”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 5 iunie 2014

MESAJ DE LA SIRIUSIENI


Traducere Const. Mihăilescu
(27 mai 2014)

Buna ziua, dragii noștri; suntem siriusienii care venim la o nouă întâlnire cu voi, prin acest canal uman.
Astăzi dorim să vă vorbim despre dragoste, fericire și unitate.
Este o  mare nevoie de unitate în lumea voastă, în comunitățile voastre, unde dorința sinceră de comuniune și înțelegere trebuie să emane de la fiecare dintre voi. Unimea este un cerc luminos care trebuie să învăluie întreaga voastră umanitate. Relațiile voastre, starea voastră emoțională, predispoziția psihică, bunăstarea, fie ea și materială, starea de sănătate a fiecăruia dintre voi, toate acestea, și încă multe altele, sunt condiționate direct de atitudinea și alegerile voastre vis a vis de acceptarea conceptului de unitate, de comuniune. 
La baza acestui concept trebuie să fie puse atitudinea de toleranță și într-ajutorare, compasiunea și încrederea. Acolo unde aceste comportamente lipsesc, apar scepticismul, neîncrederea, suspiciunea, teama și tendința de izolare. În această privință, toți aveți  datoria de a eradica din societatea voastră asemenea stări de lucruri. Vindecarea societății umane se poate obține numai prin mai multă iubire, fără condiționări.

Noi observăm un dezechilibru în multe aspecte ale vieții voastre, unul dintre ele fiind accentul exagerat care se pune pe teoriile conspirației înspăimântătoare, care crește nivelul de teamă, și produce dezechilibre în societate.
Aceste aspecte nu trebuie, desigur, trecute sub tăcere sau negate, atunci când ele există, însă umanitatea, colectivitățile nu trebuie să se concentreze exagerat de mult pe ele. Aceasta deoarece stările emoționale care sunt provocate în asemenea situații pot degaja energii negative care se vor extinde și generaliza astfel încât câmpurile energiilor malefice să devină preponderente în anumite zone sau chiar la nivel global. Intr-un câmp energetic malefic se dezvoltă foarte repede stări exacerbate de tristețe, depresie, lipsa dorinței de a trăi mai bine, mai confortabil, mai fericit. Se crează astfel un cerc vicios care, dacă nu se întrerupe, poate genera atitudini și acțiuni dintre cele mai nefavorabile și inhibatoare membrilor acelei colectivități. Pe total, rezultatul va fi cel al stagnării sau regresului în majoritatea aspectelor vieții. Din acest motiv, este indicată păstrarea unui echilibru rațional și neinhibant în ceea ce privește dorința de progres a indivizilor și societății.

Fiecare dintre voi trebuie să promoveze bucuria, speranța, încrederea în mai bine. Nu trebuie să condiționați manifestarea bucuriei de anumite realizări în plan spiritual sau material. Ordinea trebuie schimbată, în sensul că nu trebuie să se pretindă ca, mai întâi să apară, în planul vostru existențial, obiectivarea stării de satisfacție și abia după aceea să vină sentimentul bucuriei.
Bucuria, satisfacția, mulțumirea trebuie să preceadă rezultatul așteptat, materializat. Aceasta pentru că bucuria este o stare de a fi independentă, necondiționată de nimic altceva. Ea este o atitudine, o alegere. Binele vostru cel mai înalt nu este dependent de starea materială pe care o aveți, de pregătirea intelectuală la care ați putut ajunge, am spune, nici chiar de starea voastră de sănătate.
Într-un camp al energiilor benefice, totul este mai ușor de obținut.
Prin aceasta s-ar putea găsi soluții mai bune, a căror aplicare va fi pentru binele cel mai inalt al tuturor.
Depinde de fiecare îndivid dacă o realizare într-un domeniu sau altul, va crea sau nu o stare emoțională de bucurie și fericire. Dacă veți condiționa bucuria și fericirea de materializarea dorințelor, este posibil ca niciodată să nu fiți cu adevărat fericiți. (Nota C.M.: de exemplu, să spunem că visul nostru de fericie a fost să ne construim o locuință. După ce am terminat construcția, ar trebui să fim fericiți, așa cum ne-am promis. Sigur, vom avea o satisfacție care însă nu va fi deplină, deoarece, imediat ne vom gândi că spațiul trebuie mobilat, vom vrea o anume echipare a bucătăriei, apoi bunuri de îndelungată folosire, amenajarea spațiului exterior,anumite dotări și facilități, etc. Mereu va fi ceva care ne va amâna deplina fericire. Și asta se va prelungi până la moarte) 

Un alt aspect al fericirii: dragilor, atunci când oferiți iubire veti primi iubire. Aceasta este o regulă de aur. Este destul dificil a face aceasta permanent, în condițiile în care oamenii au multiple preocupări care-i deosebește pe unii de ceilalți, și din care cauză pot apărea interese contradictorii care pot impinge individul (mai cu seamă cel cu un nivel de coștiință scăzut) la manifestări de lăcomie, invidie, frică, dorință de dominație sau corupție. Nu este ușor, dar cei care se hotărăsc să se opună acestor atitudini degradante, vor avea cu siguranță satisfacții spirituale și materiale. Aceasta deoarece lucrează și în acest caz Legea Compensației. Multora li se vor oferi grații sub diferite forme.

Amintiți-vă ca iubitul Maestru Iisus v-a îndemnat să vă iubiți vrăjmașii și să-i iertați (Nota C.M.: pentru că actul iertării se răsfrânge favorabil asupra celui care iartă nu asupra celui iertat, care nu va scăpa de legile Dreptății Imanente).
Veți ajunge să conștientizați că, din moment ce noi toți suntem UNU, cei cu care relaționați sau nu, omul de pe stradă, nu reprezintă decât eu-l vostru superior extins.
Toti oamenii din jurul vostru, pe care-i vedeți în fiecare zi, sunt, la scară universală și cosmică, alte aspecte ale voastre. Deci, de fiecare dată când relaționați cu cineva, când vă manifestați cu iubire sau dușmănie față de cineva, oricare ar fi el, în fapt, relaționați cu voi înșivă. Realitatea aceasta va deveni pentru fiecare dintre voi o indubitabilă realitate, atunci când veți atinge acel înalt nivel de conștiință către care toți vă îndreptați, dar față de care vă aflați plasați la distanțe diferite, atunci când vă raportați la aspectul pe care-l reprezentați acum.
Și noi suntem aspecte energetice ale voastre tot așa cum voi vă regăsiți în noi. Diferențele care ne separă sunt de natură pur energetică și de experiență.
„Materialul” este același iar casa noastră este una. Se întâmplă că energiile care ne compun pe noi sunt mai rafinate, și de o mai înaltă vibrație, decât ale voastre, tot așa cum „comoziția” altor ființe din univers sau din cosmos este mai rafinată decât a noastră.
Sperăm că voi, cei care ne așteptați vizita, sunteți complet edificați asupra acestui adevăr universal.
Posibilitățile tehnice și ezoterice de care dispunem au în prezent un asemenea nivel încât, într-o secundă a timpului vostru, v-am putea aduce la bordul navelor noastre sau, noi am putea debarca pe planeta voastră. Mulți s-ar simți mai confortabil cu această afirmație, alții o pot considera o „deviație” de la raționalitate.

Dacă veți dori, veți putea avea contact permanent cu noi. Dar mulți nu sunt încă pregătiți pentru acest lucru și n-ar putea accepta apropieri îndelungate și frățești. Când necunoaștyerea și teama se vor îndepărta de voi, asemenea posibilități vor intra într-o normalitate cotidiană. Deocamdată, voi nu sunteți pregătiți emoțional pentru o asemenea perspectivă.                                               Acum, acestea sunt aspecte la care se lucrează și în această ecuație nu neglijăm impactul pe care încă îl mai are asupra lumii voastre mass-media alarmistă și potrivnică.

Suntem siriusienii și vă asigurăm de iubirea noastră și de faptul că permanent avem în vedere vindecarea lumii pământene de frici și suspiciuni care, de fapt, nu se bazează pe nimic.Puteți apela la ajutorul nostru, invocându-ne prezența, ori de câte ori simțiți nevoia să o faceți.
 
Spirit Wind

SURSA:
http://opensourcechannelings.wordpress.com
 

Un comentariu: