rele și cu inimile împietrite – cunoașterea profețiilor cu privire la așa-ziseșe „vremuri din urmă” (pe care, așa cum ne putem da seama cu ușurință, acum deja le trăim cu toții) dobândește pentru noi o importanță majoră. O mare parte dintre aceste revelații sunt prezentate în textul Apocalipsei Sfântului Ioan. O uimitoare interpretare a acesteia și a anumitor pasaje ale Scripturii, i-a fost revelată de către Iisus Hristos „scribului lui Dumnezeu”, Jakob Lorber. Așa cum el însuși mărturiește, toate acestea i-au fost oferite atât pentru îndreptarea, cât și pentru mântuirea ființelor umane care s-au abătut de la calea cea dreaptă (dumnezeiască), dar sunt totuși capabile să își dea seama de această rătăcire.
Exemplele vii și pildele pline de înțelepciune ce ne sunt oferite fac deja ca această interpretare a mesajului apocaliptic să devină limpede și accesibilă tuturor acelora care aspiră din toate puterile să descopere în ce lume trăiesc și ce cale divin inspirată trebuie să urmeze în această viață. Ne putem da, astfel, seama că Bunul Dumnezeu, atât prin intervenția Sa directă, cât și prin faptele exemplare ale aleșilor Săi, are deja în vedere, în planul Său dumnezeiesc, îndreptarea, și nu moartea păcătoșilor. Iată că, în felul acesta, Dumnezeu ne întinde tuturor, mereu plin de milă, mâna Sa atotputernică, spre a ne susține, spre a ne inspira, spre a ne ajuta să ne transformăm neîntârziat în bine și, mai ales, spre a contribui în felul acesta la o urgentă transformare în bine a acestei lumi.

Interpretări biblice
„Și atunci va apărea din Cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu multă slavă.”(Evanghelia după Matei, 24:30)
Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber
Nu știți, oare, care este diferența dintre semnele false și cele adevărate ale venirii Fiului Omului? Și nu știți voi, oare, ce trebuie înțeles prin cuvântul „ceruri”?
Cu adevărat, în ceea ce privește a doua venire a Mea, nu vă puteți închipui nimic mai înșelător decât un crucifix care s-ar arăta pe cerul înstelat.
Întrebați-vă la ce i-ar folosi lumii, dacă nu una, ci chiar mai multe cruci s-ar arăta pe cer? Oare i-ar face aceasta mai buni pe oameni în sufletele lor? Cu adevărat vă spun că nu! Învățătorii lumii ar spune, atunci, cu certitudine, că aceste cruci sunt false arătări și înșelări, și ar susține că toate crucile de pe cer nu sunt decât fenomene atmosferice. Iată, astfel de apariții și alte asemenea lor sunt cunoscute de lumea civilizată ca fiind doar niște simple fenomene naturale. Într-adevăr, matematicienii și fizicienii se vor strădui și ei să explice astfel de apariții prin știința opticii. Și ce-ar răspunde la toate acestea oamenii obișnuiți? Vă asigur că ar amuți și s-ar umple de o mare teamă. Datorită învătățurilor false care le limitează înțelegerea, ei vor fi convinși că Ziua Judecății de Apoi tocmai a sosit. Acesta va fi efectul unor astfel de apariții.
Dacă veți analiza cu atenșie și discernământ, acele vremuri în care unii profeți falși au prevăzut, chipurile, sfârșitul lumii, veți putea înțelege de ce, în astfel de situații, oamenii devin disperați, râd fără noimă și nu își mai țin poftele în frâu. Dar dacă falsele profeții produc astfel de manifestări nefaste, ce s-ar petrece, oare, dacă o imensă cruce s-ar arăta pe cer?
Întreaga credință religioasă izvorâtă din Cuvântul lui Dumnezeu, care este, de fapt, una cu adevărata și autentica Biserică, este, într-un anume fel, sintetizată în cuvântul „cer”. Semnul Fiului Omului izvorăște din această nou-trezită Biserică a iubirii cu toate atributele sale divine, cum ar fi: compasiunea, răbdarea, blândețea, umilința, ascultatea și omenia. Iată, semnul viu al crucii Fiului Omului va apărea pe cerul Vieții Veșnice, va dăinui și se va răspândi tot mai mult. În astfel de situații, oamenii ce au mintea în mod predominant orientată către cele lumești vor plânge, se vor tângui și se vor lamenta din moment ce toate minciunile și înșelăciunile lor nu vor mai avea sorți de izbândă. Cei care vor fi pătrunși de semnul Meu nu vor mai avea greutăți cu negustorii, samsarii și cămătarii, deoarece ei își vor orienta ființa și privirea lăuntrică doar înspre locul în care Îl vor vedea pe Fiul Omului venind în slavă și cu o mare putere, pășind pe norii cerului. Cuvântul cel viu din inima omului este iubirea Mea eternă în întreaga ei esență și, de aceea, este plin de putere și de slavă divină. Norii cerului sunt însăși înțelepciunea dumnezeiască din Cuvântul cel viu.
Iată, aceasta este, pe scurt, felul în care trebuie să înțelegeți aceste scripturi. Dincolo de aceasta, acești nori cerești vă vor primi în Împărăția Mea, iar aceasta va fi locuința voastră veșnică. Și doar acolo, în suprema și divina binecuvântare veți vedea cu adevărat și veți recunoaște marea putere și slavă a Fiului Omului.

„Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”(Evanghelia după Matei, 28:20)
Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber
Nu vi se va da doar un singur semn, ci mai multe, care vă vor arăta de fiecare dată că întotdeauna sunt cu voi în duh, prezent printre voi și în sufletele voastre. Aceste semne infailibile vor fi întotdeauna după cum vi le spun acum.
Mai întâi, veți simți că Mă iubiți mai mult decât orice pe lume. Pentru că, dacă cineva iubește ceva din această lume mai mult decât pe Mine, el nu este demn de Mine. Dar cel care Mă iubește cu adevărat, mai presus de orice, este, prin această dragoste adevărată, în Mine și Eu sunt în el.
Un al doilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre va fi acela că, din dragoste pentru Mine, vă veți iubi și aproapele, fie tânăr sau bătrân, la fel cum vă iubiți și pe voi înșivă. Oare cum Îl veți putea iubi în Ființa Mea pe Dumnezeu, care nu se arată privirii, dacă nu Îl iubiți mai întâi pe aproape vostru, pe care cu ușurință îl puteți vedea cu ochii? Deși acum Mă auziți și Mă vedeți, de acum înainte nu Mă veți mai vedea în această lume. Iar atunci când nu Mă veți mai vedea, oare dragostea voastră va rămâne la fel ca și acum când Mă vedeți? Această iubire va rămâne în sufletele voastre, dar asigurați-vă că va rămâne, de asemenea, și în sufletele urmașilor voștri! Dacă cineva Mă iubește cu adevărat în inima sa, mai presus decât orice, și prin aceasta trăiește și acționează la unison cu Voința Mea Divină, Mă voi arăta direct lui, în Duh, dezvăluindu-mi prezența divină.
Al treilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre și printre voi va fi acela că de fiecare dată veți primi tot ceea ce cu sinceritate și umilință ați cerut Tatălui Ceresc, prin Mine și în numele Meu! Este de la sine înțeles că lui Dumnezeu nu trebuie să-I cereți lucruri lumești, căci ele sunt zadarnice. Totuși, dacă veți face astfel, veți arăta că iubiți aceste lucruri mai mult decât pe Mine. Cu adevărat, acesta nu va fi un semn al prezenței Mele printre voi.
Al patrulea semn al puternicei Mele prezențe va fi acela că, dacă în numele Meu și din iubire adevărată pentru aproapele vostru, vă veți pune mâinile deasupra trupului unei ființe bolnave, aceasta se va însănătoși și va fi ajutată să își mântuiască sufletul. Dar este foarte important să nu uitați ca întotdeauna să spuneți în inimile voastre: „Doamne, facă-Se Voia Ta, nu a mea!” Pentru că voi nu veți ști când și în ce fel acționează această vindecare trupească pentru a ajuta sufletul celui care a fost bolnav să atingă mântuirea. Nimeni nu este menit să trăiască veșnic pe acest pământ în trupul său și, bazându-vă doar pe puterea vindecătoare a mâinilor, nu veți putea elibera, de fiecare dată, orice ființă umană de suferințele sale trupești. Dar dacă voi veți transmite dragostea voastră fiecărei persoane aflate în suferință, nu veți săvârși un păcat, pentru că Eu vă voi susține în aceasta, atâta timp cât vindecarea pe care o faceți servește salvării sufletului. Iar aceasta, doar Eu singur pot ști. Dacă ați aflat că un prieten aflat la distanță este bolnav, rugați-vă pentru el și vizualizați, cu ochii minții voastre, cum întindeți mâinile și canalizați peste el energii benefice și divine. În acest fel, acesta își va putea reveni. Rugăciunea pe care o veți spune atunci în inima voastră va trebui să fie aceasta: „Fie ca Domnul Iisus să te ajute! Fie ca El să te întărească, să te vindece prin grația Sa, prin iubirea și prin mila Sa!
Dacă, pătrunși de credință și plini de încredere în Mine, spuneți aceste cuvinte pentru o persoană bolnavă, oricât de departe ar fi ea față de voi, și veți vizualiza cu ochii minții cum întindeți mâinile asupra ei, ea se va face bine în decurs de o oră. Dar, rețineți, aceasta se va petrece doar dacă vindecarea va servi cu adevărat salvării sufletului ei.
Al cincilea semn al prezenței Mele va fi acela că, dacă voi veți face întotdeauna Voia Mea, atunci veți renaște spiritual. Atunci când Duhul Meu se va revărsa în sufletele voastre, care astfel se vor ilumina și se vor umple de înțelepciune, acela va fi pentru  voi un adevărat botez în viața divină. Fie ca oricare dintre voi să se lupte mai presus decât orice pentru acest al cincilea semn, căci dacă acesta se va înfăptui cu adevărat în voi, atunci voi veți fi atins viața veșnică în această lume. Și din acel moment, voi veți fi capabili să faceți și să creați tot ceea ce fac și creez Eu, pentru că veți fi una cu Mine.
V-am arătat acum semnele prezenței Mele. Acționați ca atare și, în curând, veți deveni cu adevărat conștienți de prezența Duhului Meu în sufletele voastre și printre voi.
Voi rămâne în Duh alături de toți cei care îmi urmează Cuvântul și Adevărul! Iar cei care Mă iubesc foarte mult chiar Mă vor putea vedea pentru o clipă. Acelora care trăiesc respectând Cuvântul Meu și care caută cu râvnă Adevărul Veșnic, Eu le voi vorbi inimii lor, iar cuvintele Mele vor deveni gândurile lor călăuzitoare. Tinerii și fecioarele care mă vor urma vor avea parte de viziuni, în care Ființa Mea, paradisurile și viața veșnică, precum și aspectele demonice și cele care nu sunt benefice, le vor fi explicate. Și astfel, Eu voi rămâne alături de cei care Mă urmează, până la sfârșitul acestor vremuri!

Împărăția de o mie de ani(Apocalipsa lui Ioan, cap. 20)
Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864
Am văzut că Eu, singurul Hristos adevărat, trebuie să aștept până ce oamenii Mă vor recunoaște cu adevărat în sufletul lor. Și aceasta va fi adevărata cheie de boltă, asupra căreia forțele Infernului nu vor avea nicio putere. Eu voi fi cheia de boltă pe care mulți zidari au aruncat-o încoace și încolo. Vai de cel care va aduce jignire acestei pietre, căci el va fi frânt în bucăți, precum un vas de lut. Cel peste care va cădea această piatră se va preface în praf și în cenușă.
Și astfel, va veni Împărăția Mea de o mie de ani, care până acum a fost greșit înțeleasă.
Oricine va studia cu atenție străvechile cifre arabe, va vedea în configurația lor, prin analogie, altceva decât valoarea de o mie de a numărului „o mie”. Cifra „unu” din numărul o mie Mă reprezintă pe Mine și personalitatea Mea umană, iar cele trei zerouri care urmează după „unu” Mă reprezintă pe Mine în deplinătatea Trinității Mele Divine. Astfel, expresia „o mie de ani” Mă reprezintă pe Mine în deplina Mea Divinitate.
Cuvântul „ani” se referă la perioada de timp care va dura până la sfârșit, în care Eu voi rămâne la conducere, ghidând și conducând popoarele Pământului, în parte Eu însumi și în parte prin mulți dintre slujitorii mei nou-treziți. Așa cum oamenii de acum dau o luptă grea cu forțele întunecate ale lumii, și în acea perioadă binecuvântată, care va urma, oamenii vor trece prin multe încercări pentru a-și dovedi credința. Dar după ce vor fi supraviețuit luptei, vor fi îmbrăcați în haina nemuririi. De aceea, voi trăiți în marea perioadă a trecerii. Ferice de cel ce, plin de credință în inima lui, acceptă toate acestea fără a se mânia de atât de multe lucruri demonice care s-au răspândit în această lume. Ele nu vor dura mult, pentru că Eu le voi scurta de dragul aleșilor Mei, care atunci se vor ruga la Mine și se vor bucura. Nu-i voi alunga pe conducătorii cei drepți de pe tronul lor, ci îi voi umple cu Duhul Meu Sfânt, care ne va face să fim doar un singur păstor și o singură turmă, astfel încât ceea ce am profețit oamenilor în timpul vieții Mele pământești se va împlini.
Taina dezvăluită a înșeptitei veniri a Domnului nostru Iisus Hristos
Revelație primită prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864
Voi veni de șapte ori, dar a șaptea oară voi veni îmbrăcat în văpaia sfințeniei Mele. Vai de cei care vor fi nepregătiți, căci existența lor nu va mai continua decât în focul veșnic al Mâniei Mele!
Iată, odată am fost aici, la începutul lumii, pentru a crea toate ființele, de dragul vostru, și pentru a vă crea pe voi pentru a-Mi urma Mie. În curând, Mă voi întoarce în mari revărsări de ape, pentru a spăla bolile și suferințele de pe fața pământului, căci adâncurile pământului au devenit de nesuportat în fața Mea, pline de noroi, murdărie și ciumă, care au ieșit toate la iveală din cauza neascultării voastre. De dragul vostru voi veni pentru ca lumea întreagă să nu piară și specia umană, al cărei ultim urmaș voi fi Eu însumi, să dăinuiască.
Și voi veni la voi pentru a treia oară de multe ori, așa cum am mai venit de nenumărate ori până acum – uneori vizibil și alteori invizibil, în Cuvântul Sfântului Duh – pentru a-mi pregăti Calea.
Voi veni a patra oară în trup, în vreme de mari greutăți, în marele timp al vremurilor. Și imediat după aceea, voi veni a cincea oară, în spiritul iubirii și sfințeniei.
Și voi veni pentru a șasea oară în ființa celor care cu adevărat râvnesc pentru Mine în inima lor și îi voi ghida pe cei care, plini de dragoste și credință, Mă vor urma în viața veșnică. În acele vremuri voi fi mult mai departe de lume, dar cei aleși vor trăi veșnic în Împărăția Mea.
În final, voi veni încă o dată, așa cum a fost spus și mai înainte, dar de această dată voi veni pentru veșnicie! Ascultați bine și înțelegeți: trăiți în iubire, căci aceasta va fi mântuirea voastră. Iubiți-vă mai presus de orice; aceasta va fi viața voastră fără sfârșit. Iubiți-vă, de asemenea, unul pe altul, pentru a fi eliberați de judecată. Fie ca Iubirea Mea cea dintâi și Grația mea să fie cu voi până la sfârșitul vremurilor! Amin.

Fragment din cartea Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos, publicată la editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.

yogaesoteric
23 decembrie 2014

marți, 23 decembrie 2014

Viaţa, personalitatea, misiunea Domnului nostru Iisus Christos - câteva idei inedite

Dacă CHRISTOS nu ar fi spus «Tatăl nostru» eu însumi nu aş fi avut niciodată atât de puternic sentimentul acestei filiaţii; această invocaţie nu ar fi urcat niciodată plină de fervoare din inima şi de pe buzele mele. Eu cred numai în ceea ce pipăi, numai în ceea ce văd, numai ceea ce incorporez în substanţa mea şi de aceea eu cred cu tărie în CHRISTOS.”(Francois Mauriac, Vie de Jesus)
Iisus este o figură dincolo de timp. Nimeni nu ar putea contesta acest adevăr. El nu este legat nici de timp nici de loc, fiind venerat atât în orient cât şi în occident. Pentru a scrie despre el trebuie s-o faci cu toată smerenia şi curăţenia sufletului. Ar trebui, precum spune François Moriac, „să nu se poată scrie o Viaţă a lui Iisus decât în genunchi, cu sentimentul de a fi nevrednic de a ţine condeiul în mână pentru o asemenea întreprindere”.
Vocea Sa nu se poate confunda cu nicio altă voce. Ea vibrează încă în cuvintele pronunţate acum 2000 de ani. Chiar paznicii Templului, însărcinaţi să-L aresteze au fost atât de impresionaţi de personalitatea Sa, încât atunci când li s-a reproşat că nu au reuşit să-l aresteze, au răspuns: „Niciodată un om n-a vorbit ca acest om!
Toţi marii profeţi ai Israelului au prezis venirea Mesiei, dar niciunul nu L-a descris cu o mai mare claritate ca Isaia, considerat cel mai mare dintre toţi. În viziunile lor ei Îl văd când ca pe un răzbunător teribil, când ca un înger de bunătate şi milostiv. De secole întregi mitologiile visau un copil divin. Astrologii calculau venirea sa, în timp ce oracolele preziceau căderea zeilor păgâni. Pământul aştepta un rege spiritual, care să fie înţeles de cei mici, de cei umili şi de cei săraci [...] şi care trebuia să înlocuiască epoca de fier cu epoca de aur în lumea întreagă.
Asemenea stelelor care parcurg în vaste orbite calea care le este trasată, planurile lui Dumnezeu nu cunosc grabă sau întârziere nici când este vorba de apariţia unui eveniment capital în evoluţia oamenilor. Astfel, când ora venirii lui Christ a fost decisă în consiliul ceresc şi când marele orologiu al secolelor a marcat ora indicată, Iisus se naşte la Bethleem. „Când timpurile au ajuns la termen, Dumnezeu a trimis pe fiul său”, [...] lumea era coaptă pentru apariţia Liberatorului.
La acea epocă religiile erau saturate de spectacole şi poveşti. Oamenii suspinau după o religie capabilă să satisfacă nevoile inimii. Şi în timp ce lumina adevărului părea să se depărteze de umanitate existau totuşi suflete însetate de certitudine, suflete care doreau cu ardoare pe Dumnezeu viu. […] Şi astfel El îl trimese pe Fiul Său spre a salva lumea.
Adversarii lui Iisus, detractorii săi, au mers până la a nega existenţa Sa, afirmând că niciun istoric din acea epocă nu pomeneşte de el, omiţând intenţionat şi cu rea credinţă să amintească de ceea ce a scris despre el istoricul evreu din sec. I, Flavius Joseph: „În acest timp a existat Iisus, om înţelept dacă trebuie să-L considerăm ca om, atât de admirabile au fost lucrările sale. El îi învăţa pe cei care voiau să fie instruiţi asupra adevărului şi a fost urmat nu numai de mulţi evrei, dar de mulţi gentili. El era Christ. A fost acuzat în faţa lui Pilat de către conducătorii naţiunii noastre, iar Pilat a ordonat să fie crucificat. Cei care Îl iubiseră în cursul vieţii sale nu l-au abandonat. A treia zi, el le-a apărut din nou viu, precum precizează sfinţii profeţi, care anunţaseră că va face mii de alte minuni. De la numele său se trage numele de creştini pe care-i vedem încă astăzi” (Antiquités judaiques, XVIII, Cap. 3).
În timpul dominaţiei romane şi a domniei lui Irod, ideea unui Mesia care trebuia să vină trăia în toate conştiinţele. Dacă marii profeţi îl văzuseră sub trăsăturile unui just, unui martir, unui veritabil Fiu al lui Dumnezeu, poporul, fidel ideii iudaice, şi-l închipuia ca un David, ca un Solomon sau ca un macabeu. Dar oricare era imaginea sub care era văzut acest restaurator al gloriei Israelului, toată lumea credea în el, îl aştepta, îl chema.
Pentru sufletul care vine din cer, naşterea este o moarte”, spunea Empedocle, acum 500 de ani î. de Ch. Oricât de sublim ar fi un spirit, odată intrat în carne, pierde pentru un timp amintirea trecutului său; odată prins în angrenajul vieţii corporale, dezvoltarea conştiinţei terestre este supusă legilor lumii unde se încarnează. Cu cât mai înaltă i-a fost originea, cu atât mai mare va fi efortul pentru a trezi forţele adormite, natura celestă şi astfel a deveni conştient de misiunea sa. Sufletele profunde şi delicate au nevoie de linişte şi de pace pentru a se dezvolta.
Iisus a crescut în calmul Galileii. Primele sale impresii au fost suave, austere și senine. Valea sa natală semăna cu un colț de cer căzut într-o vâlcea de munte. Casa părintească era pentru copil un fel de templu. În ea Iisus primi primele sale învățături din gura părinților săi, fiind instruit în primul rând în cunoașterea scrierilor sacre. Pentru sufletul său de copil, Dumnezeul etern era prezent nu numai în cerul înstelat dar, de asemenea, în lumina sfeșnicului care reflecta gloria sa, în cuvântul tatălui cât și în iubirea tăcută a mamei... Dar oricât de puternice erau impresiile lumii înconjurătoare asupra sufletului lui Iisus, ele păleau toate în fața adevărului suveran, de nedescris, al lumii sale interioare. Acest adevăr se dezvolta în profunzimea ființei sale ca o floare luminoasă care iese dintr-o apă întunecată. […] Această lumină misterioasă care ieșea din profunzimile ființei sale spre a-l duce în cele mai îndepărtate spații, îl unea cu toate sufletele prin vibrații secrete. Acest sentiment originar de unitate cu Dumnezeu în lumina iubirii a fost prima revelație a lui Iisus.
Figura lui Iisus se desprinde luminos şi cu toate că nu a rămas nicio imagine fizică a Lui, noi oamenii, i-am dat un chip cu trăsături regulate, cu ochii albaştri, păr blond în plete lungi, o barbă de asemenea blondă, o statură înaltă, o fizionomie gravă, austeră, îndulcită de bunătatea buzelor. L-am îmbrăcat într-un veşmânt fără cusătură şi astfel, prin sugestie, El s-a imprimat în milioanele de creiere omeneşti. El a fost Dumnezeu care a locuit în noi şi care a trebuit să vină pentru a pune în activitate noi forțe psihice, pentru a ne apropia de izvorul de viaţă. El a aruncat în sufletul pământului speranţe noi, consolări şi sprijin moral. El a inspirat nebunia crucii, iubiri exaltate, sacrificii eroice. În numele său s-a iubit şi s-a urât, s-a salvat şi s-a ucis, s-a iertat şi s-a persecutat, s-a vindecat şi s-a torturat.
Christos, bătrân de 2000 de ani, continuă să fie tânăr. Magnetismul său divin acţionează mereu, fiind dintre cele care nu pot să piară. Cu toate că figura lui Christ nu e prezentată în adevărata sa lumină, el a cucerit mulţimile prin latura dramatică a istoriei sale. Dezbrăcat de confuziile teologice ale dogmei şi fabulelor, El ni se înfăţişează învăluit de o autoritate irezistibilă. Se descoperă în El o profunzime de gândire, o filosofie generoasă, o bunătate fără margini, o indulgenţă infinită. Eşti fermecat de misticismul Lui iluminat. Era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. […]
Când ora voită de providenţă a sosit, Iisus şi-a început misiunea. […] Atât în Templu, sub porticul lui Solomon cât şi în sinagogi, pe malul râului Iordan, al mării Galileii, pe colinele din împrejurimi, el predică evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. El redă în cuvinte blânde, calde şi duioase, visul copilăriei şi tinereţii sale, acest vis care urma să transforme milioane de creaturi. El reprezintă pe Dumnezeu nu ca pe un judecător implacabil, nu ca pe Dumnezeul unui popor ales, ci ca pe Dumnezeul umanităţii întregi, ca un părinte bun şi milos cu care El este în continuă comuniune. În numele său el promite nemurirea, un regat al cerurilor, unde flămânzii acestei lumi vor fi săturaţi, cei îndureraţi consolaţi. Şi lucru nemaiauzit, el proclamă fericirea celor care suferă şi a celor neînzestraţi. El încearcă să facă cunoscut pe acest Dumnezeu Tatăl, pe care vrea să-L dea pământenilor. El vorbeşte de fraternitate, cum nimeni altul nu a vorbit înainte. El repetă fără încetare: „Iubiţi-vă unii pe alţii”, ştiind bine că fericirea pământului rezidă în acest îndemn. Apoi el cere omului un efort pe care nu l-a făcut niciodată şi care consistă în a face bine pentru rău: el vrea să ne iubim duşmanii. Predică renunţarea la bunurile acestei lumi şi, coborând în profunzimile sufletului uman, el afirmă că singură dorinţa adulterului, a furtului, a omuciderii, constituie crimă, creând astfel păcatul gândului, care pare a fi lipsit de importanţă, dar care are consecinţe imense. El vorbeşte mai mult de recompense decât de pedepse. Nu ameninţă cu focul etern şi nu ezită să vină la cei consideraţi păcătoşi, spre dezaprobarea ipocriţilor. Merge la cei consideraţi paria, care nu îndrăznesc să vină la El şi are cele mai blânde cuvinte pentru păcătoşi şi păcătoase. Are milă de mulţimea care-L urmează, simte foamea şi oboseala ei. El e cu adevărat Fiul Omului. […]
Există o viaţă a lui Iisus, un mister al lui Christos. Prima a fost deformată de texte. Sfântul Jerome declara că a avut în mâinile sale prima versiune a Evangheliei după Matei scrisă în ebraică, pe care o deţinea de la ebioniţi. El o considera foarte ermetică şi foarte periculoasă, căci „ea distrugea totul”, mărturiseşte el, prin faptul că recunoştea un om în Iisus. Din această cauză o distruse. În ce priveşte misterul lui Christ, este îndoielnic dacă a fost  înţeles de toţi discipolii săi. […]
Se poate spune că-L cunoştem mai bine pe Iisus după moartea Sa decât înainte de botezul Său. O mică linie luminoasă doi sau trei ani din viaţa Sa, şi tot restul nu este decât întuneric. Iar în acest întuneric ce este? „Nu ştim şi voi nu aveţi nevoie s-o ştiţi pentru a fi salvaţi”, par a răspunde cu voci diferite cei patru evangheliști.
Lumina pe care aceştia o proiectează asupra vieţii lui Iisus se prezintă în aşa fel încât aceasta seamănă cu o cameră lungă şi strâmtă, unde numai aproape de ieşire, la moarte, se vede strălucind un punct luminos, de o lumină orbitoare, Învierea. Pe măsură ce ne depărtăm de acest punct, întunericul se măreşte tot mai mult, devenind cel mai accentuat aproape de intrare, Naşterea. Lumina merge mărindu-se de la începutul vieţii lui Iisus până la sfărşitul Său, în acelaşi timp în care în cursul vieţii Sale se accelerează. Anii de la naştere până la botez sunt cei mai puţin luminaţi; cei doi sau trei ani care merg de la Botez la Transfigurare, sunt ceva mai luminaţi şi cu cât înaintăm, cu atât mai vie devine lumina care luminează lunile ce se scurg de la Transfigurare până la intrarea în Ierusalim, zilele de la intrarea în Ierusalim până la Ghetsimani, orele de la Ghetsimani până la Golgota şi în fine, minutele de pe Golgota.
Numele său, faptul că s-a născut, creşterea Sa, viaţa Sa, faţa Sa sunt ca la toată lumea. Dacă în acestea nu putem afla cheia enigmei, cei 30 de ani ai vieţii Sale dinainte de a se manifesta lumii, ar fi poate locul unde trebuie s-o căutăm. Iisus a fost El Christ înainte de a se manifesta lumii? Adică, Iisus a fost mereu Christ sau mai exact Christ a fost mereu în Iisus? Misterul vieţii Sale secrete este misterul seminţei care creşte. „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este la fel ca atunci când un om aruncă sămânţa în pământ; fie că doarme, fie că este treaz, fie că e noapte fie că e ziuă, sămânţa încolţeşte fără să ştie cum”. (Marcu 4; 26, 27). Christ întrebuinţează 30 de ani pentru a se naşte în Iisus. Deja născut în eternitate, el se naşte din nou în timp. „El creşte ca orice om”, şi cum spune evanghelistul Luca: „El creştea şi se mărea în spirit şi se umplea de înţelepciune”. Fiinţa divină dezvoltându-se în fiinţa omenească, ridicându-se din profunzimile întunecoase, din ceea ce numim „inconştientul”, conştiinţa superioară nu pătrunde decât progresiv în conştiinţa omului Iisus; ea pune stăpânire încet şi treptat pe El, Îl umple după cum lumina şi căldura soarelui umplu fructul transparent pe cale de a se coace. În acest fel, Christ ia naştere în Iisus. Fiinţa umană este în realitate un Zeu care îşi aminteşte de Împărăţia Divină, scria Lamartine. Această părere e însă contrazisă de comportamentul majorităţii oamenilor. Naşterea, această cădere teribilă din cer pe pământ, pare să fi distrus la oameni memoria. Iisus o păstreză însă. El trăieşte în două lumi deodată, în aceasta de aici şi în cea de dincolo. „Am ieşit din Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl” (Ioan, 16; 28). Pentru El cealaltă lume nu este noaptea neagră ca pentru noi, ci un crepuscul transparent. Iisus îşi aminteşte de cer ca un exilat care-şi aminteşte de patria sa părăsită de curând. „Eu şi Tatăl suntem unul” (Ioan, 10; 30). Iată ceea ce este în el mai de neînchipuit şi adevărat. În această iubire a fiului pentru Tatăl, Omul Iisus este unic. El Îl iubeşte tot atât de natural după cum respiră. La El sentimentul Tatălui este tot aşa de primordial, după cum este la ceilalţi oameni sentimentul propriului lor eu. El spune Tată, după cum spunem noi eu.
Iisus începe prin botez şi sfârşeşte pe cruce. Dacă viaţa sa scurtă este terestră înainte de botez şi cerească după cruce, întreaga Sa viaţă publică este cuprinsă între aceste două limite terestre: Botezul şi Crucea. Dacă ignorăm ceea ce este începutul, nu vom şti mai mult ce este sfârşitul, Crucea, nici ceea ce este între ele, viaţa publică a lui Iisus, Vestea cea Bună, Evanghelia. Chist, Fiul lui Dumnezeu, se manifestă lumii în Iisus, fiul Omului. Acesta este sensul Ephifaniei, nume ce se dă botezului în primele secole ale creştinismului. Dacă în viaţa umanităţii, creştinismul este evenimentul cel mai important, atunci acest punct infinit de mic în spaţiu şi în timp, acest punct aproape invizibil, comparabil cu un punct geometric – „Iisus a fost botezat” – este evenimentul cel mai mare, zenitul istoriei universale, cauza a tot ceea ce se petrece în ea, izvorul şi scopul a tot ceea ce se mişcă în ea, de la începutul până la sfârşitul timpurilor. Iar dacă Christ este cu adevărat ceea ce vede în El creştinismul, Botezul este echinoxul vieţii, nu numai al umanităţii, dar al universului întreg. Pentru aceea a fost el creat, pentru aceea va fi el distrus, pentru a da naştere unui univers mai bun, Regatul lui Dumnezeu.
Fragmente din cartea Iniţiatul – spiritul nemuritor şi misterele creaţiei.

Citiți și:

yogaesoteric
22 decembrie 2014

sâmbătă, 20 decembrie 2014

Mesaj de Crăciuin din partea fiicei Mariei Magdalena. (19 dec. 2014; channeler: Rachel Goodwin)

Traducere, Const.Mihailescu.

Se apropie Crăciunul! Redau mai jos channelingul realizat cu Sarah, fiica Mariei Magdalena, special dedicat acestei mari sărbători a unei importante părți din umanitatea planetei.

Urări de Crăciun și bucurie pentru voi !!
Acesta este un moment special al anului, care privește nașterea lui Iisus Hristos. După Crăciun urmează o pauză ce poate fi utilizată ca oportunitate pentru retrospecție și meditație, înaintea începerii Noului An. O puteți folosi ca pe o amplă respirație spirituală.

Această perioadă de final se petrece de obicei cu multă bucurie, multă veselie, împreună cu familia, prietenii, adică împreună cu cei pe care-i simțiți cei mai apropiați de sufletul vostru.  
Vă invit să facem acum o scurtă pauză în lecturarea acestor rânduri, pentru a simți energiile care vă înconjoară și plutesc în atmosferă.

Până de Crăciun, mulți dintre voi veți putea simți intensitatea energiilor benefice și emoțiile așteptării acestei mari sărbători creștine.

Ziua de Crăciun, indiferent de fusul orar, reprezintă o adevărată trecere și un nou început. Energiile din preajma Anului Nou sunt energii divine ale trezirii conștiințelor. Îngerii vă sunt aproape și vă fac daruri. Ei se aliniază dorințelor zeilor și zeițelor, maeștrilor înălțați și tuturor avatarilor care vă alină suferințele și vă veghează evoluția.

În această perioadă țineți aprinsă o luminare care simbolizează lumina divină și trimiteți gândurile voastre de iubire și înțelegere omenirii voastre și universului.

Perioada Crăciunului reînnoiește legătura voastră cu Sfânta Familie, poate mai mult decât în oricare alt moment al anului. Poveștile și obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă, în special de Crăciun, readuc în mințile și inima multora dintre voi etapele vieții pământene a lui Iisus Hristos, care a schimbat cursul istoriei civilizației umane.

În curând Anul Nou vă va bate la ușă, cu toate provocările și noutățile lui. Se cuvine să-l întâmpinați cu bucurie și brațele deschise.

Spiritul Crăciunului, prelungit și în perioada următoare, de până la Anul Nou, întărește spiritul și speranțele de mai bine ale umanității.

Eu sunt Sarah, și vă transmit binecuvântările și iubirea mea. Amin!
SURSA: http://www.sarayei.com


luni, 15 decembrie 2014

Tehnică japoneză de automasaj


Acest video arata cum poti aplica t​ehnica​ japonez​a​ Do-In-masaj energetic, pentru a-ți energiza corpul și mintea ​în mai puțin de zece minute. Rezultatul este imediat. Încercați.

Persoana care exemplifica este o doamna intre doua virste, slabuta, care ​după aspect si imbracaminte este o persoana ca marea majoritate dintre noi, cei care nu merg la salile de fitness...

Si daca nu ai  casa cu gradina, un parc pe aproape, sau nu-ti permite timpul si conditia, in balcon sau cu fereastra deschisa ... merita sa incerci​ ​​si sa te convingi​

vineri, 12 decembrie 2014

Antioxidanţii care îţi prelungesc viaţa (IV)


Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au pus în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor cu efect antioxidant în menţinerea unei bune funcţionări a organismului. Degradarea care apare odată cu vârsta, diminuarea performanţelor sistemului imun precum şi degradarea accentuată ce se observă în cazul bolilor degenerative sau a cancerului, se datorează în mare parte supunerii trupului la un stres oxidativ permanent ca urmare a multitudinii de substanţe chimice pe care le introducem în organism prin alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi prin aerul tot mai poluat pe care îl respirăm.
Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului în stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia noastră să fie prezente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în antioxidanţi naturali.
 
Citiți a treia parte a articolului


Licopenul
Este un carotenoid cu proprietăţi antioxidante şi detoxifiante, conţinut în special de roşii. El ajută la buna funcţionare a procesului de creştere celulară, are proprietăți fotoprotectoare şi o influenţă benefică asupra pielii şi mucoaselor. Studiile arată că licopenul inhibă dezvoltarea celulelor canceroase de la nivelul esofagului, stomacului, colonului, sânilor sau prostatei.
Denumirea „licopen” provine de la cuvântul lycopersicum, care înseamnă „referitor la speciile de roşii”. Licopenul este un pigment, fiind totodată şi un intermediar important în biosinteza multor carotenoizi, inclusiv betacaroten, responsabil pentru culoarea galbenă, portocalie sau roşie a legumelor sau fructelor. Prin urmare, licopenul se găsește în roşii, dar şi în fructe roşii şi în alte legume cum sunt morcovii, pepenii roşii, gacul şi papaia. Pe de altă parte există alimente care nu sunt de culoare roşie şi care pot conţine licopen – sparanghelul, pătrunjelul, busuiocul. O altă sursă de licopen este ciuperca Blakeslea trispora. De asemenea, există fructe și legume roşii care nu conţin licopen – portocalele roşii, căpşunile, cireşele, ardeiul gras roşu.
Datorită culorii sale puternice, licopenul este folosit în industria alimentară pentru colorarea multor preparate. Dar din păcate, în acest scop este utilizat de cele mai multe ori licopen sintetizat chimic, notat pe etichete ca E160d.
În mod obişnuit, licopenul este prezent în dietă mai ales în felurile de mâncare preparate din roşii – sucul, pasta, piureul sunt surse bogate în acest carotenoid. Conţinutul de licopen din roșii depinde de specie şi creşte pe măsură ce acestea se coc.
Sursa alimentară Conţinutul în licopen (mg/g de masă umedă)
Gac 2,000–2,300
Suc de roşii 86–100
Sos de roşii 63–131
Pepene roşu 23–72
Guave roşii 54
Papaya 20–53
Roşii crude 8.8–42
Grapefruit roşu 3.6–34
Piure de măceşe 7.8
Caise < 0.1


După ce este absorbit în intestin, licopenul se poate acumula în ţesutul adipos, piele, ficat, glande suprarenale, prostată, testicule, chiar sânge, dar poate fi găsit în multe alte ţesuturi.
Diferite studii au observat că o dietă bogată în alimente care conţin licopen este asociată cu un risc scăzut de boli cornice, cum ar fi bolile cardiovasculare. De asemenea, un nivel crescut de licopen în ser şi ţesuturi a fost corelat cu un risc scăzut de cancer de plămân şi de prostată, licopenul diminuând agresivitatea tumorală și inhibând carcinogeneza (apariția de noi celule canceroase).
În ultimul deceniu, mai multe echipe de cercetători au evidențiat acțiunea antioxidantă a licopenului: pe lângă scăderea concentraţiei radicalilor liberi, participă și la protecţia lipoproteinelor plasmatice, a ADN-ului din limfocite şi a proteinelor din sânge faţă de acţiunea acestora.
Betacarotenul
Face parte din familia carotenoidelor şi este un veritabil aliat al pielii frumoase. Carotenul este binecunoscutul pigment puternic colorant roşu-portocaliu din morcovi, dovleac şi cartofi dulci. Absorbţia sa în tubul digestiv este crescută în prezența grăsimilor, deoarece carotenii sunt liposolubili. Betacarotenul este cea mai frecventă formă de caroten în plante. Forma chimică este înregistrată de FDA ca E160a.
Gacul vietnamez şi uleiul de palmier sunt în mod special bogate în betacaroten. De asemenea, o concentraţie sporită de betacaroten o au şi fructele galbene şi portocalii de tipul cantalup, mango şi papaya, şi rădăcinoasele de tipul morcovilor şi yam-ului. Culoarea betacarotenului este mascată de clorofilă în anumite legume, cum sunt spanacul, kale-ul, frunzele de cartof dulce, frunzele de dovlecel.
Redăm în tabelul următor alimentele cu cel mai mare conţinut de betacaroten:
 
Aliment Miligrame betacaroten la 100g
Cartof dulce gătit, copt în coajă, fără sare 11,5
Cartof dulce gătit, fiert, fără coajă 9,4
Suc de morcovi, conservat 9,3
Morcovi, gătiţi, fierţi, uscaţi, fără sare 8,3
Morcovi îngheţaţi, fierţi, uscaţi, fără sare 8,2
Spanac îngheţat, tăiat sau frunze, gătit, fiert 7,2
Dovleac conservat fără sare 6,9
Spanac conservat, uscat 5,9
Cartof dulce conservat, ambalat în vid 4,8
 
În organism, betacarotenul este transformat în vitamina A. Excesul de betacaroten este stocat predominant în ţesutul adipos al trupului, de aceea rezervele de grăsime ale adultului sunt deseori galbene, în timp ce ale copiilor sunt albe.
Betacarotenul previne diferite tipuri de cancer, boli de inimă, cataractă şi degenerescenţa maculară corelată cu vârsta. De asemenea, s-a observat că betacarotenul este de mare folos în boli precum astmul bronşic, boala Alzheimer, depresie, epilepsie, dureri de cap, hipertensiune arterială, infertilitate, boala Parkinson, artrită reumatoidă, schizofrenie, unele afecţiuni cutanate, cum sunt psoriazisul şi vitiligo.
Datorită proprietățor sale fotoprotectoare, consumul alimentelor bogate în betacaroten este recomandat celor cu pielea sensibilă la acțiunea razelor solare, mai ales pe timpul verii, pentru a evita arsurile specifice.

yogaesoteric
9 decembrie 2014

sâmbătă, 6 decembrie 2014

Ruga părintelui Arsenie Boca


Subject:
Parintele Arsenie se roaga:


Dumnezeu sa fie cu noi toti!

Rugaciune

 "Iarta-ma, Doamne:
 -pentru tot ce puteam sa vad si nu am vazut!
 -pentru tot ce puteam sa aud si nu am auzit!
-pentru tot ce puteam sa simt si nu am simtit!

-pentru tot ce as fi putut sa inteleg si nu am inteles!
-pentru tot ce puteam sa constientizez si nu am constientizat!

-pentru iertarea pe care as fi putut sa o dau si nu am dat-o!

-pentru bucuria pe care as fi putut sa o traiesc si nu am trait-o!
-pentru viata pe care as fi putut sa o ocrotesc si nu am ocrotit-o!
-pentru visele pe care mi le-as fi putut împlini si nu le-am implinit!
-pentru necunoscutul in care as fi putut sa pasesc si din  teama, nu am indraznit sa pasesc!
-pentru iubirea pe care as fi putut sa o exprim si nu am  exprimat-o!

-pentru tot ce puteam sa creez bun si frumos si nu am creat pentru gloria Ta, Doamne, si a Imparatiei Tale Divine!
Pentru tot ce stiu si nu stiu ca am gresit, pe Tine,

Doamne, care esti Mila si Iubirea infinita, Te rog, iarta-ma si ma imbraca cu nesfarsita Ta Iubire si Lumina!

Iti multumesc, Doamne:
-pentru toata frumusetea pe care am vazut-o izvorand din Tine !
-pentru muzica tacuta a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvaluit-o auzului!
-pentru tot ce am simtit bun si minunat in viata mea!
-pentru tot ce, prin harul Tau, am inteles!
-pentru lumina pe care am sorbit-o in adancul meu!
-pentru iertarea pe care daruind-o, am dobandit pace!
-pentru bucuria fiecarei clipe traite in Tine, Doamne!
-pentru toate cadourile spirituale care mi-au imbogatit fiinta!

-pentru viata mea, care e a Ta, o mica parte a simfoniei existentei!
-pentru visele care au prins forma prin armonia iubirii Tale pentru mine!

 -pentru necunoscutul in care am pasit plin de curaj, regasindu-Te!
 -pentru iubirea coplesitoare cu care ma dezmierzi clipa de clipa!  
-pentru tot ce am creat prin Tine bun si frumos, aducand cu umilință lauda Imparatiei Tale divine!

Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbandu-se prin casa mea imi va lua toate grijile si  va vindeca toate bolile mele si ale familiei mele în Numele lui Iisus, Amin! "

PREOT ILARION ARGATU  (1913 - 1999) Această rugăciune este atât de puternica! 

Trimite-o la 12 persoane. 
O binecuvântare vine la tine sub forma unui nou loc de muncă, o casă, căsătorie sau financiar. 
Nu desconsidera si nu pune întrebări.  Acesta este un test.  Dumnezeu este pe primul loc in viata ta? Dacă da, opreste-te putin din ceea ce faci si trimite-l la 12 persoane acum.

miercuri, 3 decembrie 2014

APEL UMANITAR


Tot ceea ce vă cer este să transmiteți mai  departe acest strigăt disperat de ajutor.

Subiect: Te rog din suflet trimite mai departe stiu ca tu ai multi prieteni!
TE ROG, ..... citeste si trimite.    

Studenta la Facultatea de Medicina din Targu-Mures in  anul V. , NU VA CERE nimeni BANI ! 
Nu stergeti va rog, cititi  mai intâi !
Numele meu este Pasca Daniela, am 21 ani si sufar de o forma rara de leucemie;
Singura mea sansa este un transplant de maduva.
Fara transplant nu voi mai putea trăi.
Operatia costa 55.000 $ si familia mea a stans deja 32.000 $.
In cazul meu, fundatia care mă va ajuta sa strang banii a incheiat o intelegere cu Yahoo si AOL: voi primi un cent pentru fiecare mesaj dat mai departe.
Va rog frumos, din tot sufletul, dati mai departe.
Poate voi avea si eu sansa de a fi ca voi ! Un   nu ia decat 30 de secunde! 
MULTUMESC!"
Tica
SC W PROJECT SRL
Piata Alba Iulia nr. 5, bl. I-4, ap. 63, sector 3, Bucuresti
Tel/fax: 021.318.40.56

ATENTIONARE DE LA MINISTERUL DE INTERNE

     (Informatii  utile)
        
Un nou tip de frauda face ravagii: esti sunat de cineva care se da drept operator la  Cosmote , Orange sau Vodafone.
Poate fi un fost angajat al firmei respective, pentru ca are acces la baza de date. Iti spune ca e ceva in neregula cu factura ta si te roaga sa tastezi un cod de cifre. Daca ai facut asta, ii  incarci cartela respectivului cu 300 EURO!  
Da mai departe daca vrei sa ajuti  si pe altii.

Cu respect, Adrian Daniel Apostol - Referent - Biroul
Instante si Proceduri Judiciare - Directia Juridica -
Tel: 
0372262306 Informare a Ministerului de  Interne
 
     In atenţia tuturor deţinătorilor de telefoane  mobile:
Daca un corespondent lasă un mesaj sa apelati numărul 06  07 74 52 41, NU apelaţi în nici  un caz acest număr; altfel factura  dumneavoastră va fi foarte  mare. Această informaţie, transmisa de Oficiul Central de  StopareaTerorismului, a fost
comunicată în  masă. 
După un timp escrocii au găsit un alt  sistem pentru utilizarea frauduloasă mobilelor. Ei va apelează pe GSM, se prezintă ca fiind "Provider" Orange , Cosmote (sau orice retea in care sunteţi  abonat), vă cer să introduceţi un cod care este 09 # explicându- va că este vorba de o verificare a  mobilului dumneavoastră.
NU TASTATI IN NICI UN CAZ CODUL INDICAT SI  INCHIDETI IMEDIAT. 
Hotii dispun de  dispozitive ce le permit sa citeasca cu acest cod cartela SIM. Nu le rămâne decât să creeze o noua cartelă   (sau oricat de multe) cu care vor vorbi in contul tau.
Această fraudă se practică în mod curent şi este, deci, necesar  ca această informaţie să fie difuzată rapid unui număr cât mai mare de persoane.
ATENTIE, de transmis URGENT
Dacă aveţi un apel telefonic şi pe mobil se afişează "A C E" nu răspundeţi; anulaţi apelul. Este un virus  care distruge cartela SIM şi distruge mobilul.
Aceasta a fost confirmata de Motorola, Sagem si Nokia
In atentia utilizatorilor Internetului
RUGAM TRIMITETI ACEST AVERTISMENT PRIETENILOR, FAMILIEI ETC....
Fiţi vigilenţi în următoarele zile! Nu deschideţi niciun mesaj  care are ataşata o filă numita "Invitaţie", indiferent cine o trimite. Este un virus care deschide o Flacără Olimpică.
Aceasta "arde" întregul hard disc al computerului dvs.
Acest virus va fi trimis de  la cineva care are adresa dvs. de email în lista de contact, de aceea   trebuie să trimiteţi acest email tuturor contacţilor.
E mai bine să primiţi acest  mesaj de 25 de ori, decât să primiţi virusul şi  să-l deschideţi.
Dacă primiţi un mail cu denumirea de 'invitaţie", chiar trimis de un prieten, nu-l deschideţi şi scoateţi-l din computer imediat.
Acesta este cel mai periculs virus anunţat de CNN; a fost clasificat de Microsoft ca fiind cel mai distructiv virus introdus vreodată in retea. Acest virus a  fost descoperit de cateva zile de către McAfee şi încă nu există remediu  pentru el.
 

Prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu
 Academia Tehnica