”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 9 aprilie 2012

Un mesaj al unei civilizaţii extraterestre adresat oamenilor de pe planeta Pământ (5)


(ultima parte)

Care vor fi consecinţele care vor apărea atunci când suficient de mulţi oameni vor formula într-un mod clar şi ferm o decizie afirmativă („DA!!!”)?

Pentru cei mai mulţi dintre voi, o primă consecinţă aproape imediată a unei decizii colective favorabile ce va fi exprimată de un număr suficient de fiinţe umane printr-un „DA” clar şi ferm, va fi materializarea a numeroase nave spaţiale (OZN-uri) pe cerul planetei voastre, unele dintre ele vor coborînd pe Pământ. Pentru mulţi dintre voi, efectul direct al acestui contact cu noi va fi abandonarea rapidă şi definitivă a numeroase certitudini dogmatice şi false credinţe.
Chiar şi un simplu contact vizual, demonstrativ, produs simultan în mai multe locuri de pe Pământ, va avea repercusiuni imense asupra viitorului vostru. La scurt timp după aceea, numeroase credinţe false şi concepţii eronate vor fi eliminate sau modificate pentru totdeauna.
Organizarea societăţii voastre va fi profund bulversată, în aproape toate domeniile de activitate. Contactul ulterior cu noi vă va ajuta considerabil să vă schimbați scara valorilor!

În viziunea noastră, cel mai important aspect care va surveni este acela că umanitatea va putea să formeze, în sfârşit, o singură Fraternitate, de îndată ce se va afla faţă în faţă cu „necunoscutul” pe care noi l-am reprezentat atâta vreme!
Contactul cu voi îi va forţa pe cei indezirabili (pe care noi îi numim „A TREIA PARTE”) să se arate şi ei pentru prima oară şi, la scurt timp, să dispară. Cu această ocazie, veţi înțelege că vă trageţi seva din aceleaşi rădăcini.
La scurt timp după aceea, o mulţime de schimburi şi colaborări benefice, pline de bunăvoinţă şi respect, vor fi posibile, dacă aceasta va fi şi dorinţa voastră.
Vă mărturisim că simţim o mare compasiune atunci când vedem fiinţe umane având diferite suferințe ale corpului fizic sau psihic (boli de inimă, boli ale diverselor organe componente, boli psihice etc) deși fiecare dintre voi ar avea posibilitatea să se vindece repede, dacă ar cunoaște cum să-și folosească abilitățiele cu care a fost înzestrat de Creator și care sunt remediile care se găsesc din abundență în natura înconjurătoare.

Vă anunţăm încă de pe acum că vor exista mai multe etape în ceea ce priveşte colaborarea noastră cu voi, care vor fi împărţite pe mai mulţi ani sau chiar pe decenii.
 - O primă etapă va fi apariţia demonstrativă a navelor noastre spaţiale care vor putea fi văzute în simultaneitate de un număr foarte mare de oameni.      
 - O a doua etapă va fi apariţia şi materializarea noastră fizică în prezenţa anumitor fiinţe umane care vor fi alese de noi în prealabil pentru a fi realizate astfel de contacte fructuoase. 
- O a treia etapă va implica colaborarea liberă cu voi pentru a vă ajuta să faceţi paşi importanţi atât în ceea ce priveşte evoluţia voastră tehnică, cât şi în ceea ce priveşte transformarea şi maturizarea voastră spirituală.
 - O a patra etapă va implica descoperirea în colaborare cu noi a unei părţi imense, care la ora actuală este aproape nebănuită, a galaxiei în care vă aflaţi.
Trebuie să aveţi însă în vedere că, de fiecare dată, în cadrul acestor colaborări cu noi vi se vor oferi noi posibilităţi de a alege. De fiecare dată, voi veţi fi aceia care veţi alege şi veţi decide şi, pe măsură ce veţi ajunge să înţelegeţi cât mai bine toate acestea, veţi putea face paşi însemnaţi împreună cu noi dacă - evident – aceasta va fi necesar, atât pentru binele vostru spiritual, cât şi pentru binele vostru exterior.
Toate aceste transformări spirituale lăuntrice le veţi putea realiza sub ghidarea noastră, dar de fiecare dată va trebui ca fiecare dintre voi să facă eforturile necesare pentru a pune în aplicare aceste modalităţi pe care vi le vom dezvălui, prin voi înşivă.
Pe parcursul colaborării noastre, puteţi fi siguri încă de pe acum că niciun fel de implicare nu va fi niciodată hotărâtă într-un mod unilateral.
Mai mult decât atât, noi vom pleca de pe Pământ dacă și atunci când colectivitatea voastră va decide. Avceasta fdeoarece noi nu venim cu gînduri și planuri ascunse de a ne extinde teritoriile. De fapt va trebui să mai treacă ceva timp până când debarcarea noastră se va prioduce. Totul depinde exclusiv de hotărârea și dorința voastră colectivă. Când un număr suficient de pământeni vor răspunde cu „DA”, în mod clar și ferm, la întrebarea care este pusă de noi în acest mesaj, apariția noastră va fi foarte aproape.

NOI SUNTEM CHIAR ŞI ÎN CLIPA ACEASTA PERFECT PREGĂTIȚI TEHNIC PENTRU A NE MATERIALIZA ÎN LUMEA VOASTRĂ!

De ce există deja pentru unii dintre voi o anumită dilemă istorică?

Noi ştim că cel mai adesea „STRĂINUL” este privit ca fiind inamicul, atâta vreme cât el rămâne „ascunsul”, „necunoscutul”. Într-o primă etapă, emoţia comună ce va fi intens trăită va întări într-un anume mod legăturile voastre, care apar între voi la scară mondială, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă.
Este însă posibil ca unii dintre voi să-şi pună următoarea întrebare: Cum am putea noi să ştim dacă venirea acestor făpturi extraterestre este în realitate o consecinţă a alegerii noastre colective? Răspunsul pe care vi-l oferim este edificator şi foarte simplu: În primul rând puteţi fi siguri că, noi am fi putut să apărem deja acolo, în planul vostru existenţial, şi să ne manifestăm ca atare, pe ascuns, de multă vreme! Noi nu ne aflăm încă în planul vostru existenţial, datorită faptului că voi nu aţi hotărât încă într-un mod ferm şi explicit aceasta.
Unii dintre voi ar putea crede că noi v-am putea face să credeţi în aşa-zisa voastră alegere liberă, pentru a legitima venirea noastră, inducându-vă această dorință.  Noi suntem civilizații care ne supunem dorinței Creatorului și ar fi imposibil să nu respectăm Legea Liberului Arbitru. O eventuală lipsă de sinceritate față de voi, ne-ar costa enorm deoarece un asemenea act ne-ar reduce drastic propria vibrație, la care am ajuns după o evoluție îndelungată. O asemenea cădere nu cred că ar risca-o cineva. 
Dincolo de îndoielile şi suspiciunile care s-ar putea să vă macine pe unii dintre voi, trebuie să fiţi convinşi că, orice ar fi, voi sunteţi singurii judecători în sufletele şi în conştiinţele voastre!
În cazul nostru, puteţi fi absolut siguri că oricare dintre alegerile voastre este şi va rămâne întotdeauna respectată!
Dată fiind situaţia dramatică în care deja vă aflaţi, ca civilizație, recurgerea la o precauţie exagerată, de respingere a contactului cu noi, nu ar face decât să amâne pentru un viitor incert și îndepărtat ascensiunea voastră într-o dimensiune superioară. Înainte de toate, voi trebuie să ieşiţi din cutia Pandorei în care deja vă aflaţi.

Întrebarea care vi se pune acum în mod tranșant este: acceptați că noi existăm și dorim sincer să intrăm în contact direct cu voi sau nu credeți nimic din această realitate, preferând să vă lăsați în continuare manipulați de forțele care v-au manipulat până acum?

A nu-i informa pe cât mai mulţi oameni despre existenţa acestui mesaj al nostru înseamnă să riscaţi să obţineţi un rezultat care va fi contrar aşteptărilor voastre. A rămâne indiferenţi sau a manifesta scepticism înseamnă să renunţaţi la posibilitatea de a vă folosi într-un mod creator liberul arbitru care, în cazul unui curent planetar favorabil, se va transforma într-o IDEE-FORŢĂ, ce va putea TRANSFORMA RADICAL ÎN BINE DESTINUL UMANITĂŢII.

Acceptul fiecăruia dintre voi se lansează telepatic, gândindu-vă că doriți cu toată ființa voastră întâlnirea cu noi.
Dincolo de toate acestea, este totuşi posibil ca acest mesaj al nostru să nu primească deocamdată asentimentul vostru colectiv şi într-o măsură suficientă. O posibilă cauză a absenţei unui asentiment colectiv majoritar ar putea să fie faptul că acest mesaj al nostru a ajuns la prea puţini oameni.
Într-o asemenea situaţie, nu trebuie să vă surprindă dacă cei sceptici sau refractari se vor grăbi să afirme că de fapt acest mesaj al nostru nu are nicio valoare sau nu este decât o plăsmuire a unor minți distrate. Trebuie spus că nicio aspiraţie individuală binefăcătoare nu rămâne fără un anumit ecou în fiinţa aceluia care o manifestă deoarece structura holografică a universului răspunde la momentul potrivit, întocmai ca o uriaşă cutie de rezonanţă, fiecare om fiind ulterior răsplătit într-un mod identic pentru toate gândurile şi intenţiile bune pe care le emite.
Puteţi să fiţi siguri încă de la început că, într-o oarecare măsură, noi vom răspunde multora dintre voi, atunci când vă veți gândi într-un mod creator la noi şi, aşa cum vă veţi putea da seama la scurt timp după aceea, chiar vă vom inspira şi vă vom ajuta. Toate eforturile sincere şi entuziaste pe care le veţi face pentru a intra în legătură telepatică, spirituală cu noi vor primi ulterior anumite răspunsuri şi inspiraţii neaşteptate.

În situaţia în care mesajul nostru va reuşi să întrunească asentimentul vostru colectiv suficient, vă asigurăm că răsplata va fi „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE”. 

Când puterea cumulată a dorinței voastre de a ne întâlni va fi suficient de mare, mii de nave spaţiale vor apărea la aceeaşi oră pe cerul planetei voastre.
Începând din acea zi, nu va mai fi nevoie să difuzaţi acest mesaj, dar atât cei sceptici, cât şi cei indiferenţi vor simţi o undă de regret că s-au abţinut să accepte și să difuzeze acest mesaj altor oameni sau au evitat să răspundă într-un mod clar şi ferm la întrebarea care le-a fost pusă.
În acea unică zi, descoperirea noastră de către pământeni va fi ireversibilă.
Dată fiind urgenţa mesajului nostru pentru voi, vă rugăm să lecturaţi cu atenţie acest mesaj şi să vă decideți fără grabă asupra răspunsului pe care-l veți formula. 

Este de presupus că mijloacele mass-media, care sunt controlate din umbră de cei animaţi de intenţii rele, nu vor avea niciun interes să difuzeze vreodată acest mesaj, toată sarcina rămânând pe seama voastră, a celor treziți și convinși de realitatea și utilitatea acestui demers.
Faceți ca acest mesaj să fie cunoscut de căt mai mulți oameni cărora le puteți vorbi mai pe larg despre puterea lor de a contribui la îmbunătățirea existenței ființei umane pe planeta voastră.  
Utilizați orice mijloc neagresiv de difuzare și popularizare a acestei acțiuni.

Aici se încheie mesajul care a fost difuzat pe Internet de o civilizaţie extraterestră avansată.

 SURSA: yogaesoteric
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu