”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 27 martie 2012

Un mesaj al unei civilizaţii extraterestre adresat oamenilor de pe planeta Pământ (2)

(continuare)
Care este la ora actuală situaţia voastră? 
Toate intervenţiile noastre de până acum au avut, întotdeauna, o neînsemnată influenţă asupra capacităţii voastre de a hotărî, atât colectiv cât şi individual, propriul vostru viitor. Acest aspect este motivat de cunoaşterea de către noi a mecanismelor psihice profunde.
Noi am ajuns deja la concluzia că libertatea lăuntrică se trezeşte şi se desăvârşeşte aproape în fiecare zi, pe măsură ce o fiinţă devine din ce în ce mai conştientă de ea însăşi, de ambianţa ei exterioară şi de anturajul ei, transformându-se şi perfecţionându-se pe măsură ce se eliberează în mod progresiv de obiceiuri rele, de limitări şi de inerţii, oricare ar fi acestea. În pofida uriaşei influenţe benefice, ce este generată de numeroase conştiinţe umane, voluntare şi curajoase, aceste inerţii înlănţuitoare sunt menţinute adeseori în mod artificial pentru profitul unei puteri centralizatoare, aflate în plină creştere. Până nu demult, omenirea manifesta un control satisfăcător asupra deciziilor sale importante. La ora actuală – din nefericire – umanitatea pierde din ce în ce mai mult controlul asupra destinului ei, prin folosirea pe scară largă a tehnologiilor aşa-zis avansate, ale căror consecinţe nefaste asupra ecosistemului planetar şi uman devin pe zi ce trece ireversibile. Se poate spune că actualmente vă pierdeţi, încet dar sigur, extraordinara voastră putere de a vă face viaţa cât mai plăcută, frumoasă, armonioasă şi profund împlinitoare. Capacitatea voastră înnăscută de rezistenţă va scădea, mai ales datorită acestor artificii, independent de voinţa proprie. Astfel de tehnologii malefice ce sunt utilizate în mod intenţionat la ora actuală vă afectează atât trupul, cât şi psihicul. Un număr şi mai mare de astfel de proiecte rău intenţionate este deja în desfăşurare pe planeta voastră.

Datorită ignoranţei în care vă complaceţi, cei mai mulţi dintre voi nici măcar nu bănuiţi răul care vi se pregăteşte.
Este necesar şi urgent să vă daţi seama că situația în care vă aflaţi se poate transforma în bine, atâta vreme cât aveţi fiecare dintre voi această imensă putere creatoare cu care vă puteţi opune întunecatelor proiecte ale autointitulaţilor voştri stăpâni (Illuminati) care acţionează din umbră. Tocmai de aceea, noi rămânem deocamdată invizibili.
Trebuie să ştiţi că această putere creatoare individuală pe care o deţineţi fiecare este posibil să dispară în viitorul apropiat dacă un supraefort, care va fi urmat de un salt colectiv de mare amploare, nu survine cât mai repede. Trebuie să ştiţi încă de pe acum că, dacă nu se va realiza acest salt colectiv profund transformator şi de mare amploare, va urma pentru voi o perioadă de dezbinare şi ruptură.
Trebuie însă să vă daţi cât mai repede seama că nu este necesar să aşteptaţi ultimul moment pentru a găsi soluţii optime în această direcţie. Nu credeţi că deja a venit momentul să fie prevenită şi chiar vindecată suferinţa în care vă menţineţi?
Istoria voastră nu a încetat să fie jalonată de întâlniri între popoare care trebuiau să se descopere în condiţii ce erau adesea conflictuale. Cuceririle au fost aproape întotdeauna înfăptuite în detrimentul cuceriţilor.
În ultima vreme, Pământul a devenit pentru voi întocmai ca un sat în care toată lumea se cunoaşte, dar, cu toate acestea, conflictele continuă să existe iar ameninţările de tot felul se agravează pe zi ce trece.
Privită individual, fiinţa umană, cu toate că este înzestrată cu numeroase capacităţi potenţiale profund benefice, chiar uimitoare, cel mai adesea nici măcar nu bănuieşte că este înzestrată cu astfel de puteri extraordinare şi, mai ales datorită faptului că nu este  îndrumată şi ajutată să ajungă să şi le trezească, tocmai de aceea nu ajunge să le descopere şi să le exercite aşa cum ar trebui. Aceasta este, din nefericire, situaţia în cazul marii voastre majorităţi, ținută în această stare de ignoranţă mai ales din motive geopolitice. Voi ştiţi că sunteţi la ora actuală pe această planetă câteva miliarde. Atât educaţia copiilor voştri şi condiţiile voastre de viaţă, cât şi existenţa nenumăratelor creaturi animale şi vegetale se află la ora actuală la cheremul şi sub jugul unui mic număr dintre reprezentanţii voştri politici, financiari, militari şi religioşi care, în marea lor majoritate, sunt rău intenţionaţi. Mai toate gândurile şi a credinţele voastre vă sunt modelate cu viclenie şi abilitate, în conformitate cu anumite interese partizane, pentru a vă aservi şi înrobi, dându-vă iluzia că sunteţi stăpânii destinului vostru, ceea ce, în realitate, nu este deloc adevărat.
Nu trebuie să pierdeţi din vedere că este o mare diferenţă între o dorinţă care se trezeşte în voi şi înfăptuirea ei efectivă, mai ales atunci când, datorită ignoranţei în care vă complaceţi, nici măcar nu bănuiţi care sunt adevăratele reguli ale jocului.
Atunci când veţi ajunge să cunoaşteţi în totalitate adevărul, vă veţi putea da seama că, de fapt, nu voi sunteţi cuceritorii.
O anumită orientare sau modificare a informaţiei este o strategie milenară, ce persistă chiar şi în ziua de azi la fiinţele umane. A induce în structurile invizibile ale fiinţei voastre gânduri, emoţii sau chiar organisme care nu vă sunt utile şi nu vă fac deloc bine, prin intermediul anumitor tehnologii specifice, este o altă strategie, încă şi mai veche folosită din plin la ora actuală.
Actualmente, multe dintre tehnologiile care prezintă extraordinare oportunităţi de progres slujesc, deocamdată, doar unor mari ameninţări de subjugare şi chiar de distrugere a fiinţelor umane.
Datorită ignoranţei şi inerţiei în care cei mai mulţi dintre voi se complac, cel mai adesea, nu percepeţi decât partea lipsită de însemnătate, singura care s-a dorit a fi arătată.
Actualmente epuizarea resurselor este programată, tot aşa cum este programat ca niciun proiect benefic colectiv pe termen lung, şi care ar fi de un mare folos pentru umanitate, să nu fie nici început şi nici realizat.
Puţini dintre voi ştiu că procesul de epuizare al ecosistemului vostru a atins deja limite ireversibile. Secătuirea anumitor resurse, care deja se manifestă tot mai pregnant, cât şi repartizarea lor haotică, inechitabilă, va face ca preţul lor de cost să crească din ce în ce mai mult şi va implica în viitorul apropiat confruntări fraticide, ce vor apare la scară mare atțt în orașe cât și la sate.
În viitorul apropiat ura şi răutatea vor creşte, dar, odată cu acestea, va creşte mult şi iubirea. Iubirea amplificată va fi aceea care vă va permite să vă păstraţi speranţele în priceperea voastră de a găsi soluţii înţelepte la problemele cu care vă confruntaţi.
Dar trebuie să ştiţi că masa critică este deocamdată insuficientă, iar o activitate de subminare de mari proporţii, malefic instrumentată din umbră, operează deja la ora actuală pe planeta voastră.
Marea majoritate a comportamentelor umane împietrite în obişnuinţele rele şi prejudecăţi greşite, fac să existe o asemenea stare de inerţie, încât această perspectivă este pe cale să vă conducă în impas. Unii dintre voi v-aţi dat deja seama de aceste aspecte și atribuiţi toate dificultăţile unor reprezentanţi ai intereselor corporatiste criminale. Chiar dacă la ora actuală sunt inițiate numeroase dezbateri, ele sunt de formă și folosite pentru a induce în eroare.
De multe ori, în momentul trecerii la acţiune, întârzierile nu încetează să se acumuleze şi apar o mulţime de tergiversări, până când ajungeţi mai degrabă să fiţi forţaţi să acceptaţi, decât să alegeţi. Acesta este motivul pentru care, mai mult ca oricând în întreaga voastră istorie de până acum, deciziile voastre de astăzi vor avea un impact direct şi semnificativ asupra supravieţuirii voastre pe viitor.
Ce eveniment ar putea să modifice radical această stare de inerţie care este specifică civilizaţiei voastre? 
Merită să vă puneţi întrebarea: oare de unde va veni pentru noi priza de conştiinţă colectivă şi profund unificatoare, capabilă să stopeze această escaladare a răului?
Dintotdeauna, în decursul istoriei, triburile, popoarele şi naţiunile umane s-au descoperit în mod reciproc, s-au întâlnit şi au interacţionat. În faţa ameninţărilor din ce în ce mai mari ce apasă actualmente din greu asupra familiei umane, mai mult ca niciodată, a venit vremea ca o interacţiune înţeleaptă, la o scară mult mai mare, să se manifeste fără întârziere.
Trebuie să vă daţi seama că la ora actuală un val puternic este pe punctul de a apărea. În acest val uriaş sunt amestecate de-a valma atât aspecte foarte pozitive, binefăcătoare, cât şi aspecte foarte rele, dintre care unele sunt terifiante.


SURSA: yogaesoteric
26 martie 2012
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu