”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 3 aprilie 2012

Un mesaj al unei civilizaţii extraterestre adresat oamenilor de pe planeta Pământ (4)


(continuare)

Ce este şi cum se manifestă efectul nebănuit de pârghie al credinţei colective ce acţionează la unison şi poate să transforme totul pe această planetă?
(ATENŢIE!!! Noi considerăm că în cele ce urmează este dezvăluit un secret fundamental cunoscut de marii iniţiaţi - Nota redactorului)

În cazul unui răspuns afirmativ („DA!”), care este de natură să ne determine să apărem pentru voi toţi în lumea voastră fizică, trebuie să nu pierdeţi din vedere că această decizie trebuie să fie manifestată de un număr suficient de fiinţe umane, chiar dacă scepticilor sau pesimiştilor aceasta ar putea părea o acţiune neînsemnată. Din acest motiv, este  recomandată difuzarea către un număr cât mai mare de fiinţe umane a acestui mesaj (atât în forma scrisă, cât şi în forma audio, în direct sau înregistrată pe un CD sau pe o casetă) în aproape toate limbile planetei. În felul acesta, un număr cât mai mare de fiinţe umane vor putea fi îndemnate să aleagă o alternativă, iar în cazul atingerii pragului minim de acceptare („DA!), se va putea transforma radical destinul pe această planetă. Nu este nicio problemă dacă acest mesaj va fi difuzat chiar şi într-o manieră ușor sau vădit hazlie, important este ca el să fie cunoscut şi apreciat de cât mai multe fiinţe umane care, după aceea, în deplină cunoştinţă de cauză, vor putea să opteze şi multe dintre ele vor răspunde la  întrebarea noastră printr-un „DA” ferm şi hotărât.

În situaţia în care acest mesaj ajunge prin nu contează ce modalitate la voi, este necesar să îl citiţi cu multă atenţie de 2 - 3 ori şi, în final, să optaţi printr-un răspuns clar şi ferm. Este util să aveţi în vedere că niciodată acest mesaj care va ajunge deloc întâmplător în posesia voastră şi pe care îl veţi citi cu suficientă atenţie nu trebuie să vă lase în final să rămâneţi indiferenţi. Este necesar să vă daţi seama că prin răspunsul clar şi ferm pe care îl oferiţi, înțlegeți formidabilul rol al liberului vostru arbitru. În cazul unora dintre voi, este posibil ca pentru prima oară să vă puteți exprima liberul arbitru, fără constrângeri. Chiar şi numai pentru o astfel de experienţă merită să sacrificaţi câteva minute din timpul vostru liber. Experienţa pe care o veţi trăi atunci vă va face fără îndoială să vă convingeţi că aţi procedat cu înţelepciune.
Nu trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că o asemenea experienţă, ce va fi realizată într-un mod direct de oricare dintre voi, vă poate oferi ulterior o surpriză lăuntrică de mari proporţii, ceea ce va putea genera un puternic ecou binefăcător în cazul unui răspuns afirmativ („DA!!!”).
Energia răspunsurilor aprobatoare (DA!) va fi integratoare și, dacă va fi atins pragul minim necesar, uimitoare transformări se vor declanșa la nivel planetar.
În cazul unui răspuns afirmativ („DA”), formulat clar și ferm, întreaga umanitate va putea beneficia de efectele ce vor fi declanșate ulterior. Este însă foarte important să reţineţi că, indiferent de răspunsul pe care îl veţi oferi la întrebarea noastră (fie „DA”, fie „NU”), recepționarea acestui mesaj nu trebuie să vă lase neutri, indiferenți. (Nota C.M.: nu va putea funcționa regula votului nul).
Declarația fiecăruia dintre voi este necesar a fi în conformitate cu dorința inimii, fără a vă lăsa influențați de părerile altora (mai cu seamă de cele ale falșilor profeți). Vă rugăm să tratați mesajul-chestionar cu maximă atenție deoatrece de el depinde viitorul umanității și al planetei. Înțelegeți cât de mult va conta obțiunea fiecăruia dintre voi pentru omenire, pentru voi, copiii și nepoții voștri. Aveți ocazia săî le oferiți un viitor cu adevărat luminos și fericit. De voi, și numai de voi va depinde. Vă rugăm să aveți o atitudine cât mai realistă, lipsită de inhibiții, și frici niciodată justificate, atunci când vă veți exprima obțiunea față de debarcarea și contactul cu frații din univers.

Trebuie totodată să vă daţi neîntârziat seama că a decide singuri un aspect precum este acesta (atât de important pentru întreaga umanitate), fie ca indivizi izolaţi, fie ca grup unitar, este atât dreptul vostru din naştere, cât şi responsabilitatea voastră! Fiecare dintre voi, cei care citiţi cu atenţie acest mesaj, trebuie să vă daţi seama că, în situaţia de faţă, atât indiferenţa, cât şi pasivitatea pe care o veţi manifesta nu vor duce nicăieri, decât la absenţa libertăţii. Exprimarea puterii tainice pe care fiecare dintre voi o poate manifesta cu folos pentru întreaga umanitate prin intermediul liberului arbitru poate să declanşeze unele efecte nebănuite, atât în fiinţa voastră, cât şi pe planeta pe care acum trăiţi cu toţii. Trebuie să fiţi totodată conştienţi că indecizia voastră va avea şi ea urmări, deoarece chiar şi atunci când vă manifestaţi  indecizia, în realitate manifestaţi în mod paradoxal HOTĂRÂREA DE A NU INTENŢIONA CEVA BUN, CONSTRUCTIV ŞI CREATOR CARE AR PUTEA SĂ TRANSFORME RADICAL TOTUL, ATÂT  ÎN PROPRIA VOASTRĂ FIINŢĂ, CÂT ŞI ÎN AFARA VOASTRĂ, PE PLANETA UNDE EXISTAŢI.
În cazul în care alegeţi să rămâneţi prizonierul închistat şi fanatic al credinţelor voastre, aspect pe care noi îl putem înţelege, atunci puteţi să răspundeţi printr-un „NU!” clar şi ferm. Vă rugăm însă ca, în situaţiile în care nu sunteţi cu adevărat capabili să alegeţi într-un mod clar, ferm şi cu adevărat responsabil, nu rostiţi un „DA!” formal şi superficial care este motivat de o banală stare de curiozitate. Vă rugăm ca în prealabil să vă daţi seama că noi, cei care intenţionăm să vă ajutăm, dacă şi voi veţi dori în mod ferm aceasta, nu dorim să ne manifestăm întocmai ca într-un spectacol, ci chiar existăm într-un anume mod şi într-o realitate obiectivă în care ne  trăim existenţa.

Nu pierdeţi niciodată din vedere că acolo, în lumea în care noi toţi trăim, NOI CHIAR EXISTĂM CU ADEVĂRAT, AŞA CUM ŞI VOI EXISTAŢI ÎN LUMEA PE CARE O AVEŢI LA DISPOZIŢIE! Nu vă lăsaţi nicio clipă acaparaţi de pesimism, considerând că numărul acelora care vor spune „DA” într-un mod ferm şi hotărât va fi până la urmă foarte redus.
Amintiţi-vă că istoria voastră a cunoscut numeroase episoade în care un grup relativ restrâns de bărbaţi şi femei care au fost ferm hotărâţi, solidari, plin de avânt şi eroici, au ajuns totuşi să modifice într-un mod uimitor cursul evenimentelor, în pofida numărului lor redus. Noi suntem siguri că la ora actuală cunoaşteţi cu toţii astfel de exemple. Atunci când indiferenţa, blazarea şi inerţia vă acaparează şi au tendinţa să vă paralizeze iniţiativele creatoare, gândiţi-vă cu luciditate şi discernământ că, la fel cum un număr relativ mic de oameni rău intenţionaţi ce reprezintă elita care acţionează din umbră au fost totuşi capabili să preia puterea temporală asupra planetei Pământ, reuşind în felul acesta să influenţeze în rău viitorul unui număr foarte mare de oameni care trăiesc pe această planetă, tot aşa este posibil ca numai două-trei sute de oameni ferm hotărâţi, care acţionează de fiecare dată la unison, fiind uniţi şi solidari, să transforme totuşi în bine tragicul destin colectiv al acestei planete! Un asemenea grup fratern puternic unit şi eroic, care în plus este ferm hotărât şi animat de nobile idealuri, poate contribui totodată, cu ajutorul imens pe care noi suntem dispuşi să-l oferim, la naşterea umanităţii celei noi care va fi integrată în marea Fraternitate a Civilizaţiilor Galactice. Prin unirea voastră într-un tot organic şi armonios poate să rezulte o imensă putere supranaturală care este de natură să transforme în scurt timp starea tragică în care se află la ora actuală planeta voastră. Dacă un grup ce va alcătuit fie chiar şi din 200-300 de oameni va acţiona de fiecare dată la unison, fiind însufleţit de fiecare dată de intenţii clare şi puternice, având la bază înalte idealuri, el va putea determina manifestarea unor transformări uluitoare pe planeta pe care vă aflaţi!

De îndată ce un asemenea grup va începe să acţioneze cu putere, veţi descoperi că sunt posibile transformări rapide şi surprinzătoare pe care marea majoritate a oamenilor de pe planeta voastră le consideră deocamdată imposibile. Veţi putea constata cu uşurinţă că, prin unirea voastră ce va fi realizată pentru a duce la îndeplinire scopuri bune, o gigantică putere manifestatoare va apare imediat în voi şi, în felul acesta, veţi duce la bun sfârşit cele mai dificile proiecte care li se par a fi imposibile celor apatici sau celor care sunt măcinaţi de îndoieli. Uniţi-vă pentru a duce la îndeplinire scopuri care se bazează pe idealuri sublime elevate şi grupaţi-vă pentru astfel de acţiuni fie câte 3, fie câte 5, fie câte 10, fie câte 100, fie câte 1000 şi îndrăzniţi să acţionaţi întotdeauna în slujba binelui, fiind de fiecare dată animaţi de intenţii puternice clare şi ferme. Atunci când acţionaţi în cadrul unor astfel de grupuri, mai mici sau mai mari, care sunt unite şi solidare, puteţi fi siguri chiar înainte să începeţi acţiunile voastre că atunci când manifestările voastre vor fi realizate într-o stare de unison deplin, ele vor fi până la urmă încununate de succes. Deplina voastră unire cât mai profundă atât în intenţie, cât şi în gândire, în simţire şi în acţiune cu alţi oameni care sunt însufleţiţi întocmai ca şi voi de aceleaşi intenţii va fi suficientă pentru a face să apară o imensă putere realizatoare benefică, ce vă va uimi.
Amintiţi-vă că unul dintre gânditorii voştri a spus cândva:
„DAŢI-MI UN PUNCT FERM DE SPRIJIN ŞI VOI RIDICA PĂMÂNTUL”.
Pe de altă parte, un alt gânditor al vostru a afirmat:
„O VERITABILĂ IDEE FORŢĂ SAU O PUTERNICĂ ASPIRAŢIE CARE  ÎNCEPE SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ, DEVINE, LA UN MOMENT DAT, O PUTERE COLOSALĂ PRIN INTERMEDIUL UNUI PROCES OCULT DE MULTIPLICARE. ENERGIA EI IMENSĂ AJUNGE SĂ ANIME MASELE UMANE, PROVOCÂND TRANSFORMĂRI DE LUNGĂ DURATĂ PE PĂMÂNT.”
Mai ales aceia dintre voi care veţi fi capabili să înţelegeţi ceea ce v-am dezvăluit aici, noi, cei care vrem să fim fraţii voştri, vă veţi da seama că v-am pus la dispoziţie un MARE SECRET care, în cazul punerii lui în aplicare într-un mod sistematic şi perseverent, va putea atrage în scurt timp transformarea completă a destinului umanităţii şi totodată aceasta va atrage în simultaneitate modificarea destinului planetei pe care trăiţi. Fiecare dintre voi, cei care citiţi cu atenţie aceste informaţii, trebuie să vă daţi seama că difuzarea ce va fi neîntârziat urmată de punerea în aplicare a sfaturilor ce sunt conţinute în acest mesaj va fi şi va rămâne PUNCTUL CEL TARE DE SPRIJIN necesar să fie folosit de fiecare dată la momentul oportun, iar noi, fraţii voştri, care existăm într-un anumit tărâm al realităţii universului, vom fi şi vom rămâne  întotdeauna pentru voi BRAŢUL CEL LUNG AL PÂRGHIEI CARE SE ÎNTINDE LA MAI MULŢI ANI LUMINĂ. Credem că lumea voastră are o mare nevoie de ajutorul nostru plin de bunăvoinţă.

SURSA: yogaesoteric
26 martie 2012
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu