”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 21 iulie 2012

MESAJ DE LA MATEI


(4 iulie 2012; channeler Suzanne Ward)

1. Salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor aflate pe această stație spațială. Sunt Matei. Avem bucuria de a vă transmite că evenimente de importanță majoră sunt în desfășurare sau urmează a se produce, în curând, la voi, pe Pământ.  Este vorba că arestările „Iluminaților” de rang înalt au intrat în linie dreaptă. Despre unii dintre aceștia nu veți auzi dat fiind faptul că întunecații încearcă să păstreze un deplin secret.

2. În diferite părţi ale lumii au loc negocieri între reprezentanţi ai civilizațiilor superioare, care fac echipă cu colaboratori pământeni, și personalități de decizie din unele guverne, din sistemul bancar, militar, industrie, economie agricolă, medicină, minerit, educație, religie etc, adică cu reprezentanți ai majorității domeniilor de interes pentru societatea umană. Cunoaștem că mulți dintre aceștia reprezintă interesele „Iluminaților” ale căror unelte credincioase sunt.

3. Corpul fizic al multora dintre aceștia este ocupat de sufletele unor entități malefice venite din civilizații ale universului, mai mult sau mai puțin îndepărtate. Comportamentul ființelor umane preluate de aceste suflete întunecate se modifică destul de repede, devenind agresiv și lipsit de sentimentul iubirii. Unele dintre comportamentele acestor ființe „ posedate” devin aberante, ilogice și inverșunate într-o luptă pe care, de fapt, știu că au pierdut-o.

4. Reprezentanții civilizațiilor din Lumină încearcă să facă prezentări convingătoare asupra intențiilor lor pașnice și necesare umanității, în drumul ei spre dimensiunile superioare, demascând totodată, tertipurile la care se dedau întunecații în prezentarea deformată a realităților, menite să acopere faptele destabilizatoare pe care permanent le pun la cale, în detrimentul populației și cu intenția de a acapara și păstra puterea în toate domeniile care ar trebui să asigure progresul popoarelor. Uneori, acțiunile întunecaților demonstează nebunia lor de a se păstra la putere, inventând fapte incriminatorii care ar aparține ființelor din Lumină, cu scopul de a le discredita în fața populației, care însă se lasă din ce în ce mai puțin păcălită.

5. Se optează pentru discuții rezonabile, în încercarea de a evita luarea unor măsuri punitive mai drastice, aceasta din dorința reprezentanților civilizatiilor din Lumină de a-i face pe interlocutori să realizeze importanța măsurilor care trebuie luate pentru a ajuta progresul omenirii. Speranța este ca forțele întunecate să  realizeze imposibilitatea lor de a ieși victorioase din această încleștare.

6. Trebuie spus că progrese notabile au fost făcute în cele două domenii cu cel mai imediat impact, legate de structurile de conducere şi de economia globală. Cu toate acestea, este de observat că se  vorbeşte mult dar rezultate concrete se obțin în mai mică măsură decât ar fi necesar, atât în Statele Unite cât și în grupul țărilor care constituie UE. Nu este greu de observat că, în timp ce măsurile care se iau sunt timide, datoria multor țări din sistem crește alarmant.

7. Potrivit analiștilor voștri, viitorul nu va aduce nimic bun, din punct de vedere financiar și al liniștii sociale. Atâta timp cât vechile structuri vor fi menținute, chiar dacă în unele sectoare se aduc anumite cosmetizări, situația se va agrava, prefațându-se introducerea noilor sisteme bazate pe noua energie, noua gândire, în care onestitatea și echitatea vor prevala. Aceste noi structuri  vor avea la bază concluziile cercetărilor academice și pragmatismul celor talentați și animați de spiritul binelui colectiv.

8. Multe situații inedite apar în diferitele guverne de pe planetă. Incă neclară rămâne situația din Egipt, unde alegerile nu au fost edificatoare. Peste jumătate din populație nu este de acord cu rezultatul alegerilor care au avut loc. Programul nuclear al Iranului nu a fost încă stopat. Animozitatea de lungă durată între israelieni şi palestinieni încă nu cunoaște o diminuare vizibilă. Instabilitatea din Pakistan și războiul civil din Siria, amenințările Coreii de Nord, planurile hegemonice ale liderilor din Rusia și China, sărăcia extremă din unele zone ale Africii și Americii Latine, iată doar o parte din problemele de actualitate din viața popoarelor lumii voastre.

9. In ceea ce privește alegerile din SUA, președintele Obama va fi reales, cu aceasta politicienii americani ajungând în sinea lor la un consens. Noi știam aceasta deoarece  Obama este un suflet foarte evoluat și perfect protejat, care a ales să se încarneze pe Pământ pentru a sprijini evoluția umanității voastre, mai ales în această perioadă a realizării programului de ascensionare.  

10. Am mai vorbit despre formidabila opoziție care i se face lui Obama în lupta sa pentru a implementa reformele benefice, absolut necesare în economia și societatea americană. Rolul lui Obama se extinde și înafara granițelor SUA, în ceea ce privește realizarea păcii mondiale. Accentuăm faptul că lui Obama și familiei sale li se asigură un înalt grad de protecție împotriva forțelor Iluminati și a reprezentanților reptilieni care încă mai au în programul lor asasinarea Președintelui. Frica acestora este legată de intențiile lui Obama de a  pune capăt dominației forțelor întunecate, atât în America cât și în restul lumii voastre.  

11. Cu tot haosul care se propagă în diverse locuri ale planetei, încet dar sigur, omenirea va începe să vadă „luminița de la capătul tunelului
. Semne de stabilitate apar în diverse puncte ale lumii și ele se vor înmulți în viitor, pe măsură ce se va fi încheiat purificarea planetei de vechile energii și forțe retrograde. Energiile fricii și divizării vor diminua până la anihilare și lumea va înainta către vibrațiile celei de a 4-a dimensiuni, etapa trebuind să se finalizeze la sfârșitul acestui an.

12. Până atunci, toate sursele de vibrații joase vor dispărea treptat. Aceasta se va reflecta în schimbarea regimurilor tiranice de la conducerea țărilor unde libertatea și adevărul încă nu s-au impus. Rolul femeilor va crește în societate, grupurile satanice vor dispărea, utilizarea tehnologiilor înaintate în acțiuni distructive va înceta, Vaticanul va scoate la iveală mai multe dintre secretele pe care le deține, politica de război va cunoaște un blocaj total. Lumea voastră se va obișnui cu gândul că în Univers există numeroase civilizații surori care doresc să vă întâlnească.

13. Modificări foarte importante se vor produce în comportamentul și gândirea umană, până la încheierea acestui an.

14. În acelaşi timp, confuzia, degringolada, dezorientarea, vor fi înlocuite repede cu sentimentele de încredere, fraternitate și dreptate. Mulți refugiați vor reveni în țările și la casele lor. Legile, politicile, reglementările şi practicile nedrepte, care au adus multă suferință și nedreptate oamenilor, vor dispărea. Datoriile nedrepte ale celor nevoiași vor fi șterse, dar nu a celor care s-au complăcut în cheltuieli nesustenabile și nejustificate. Aceștia vor trebui, într-un fel sau altul, să stingă aceste datorii prin muncă cinstită și loialitate  față de societate. Va avea loc o redistribuire echitabilă a bogățiilor oferite de planetă sau acumulate de societatea umană. Nu vor mai exista poli ai săraciei și opulenței. 

15. Alte modificări majore vor veni progresiv, după intrarea planetei în a patra densitate. Membrii familiei voastre universale vor oferi asistența și sprijinul lor, ocazie cu care vor pune la dispoziția pământenilor înaltele lor tehnologii, în diversele aspecte ale vieții umane, unde se va simți nevoia unui sprijin. Printre primele, sunt avute în vedere: eliminarea tuturor surselor de poluare a apei, solului sau aerului, refacerea condiâiilor naturale ale planetei (păduri, ape, zone verzi), crearea unor mijloace de transport nepoluante și silențioase, repopularea apelor și uscatului, o bogată floră și faună.  

16. Conducărorii voștri numiți pentru munci și responsabilități  la diverse nivele, vor fi aleși pe criterii de competență, cinste, abilități și spirit de într-ajutorare dezvoltat. Veți avea priceperea și tehnica necesară de a regla precipitațiile și temperatura mediului, în funcție de necesități.

17. Veți avea o stare de sănătate perfectă, care se va obține prin lipsa oricărui fel de poluare, o hrană adecvată, lipsa stresului, a muncii fizice în exces. Speranța de viață a fiecărei ființe umane va crește foarte mult, îmbătrânirea va fi stopată, fiecare stabilindu-și un program de îmbătrânire foarte lent. Veți fi capabili ca printr-un efort de voință, anumite organe sau părți ale corpului să poată fi regenerate (în caz de accident, de exemplu). Veți dezvolta mult comunicarea telepatică cu lumea și animalele de pe plnetă dar și cu ființe din alte lumi, vorbirea devenind o modalitate de comunicare mai rar utilizată. Fiecare va putrea călători în astral sau va putea face vizite în Nirvana.

18. Pe scurt, vă veți putea utiliza toate abilitățile cu care ați fost dotați de Creator, încă de la început și care, credeți-mă, nu sunt puține. Veți deveni adică ființe multidimensionale, omnipotente și omniștiente.

19. Dragilor, față de minunatele perspective care că așteaptă, este cazul ca, în scurtul timp care v-a mai rămas să-l petreceți în dimensiunea a 3-a, să renunțați de pe acum la ambițiile voastre materialiste, carieriste, de dominație și control al altora. Renunțați la minciună și manipularea oamenilor cu care relaționați. Fiți cinstiți și loiali. Fiți curajoși și plini de speranța într-un viitor minunat. O asemenea atitudine vă va asigura trecerea odată cu planeta în cea de a 4-a dimensiune. Cu cât aveți mai mult de recuperat cu atât mai repede trebuie să vă schimbați comportamentul și gândirea care v-au făcut să fiți robi ai vibrațiilor joase. Încă vă mai puteți schimba, voi cei care aveți de recuperat în această privință. Nu vă mai agățați de vechile energii, de acumulările materiale pe care le-ați obținut, mai mult sau mai puțin cinstit. Voi aveți nevoie nu de bogății materiale, de averi, bani, mașini și palate. Aveți nevoie se un suflet cât mai rafinat, de o vibrație cât mai înaltă. Voi nu sunteți corpul vostru fizic ci sufletul vostru minunat. Ființa umană nu este un corp, o carcasă materială ci un spirit și suflet cât mai elevat. Îndepărtați-vă de politicienii mincinoși, hrăpăreți și plini de ambiții. Întoarceți-le spatele atunci când vor să vă manipuleze, să vă convingă de false adevăruri.

Pământul încă mai trebuie să se elibereze de energia negativă care a mai rămas. Ea s-a diminuat foarte mult în ultimii zeci de ani, prim modalități despre care am mai vorbit. A rămas însă energia concentrată mai ales în acele ființe care încearcă să acceadă la putere sau să-și mențină poziția dominatoare, de unde pot să vă mintă și să vă manevreze. Fiți vigilenți, iar când sunteți chemați să vă spuneți cuvântul, demonstrați-vă voința. Cei mulți și cinstiți pot deveni o forță care poate învinge orice obstacol, dacă dau dovadă de unitate. 
Alte surse de energie negativă sunt localizate în anumite zone din ființa planetei, fapt pentru care Mama Gaia are un program propriu de purificare, manifestat în planul fizic prin diverse intemperii, mișcări seismice, incendii, inundații, erupții vulcanice etc. În această privință, trebuie spus că programul de purificare al Pământului nu s-a încheiat.

20. În viitorul imediat, multe suflete vor părăsi planeta fie ca urmare a încheierii programului cu care au venit în această viață, fie din dorința de a ajuta planeta să evoluieze mai accelerat (Nota C.M.: Prin plecarea celor care în această viață au acumulat multă energie negativă, cantitatea de negativitate reziduală de pe planetă se va diminua. Pe de altă parte, unele suflete consideră că din planurile nemateriale pot ajuta mai mult ființele umane dragi care vor rămâne pe Pământ). Rata celor care vor părăsi planeta în ultima jumătate a acestui an va fi net superioară perioadelor precedente.

21. Efervescența actuală în viața sufletelor aflate în corpuri  umane este foarte mare în această perioadă și acesta este un element pentru care civilizațiile superioare își vor mai amâna puțin debarcarea pe planetă. ET nu doresc să adauge un element perturbator în viața și așa agitată în această perioadă a ființelor umane. 

Chiar dacă acestă veste va dezamăgi pe mulți dintre voi, care abia așteptau debarcarea reprezentanților civilizațiilor extraterestre, trebuia să vă facem și această comunicare. În consecință, măsura pe care a luat-o Consiliul Superior al acestui Univers, de decalare a debarcării, trebuie interpretată în sensul menționat mai sus. Nu-i mai puțin adevărat că la aceasta se adaugă și elementul important legat de nivelul încă ridicat de teamă și neîncredere care mai domină destul de mulți oameni cu un slab nivel de înțelegere a scopului real pentru care reprezentanții ai multor civilizații galactice și universale așteaptă să li se permită debarcarea.

22. Consiliul își exprimă speranța că umanitatea își va ridica mai accelerat nivelul de vibrație  și conștiința, astfel încât să se poată atinge pragul energetic general de acceptare, care să permită crearea câmpului energetic pozitiv, indispensabil realizării acestui prim contact „la vedere
”..

23. Se impune ca un număr mult mai mare de suflete acaparate de forțele întunecate să se trezească și să revină în Lumină. Lucrătorilor în Lumină le revine o datorie de onoare de a spărijini această acțiune, prin eforturi  de trezire a cât mai multor ființe umane, care încă se complac într-o existență a frecvențelor dualității. Din păcate, există la această dată foarte multe ființe umane care nu fac nimic pentru a ieși de sub influența întunecaților.

24. Aceste ființe umane înrobite de întunecați nu sunt nerecuperabile. Ele sunt doar blocate existențial la nivelul frecvențelor joase, caracteristice palierului cel mai de jos al dimensiunii a 3-a.
Prin diferite metode de control, aceste ființe  sunt monitorizate permanent de întunecați prin diverse tentații (oferte materiale, chilipiruri, acte antisociale, furturi, minciună, droguri, alcool etc). Este ca și în cazul în care ții pe cineva anesteziat sau drogat și, atunci când dă semne că se trezește, îi mai administrezi o nouă doză. Din păcate, foarte multe ființe umane se complac în această stare de semiconștiență!

25. Un mijloc extrem de nociv prin care marea majoritate a oamenilor căzuți sub influența întunecaților sunt ținuți sub control,  sunt anumite posturi de televiziune (Nota C.M.: la noi, Antena 3,2,1, România Tv, Realitatea, OTV și, mai nou, chiar televiziunea publică) care prin programe adecvate (vizuale sau subliminale) convertesc mințile oamenilor prin semnale de frecvențe și modulații cu conținut malefic, provocator sau de subordonare față de cei care au interese de manipulare (n.m. Dan Voiculescu, de ex.)
  
26. Din acest motiv, v-am cerut de multe ori să dați dovadă de mult discernământ în alegerea programelor tv. pe care le vizionați. 

Dar surse cu conținut malefic există si pe internet, la radio etc. 
Există o metodă simplă de a depista care sunt sursele care vă fac rău. Dacă vizionarea, ascultarea sau lecturarea anumitor programe simțiți că nu se potrivește cu ceea ce vă spune inima (nu mintea), dacă vă obosesc sau vă provoacă pentru a vă manifesta violent, este semn că acel program conține informații care, într-un fel sau altul, vă agresează și vrea să vă înfrângă voința. În acest caz, renunțați să le mai frecventați!.

27. Consiliul Superior cunoaşte nivelul de conștiință colectivă actual al locuitorilor Terrei și a ajuns la concluzia că sosirea extratereştrilor la acest nivel de conștiință ar panica majoritatea oamenilor și aceasta ar crea mai multă negativitate pe Pământ ceea ce ar dăuna umanității și planetei, contribuind nefericit la scăderea vibrației sistemului, tocmai acum când este imperios necesară o creștere a energiei pozitive. Aceasta deoarece, escaladarea fricii și nesiguranței ar crește mult nivelul negativității pe planetă, de care abia scăpase, în mare măsură.

28. Se speră ca această decalare să nu depășească nivelul anului 2012, la acest moment considerându-se că sunt premise ca spre sfârșitul acestui an să fie îndeplinite condițiile unei debarcări. Dacă s-ar decide debarcarea acum, la acest nivel de conștiință și vibrație, consecințele ar putea fi catastrofale. 

Echipe specializate monitorizează permanent acest parametru energetic și ajută cu ceea ce li se permite la creșterea nivelului de conștiință global al omenirii. Restul, de fapt, cea mai mare parte din ceea ce a mai rămas de făcut, vă revine. Cea mai dăunătoare în realizarea acestui proiect este FRICA, sentiment care va fi stimulat de forțele întunecate.

29. În acest răstimp, echipele ET specializate se ocupă intens de depoluarea sistemului planetar (apă, aer, sol), monitorizarea și anihilarea acțiunilor forțelor care ar dori un conflict mondial nuclear, diminuarea efectelor fenomenelor naturale, reducerea radiației solare dăunătoare, urmărirea și depistarea celor care săvârșesc acte dăunătoare populației, evitarea coliziunilor cu corpuri  cerești cu traiectorii întâmplătoare sau voit dirijate spre voi  etc.

30. Vă rugăm să nu fiți dezamăgiți de această amânare căci ea a fost introdusă spre binele omenirii și al planetei.
Încă o dată, trebuie să înțelegeți că factorul care dictează în acest proces nu este nici Dumnezeu, nici civilizațiile care vor să vă ajute. VOI sunteți cei care le veți deschide ușa, atunci când veți fi pregătiți și dispuși să o faceți. Noi toți ceilalți, inclusiv Dumnezeu, așteptăm la ușă pândind momentul când o veți deschide.
Avem toată speranța că aceasta se va întâmpla până la sfârșitul acestui an. Altfel....s-ar rata momentul favorabil, ceea ce ar însemna amânarea cu încă un ciclu cosmic.

31. Mai facem referire la posibilele simptome pe care unii dintre voi le puteți avea în această perioadă. Pot fi  semne ale unor boli pasagere, care dentotă trecererea corpului vostru de la structura de carbon la cea de cristal. Deci, nu vă temeți și aveți încredere în proces. (Nota C.M.: Referirea nu este valabilă pentru cei care au prevăzută în program, moartea corpului fizic sau îmbolnăvirea lui pentru eventuale arderi karmice, în această perioadă).

32. În perioada care a mai rămas, aveți grijă în primul rând de ceea ce faceți pentru evoluția ființei voastre, și mai apoi pentru ajutorarea celorlalți. Acesta nu este egoism sau lipsă de iubire. Ajutorul dat altora va putea fi unul indirect, în sensul că, cu cât voi veți reuși să fiți mai evoluați, cu atât influența voastră benefică asupra celor din jur va putea fi mai mare.

34. Scopul fiecărui suflet este acela de a evolua spiritual şi intelectual. Cînd sufletul, prin faptele și acțiunile sale, și-a îndeplinit programul cu care a venit în această viață, poate să-și permită să-i ajute și pe alții. Dacă însă n-a ales s-o facă, poate decide să plece în Nirvana, părăsindu-și corpul fizic, pentru a-și continua evoluția la un alt nivel, motiv pentru care va elabora un nou program, mai ambițios mai măreț.

35. Atunci când o persoană se abate grav de la prevederile contractuale, dovedind dorință de control excesiv, cruzime sau cupiditate, se cheamă că și-a modificat cu bună știință clauzele din contract, fapt pentru care se va încărca cu energii karmice care vor greva asupra evoluției sale ulterioare. Acea entitate va trebui să revină pe planetă pentru a experimenta tot răul pe care l-a provocat altora, adică va trebui să-și consume bagajul karmic pe care singură și l-a acumulat.
Suzanne


36. Aceasta înseamnă judecata de apoi”. Este consecința logică a alegerilor sale. Cine săvârșește crime, manipulează și minte oameni, pedepsește sau modifică programul de viață al cuiva, nu poate să nu dea socolteală pentru faptele sale. Toți ne supunerm implacabil legilor Creatorului, pe care le-a elaborat atunci când și-a săvârșit creația.
 
37. Totul se face pentru perfecționarea sufletelor care se îmbogățesc cu experiență pe care, cândva, o va depune la picioarele Tatălui Ceresc. Atunci, acel suflet va fi devenit un Maestru, fiul iubit al Celui care l-a zămislit.
 
PACE și IUBIRE!
Matei.

SURSA: www.matthewbooks.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu