”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

duminică, 29 iulie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (IX)


(21 iunie 2012) 
Planul descris în articolul precedent (partea a VIII-a) este întrucâtva idealizat, pentru că el presupune ca toate acele evenimente majore să se petreacă liniar, fără sincope. Dacă etapele sale generale sunt clare şi absolut necesare pentru realizarea transformărilor profunde care se preconizează pe întreaga planetă, unele elemente care ţin de psihologia maselor, de reacţiile lor imprevizibile ori de alegerile lor neaşteptate pot conduce nu numai la o modificare a momentului de realizare a planului, ci chiar şi la o modificare (în anumiţi parametri) a cursului evenimentelor ce vor avea loc. Astfel, cele mai importante momente ale planului pot influenţa foarte mult desfăşurarea lui etapizată după modelul prezentat. Aceste momente se referă la: 1. natura luptei dusă împotriva „Iluminaţilor” (dacă arestările în masă se vor desfăşura în mod firesc sau dacă ele vor declanşa un răspuns dur şi criminal din partea „elitei” masonice); şi 2. percepţia în conştiinţa umanităţii a existenţei şi prezenţei pe Pământ a civilizaţiilor extraterestre. 

Din perspectiva primului punct, un nou Război Mondial ar complica destul de mult lucrurile, însă dincolo de aceasta el îi va implica doar pe aceia a căror vibraţie dominantă este potrivită cu natura conflictului respectiv. Indiferent de modul lui de desfăşurare, războiul (chiar şi mondial) nu va opri deloc procesul translaţiei conştiinţei într-o nouă dimensiune vibratorie pentru o parte a fiinţelor umane, care atunci se vor grupa în diferite zone ale planetei, formând astfel comunităţi spirituale ce vor  constitui baza de formare a unui Nou Pământ. În aceste condiţii, mare parte din populaţia planetei va părăsi planul fizic într-un interval de 15-20 de ani de acum înainte, mai ales datorită neadaptării sistemului ei imunitar la frecvența elevată de vibraţie a energiei care învăluie din ce în ce mai mult Pământul şi întregul sistem solar. Bolile de tot felul, poluarea şi războiul vor întregi numărul celor decedaţi, în timp ce comunităţile spirituale care se vor forma în anumite zone vor înflori tot mai mult şi se vor izola gradat de decadenţa vieţii din jur. Zonele afectate de război, de moarte şi distrugere vor deveni tot mai pustii, populaţia planetei va scădea semnificativ, iar marile metropole vor deveni ruine părăsite sau chiar complet distruse de repetatele convulsii geologice ale Pământului, care vor fi un semn definitoriu pentru realitatea fizică 3D. 

Pe de altă parte, aceste dezastre, oricât ar părea de teribile, nu vor atinge şi nu vor provoca niciun rău comunităţilor spirituale înfiinţate (chiar dacă uneori ele se pot petrece la doar câţiva kilometri distanţă de acestea), în care convieţuiesc fiinţe care au ascensionat deja la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei (4D). În aceste comunităţi există şi fiinţe care au ascensionat chiar la nivelul de conştiinţă ce corespunde vibraţiei din dimensiunea 5D, care atunci vor fi precum nişte învăţători plini de bunătate şi de iubire pentru fiinţele din 4D. Ocazional, câte un suflet rătăcit din realitatea 3D va fi capabil să se integreze şi el cu întârziere în aceste comunităţi, însă pe măsură ce anii vor trece această integrare va fi tot mai dificilă şi mai rară, din cauza diferenţei tot mai mari între frecvenţele specifice de vibraţie ale conştiinţei oamenilor din 4D şi 5D şi a celor care au rămas la nivelul conştiinţei specifice lui 3D.

Comunităţile spirituale vor înflori foarte repede datorită dezvoltării accelerate şi exclusive a tehnologiilor pe bază de energie liberă. Hrana, apa, ecosistemul şi mijloacele existenţei vor fi toate pure, în timp ce mijloacele de transport şi comunicaţie se vor dezvolta foarte mult, permiţând deplasarea rapidă şi gratuită oriunde pe glob. Zonele pustiite, care înainte clocoteau de viaţa fiinţelor din 3D vor fi acoperite de vegetaţie şi vor cădea tot mai mult în ruină. În unele cazuri, aceste zone vor fi repopulate şi reconstruite după cu totul alte principii şi legi de către populaţia unora dintre comunităţile spirituale 4D. Ele vor fi purificate, iar reţeaua lor energetică subtilă va fi refăcută prin intermediul noilor tehnologii pe care cei din 4D şi 5D le vor avea la dispoziţie, în deplină conlucrare armonioasă cu anumite civilizaţii ET benefice care vor vizita doar aceste comunităţi şi vor întreţine relaţii de prietenie şi colaborare cu ele. 

Odată cu trecerea timpului, zone din ce în ce mai întinse de pe planetă vor începe şi ele să vibreze la frecvența specifică dimensiunii 4D, astfel încât Pământul îşi va translata gradat frecvenţa de vibraţie, evoluând într-un corp ceresc aflat în 4D. Deşi această dimensiune implică în continuare ca oamenii să aibă un corp fizic şi prin urmare ei să poată fi percepuţi de către fiinţele din 3D, totuşi diferenţele la nivel de înţelegere, de percepţie şi de aspiraţie între primii şi ceilalţi vor deveni atât de mari, încât existenţa în comun va fi practic imposibilă. Atunci vom putea vorbi practic despre două lumi: cea în care domneşte fericirea, iubirea, înţelegerea şi spiritualitatea (4D); şi cea în care fiinţele sunt precum nişte zombi, incapabile să înţeleagă aspiraţiile celor din 4D sau să se racordeze la stilul şi concepţiile lor despre viaţă (3D).

În ceea ce priveşte fiinţele umane care au translatat deja în dimensiunea 5D, situaţia faţă de cele din dimensiunea 4D este oarecum asemănătoare cu situaţia fiinţelor din 4D faţă de fiinţele umane din 3D, cu diferenţa că în acest caz este vorba despre o existenţă plină de învăţăminte spirituale, iubire şi virtuţi ale sufletului, în care suferinţa, durerea, violența şi competiţia sunt inexistente. Pe măsură ce fiinţele care au ascensionat în 5D îşi elevează tot mai mult frecvenţa de vibraţie, transformările profunde la nivel celular şi de ADN ale corpului lor fizic vor face ca acesta să fie perceput, de la o anumită etapă încolo, ca fiind translucid. Vibraţia tot mai înaltă a energiei celulare va conduce la translaţia materiei organice pe bază de carbon într-o materie cristalină pe bază de siliciu, astfel încât trupul va deveni uşor transparent şi cu o irizaţie luminoasă tot mai mare în jurul său. 
La o etapă ulterioară, trupul acelor fiinţe – care încă mai prezenta o anumită consistență materială, deşi translucidă – va deveni din ce în ce mai luminos, pierzând tot mai mult caracteristicile materiei ponderale (fizice). În cele din urmă, chiar şi acel corp de lumină pe care îl vor dobândi fiinţele care au ascensionat în 5D va deveni invizibil pentru fiinţele din 4D, datorită elevării tot mai înalte a frecvenţei lui de vibraţie. Din acel moment, fiinţele 5D vor deveni vizibile celor din 4D sau 3D doar atunci când îşi vor manifesta voinţa în acest sens. În cele mai multe cazuri, acest proces al înălţării spirituale - care conduce la dobândirea nemuririi - este dintr-un anumit punct de vedere o veritabilă iluminare şi el poate să dureze câteva zeci de ani, în funcţie de modul în care fiinţa respectivă se adaptează la frecvenţa înaltă a noilor energii.

Prin urmare, aceasta pare a fi o altă linie temporală, ca posibilitate pentru viitorul omenirii. Motivele care ar putea determina intrarea pe această posibilitate temporală ar fi războaiele, lipsa discernământului şi ratarea îndepărtării „elitei” masonice din pozitiile-cheie pe care le ocupă, de unde ea controlează aproape orice domeniu al existenţei oamenilor.
Totuşi, opinia noastră este că activitatea de luptă şi rezistenţă împotriva „Iluminaţilor”, precum şi dinamicitatea unor grupuri, mişcări şi organizaţii care ies tot mai mult la lumină prin acţiunile şi planurile lor de înlăturare a „elitei” masonice – fiind sprijinite de şi colaborând cu membrii anumitor civilizaţii extraterestre benefice care şi-au oferit ajutorul – vor conduce la varianta temporală mai probabilă a înlăturării cabalei criminale, urmând apoi tot scenariul cu schimbarea sistemului financiar şi economic la nivel mondial ce a fost prezentat în episoadele anterioare ale acestei serii. 

Din această perspectivă merită să luăm în consideraţie exemplul Islandei, despre care în mod paradoxal aproape nimeni nu vorbeşte, iar mass-media se face că nu ştie. Cum se poate ca toată lumea să afle şi să cunoască ceea ce s-a petrecut în Egipt, în Libia sau în Siria, dar să nu ştie ceea ce se petrece cu societatea islandeză? Ne putem explica aceasta prin faptul că mica ţară din nord a devenit un exemplu care jenează celelalte naţiuni „cu pretenţii” în lupta colectivă pe care o purtăm pentru eliminarea sistemului bancar central asupritor, care a fost impus de „Iluminaţi”.
În Islanda poporul a făcut guvernul să demisioneze, iar noul guvern a anulat datoriile ipotecare pentru cea mai mare parte a celor care se aflau în acea situaţie. Băncile importante au fost naţionalizate (luându-se totodată decizia ca datoriile pe care aceste bănci le-au făcut la băncile din Marea Britanie şi Olanda să nu mai fie plătite) şi de asemenea s-a constituit un grup civil pentru rescrierea Constituţiei ţării. Toate acestea au fost realizate într-un mod paşnic, fără violenţă. 
Este uimitor cât de repede şi uşor pot fi îndreptate lucrurile, dacă există consens şi intenţie bună. Islanda a ales o cale foarte diferită de a celorlalte țări pentru a pune capăt crizei. În loc de a se pierde în nesfârşite şi sterile certuri politice, ori de a impune austerităţi apăsătoare asupra poporului pentru a se plăti astfel nepriceperea şi corupţia celor care au rămas în continuare la putere, islandezii au decis să asculte vocea poporului şi să aducă politicienii şi bancherii ţării pe banca acuzaţilor, pentru a justifica excesele financiare incredibile care în trei ani au condus aproape de faliment una dintre cele mai prospere economii din Europa în anul 2008 (înainte de începerea crizei). 
Totuşi, cea mai mare parte a acestor detalii a fost iniţial ascunsă de către „elita” masonică, aşa cum ea procedează de altfel în toate ţările pentru a-şi putea perpetua acţiunile abominabile de furt, îndatorare şi implicit de asuprire a populaţiei. Se poate însă spune că în cazul Islandei cabala criminală „şi-a găsit naşul”. Astfel, cercetătorul şi profesorul Ian R. Crane a împărtăşit toate informaţiile reale despre furtul incalificabil al „elitei” satanice şi al acoliţilor ei la Red Ice Creations (http://www.redicecreations.com/radio/2012/05/RIR-120520.php), care este un program de radio pe internet şi totodată un site extrem de popular în zona nordică a Europei. Ian R. Crane a făcut parte din conducerea unei firme de extracţie a petrolului, însă de mai mulţi ani el susţine conferinţe, scrie cărți şi are apariţii în interviuri la posturile de radio de pe internet care tratează aspectele geo-politice actuale din perspectiva adevărului, fiind prin urmare „vânate” de mâna cea lungă a „elitei” masonice. 

În urma declaraţiilor lui Crane s-a declanşat o revoltă spontană a populaţiei împotriva celor care au orchestrat curentul crizei globale din prezent. De fapt, acesta este motivul pentru care nu s-a făcut practic nicio publicitate în jurul evenimentelor din Islanda în ultimii doi ani, căci cabala criminală şi-a pus fără îndoială întrebarea: ce s-ar petrece dacă şi ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene ar lua ca exemplu metoda Islandei? Ce ar face cetăţenii americani dacă ar cunoaşte îndeaproape felul în care au procedat islandezii? Fără îndoială, reacţia lor ar conduce la o adevărată nenorocire!
Să vedem însă ce „nenorocire” s-a petrecut de fapt: în anul 2008, banca principală a ţării este naţionalizată; krona, care este moneda Islandei, s-a devalorizat puternic, iar stocurile de piaţă au fost blocate. Ţara a intrat în faliment, poporul a protestat în fața Parlamentului şi în scurt timp a reuşit să obţină alegeri anticipate, care au dus la demisia primului ministru şi a guvernului său. Ţara se afla însă într-o situaţie economică dificilă. Înapoierea datoriei faţă de Marea Britanie şi faţă de Olanda, creditată de politica financiară dezastruoasă a băncilor mari ale ţării, ar fi însemnat ca poporul islandez să plătească timp de 15 ani, cu o dobândă de 5,5%, suma de 3,5 miliarde de euro. 

În faţa acestei perspective sumbre, în anul 2010 poporul iese din nou în stradă şi cere realizarea unui referendum. Preşedintele ţării anunţă tema referendumului, care este refuzul de a mai plăti aceste datorii şi totodată el convoacă o adunare populară; în martie 2010 referendumul şi negarea datoriei externe sunt votate de 93% din populaţia ţării. Între timp, guvernul nou ales a demarat o investigare pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili de criza în care ajunsese ţara. Mulţi directori de firmă, preşedinţi şi bancheri au fost atunci arestaţi. De asemenea, Interpol-ul a emis un mandat de arestare pe numele lui Sigurdur Einarsson, preşedintele uneia dintre băncile falimentare din Islanda. 
În paralel, este ales un comitet civil de persoane integre, căruia i se dă sarcina de a rescrie Constituţia ţării, care trebuia să includă lecţiile învăţate din criza consumată şi care avea să înlocuiască vechea Constituţie daneză după care ţara fusese guvernată până atunci. Astfel sunt aleşi 25 de cetăţeni care nu aveau nicio afiliere politică, dintr-un total de 522 de candidaţi. Pentru a candida la acea listă, tot ceea ce trebuia să îndeplineşti era să fii adult şi să fii susţinut la candidatură de alte 30 de persoane. Grupul celor 25 de persoane a început să lucreze la scrierea Constituţiei în februarie 2011, ţinând cont de feluritele situaţii prin care țara trecuse până atunci. Noul text al Constituţiei va trebui aprobat atât de Parlamentul actual al ţării, cât şi de cel de după noile alegeri.
Deşi în prezent economia Islandei se află pe un curs ascendent şi ţara a început să prospere, oficialităţile nu au uitat deloc spectrul falimentului care a cutremurat guvernul în urmă cu patru ani; astfel, în ultima săptămână - la unison cu planul general de arestare a cabalei criminale masonice – la Londra şi Reykjavik au fost arestaţi 9 bancheri responsabili de colapsul financiar al ţării în 2008.

În concluzie, Islanda a oferit o lecţie tuturor ţărilor despre felul în care se poate lupta cu eficiență împotriva „elitei” satanice. Etapele principale pot fi rezumate astfel: demiterea în totalitate a guvernului; naţionalizarea băncii principale; referendum astfel încât poporul să decidă singur asupra măsurilor de natură economică care vizează întreaga ţară; arestarea şi condamnarea celor responsabili de falimentul ţării; rescrierea Constituţiei ţării de către un grup din mijlocul poporului.
Am fost noi informaţi despre aceste transformări extraordinare de natură socio-economică în Islanda, care au repus în mod evident ţara nu doar pe linia de plutire, ci chiar i-au oferit un aer de prospeţime, de independenţă sănătoasă şi de avânt al dezvoltării în chiar mijlocul crizei şi marasmului economic mondial? A existat în ţară la noi vreo analiză sau dezbatere pe acest subiect, ori au fost comentate aceste evenimente din Islanda pe vreun canal de radio sau televiziune? Cu toţii ştim că acest lucru nu s-a petrecut, deoarece mass-media putredă de corupţie şi aservire faţă de „elita” masonică a avut grijă să ignore aproape cu desăvârşire acest exemplu minunat al felului în care un popor poate să devină liber şi suveran pe destinul său. În esenţă, Islanda a demonstrat că există o cale sigură şi precisă prin care sistemul corupt şi viciat, impus de „Iluminaţi”, poate fi înfrânt, oferind în acelaşi timp o adevărată lecţie de democraţie întregii lumi. 

Exemplul Islandei ne arată un adevăr zdrobitor în legătură cu „elita” masonică: îndată ce ea este lipsită de resursele financiare, iar sistemul de îndatorare este abolit (după modelul pe care l-au aplicat islandezii), puterea şi influenţa cabalei criminale se reduce practic la zero. 
Situaţia actuală a omenirii, coroborată cu anumite necesităţi de evoluţie cosmică ce au fost menţionate anterior, determină însă o acţiune mult mai drastică şi radicală, care constă în forţarea „Iluminaţilor” de a înceta definitiv acţiunile lor malefice pe planeta noastră şi totodată de a răspunde pentru faptele lor abominabile în faţa populaţiei globului. Această acţiune este urgentată la diferite nivele mai mult sau mai puţin oculte, prin anunţuri ce au un caracter excepţional. Insider-ul Drake a ţinut să avertizeze grupul de acţiune al generalilor de la Pentagon împotriva „elitei” masonice că „spaţiul de manevră” s-a redus aproape la zero în ceea ce priveşte arestarea „Iluminaţilor” şi că aceste arestări trebuie să înceapă neîntârziat, pentru a permite civilizaţiilor extraterestre benefice să demareze seria etapelor absolut necesare în planul de pregătire a omenirii pentru ascensiunea care urmează. 
Unii channelers precizează că în lunile care au rămas până la sfârşitul acestui an, planeta va începe să manifeste din ce în ce mai des şi mai puternic anumite semne ale transformării ei la nivel vibrațional. Astfel, cel mai probabil ea va fi zguduită de o serie de cutremure relativ puternice, precum şi de creşteri ale nivelului mărilor şi oceanelor, care vor ameninţa astfel viaţa oamenilor din anumite zone ale lumii. Totuşi, civilizaţiile ET benefice care asistă procesele extraordinare ale transformării planetei noastre au transmis că aceste cutremure vor fi ţinute – prin intermediul monitorizării şi al intervenţiilor tehnologice extrem de avansate – la un maxim de 7 grade pe scara Richter. În ceea ce priveşte populaţiile din zonele care vor fi afectate de creşterea nivelului oceanelor ori de valurile tsunami, acestea vor fi evacuate cu ajutorul navelor Federaţiei Galactice a Luminii. Oamenii vor avea suficient timp pentru a urca la bordul uriaşelor nave (OZN-uri), însă aceasta va fi exclusiv alegerea lor. Cu alte cuvinte, toţi cei din zonele afectate, care vor fi anunţaţi de posibilitatea de a fi evacuaţi prin intervenţie extraterestră, vor avea de asemenea posibilitatea să opteze să rămână, pentru a fi salvaţi de acţiunile guvernamentale ale statelor respective. 

Alte opinii tind să împărtăşească ideea că astfel de manifestări catastrofale nu vor avea loc, însă adevărul este că predicţia unor evenimente de acest gen – fie într-un sens, fie în altul -  nu poate fi în mod precis făcută nici chiar de civilizaţiile ET benefice, care au capacitatea tehnologică de a influenţa multe dintre procesele geodezice, de „convulsie” ale planetei. Ele chiar intervin – în limitele acţiunii divin integrate – pentru a micşora impactul unor manifestări violente sub forma cutremureleor, erupţiilor vulcanice sau inundaţiilor pe planeta noastră, însă nu putem totuşi vedea în aceste intervenţii o rezolvare integrală a acestor fenomene, în primul rând pentru că planeta este ea însăşi un spirit în manifestare, care are propriile lui modalităţi de înţelegere şi rezolvare a problemelor cu care se confruntă. Prin urmare, mai curând putem vorbi despre o acţiune interactivă între tendinţa planetei de a se reconfigura pentru a corespunde noului nivel de vibraţie energetică, acţiunile extraterestre şi eforturile omenirii de a contribui la saltul vibrațional ce va avea loc în curând.

Totuşi, nimic din planurile evoluţiei planetare nu va putea fi realizat dacă „elita” satanică a masonilor nu va fi arestată cât mai repede. Tocmai de aceea a fost emis ultimatumul conform căruia, dacă membrii cabalei criminale nu se predau până la data de 21 iunie, atunci civilizaţiile ET benefice vor demara unele proceduri speciale de îndepărtare a acelor fiinţe malefice pentru totdeauna de pe Pământ. 
Drake a precizat că, în paralel, o parte dintre imensele fonduri colaterale au fost deblocate şi ele vor începe să fie distribuite pentru a ajuta transformările ce vor urma. Suntem informaţi că unele dintre marile bănci ale lumii sunt gata să cedeze conducerea, activele şi managementul lor astfel încât acestea să fie integrate în noul sistem financiar şi economic, ca parte a trecerii puterii din mâinile cabalei criminale a masonilor în cele ale unei omeniri libere şi suverane pe destinul ei. Totodată, a fost emis un ordin de blocare timp de 90 de zile a activităţii de tranzacţionare pentru Banca Reglementărilor Internaţionale, care după cum se ştie, reprezintă banca principală prin intermediul căreia „Iluminaţii” realizau mare parte dintre ingineriile financiare criminale, menite să supună şi să sărăcească din ce în ce mai mult populaţia globului.
Practic vorbind, ne apropiem de „momentul zero” al resetării sistemului financiar şi economic mondial. Este deja un fapt public că Europa nu va fi ajutată de Rezerva Federală a Americii şi nici vice versa. Naţiunile care nu sunt aliniate la sistemul bancar central mondial deja nu mai tranzacţionează în dolari, astfel încât această valută nu mai este accesibilă cabalei criminale din direcţia respectivă. Pe de altă parte, Rezerva Federală a Americii nu mai este nici ea capabilă, aparent, să tipărească o nouă șarjă de bancnote. 
Nici varianta cu declanşarea unui război masiv, în scopul diversiunii, nu mai reprezintă în prezent o opţiune de salvare pentru membrii „elitei” satanice; nu numai că ei nu mai au bani cu ce să-şi plătească „mercenarii” care ar acţiona în această direcţie, dar în plus civilizaţiile ET benefice au anunţat în repetate rânduri că nu vor permite izbucnirea unui nou război, cel puţin nu a unuia atomic. În concluzie, se pare că „Iluminaţii” nu mai au nicio carte pe care să mizeze, iar sfârşitul lor este inevitabil. Acum, totul este doar o problemă de timp când va avea loc acest sfârşit.

Suntem foarte aproape de începutul unor acţiuni reale care vor demonstra fără nicio îndoială că omenirea va fi martora sfârşitului abrupt şi definitiv al cabalei criminale a masonilor. Totul a fost îndelung planificat astfel încât arestările să se petreacă într-un timp foarte scurt. Toţi „venerabili” au fost identificaţi şi amănuntele arestării lor au fost minuţios planificate, astfel încât operaţiunea să decurgă rapid şi fără complicaţii. Cu toate acestea, mulţi oameni vor fi foarte surprinşi să afle şi să vadă gradul de complexitate al întregii acţiuni. Este însă foarte important ca ei să înţeleagă faptul că „Iluminaţii” au blocat progresul umanităţii timp de secole şi chiar mii de ani şi tot ei se află în spatele evenimentelor dramatice ale omenirii, care au implicat multe pierderi de vieţi omeneşti. Dintre acestea, războaiele au constituit modalitatea principală pentru a le umple buzunarele cu bani şi totodată pentru a micşora populaţia lumii. 
În prezent, însă, „elita” masonică este şocată de viteza cu care se schimbă poziţia membrilor ei: din stăpâni autocraţi ai lumii, care controlau aproape orice domeniu al existenţei oamenilor pe pământ, în doar câteva zile sau săptămâni mulţi dintre ei au ajuns să fie arestaţi şi chiar condamnaţi, iar restul simt cum laţul se strânge din ce în ce mai mult în jurul lor. Până în urmă cu doar câteva luni, posibilitatea de a fi arestaţi şi de a da socoteală în faţa întregii omeniri pentru crimele săvârşite însemna o simplă fantezie; acum, însă, aceasta a devenit realitate.
Fără îndoială, „marele pas” pentru omenire este foarte aproape. După mii de ani, zorii libertăţii şi ai spiritualităţii izbăvitoare ne umplu sufletele de speranţă şi de bucurie. Totuşi, chiar dacă ororile săvârşite de „Iluminaţi” sunt teribile şi aflarea lor va impacta puternic psihicul populaţiei, este necesar să ne focalizăm energia benefică asupra celorlalţi oameni care au nevoie să se „trezească” şi nu să ne irosim forţele în sentimente de mânie sau de furie la adresa membrilor cabalei criminale, care au făcut atât de mult rău umanităţii.

Actualmente, ordinele preliminare de arestare în masă a membrilor cabalei criminale şi a colaboratorilor lor din guverne, din marile bănci de investiţii şi din corporaţiile multinaţionale sunt deja completate; urmează să fie emise mandatele legale de arestare şi de reţinere a membrilor „elitei” masonice. Aceste arestări vor însemna anihilarea definitivă a unui grup satanic internaţional, care a controlat omenirea timp de 13 milenii, provocându-i un rău imens.
Actul final al arestărilor va fi supervizat de civilizaţiile ET benefice care asistă omenirea în aceste timpuri. Momentul de solstiţiu (21 iunie) va însemna un prag dincolo de care lucrurile vor începe să se precipite; tot ceea ce ni se cere este să rămânem calmi, să nu fim cuprinşi de panică şi să îi sprijinim din toate puterile noastre pe cei care, şocaţi, şi chiar terifiaţi în neştiinţa lor de evenimentele care vor veni în curând, vor avea tendinţa să se piardă cu firea şi să acţioneze haotic. Cea de a doua declaraţie a reprezentantei organizaţiei secrete Războinicii Curcubeului, care a fost făcută pe 20 iunie, poate fi urmărită aici: 


Dezvăluirea prezenţei extratereştrilor poate să însemne pentru mulţi oameni un motiv nu doar de panică, ci şi de manifestare xenofobă. Datorită ignoranţei şi îndoctrinării sistematice realizată de cabala criminală în ultimii 70 de ani, acest comportament aberant semnifică în realitate o minte confuză şi o adâncă neînţelegere a situaţiei. Suspiciunea, neîncrederea şi frica faţă de fiinţele din spaţiu au fost în mod constant inserate în subconştientul maselor de oameni, pentru a le sădi astfel sentimentul de respingere faţă de orice ajutor extraterestru. 
Mulţi oameni continuă să creadă minciunile propagate prin mass-media despre extratereştri şi nu pot concepe că, în realitate, subiectul ET a fost tăinuit cu mare grijă, iar din punct de vedere oficial a fost ironizat şi adeseori batjocorit în mod penibil. În birourile întunecate ale „Iluminaţilor” acţiunea a fost atent gândită şi mai apoi propagată în lume, mai ales prin intermediul filmelor ce stimulează atitudinea xenofobă în oameni, prezentându-i pe extratereştri sub diferite înfăţişări bizare, în ipostaza negativă de invadatori ai planetei noastre. Astfel au fost produse o serie întreagă de filme de mare buget şi seriale de televiziune, pe care le-am putea încadra foarte bine în categoria pieţei cinematografice intitulată „Invazia Extratereştrilor”. Deloc surprinzător, anii 2011 şi 2012 sunt în capul listei unor astfel de producţii.
Totuşi, dacă privim cu mai multă atenţie problema, realizăm faptul că această piaţă generoasă de filme pe acest subiect reprezintă de fapt un mijloc de condiţionare psihologică a maselor de oameni, o „pregătire” a umanităţii pentru o punere în scenă a unei invazii reale.
Exemplele sunt generoase şi multe dintre ele au ceea ce putem numi „greutate”. Astfel, unul dintre aceşti „grei” ai Hollywood-ului şi totodată veteran în domeniu este Steven Spielberg. Despre marele regizor putem spune că reprezintă, într-un fel, o piatră unghiulară a politicii acestui gen de filme. Însă într-o anumită măsură el este şi controversat: unele dintre producţiile sale costisitoare accentuează aspectele benefice ale civilizaţiilor extraterestre şi ale prezenţei lor pe Pământ (cum ar fi celebrul film E.T. din 1981); altele, precum Întâlnire de gradul trei (1977) sau serialul în zece episoade Taken (2002) (la care Spielberg a fost producător executiv pentru cinci din cele zece episoade) reprezintă transpuneri cinematografice ale unor cazuri documentate din arhivele Pentagonului, US Force şi ale Marinei SUA despre interacţiunea fiinţelor umane cu fiinţe extraterestre sau cu navele lor. În aceeaşi categorie putem încadra şi filmul Super 8 (2011), un fel de reevaluare a lui E.T., dar în timpuri moderne şi dintr-o perspectivă mai puţin inspirată. Totuşi, aspectele sunt astfel prezentate încât în finalul acestor filme spectatorul rămâne cu un sentiment confuz, ce înclină mai mult către o atitudine de respingere faţă de fiinţele extraterestre şi nu una de colaborare sau de convieţuire paşnică cu acestea. 
Spielberg însă nu se dezminte de la linia generală a pieţei şi regizează de asemenea unele mega producţii, cum ar fi filmul War of the Worlds (2005) în care invazia satanică a unor entităţi extraterestre terorizează omenirea. În 2011 el a produs de asemenea un nou serial SF numit Falling Skies, în colaborare cu reţeaua de televiziune TNT, al cărui subiect se bazează pe acţiunile unui grup de fiinţe umane după ce Pământul a fost invadat de către nişte entităţi extraterestre.
Un alt regizor de marcă al Hollywood-ului, Sam Raimi (cunoscut pentru filmele din seria modernă a Omului Păianjen) pregăteşte un film numitForţa de Apărare a Pământului, care va îmbina două tendinţe importante din „cetatea filmului mondial”: anticomunismul şi invazia extraterestră.
Probabil cel mai elocvent din seria „invazia extraterestră” este filmul Independence Day (1996) al regizorului Roland Emmerich, despre care există anumite zvonuri că ar pregăti o continuare a acestei producţii. Mai aproape de prezent este seria de trei filme Transformers care, deşi combină realizările tehnice şi de acţiune cu o abordare de multe ori tragi-comică, impune cu persuasiune aceeaşi idee şi anume, că extratereştrii sunt în general răi şi ei trebuie alungaţi imediat ce se apropie de Pământ.
Există apoi o linie de filme pe aceeaşi temă, care deşi nu au reuşit să se impună foarte mult, exprimă totuşi în mod obsesiv aceeaşi idee, a invaziei malefice - cu accente profund dramatice şi chiar horror - a Pământului de către civilizaţiile extraterestre. În această categorie intră filme precum Cloverfield (2008),Skyline (2010), Battle Los Angeles (2011) sau celebrul şi totodată elocventul serial V, care din motive necunoscute a fost brusc întrerupt după cel de al doilea sezon.
Anul 2012 este marcat de filmul Battleship şi mai ales de Prometheus, care este un prequel la vestita serie Alien, în care este vehiculată de asemenea, obsesiv, ameninţarea invaziei Pământului de către o rasă satanică reptiliană. Totuşi, Prometheus aduce elemente noi, făcând referire în mod explicit (şi poate pentru prima dată într-un film de categorie A) la adevăratele origini ale umanităţii şi la intervenţia genetică în ADN-ul ei.
În acest peisaj, un caracter aparte îl are filmul Răzbunătorii (The Avengers) (2012), care deşi a avut cele mai mari încasări din istoria cinematografiei în primele week-end-uri de difuzare, totuşi nu a fost deloc pe placul Pentagonului. Astfel, „problema” unor generali din armata SUA a fost că filmul nu indică în mod clar inamicul; prin urmare, s-ar putea ridica întrebarea dacă extratereştrii care invadează New-York-ul sunt mai răi decât guvernanţii care vor să lanseze bomba atomică asupra oraşului pentru ca invazia să nu se mai propage? Aşa cum remarca şi autorul (Florin Bădescu) unui articol bun pe această temă, „Pentagonul reproşează de fapt producătorilor de la Marvel Studios că au creat un blockbuster prea inteligent”

Infuzarea pieţei cinematografice cu astfel de producţii se corelează cu aşa-numitul Project Blue Beam conceput de „elita” satanică masonică, care implică folosirea unei tehnologii avansate de proiecţie electromagnetică a unor imagini asemănătoare cu cele produse de instalaţiile HAARP, proiectate pe firmamentul cerului în scopul de condiţionare psihologică a maselor de oameni. Această acţiune este menită să uşureze pentru cabala criminală instaurarea Noii Ordini Mondiale.
Exemple de testare a acestui proiect pot fi unele dintre spiralele luminoase care au apărut pe cer, cum ar fi celebrul caz din 9 decembrie 2009, din Norvegia. 


Afirmaţia că acea spirală de pe cerul Norvegiei a fost în realitate o acţiune în cadrul Proiectului Blue Beam a fost făcută de una dintre sursele confidenţiale ale lui David Wilcock, despre care acesta a vorbit în interviul luat de Kerry Cassidy la Project Camelot Radio. 

Ideea de bază a acestui black project (Blue Beam) (adică a unui aşa-zis „proiect negru”, care nu este guvernamental şi nu se sprijină pe fonduri guvernamentale, ci este orchestrat din umbră de către forţele oculte ale cabalei criminale masonice şi a acoliţilor ei) implică un scenariu de „proiectare pe cer a unei false invazii extraterestre”, pentru a se putea astfel justifica preluarea forţelor şi a controlului asupra populaţiei de pe întreaga planetă. Pentru realizarea lui vor trebui să fie implicate tehnologii foarte avansate, incluzând sisteme de transport şi arme care în prezent nu sunt cunoscute şi nici utilizate de către populaţia globului. Acestea se referă la nave antigravitaţionale asemănătoare „farfuriilor zburătoare”, care vor constitui un element-cheie în realizarea simulacrului de „invazie ET”. Este vorba despre nave foarte evoluate, care au capacităţi de proiecţie holografică, putând astfel să devină invizibile, să ia forma navelor ET sau, la dorinţă, pe aceea a unui avion de pasageri. Ele vor fi folosite ca sursă falsă a „invaziei” extraterestre şi vor acţiona după un scenariu bine stabilit înainte.
În ceea ce priveşte armamentul, acesta va consta în principal din cele 17 sisteme de tip HAARP care sunt răspândite actualmente pe suprafaţa planetei şi care vor îndeplini diferite funcţii în cadrul „invaziei”. Deoarece sistemele HAARP folosesc procesul de interferometrie a undelor scalare – care a fost descoperit pentru prima dată de către Nicola Tesla la începutul secolului trecut -, efectele care pot rezulta din folosirea lor pe scară largă ar fi dezastruoase pentru viaţa oamenilor pe Pământ sau i-ar destabiliza pe aceştia din punct de vedere psihic.
Planul satanic al „invaziei false a extratereştrilor”, conceput de către „Iluminaţi”, implică de asemenea folosirea unor proiecţii hiperdimensionale a unor nave OZN pe cer, care ar simula astfel (prin tenologia HAARP) flote întregi de nave ET ce apar pe cer. Invazia ar fi completată de distrugerea unor oraşe, centre importante sau obective strategice prin bombardarea lor cu fascicule de unde scalare, ce vor fi astfel proiectate încât să pară că ele provin de la navele OZN false de pe cer. În paralel, instalaţiile HAARP ar acţiona de aşa manieră, prin anumite tipuri de impulsuri electromagnetice, încât să inducă în populaţie sentimente de frică şi de panică. Mai mult decât atât, „elita” masonică se află în posesia tehnologiei de teleportare  şi de călătorie în timp, inventate tot de Nicola Tesla. Informaţiile în această direcţie au fost confirmate de mai mulţi „whistleblowers” în mod independent, dintre care menţionăm pe Andrew Basiago, Michael Reffe şi Arthur Neumann. Există de asemenea dovezi despre folosirea acestor tehnologii în operaţiunea de pe 11 septembrie 2001. Cele două tehnologii principale de călătorie în timp care se pare că se află actualmente la dispoziţia „Iluminaţilor” sunt cronovizorul (dispozitiv holografic, care permite operatorului să capteze „imagini” a oricărei scene din trecut său viitor) şi tehnologia stargate (care permite fiinţelor umane să călătorească efectiv în timp, prin deplasarea corporală în orice moment spaţio-temporal doreşte). 
Totuși, în prezent cabala criminală nu mai are acces aproape deloc la aceste dispozitive, astfel că punerea în scenă a unui astfel de plan foarte complex (Proiectul Blue Beam) iese din discuție. „Venerabilii” din familia Rothschild dețineau controlul asupra unui mare număr de focoase nucleare si a unor dispozitive scalare, însă acum ei au pierdut această poziție strategică de șantaj, pe care se bazau; în plus, ei sunt mai ales interesați acum să se salveze pe ei înșiși, decât să se preocupe de lansarea unei false invazii extraterestre. 

Pe de altă parte, alte persoane – cum ar fi Tolec, reprezentantul pe Pământ al Consiliului Andromeda – afirmă că spiralele care pot fi văzute uneori pe cer în felurite zone ale lumii nu sunt deloc periculoase; el spune că acestea constituie fenomene naturale şi nu trebuie să inducă în noi sentimente de frică ori de stres.

Prof.yoga Dan Bozaru

 Sursa : yogaesoteric
(pentru conformitate C.M.) 

miercuri, 25 iulie 2012

Mesaj de la SaLuSa de pe SIRIUS.


(16-iulie-2012; channeler: Mike Quinsey)
Mike

Aliaţii noştri sunt curajoşi şi puteţi vedea tot mai multe dovezi a muncii lor de a aduce adevărul la suprafaţă, şi a pune în aplicare planul de a elimina Întunericul. Noi știm care dintre voi ați ieșit și care mai sunteți încă sub influența întinecaților.
Teama şi favoritismele sunt cele care ţin încă oamenii sub controlul lor, dar noi suntem pe cale de a schimba aceste situaţii. Aşa cum vedeţi, partidele politice exponente ale întunecaților îşi arată adevăratele lor apucături și intenții, își dau pe față interesele meschine, lipsa de omenie și lipsa de compasiune, dezinteresul față de nevoile celor mulți și obediența față dee cei care dețin puterea economică. În acțiunile lor, care urmăresc obținerea cu orice preț a puterii, exponenții partidelor reacționare, nu se dau în lături de la nicio nelegiuire. Ei pulverizează, prin acțiuni de forță, statul de drept și legile statelor.

 În această situație, care s-a generalizat în lumea voastră,  după înlăturarea guvernărilor obediente și mafiote, noi vom determina absolvirea de orice datorie materială a celor care au fost și mai sunt exploatați și ale căror drepturi au fost grav încălcate. 
 Absolvirea  de datorii a celor pauperizați, va revigora rapid viața economică și socială a omenirii voastre. Noua Eră va începe să fie construită cu oameni liberi, încrezători în viitorul lor, fără aceia care nu au făcut decât să-și mărească agoniseala, prin furt și complicitate.
Tehnologiile pe care vi le vor pune la dispoziție civilizațiile avansate, vor accelera redresarea în toate ramurile de interes ale pământenilor.

Dragilor, dacă informaţiile pe care le citiţi din orice sursă, simțiți că nu sunt în deplin acord cu inima și sufletul vostru, dați-le la o parte și căutați ceea ce rezonează cu ființa voastră. Acordați atenție și interes acelor informații care evidențiază și respectă sentimentele de iubire necondiționată, și detestă ideea interesului material, interesului de clan, corupția, impostura și minciuna. Fiți aproape de cei cărora le este drag adevărul și Lumina.
Celor drepți, plini de iubire și de compasiune le este rezervată lumea viitorului în vibrația înaltă a dimensiunilor 4D și 5D. Implicați-vă în acțiunile care cer dreptate și în care se respinge fărădelegea, corupția și bunul plac, în detrimentul națiunii din care faceți parte. Fiți atenți și observați cine vă defăimează, cine vă minte, cine vrea să vă manipuleze.

Implicarea voastră în aceste aspecte este importantă, dar dacă necesitatea o va impune, vom merge înainte doar cu cei care doresc schimbarea, căci nu se poate aștepta până când  fiecare se va trezi. Timp a fost suficient și cine n-a vrut să se trezească n-a făcut-o, din motive pe care-l privesc. Noi vom merge înainte cu programul transformărilor, pentru a ne încadra în acel desfășurător care ni s-a dat. În orice caz, indiferent de situaţia ce poate apărea, nu vor exista probleme pentru noi, căci suntem pregătiţi pentru orice posibilitate.

Problemele legate în prezent de poziția și cutumele religiilor, necesită o reevaluare completă, dacă doriţi să progresaţi vreodată. Aceasta pentru că nu aveți nevoie de intermediari între voi și Dumnezeu. Tot ceea ce aveți nevoie găsiți în adâncul ființei voastre; numai să știți și să doriți să căutați. Este adevărat că găsești calea mai repede dacă dai de un învățător potrivit dar, mai bine fără el decât cu unul care te conduce pe o cale greșită, fie din necunoaștere fie din rea intenție.
Să vă fie clar: la starea actuală de lucruri și de moralitate a religiei, nu aveți șanse să vă întâlniți cu Lumina lui Dumnezeu prin biserică. Multe dogme false, multe precepte greșite, mult interes material, multă îmbuibare există astăzi în bisericile voastre.
Desigur, nu se poate arunca anatema asupra tuturor prelaților bisericii. Există multe suflete decente şi iubitoare în interiorul lăcașurilor declarate sfinte dar aceste suflete trebuie să renunțe la ascultarea habotnică față de înalții prelați bisericești. Cel mai bine ar fi ca aceste suflete curate să se despartă de biserică și să-și urmeze propria cale, așa cum le-o dictează inima. Nu spunem nici că toate învățăturile bisericești sunt greșite sau că urmăresc interese meschine și lipsite de iubire pentru Dumnezeu.  Toate învățăturile care nu respectă ADEVĂRUL, nu sunt inspirate de Dumnezeu ci de oameni lipsiți de credință și doritori de poziții și avantaje materiale.
În orce situație, amintiți-vă că aveți un liber arbitru pe care trebuie să-l folosiți mereu. Amintiți-vă că NOI, TOȚI, UNA SUNTEM, chiar dacă facem parte din civilizații diferite, răspândite în întregul Univers. Fiecare dintre noi se afla acolo unde se află, din dorința lui proprie pentru a experimenta ceva anume, până când va deveni maestru în acea chestiune sau abilitate. Când își va programa alte tipuri de experiențe, va alege să se nască în altă lume, mai potrivită pentru ceea ce intenționează să facă. Dar toți venim din aceeași SURSĂ și ne vom întoarce cândva la ea, din ce în ce mai bogați spiritual, mai minunați și mai încărcați cu cunoaștere.
Multe ființe de pe Sirius, ca și mine, aparținând Federației Galactice a Luminii,  sunt direct conectaţi cu unii dintre voi, voi cei care ați venit cândva pe Pământ din civilizaţia noastră, pentru un anumit scop.
Veţi afla că a fi “în serviciul celorlalţi” sunt cuvintele cheie odată ce veţi ieşi din dualitate si veți ascensiona în  dimensiuni mai înalte.
Suntem Una în tot ceea ce facem, nu doar pentru milioane şi milioane de suflete din Univers, dar și pentru tot ce este viu, incluzând multe plante, care pot avea un nivel înalt de conştiinţă.
Nu este o întâmplare faptul că vorbiţi despre Terra ca fiind Mama Pământ. Veți înţelege rolul pe care ea îl îndeplineşte din respect şi recunoştinţă pentru voi. Sunt multe subiecte care până acum nu au fost pe deplin explicate, căci trebuie să vină momentul potrivit la care nivelul vostru de conştiinţă să vă permită să primiţi o cunoaştere mai avansată.
Nu ar fi bine să vă supraîncărcăm creierul cu înformații prea înalte față de nivelul vostru actual de înțelegere.

Până acum, evoluţia voastră spirituală a decurs lent şi v-a permis prin experienţa personală să o integraţi în înţelegere. Aceste procese au fost mult accelerate în ultimii ani, pentru a grăbi procesul de Ascensiune. Asta pentru că există între voi oameni care au avansat şi sunt pregătiţi să meargă mult mai departe.

Dualitatea a separat într-un fel grâul de neghină şi nu spunem asta într-un sens peiorativ, dar este o diferenţă uriaşă între cei care au avansat şi cei care nu. În mod clar a sosit timpul Ascensiunii celor care sunt pregătiţi, şi asta nu mai poate suporta amânare. Intenţia de a ascensiona este un început, ce trebuie să continue cu expansiunea conştiinţei.
Vibraţiile multora dintre voi sunt ridicate şi, pe măsură ce vă concentraţi atenţia pe a aduce mai multă Lumină în ființa voastră, vă obțineți locul pe lista celor ce vor ascensiona.

Această şansă este deschisă fiecărui suflet şi nu este o dezonoare dacă nu aţi atins încă acel punct. Nu există limite legate de timpul de care aveţi nevoie pentru a vă pregăti şi nu se aşteaptă ca toată lumea să atingă acelaşi nivel împreună.
Aici intervine liberul arbitru şi noi vă încurajăm să nu pierdeţi nici o ocazie de a vă ridica vibraţiile în mod natural.
Însă, în ceea ce privește conștiința de grup, nivelul vibrațional rezultant al grupului din care faceți parte, depinde de aportul fiecăruia și avansul nu este consemnat decât dacă toți au depășit pragul minim de vibrație.
În acest moment nu aveţi cum să ştiţi ce realizare incredibilă aţi obţinut prin a reuşi să depăşiţi lucrarea celor Întunecaţi.
Întunecații au încercat toate trucurile existente în “manual” pentru a vă împiedica să ascensionaţi şi să vă ridicaţi din nou în Lumină. Este adevărat că lucrurile au fost construite împotriva voastră, dar aşa a fost planul şi s-a ştiut mereu că va fi greu de realizat.
În orice caz, se ştie că în cazul în care câştigaţi războiul, câştigul vostru va fi enorm. Aceasta, dragilor, este poziţia în care vă aflaţi acum. Aţi reuşit o creștere minunată a conştiinţei, care nu se va pierde niciodată.
Nu toate Fiinţele ascensionate au ales acelaşi drum remarcabil, aşa cum aţi făcut voi. Acum înţelegeţi de ce în Universul vostru sunteţi priviţi ca nişte suflete speciale. Nu este un semn de egoism să acceptaţi această apreciere, căci sunteţi îndreptăţiţi să o primiţi, pentru toate realizările voastre.

Sunt SaLuSa de pe Sirius şi vă confirm deși pare că evenimentele înaintează greu, mișcarea către în sus continuă neabătut și puțin mai este până când nu va mai exista drum de întorcere.
Vă trimitem iubirea noastră, dragi prieteni şi parteneri în această lucrare, căci asta sunteţi.

SURSA: http://galacticchannelings.com

(C.M.)

marți, 24 iulie 2012

Dialog cu Federația Galactică a Luminii (3)


 (14-iulie-2012; channeler:  Blossom, Noosa, Sunshine Coast, Qld, Australia)
Blossom

Blossom
: Salutare. Aş vrea să continuăm ceea ce am început săptămâna trecută, se poate? Am adus vorba de diferiţi channeleri şi felul cum mesajele şi potenţialităţile pe care le prezintă, diferă. Vrei să aprofundezi subiectul, dacă consideri că este potrivit?
Federaţia Galactică de Lumină: În primul şi în primul rând, îți urez bun venit la această nouă întâlnire.
Subiectul pe care doreşti să îl discutăm... ca multe altele... are multe aspecte prin natura sa. Căci, într-adevăr, am putea spune că fiecare dintre voi este un canal în sine. Totuşi, dacă ne referim la vibraţii şi unde radio, ne aventurăm într-un subiect mult mai complex. Acum, întrebarea fiind pusă, vom face tot posibilul să clarificăm această temă.

Termenul de “ales” poate avea două valori distincte: se poate vorbi de un “ales” ca fiind persoana desemnată în societatea voastră de a vă reprezenta interesele într-o anume demnitate, sau de un suflet “ales” care să dispună de abilitatea de a comunica cu civilizații din afara planetei voastre, printr-o modalitate anume de comunicare. Mulți dintre acești “aleşi”, din cea de a doua categorie, rămân toată viața niște anonimi, pentru majoritatea populației. Chiar există asemenea suflete care se feresc să divulge cuiva faptul ei comunică cu entități extraterestre. Acești comunicatori sunt în fapt, niște canale umane care pot stabili o legătură de comunicare cu inteligențele din univers. Voi îi numiți channeleri. Nu oricine poate deveni, în etapa actuală a dezvoltării umane, canal de comunicare. Înainte de a începe comunicarea, canalul în cauză este pregătit pentru această muncă, la nivel conștient sau inconștient (la nivel de suflet). Există o perioadă premergătoare necesară punerii la punct a nivelului de sensibilitate, de înțelegere coerentă a mesajelor, de evitare a interferențelor, de putere a semnalului recepționat etc. Așa a fost cazul și cu tine, dragă Blossom.

Blossom
: Într-adevăr. La un moment dat, White Cloud mi-a spus că boala pe care am avut-o timp de 17 ani mi-a adaptat şi reprogramat corpul şi câmpul energetic pentru ca anumite energii să poată comunica cu mine. Presupun că înţelegerea cu White Cloud a fost diferită? Lucru despre care nu e neapărat necesar să vorbim astăzi.
F.G.L.: Într-adevăr. Procesul prin care o energie “vorbeşte prin” nu este complet diferit... totuşi este evident mai multă implicare în ceea ce priveşte conexiunea materială a fiecărui subiect.

Blossom
: Atunci, dacă pot continua, pot întreba din nou cum afectează cunoașterea fiecăruia conținutul mesajului? De exemplu, tu pari a ŞTII ceva ce poate că eu am citit în timpul acestei săptămâni şi poţi vorbi cu mine despre asta când comunicăm, aşa ca acum. Mulţi spun că ceea ce crede o persoană, poate influenţa direcţia în care chanellingul evoluează... E posibil asta?
F.G.L.: Hai să mergem la miezul problemei. Sunt mulţi care “aduc mesaje de dincolo” dar sunt și mulți care “cred” că aduc mesaje. Cu cel mai profund respect... trebuie spus că în unele cazuri, dorinţa de a comunica cu o entitate, poate fi atât de profundă încât doritorul să aibă impresia că a stabilit o comunicare, când, de fapt ceea ce aude nu este decât o exprimare a propriului său eu. Altfel spus, el “realizează o legătură ” cu propria-i dorință nu cu o ființă sau energie dintr-o dimensiune superioară.

Blossom
: Deci... întrebarea cheie: cum poate cineva să ştie cum să facă această diferență fundamentală? Îmi vei spune despre rezonanța pe care o stabilește fiecare, nu?
F.G.L.: Ne citeşti gândurile! Trebuie luat în considerare acest fapt şi adăugat în ecuaţie... Frecvența de rezonanță se schimbă pe măsură ce ființa se ridică în cunoaştere şi înţelegere. Aşadar... Adevărul cuiva se schimbă pe măsură ce “se îndreaptă spre etajul următor”. Ceea ce o persoană ştie la nivelul al 3-lea... poate fi mult mai elaborat la nivelul al 4-lea, astfel a ceea ce înainte era cap de lista la nivelul al 3-lea, abia mai există ca o muzică de fundal la nivelul al 4-lea.

Cei care preiau mesajele prin channeling de la diferite suflete vor rezona cu un channelling de nivel 3... dacă EI sunt la nivelul 3.
Blossom
: Deci,... să zicem că această clădire are 150 de nivele... cine este mesagerul pentru al 3-lea nivel?
F.G.L.: Fără îndoială... ego-ul lor!
Blossom
: Dar cei de la nivelul 31?
F.G.L.: Ei vor fi în legătură cu Fiinţe mai Luminoase decât ei, care cândva au fost pe Pământ şi au experimentat vibraţia în formă fizică. Am putea spune... că aceste suflete care comunică “înapoi către Pământ” vor avea o vibraţie “condimentată”, nu ca cea a unui suflet care încă mai are mulţi km de parcurs în călătoria să.
Blossom
: Ok... presupun că această configuraţie se aplică în toată clădirea?
F.G.L.: Nu... deoarece în jurul nivelului 66, entitatea nu mai poate exista în formă fizică, deoarece Lumina ei nu ar mai putea rămâne într-o densitate atât de mare.
Blossom
: Ok... deci. Mm. devine complex
F.G.L.: Tu ai dorit să ştii.
Blossom
: Adevărat... voi face tot posibilul să înţeleg...
F.G.L.: Noi am ştiu despre asta... Dă-ne voie, pentru binele multora, să menţinem un nivel cât mai simplu posibil.
Blossom
: Ok... dă-mi voie să întreb:.. acum sunt mulţi channeleri “renumiţi”, a căror muncă e răspândită peste tot pe internet. Mulţi “susţin” (cu tot respectul şi incluzându-mă şi pe mine aici)... că ei aduc mesaje de la un “anumit grup sau entitate”. Acum,... unii au rămas în joc mai mult timp, alţii, o perioadă scurtă, totuşi aş spune... au devenit “cunoscuţi”.
Cum vine asta.. că mesajele diferă atât de mult? Chiar şi mesaje care se spune că vin de la acelaşi grup de suflete? Şi dacă vin de la acelaşi grup... de la acei channeleri  cu notorietate, mulţi spun lucruri complet diferite despre acelaşi subiect. Ce înseamnă asta? Cum poate ştii cineva, pe cine să crediteze? Spui.. prin judecata lui.. dar adică inima îţi spune “asta și asta”... asta te poate duce într-o confuzie aproape patologică.
F.G.L.: Imaginează-ţi în lumea ta... sau pentru a simplifica... în ţara ta... un oraş pivot central. Toate satele şi oraşele au o autostradă care conduce la acest pivot central. Totuşi, nici unul dintre cei care locuiesc în afara acestui centru un a fost niciodată în vizită acolo... în formă fizică.

Fiecare dintre aceste localități are propriul său mod de a face lucrurile. Aşa au procedat de la “începutul timpului”, şi pentru fiecare comunitate, acesta a fost modul în care “lucrurile au fost făcute”. Nu există altă cale.

Fiecare locuitor a auzit că acest pivot central va trece prin schimbări majore şi că acest lucru va afecta pe toată lumea şi pe fiecare oraş în parte. Pare normal ca fiecare să asiste în ce fel poate. Aşadar, oferă în mod telepatic înţelesuri aşa cum “ei ştiau” că este modul cel mai bun de asistență şi au trimis ceea ce ei ştiau a fi Adevărul... legat de această mare schimbare care urma să aibă loc.

Blossom
: Înţeleg acum ce vrei să spui. Totuşi, acel oraş pivot este ca o “oală sub presiune” de idei, posibilităţi, adevăruri, neadevăruri, profeţii şi aşa mai departe... fără să ştie c are dintre ele ar trebui să fie aleasă.
F.G.L.: Atunci ia în calcul că... pe măsură ce povestea noastră continuă, Bătrânii acelui oraş central au ţinut un consiliu din cauza confuziei pe care toate acele informaţii din exterior o cauzau. Au decis să analizeze TOATE sursele de informaţie şi să caute un numitor comun...
Blossom
: Am înţeles perfect... IUBIRE!
F.G.L.: Acesta este mesajul nostru ce vine neîncetat... şi tema ce apare în toate mesajele de Adevăr.

Bătrânii au găsit un sens în acest ADEVĂR UNIC. Au alungat confuzia şi au decretat pentru toţi cei care locuiau în acea zonă să ignore orice informaţie ce nu scotea la suprafaţă tot ce este mai bun într-o persoană.

Acesta este ADEVĂRUL UNIC. TRĂIND ÎN EL... TRĂIEŞTI AŞA CUM ȚI-AI PROPUS SĂ TRĂIELTI.

NU ESTE NIMIC MAI MULT DE ŞTIUT ÎN ACEST MOMENT.

Cu cât mai mult alegi să ignori confuzia şi să te bazezi pe IUBIREA DIN INTERIORUL TĂU, CU ATÂT MAI MULTE RĂSPUNSURI ŢI SE VOR REVELA.

CEEA CE DOREŞTI SĂ ŞTII... ŞTII DEJA.

ŢI SE PREZINTĂ... EXACT ÎN MOMENTUL PERFECT ÎN CARE AI FOST DE ACORD SĂ AFLI. DE ACEEA NU ŞTII TOTUL ACUM. NU ESTE ÎNCĂ MOMENTUL PENTRU ASTA. TU ŢI-AI SPUS ASTA ŢIE ÎNSĂŢI, CU MULT TIMP ÎN URMĂ.

Într-un fel, nimeni nu are dreptate, nimeni nu greşeşte, fiecare “prezentare a ADEVĂRULUI” este corectă în inimile celor care o aduc. Totuşi, atenţie.. spunem “prezentare a ADEVĂRULUI”. Prin asta, vrem să spunem că multe surse sunt conectate la Adevărul Iubitor dintr-un “sat anume”, şi aici adăugăm, că este posibil ca cel care primeşte mesajul să aibă originile în satul din care primeşte informaţia... (este o altă posibilitate).

Vă cerem totuşi să fiţi conştienţi şi de faptul CUNOSCUT că există mesaje care NU SUNT şi NU VOR FI NICIODATĂ venite din dimensiuni Superioare. Există mesaje trimise către voi ce au ca scop clar confuzia şi înşelătoria. Sunt codificate în aşa fel încât să pară a fi din Lumină, dar, sigur, strecoară și coduri care conțin teama, conducând  gândurile celui racolat spre osândă și tristețe.
Aceste mesaje sunt uşor de detectat... căci, dacă simţi Iubire la început, în momentul conexiunii, dar pe parcurs, inima dă semne de disconfort, de iritare, este semn că trebuie să renunți și să te îndepărtezi de acea sursă malefică. Unii susțin că ar trebui să stai și să mai selectezi ceea ce este bun, că nu trebuie ca “o dată cu apa murdară să arunci și copilul din copaie”.  Nu vă lăsați păcăliți, renunțați, căci cu cât veți sta mai mult prinși de acele influențe, cu atât vreți fi mai prinși în păienjenișul lor.

Blossom
: Ştii... asta e interesant. Cred că ştii că vecina mea a aruncat nişte apă cu săpun în grădină, acum câteva zile, şi exact acest proverb mi-a venit în minte... şi am încercat să îi găsesc sensul... Aşadar, revenind la început... eu, în calitate de channeler, nu alterez cumva mesajele primite?
F.G.L.: Nu! Este OK, ți-am mai spus-o. Noi suntem bine și corect conectați cu gândurile tale.
Blossom
: Oh, ce mă bucur! Asta răspunde și la întrebarea pe care o aveam, referitor la mesajele de la White Cloud, în care îmi apărea ceva ce văzusem într-un magazin și mi-a atras atenţia recent când s-a folosit ca metaforă într-o situație. La început, eram confuză, dar, ulterior, am lăsat lucrurile cum erau și am depășit momentul. Noroc!
Am impresia că am terminat pentru astăzi. Oricum, mi-ai dat din nou teme ce gândire. Până data viitoare,... tai-tai!
F.G.L.: Suntem mereu la dispoziţia ta.
Blossom
: Oh, atunci îmi voi permite să mă servesc cu un ceai și o felie de prăjitură.
Cu Iubire şi Mulţumiri!

SURSE: http://blossomgoodchild.blogspot.com  și  http://galacticchannelings.com
Traducere: Camelia

Pentru conformitate (C.M.)

duminică, 22 iulie 2012

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (VIII)


Facţiunea pozitivă care va coordona arestările la nivel mondial include cu precădere cadre militare, guvernamentale şi din serviciile secrete ale SUA, deoarece în această ţară se găseşte „creierul” familiilor dinastice de bancheri ai „elitei” masonice mondiale. Astfel, „băieţii buni” fac parte nu doar din Pentagon, ci şi din NSA (Agenţia de Securitate Naţională a SUA) şi chiar şi din instituţiile de tristă faimă CIA şi FBI; de asemenea, o parte dintre ei provin din anumite instituţii bancare mondiale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional (FMI), Trezoreria SUA sau Banca Reglementărilor Internaţionale (Bank for International Settlements).
După declanşarea Operaţiunii Green Light de arestare a membrilor cabalei criminale, mai ales graniţele SUA vor trebui să fie atent supravegheate, pentru a împiedica eventualele tentative de fugă ale celor din „elita” masonică. O estimare aproximativă arată că numărul celor vizaţi pentru arestări în SUA (fieful cabalei criminale), care va include în special bancheri, politicieni sau funcţionari din aparatul de stat, se situează în jurul cifrei de 10 000. Judecarea lor se va face public, astfel încât întreaga populaţie a globului va putea afla adevărul despre crimele şi acţiunile odioase ale acestei „elite” a răului.
Arestările şi noul sistem financiar vor constitui de fapt catalizatorul pentru realitatea lumii pe care omenirea va începe să o construiască în curând, în locul sistemului economico-financiar actual, impus de cabala criminală. Cei care doresc să aibă o înţelegere de ansamblu, corectă şi totodată edificatoare asupra sistemului de putere al „Iluminaţilor”, precum şi a istoriei lui adevărate, pot viziona următorul documentar realizat de James Rink: 
 
Practic vorbind, acest sistem financiar a constituit cancerul societăţii actuale, sărăcind guvernele şi epuizând economiile naţionale. Ca orice boală cronică, el trebuie eliminat complet prin înlocuirea lui din rădăcini.

Iniţiativa de schimbarea a sistemului financiar implementat de „Iluminaţi” a fost luată încă de acum 30 de ani şi ea urma să fie aplicată atât în SUA, cât şi în întreaga lume de către un grup secret, numit Cavalerii Albi. Aceştia sunt persoane din diferite ţări ale lumii care fac parte din anumite societăţi secrete şi care ocupă poziţii şi funcţii înalte în instituţii guvernamentale, în trusturi, în concerne şi în aparatul militar internaţional. De asemenea, membrii ordinului Cavalerii Albi se află în contact cu reprezentanţii anumitor civilizaţii extraterestre benefice, care vor să ajute omenirea în această perioadă a tranziţiei la o nouă frecvenţă de vibraţie a conştiinţei. Cavalerii Albi împărtăşesc acelaşi ţel principal, de eliminare a influenţei şi puterii de acţiune a „elitei” masonice în lume, acţionând totodată pentru ca omenirea să dobândească suveranitatea asupra propriului ei destin şi pentru prosperitatea şi progresul ei spiritual.
Acest minunat plan este sprijinit de o altă organizație secretă foarte importantă, numită Războinicii Curcubeului și de aşa-numitele „familii ale Dragonului” din Asia (reunite mai ales în cadrul Societăţii Dragonului Alb), care sprijină în mod substanţial acţiunile de înlăturare a cabalei criminale. Astfel, „familiile Dragonului” conlucrează strâns şi cu Fundaţia Saint Germain în vederea confiscării imenselor bogăţii cumulate de „elita” masonică şi înapoierea lor populaţiei Pământului. Despre rolul pe care Contele de  St. Germain l-a avut în aceste acţiuni şi despre alte informaţii de culise referitoare la aceste aspecte, se poate afla din excelentul documentar de mai jos, produs tot de James Rink. 
 
Tehnologiile bazate pe energia liberă, care în mare parte sunt fundamentate pe studiile, experimentele şi descoperirile genialului inventator Nicola Tesla, vor fi puse la dispoziţia tuturor oamenilor; unele dintre aceste dispozitive vor fi folosite pentru teraformarea unor deșerturi pustii ale planetei, făcându-le astfel să devină păduri tropicale verzi, luxuriante.
De asemenea, războaiele vor înceta imediat, iar conflictele interetnice vor fi definitiv rezolvate. După introducerea noului sistem financiar şi stabilirea valutelor internaţionale, naţiunile vor primi fonduri imense pentru a le folosi la construcţia infrastructurii şi în alte domenii de interes naţional, cum ar fi eliminarea sărăciei, educarea populaţiei, asigurarea hranei naturale şi a apei pure pentru consum. Puterea va fi de atunci înainte deţinută de populaţia globului şi ea nu va mai fi concentrată doar în mâinile unui mic grup de fiinţe malefice ori în mâinile unor dictatori. Oamenii vor avea drepturi depline să decidă singuri asupra propriului viitor şi asupra legilor pe care să le respecte.

Detalii interesante despre lupta aprigă de culise, care se duce între „Iluminaţi” şi facţiunea benefică de la Pentagon pot fi aflate de la un alt insider, care se identifică cu numele Cobra. El a început să publice informaţii „la zi” pe data de 31 martie 2012, odată cu apariția blogului său care se numeşte Portal 2012 (http://2012portal.blogspot.com). Postările lui acoperă un cadru larg de informaţie în legătură cu evenimentele actuale despre lupta împotriva cabalei masonice şi despre ascensiunea spirituală a omenirii; totuşi, unele dintre aceste informaţii reprezintă coduri secrete publicate sub nume precum Pandora sau Phoenix, despre care Cobra susţine că sunt destinate celor ce fac parte din aşa-numita Mişcare de Rezistenţă, care este condusă de o persoană cunoscută sub numele de „Michael”. Aceasta pare să fie o modalitate practică pentru membrii operativi ai Mişcării de Rezistenţă, deoarece ei pot afla imediat elementele noi care apar, prin simpla accesare a acestui blog. Totuşi, Cobra ține să precizeze că informaţiile sensibile, care sunt foarte importante, sunt transmise prin alte mijloace.
Cel care semnează cu numele Cobra este el însuşi integrat în structura de vârf a Mişcării de Rezistenţă şi, probabil, în structurile agenţiilor secrete, întrucât el afirmă că a participat la negocierile de predare a unor membri de vârf ai cabalei criminale. Cobra este foarte ferm atunci când spune că nu face parte din structurile militare şi nici din cele guvernamentale, deşi cooperează cu acestea de mulţi ani; el afirmă că este implicat în serviciul Operaţiunilor Speciale, fiind un expert în domeniul informaţiilor secrete. Identitatea lui trebuie să rămână protejată pentru a evita ameninţările, atacurile fizice şi interogatoriile, cu care el şi o parte dintre fiinţele apropiate lui s-au confruntat deja. 
Putem înţelege foarte bine această ocultare, dacă ne gândim că pentru majoritatea oamenilor lupta actuală care se duce pentru eliberarea lumii de sub puterea şi influenţa cabalei masonice este mai mult un joc video sau un roman SF de calitate, despre care ei citesc pe internet, însă pentru cei care sunt implicaţi în mod direct în această luptă şi acţionează „în spatele scenei”, situaţia este foarte reală şi periculoasă. În plus faţă de această atitudine mai degrabă pasivă şi chiar cu accente de indiferență, occidentalii solicită de obicei referinţe pentru cel sau cea care le oferă informaţii. Să nu uităm însă că referinţele despre o persoană pot fi adeseori înşelătoare pentru minte; de pildă, mulţi „Iluminaţi” cu grad înalt în „elita” masonică au referinţe excepţionale în lumea academică sau corporatistă, dar cu toate acestea vedem foarte bine ce au reuşit ei să facă din această planetă şi din omenire.

Numele „Cobra” reprezintă abrevierea de la Compression Breakthrough („străpungere comprimată”), care se referă la timpurile pe care le trăim, când omenirea se pregăteşte pentru trecerea la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei. Cobra este de asemenea un simbol pentru kundalini shakti din tradiţia yoghină, semnificând forţa iluminării spirituale şi a libertăţii de expresie în creaţie. Din această perspectivă, „şarpele Cobra” este cu adevărat periculos pentru „Iluminaţi”, deoarece reprezintă un element de teamă pentru ei. Informaţiile pe care le oferă cel care a adoptat acest nume sunt importante, revelatoare şi ele se corelează foarte bine cu cele dezvăluite de Drake.
Drake

Cobra afirmă că a primit instrucţiuni de la Mişcarea de Rezistenţă, din care el face parte, să deschidă un blog pentru a informa astfel populaţia lumii despre transformările inerente care vor avea loc peste puţin timp pe planeta noastră. Foarte interesant este faptul că – aşa după cum Cobra precizează – postările lui pe blog nu sunt informaţii de tip channeling, ci ele sunt primite în mod direct de la fiinţe extraterestre din Constelaţia Pleiadelor, ori reprezintă informaţii la prima mână obţinute de la Mişcarea de Rezistenţă din care face și el parte; în plus, Cobra afirmă că el mai primeşte informaţii de la anumiţi agenţi care sunt integraţi în aşa-numita „economie ocultă” sau în agenţiile de servicii secrete. Totuşi, atunci când citim sau luăm cunoştinţă de aceste informaţii este necesar să le trecem noi înşine atât prin filtrul propriei noastre intuiţii, cât şi prin cel al minţii raţionale, pentru a avea astfel un tablou cât mai complet şi coerent a ceea ce se petrece de fapt în lume. Această combinaţie adecvată între intuiţie şi raţiune se dovedeşte a fi o „tehnică” eficientă prin care putem discerne informaţia corectă de cea falsă ori disimulată.

Elementul forte al dezvăluirilor făcute de Cobra îl reprezintă Mişcarea de Rezistenţă, ai cărei membri (aproximativ 20 de milioane) trăiesc în baze subterane, situate sub unele metropole ale lumii. Aceste ființe au corp fizic şi sunt umane, dar „casa” lor este de fapt pe un alt sistem solar. De fapt, Cobra nu oferă prea multe detalii despre membrii Mișcării de Rezistență, dar spune totuşi că acele ființe au trăit ultimele 4-5 încarnări pe  așa-numita Planetă X din sistemul solar respectiv.
Mişcarea propriu-zisă a luat naştere în anul 1977; Cobra l-a întâlnit pe Michael (conducătorul Mişcării de Rezistenţă) în acelaşi an, într-o bază construită sub oraşul New-York. Şi mai interesant este faptul că membrii Mişcării conlucrează foarte strâns cu reprezentanţii unei civilizaţii extraterestre din Pleiade, care activează de asemenea în două baze subterane:
Himalaya
Bora Bora
una dintre ele este situată în partea superioară a crustei planetei, sub munţii Himalaya, lângă Kongka-La (între India şi China) şi la est de Ladakh; cealaltă bază a pleiadienilor este construită sub insula Bora Bora. 
De altfel, Cobra se autodefineşte ca fiind un suflet pleiadian, încarnat într-un corp uman de pe Terra. Din acest punct de vedere el se consideră un aliat al Pământului, o „punte” între civilizaţia pleiadiană şi omenire. 
Cobra spune că s-a născut din părinţi umani pe Pământ, care nu ştiu nimic despre legăturile lui pleiadiene; totuşi, la încarnarea pe Pământ el afirmă că nu a pierdut conştiinţa despre originea lui pleiadiană. La un moment dat al existenţei actuale a fost teleportat pe una dintre navele pleiadiene „de serviciu” sau „de recunoaştere” (despre care el zice că avea aproximativ 10 metri în diametru). Acolo i s-au prezentat mai multe elemente şi detalii despre situaţia sa, i s-au arătat diferite aspecte ale planului de acţiune pentru vindecarea şi ascensiunea Pământului la o frecvenţă superioară de vibraţie, precum şi ce se va petrece în viitor cu rasa umană. Pleiadienii îi vorbeau telepatic, însă el răspundea cu voce tare. Apoi nava s-a ridicat în atmosfera Pamântului, a intrat în spaţiul cosmic şi s-a deplasat într-o primă fază până la Lună; cu acea ocazie, Cobra a fost lămurit despre rolul pe care îl are satelitul Pământului şi ce se petrece de fapt pe suprafaţa lui. „Plimbarea” a continuat cu aceeaşi navă prin sistemul nostru solar, unde a făcut un „tur” al planetelor, primind explicații despre fiecare dintre ele. Cobra afirmă că aceea a fost o experienţă foarte familiară pentru el şi că în navă se simţea „ca acasă”; prin urmare, el nu a mai vrut să revină pe Pământ, însă fiinţele pleiadiene i-au dat instrucţiuni şi l-au trimis înapoi, pentru că războiul nuclear – de care ele erau atunci foarte îngrijorate că va izbucni – trebuia oprit. Cobra mărturiseşte că la revenire i-a fost destul de greu să se obişnuiască cu frecvenţa joasă de pe Pământ şi subliniază că întreaga experienţă a fost o experienţă fizică ce a implicat teleportarea lui, atât la aducerea pe navă, cât şi la trimiterea înapoi pe Pământ; referitor la acest aspect, el precizează că experienţa teleportării durează cam 20-30 de secunde, este plăcută şi se aseamănă cu experienţa de sky-diving, adică cu experienţa unui salt în gol de la o mare înălţime.
Cobra afirmă că există un plan bine definit despre felul în care se va face ascensiunea în 4D şi 5D pentru omenire, însă acest plan este deocamdată strict secret, urmând să fie dezvăluit după ce cabala criminală a masoneriei se va preda şi va fi în totalitate anihilată. Acesta este motivul pentru care civilizaţiile ET benefice nu oferă prea multe informaţii, ceea ce produce o anumită confuzie printre anumiţi channelers; ei se conectează la frecvenţa de vibraţie specifică a acestor civilizaţii, percep energia elevată şi benefică a contactului lor extraterestru, dar cu toate acestea nu le parvin informaţii importante, ci doar mesaje cu un conţinut general. Aici se produce confuzia, deoarece atunci ei permit minţii subconştiente să intervină în acest proces de telepatie – pentru a „suplini”, într-un fel, lipsa aparentă de informaţie - şi prin urmare mesajele lor devin mai mult mesaje personale, decât mesaje transmise de civilizaţiile ET benefice. 
Chiar dacă planul general în legătură cu ascensiunea omenirii la nivelul de vibraţie a dimensiunilor 4D şi 5D nu poate să fie cunoscut deocamdată, avem totuşi unele indicii sau elemente despre el. De pildă, Pandora şi Phoenix sunt operaţiuni secrete care sunt integrate în acest plan global. Operaţiunea Pandora se referă la îndepărtarea influenţelor negative subtile, care sunt entităţi non-fizice cunoscute sub numele de Archon-i; în ceea ce priveşte Operaţiunea Phoenix, Cobra afirmă că aceasta este strict secretă, însă el spune totuşi că ea va însemna ceva foarte pozitiv pentru umanitate şi că ceva minunat urmează să se petreacă în curând. 
Pleiadienii vor avea un rol foarte activ în realizarea Primului Contact cu pământenii, în care se pare că se vor implica activ deoarece noi, oamenii, suntem cei mai apropiaţi ca structură fizică şi psihică de ei. După înlăturarea cabalei criminale a masonilor, Cobra spune că are instrucţiuni ce vor fi postate pe blogul său. Totuşi, el a dezvăluit anticipat că pleiadienii vor contacta câteva persoane faţă de care îşi vor demonstra prezenta; după un anumit timp vor fi realizate nişte întâlniri private cu acele persoane, iar după aceea va începe un proces care va implica mass-media internaţională. Cu alte cuvinte, se vor furniza dovezi fizice de netăgăduit prin intermediul mass-media, care atunci nu va mai fi supusă controlului şi restricţiilor din partea „elitei” satanice a masonilor. După ce vor considera că umanitatea s-a obişnuit într-o anumită măsură cu ideea existenţei lor, pleiadienii vor „defila” cu un număr imens de nave pe cer, deasupra oraşelor lumii şi atunci omenirea va avea ocazia să decidă dacă este de acord sau nu ca ei să aterizeze. 
Primele contacte oficiale vor fi realizate prin intermediul ONU, care atunci va fi o organizaţie benefică ce va reprezenta umanitatea şi nu va mai juca rolul ridicol al unei instituţii internaţionale aservite intereselor „Iluminaţilor”. În cadrul Primului Contact vor mai fi prezente şi alte rase extraterestre; Cobra spune că atunci vor fi cu siguranţă prezenţi şi siriusienii (din sistemul Sirius), însă pe lângă aceştia vor mai fi şi alte rase. În a doua etapă a planului de Contact inter-rasial la nivel cosmic se va implica însăşi Federaţia Galactică, ca organism complex format prin afilierea a aproximativ 1000 de civilizaţii extratrestre.
După realizarea Contactului se va furniza omenirii o gamă întreagă de tehnologii extraordinare, printre care cea a teleportării şi cea a materializării obiectelor sau, cu alte cuvinte, a replicării lor, graţie căreia va putea fi duplicat orice obiect fizic, aliment etc.

În conformitate cu informaţiile oferite de Cobra, în curând se va petrece un Eveniment care va marca profund întreaga umanitate. Evenimentul la care el şi Mişcarea de Rezistenţă face referire constă în aşa-zisa „străpungere comprimată” pe care o va realiza omenirea. Această„străpungere” are conotaţii multiple, însă ea trebuie să înceapă cu arestările în masă ale cabalei criminale, pentru că altfel etapele planului nu se vor putea derula în ordinea lor firească. Totuşi, Evenimentul nu se limitează doar la aceste arestări, ci el implică de asemenea şi îndepărtarea simultană a entităţilor non-fizice negative (Archon-i). Prin urmare, mai multe operaţiuni diferite se întrepătrund ca scop şi modalităţi de acţiune, având ca rezultat final tocmai acest mare Eveniment, ce va semnifica o străpungere de dimensiuni cosmice a Luminii divine în întunericul ignoranţei şi al negativităţii din această zonă a Universului. Cobra a afirmat că înainte de Eveniment, un puls foarte puternic de energie elevată va fi transmis prin intermediul civilizaţiilor ET benefice către Pământ. Acela va fi momentul în care pleiadienii vor da semnalul pentru cei 300 de membri operativi ai Mişcării de Rezistenţă, care acţionează la suprafaţa planetei, pentru a contacta persoanele-cheie din instituţiile militare şi de justiţie; după aceea vor începe arestările. Cei 300 de „operativi” ai Mişcării de Rezistenţă nu sunt combatanţi şi nu se vor implica în acţiunile efective de arestarea a membrilor cabalei criminale masonice; acestea vor fi efectuate de personalul militar din facţiunea benefică a armatei şi de autorităţile civile care au aderat la ideile de progres şi libertate a omenirii. Sarcina Mişcării de Rezistenţă este aceea de a oferi acestor instituţii şi personalului lor aferent un important suport tactic, precum și informaţii vitale pentru buna desfăşurare a acţiunii.
În ceea ce priveşte momentul când se vor petrece toate acestea, Cobra a spus că el va avea loc într-o „fereastră de oportunitate” de aproximativ o lună (mai precis, între 5 mai şi 6 iunie). Actualmente se poate spune că estimarea lui a fost depăşită cu două săptămâni, fără ca arestările să înceapă, însă noi am arătat deja motivele pentru care astfel de evenimente majore, la nivel planetar, nu pot fi încadrate simplu în nişte „programe” fixe, ca atunci când mergem la un spectacol şi aşteptam cu toţii în sală pentru ca acesta să înceapă la ora anunţată. De multe ori, chiar şi aceste spectacole încep cu întârziere; ce să mai spunem despre o acţiune care va marca efectiv destinul a şapte miliarde de fiinţe umane? Atât cât este posibil, trebuie să vedem aceste lucruri în lumina lor adevărată şi nu după modul adeseori înşelător şi îndoielnic pe care mintea tinde să îl sugereze. Saltul vibrațional al unei planete şi al locuitorilor ei este fără îndoială un superb spectacol divin, în care nenumărate forţe, entităţi, fiinţe (fizice sau subtile) şi conştiinţe au fiecare rolul lor bine definit; la toate acestea se mai adaugă şi variabila liberului arbitru (ce este o caracteristică pentru făpturile din planul fizic). Având în vedere toate aceste elemente, este evident că nu putem pretinde ca „spectacolul” nostru să se desfăşoare după un program absolut fix. Complexitatea extraordinară a forţelor şi energiilor care sunt implicate în acest joc cosmic de proporţii gigantice face aproape imposibilă predicţia exactă a unei date de acţiune. Se pot prevedea însă – aşa cum Cobra sau Drake deja au făcut-o – anumite ferestre de oportunitate (de aproximativ o lună) pentru demararea acţiunilor de arestare, însă chiar şi aceste ferestre nu corespund momentului favorabil de începere a acţiunii. Ceea ce putem spune este că evenimentele sunt totuşi foarte aproape şi că febrilitatea aşteptării trebuie să fie constructivă, în sensul că ea trebuie să fie mai curând activă şi optimistă, în loc să fie pasivă ori pesimistă. În opinia noastră, speranţa, credinţa fermă, optimismul şi mai ales acţiunea personală justă - care după puterile fiecăruia va contribui la realizarea acestui măreţ plan divin de ascensiune spirituală a omenirii - reprezintă atitudinea pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi în aceste vremuri foarte speciale pe care le trăim.
La momentul actual tensiunile sunt extrem de mari în lume, chiar dacă pentru imensa majoritate a populaţiei pare că nimic nu se petrece. Somnul letargic al ignoranţei şi prostiei este teribil. „Elita” masonică încă nu s-a predat, ea încă mai controlează finanţele şi mass-media, dar la momentul victoriei totul se va modifica din rădăcini. Până atunci există acest echilibru dinamic între luptătorii întru Lumină şi cei care slujesc Întunericul, care poate fi perceput de către cei atenţi ca o „tensiune” generală, ca o nelinişte, ca un punct de suspensie. Aparent nu se petrece nimic, dar în realitate există o activitate extrem de febrilă în culise; multe lucruri se petrec acolo, dar ele nu ajung să fie împărtăşite şi cunoscute pe internet.
Totuşi, situaţia a devenit într-un anumit sens critică. Datorită faptului că arestarea „Iluminaţilor” a fost amânată de mai multe ori până acum de către facţiunea benefică a militarilor de la Pentagon, este pusă în pericol însăşi desfăşurarea armonioasă a planului complex al ascensiunii umanităţii, deoarece etapele sale nu mai au timp să se dezvolte aşa cum trebuie până la momentul ascensiunii din luna decembrie a acestui an. Tocmai de aceea, pe 16 iunie Drake a adresat o scrisoare deschisă militarilor de la Pentagon (http://americannationalmilitia.com/2012/06/open-letter-to-our-military/) pentru ca aceştia să treacă neîntârziat la realizarea arestărilor. A doua zi, pe 17 iunie, într-un interviu-mamut de trei ore el a adresat un „ultimatum” militarilor pentru ca aceştia să ia iniţiativa în ceea ce priveşte arestarea „Iluminaţilor”, ultimatum care vine chiar de la civilizaţiile ET benefice. Putem intui cu uşurinţă motivul acestui ultimatum: în acest gigantic plan de salvare şi ascensiune a umanităţii sunt implicate zeci şi chiar sute de civilizaţii extraterestre benefice, care lucrează neobosite şi în mod altruist la realizarea planului extrem de complex ce este integrat divin din dimensiunile superioare şi cu aprobarea fiinţelor celeste superioare. În intervenţia sa radiofonică, Drake precizează că dacă arestările nu vor începe să fie efectuate neîntârziat, atunci extratereştrii benefici care ajută omenirea în această perioadă dificilă vor începe ei înşişi să realizeze această acţiune de epurare a „elitei” satanice, care este este de o importanţă crucială pentru demararea următoarelor etape ale planului de transformare spirituală a planetei şi a locuitorilor ei. Drake furnizează următorul video clip, în care reprezentanta organizaţiei secrete de acţiune şi luptă împotriva „Iluminaţilor” – Războinicii Curcubeului - face aceste precizări încă de pe data de 9 iunie, ceea ce înseamnă că operaţiunea ET de „extracţie” (prin teleportare) a membrilor cabalei masonice a început deja la această dată.
 
Se pare că „băieţii buni” de la Pentagon sunt nehotărâţi din cauza faptului că ei nu ştiu cum vor reacţiona cei care sunt „adormiţi” în ceea ce priveşte aceste aspecte (care, printre altele, se referă la existenţa „elitei” masonice şi acţiunile ei satanice pentru dobândirea controlului total asupra planetei, la existenţa extratereştrilor etc). În această situaţie se află un procent imens din populația globului, estimat în jurul a 80-90%. 
Pentru ca această mişcare decisivă în destinul omenirii să se realizeze, nu există decât două posibilităţi şi ambele se află în puterea noastră de decizie: fie cabala criminală se predă (varianta paşnică), fie ea va opune rezistenţă şi atunci se va trece imediat la efectuarea arestărilor. Cobra precizează că pleiadienii, împreună cu alte rase extraterestre benefice şi cu membrii Mişcării de Rezistenţă monitorizează situaţia îndeaproape şi cu mare atenţie. Astfel, „elita” masonică are timp până pe data de 21 iunie să anunţe public prin mass-media faptul că se predă, urmând ca după aceea civilizațiile ET benefice să treacă la realizarea tuturor celorlalte etape ale planului într-o manieră mult mai intensă, aşa cum în parte ele au fost deja prezentate în articolele anterioare. Cobra precizează că această dată şi evenimentele care se petrec acum au fost stabilite şi cunoscute cu 10 ani înainte şi toate acţiunile au fost orientate gradat către acest moment de  importanță fundamentală pentru bunul mers al lucrurilor în procesul ascensiunii. Prin urmare, dacă „Iluminaţii” nu vor ţine cont de acest ultimatum şi de termenul indicat (21 iunie 2012), atunci pleiadienii şi Mişcarea de Rezistenţă vor începe imediat să aplice măsurile unui plan care a fost deja stabilit cu mult timp înainte. Cobra spune că realizarea exactă a acestui plan depinde într-o anumită măsură de acţiunile facţiunii benefice a militarilor de la Pentagon din următoarele câteva zile.

Iniţial, „Iluminaţii” au crezut că pot rezolva problema arestării lor ameninţând omenirea cu un război nuclear. Un grup restrâns din cadrul „elitei” satanice (aşa-numiţii Archon-i întrupaţi) avea acces direct la detonarea unui mare număr de focoase nucleare, deoarece membrii săi deţineau codurile secrete de lansare. După ce accesul acestor „Iluminaţi” la dispozitivele nucleare a fost de curând eliminat în totalitate, cabala criminală a intrat în panică întrucât ea nu mai întrevede alte posibilităţi majore de întârziere a înfrângerii ei totale. Prin urmare, au fost demarate negocierile. Acestea se referă, aşa după cum am arătat mai sus, la două variante principale: dacă „Iluminaţii” constată că singura lor variantă este aceea de a fi arestaţi în masă, cu posibilitatea execuţiei lor, atunci ei nu mai au nimic de pierdut şi vor lupta până la ultima suflare, urmărind să creeze astfel cât mai mult rău şi dezastru în lume; dacă, pe de altă parte, negocierile le oferă şansa de a se preda paşnic, în schimbul unei judecăţi mai uşoare şi a unui tratament mai blând, atunci ei sunt dispuşi să coopereze. 
Cobra afirmă că el a fost prezent la mai multe runde de astfel de negocieri cu membrii „elitei” masonice şi a putut să constate psihologia lor, care este destul de „ieftină”: atunci când „Iluminaţii” se simt puternici, ei nu vor ezita să mintă, să înşele şi să nu respecte termenii înţelegerilor, pentru a prelungi cât mai mult înfrângerea lor; dar când în cele din urmă ei sunt puşi la colţ, cei mai mulţi devin foarte cooperanţi şi unii dintre ei – fapt aparent incredibil, dar totuşi adevărat – trec chiar de partea facţiunii benefice a omenirii, adică a Luminii.

Motivul principal pentru care termenul începerii arestărilor în masă nu a putut fi respectat, s-a datorat apariţiei unui element necunoscut în scenariul de până atunci al acţiunii. Acel factor se referă la prezenţa Archon-ilor non-fizici, adică a unor entităţi malefice care pot influenţa în mod negativ masele de oameni, răspândind panica, violența şi atacurile în rândul lor. Datorită influenţei demonice a acestor entităţi întunecate (Archon-i), civilii vor fi îndemnaţi să provoace şi chiar să atace militarii, pentru că în mintea lor va fi creată în mod deliberat confuzia. În acest scenariu dramatic, deznodământul ar putea fi foarte periculos pentru omenire. Tocmai de aceea, facţiunea benefică din rândul armatei a luat decizia amânării operaţiunii, până când această problemă va fi reglată în totalitate. În această direcţie, aportul Mişcării de Rezistenţă - la unison cu sprijinul şi ajutorul oferit de fiinţele extraterestre din Pleiade - este foarte important, întrucât planul este anihilarea simultană atât a influenţei „Iluminaţilor” din realitatea fizică (Archon-ii întrupaţi) prin arestarea lor, cât şi a Archon-ilor non-fizici din plan subtil. Totuşi, după ultimele informaţii oferite de Drake, se pare că amânarea a ajuns la un punct extrem, de la care se cer măsuri radicale.

Chiar dacă negocierile care au fost demarate vor înclina spre varianta predării paşnice a cabalei criminale, Mişcarea de Rezistenţă a sugerat că unii termeni ai înţelegerilor care vor fi stabilite trebuie să rămână ne-negociabili: 1. membrii cei mai importanţi ai „elitei” masonice, care sunt persoane publice, vor trebui să anunţe pretutindeni în lume, prin mass-media, predarea lor şi a întregii cabale criminale până pe data de 21 iunie 2012; 2. în următoarele 24 de ore după ce a fost făcut acest anunţ, ei vor trebui să părăsească definitiv orice post sau poziţie de conducere sau putere pe care o deţineau până atunci; 3. ei vor trebui să mărturisească public faptele abominabile pe care le-au săvârşit ca parte a planului satanic al „elitei” masonice de a supune şi controla în totalitate umanitatea.
Până în acest moment, informațiile care există  afirmă că unii membri ai cabalei, care ocupă poziţii mai puţin importante în cadrul ierarhiei „elitei” masonice, au fost deja arestaţi; alţii, care se află în vârful acestei ierarhii au fost reţinuţi şi interogaţi, după care li s-a permis să plece. Alţi membri de vârf ai cabalei criminale sunt deja arestaţi la domiciliu. Mass-media internaţională nu suflă însă nicio vorbă despre aceste acţiuni, pentru că ea se află încă sub deplinul control al familiei Rothschild. 

Coroborând toate aspectele care au fost prezentate până acum şi luând în considerare informaţiile actuale care ne parvin, putem trasa liniile generale ale planului care va include evenimentele cele mai importante ce se vor petrece în curând la nivelul planetei. 
Cel mai important pas, care totodată va semnifica declanşarea evenimentelor mult aşteptate şi a transformărilor profunde în existenţa oamenilor pe Pământ, va fi determinat de arestările în masă ale membrilor „elitei” masonice, simultan cu schimbarea sistemului financiar corupt din prezent. Toate sursele de informare apreciază că acest eveniment ar trebui să aibă loc până la sfârşitul lunii iunie, pentru ca succesiunea celorlalte etape ale planului să se desfăşoare în mod armonios şi să se încadreze în fereastra de timp de până la 21 decembrie 2012.
Mai apoi va fi format un Tribunal Internaţional care va informa populaţia globului, prin intermediul mijloacelor mass-media, despre dimensiunea odioasă a corupţiei, minciunii, înşelătoriei, furtului şi crimei cu care „elita” masonică a ţinut sub jugul ignoranţei şi al privării de libertate populaţia globului. Între timp, membrii cabalei criminale vor fi judecaţi de mai multe Curţi de Justiţie în diferite ţări ale lumii.
Imediat după efectuarea arestărilor trebuie să aibă loc implementarea noului sistem financiar mondial, care va înlocui vechiul sistem corupt şi pervers al bancherilor masoni, ce a dus la falimentul economiei mondiale şi a provocat o teribilă suferinţă omenirii. Noul sistem financiar va avea ca ţel asigurarea prosperităţii întregii lumi şi el se va baza pe legi echitabile, concepute în aşa fel încât să reflecte cinstea şi adevărul.
Introducerea noului sistem financiar ca bază de comerţ şi tranzacţionare economică va implica o reevaluare a tuturor valutelor care există pe piaţă (între 140 şi 195 de valute). În strânsă legătură cu acest proces, Rezerva Federală a Americii şi Fiscul American, care sunt organizaţii private ilegale, vor fi anulate, iar operaţiunile lor vor fi preluate de către Trezoreria SUA. Pentru oricare dintre ţările lumii, Trezoreria acelei țări va fi responsabilă de atunci înainte de tipărirea valutei naţionale. Cele mai multe dintre valutele implicate în reevaluare vor fi de asemenea corelate cu alte resurse şi bogăţii ale ţării respective, cum ar fi aurul, argintul, petrolul, agricultura. Dolarul american nu va mai reprezenta valută internaţională de rezervă, faţă de care se raportau toate celelalte valute. Se va institui un aşa-zis „coş de valute”, care se va corela cu sistemul financiar nou înfiinţat. Această măsură va preveni în viitor eventualele abuzuri ale unei ţări care este mai puternică din punct de vedere economic de a manipula întreaga rezervă de bani a lumii şi de a influenţa după bunul plac sistemele economice ale altor state. Totodată se va recurge la ştergerea completă a oricăror datorii ale ţărilor, astfel încât fiecare guvern va putea beneficia de un start „curat” şi echitabil în noua abordare economică a lumii.
Mai apoi, într-un timp relativ scurt o serie întreagă de organisme internaţionale vor prelua sarcina de a îndepărta suferinţa, sărăcia şi foamea de pe planetă. Băncile Centrale de pe tot cuprinsul globului vor trebui să funcţioneze de atunci înainte numai în deplină conformitate cu noile reglementări, care implică transparenţa totală a oricăror tranzacţii financiare.
Situaţia Americii va fi cumva mai specială, datorită rolului predominant în economia lumii şi a puterii militare pe care această ţară o deţine. Astfel, Guvernul actual - care este corupt - va fi înlocuit de un Guvern Interimar, care va prelua conducerea ţării imediat după arestarea cabalei criminale. Aceeaşi procedură va fi aplicată şi în celelalte ţări ale lumii, în conformitate cu specificul fiecărui caz în parte. Guvernul Interimar va conduce ţara pentru o perioadă de doar 3-4 luni, timp în care vor fi pregătite noile alegeri. După această perioadă electorală, noua conducere va prelua toate prerogativele constituţionale.

În paralel cu aceste măsuri absolut necesare pentru reintrarea lumii pe un făgaş economic şi financiar normal şi corect, va fi demarată la nivel mondial acţiunea de informare a populaţiei globului despre istoria adevărată a Pământului. Astfel, va fi prezentat modul în care cabala criminală şi-a extins influenţa şi puterea peste tot în lume, aducând-o în pragul colapsului; vor fi de asemenea prezentate în adevărata lor perspectivă momente istorice de foarte mare impact asupra omenirii, cum ar fi căderea Turnurilor Gemene din 11 septembrie 2001 sau cele două Războaie Mondiale; se va explica oamenilor cum a fost posibilă formarea şi menţinerea Guvernelor Oculte, se va prezenta adevărul despre existenţa civilizaţiilor din Lemuria şi din Atlantida şi mai ales se va vorbi despre problema existenţei civilizaţiilor extraterestre, care probabil a fost secretul păstrat cu cea mai mare îndârjire de către cabala masonică.
În legătură cu dezvăluirile care vor fi făcute despre existenţa extratereştrilor, se spune că prima informare publică despre Federaţia Galactică a Luminii (FGL) va fi făcută în perioada iunie-august 2012. În ceea ce priveşte Consiliul Andromeda (CA) şi civilizaţiile extraterestre care intră în componenţa lui, planul de desfăşurare a informării publice este puţin diferit, dar în esenţă el a fost programat să înceapă în aceeaşi fereastră de timp (iunie-august 2012). Vom detalia acest plan al CA într-un episod viitor.
Din punct de vedere psihologic, anunţurile despre existenţa civilizaţiilor extraterestre şi despre legăturile lor cu pământenii şi cu unele dintre guvernele lumii vor avea un impact major asupra maselor de oameni şi tocmai de aceea, aşa după cum am arătat, planul de desfăşurare al Primului Contact între omenire şi aceste civilizaţii ET va fi etapizat astfel încât el să permită o asimilare eficientă de către populaţia globului, chiar dacă această „acomodare” ideologică va fi mult accelerată. Aceste informări vor fi făcute în mod repetat chiar de către Guvernele ţărilor. Pe de altă parte, în întreaga lume va fi difuzat mesajul civilizaţiilor extraterestre benefice în toate limbile.
Dan Bozaru

Ca urmare a acestei introduceri a civilizaţiilor ET benefice în conştiinţa umanităţii, reprezentanţii ET vor începe un program de educare personală care vizează mai multe tipuri de subiecte. Ultima fază a acestui program implică aterizarea navelor extraterestre şi realizarea primului contact între oameni şi fiinţele extraterestre în anumite zone ale globului. 
Informaţiile actuale arată că în prima lună după realizarea contactului dintre oameni şi extratereştri se va începe deja transferul de tehnologie, care va include şi programul de educare a populaţiei în ceea ce priveşte folosirea corespunzătoare a acelor tehnologii. În cea de a doua lună se va începe de-poluarea apelor şi, în general vorbind, reînnoirea ecosistemului terestru. În cea de a treia lună de la Primul Contact se va realiza contactul şi cu populaţia din  interiorul Pământului (Shambala). Începând cu a patra lună de după Primul Contact o anumită parte a populaţiei terestre va fi evacuată în Shambala, iar o altă parte a populaţiei va pleca pe navele din flota extraterestră către alte planete. Aceste evacuări ale populaţiei din anumite zone ale planetei sunt în legătură cu transformările de natură geodezică care pot să aibă loc pe Pământ.

Prof.Yoga Dan Bozaru 
SURSA: yogaesoteric
19 iunie 2012 

Pentru conformitate (C.M.)