”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 16 decembrie 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (9)


( August 2011; channeler Aisha North)
(continuare)

Un exemplu în acest sens poate fi cel al bolilor autoimunitare, care fac ravagii în prezent și care produc o adevărată sfâșiere a organismului. Vechiul cod de autoprotecție existent în corpul uman a fost distorsionat în așa măsură încât sistemul imunitar nu mai recunoaște propriile celule și le tratează ca elemente străine, pătrunse fraudulos în organism. În acest fel, sistemul se mobilizează să distrugă ceea ce, de fapt este bun, și pentru aceasta ia măsuri exagerate de multiplicare a mijloacelor de apărare.

Cancerul face deasemenea parte din această categorie de boli în care corpul multiplică necontrolat celule neconforme cu structura corpului. Noile celule, aflate într-un proces haotic de multiplicare, se hrănesc cu sibstanțele vitale ale corpului pe care-l epuizează, împingându-l spre colaps. Din păcate, tratamentele cu citostatice, sunt doar paliative și fac mai mult rău decît bine corpului bolnav. Ele amplifică traumele și erodează baza naturală de apărare a organismului. Ulterior, efectele distructive se vor manifesta și corpul își va epuiza definitiv și iremediabil sistemul de apărare.

Revenim la reprogramare.


Un alt lucru interesant este acela că toți ați fost dotați și cu un mecanism de auto-distrugere. Sistemul vostru rulează pe un cocktail chimic foarte fin echilibrat, ca să spunem aşa, un sistem endocrin care controlează tot ce se petrece în interiorul vostru. Un anumit tip de hormoni sunt secretați de diferitele glande în anumite situații, totul petrecându-se după o schemă logică corelată cu toate procesele din corp, pe total cunoscându-se unde, cât și când trebuie să se intervină pentru a restabili echilibrul. Orice dereglare în lanțul funcțional poate genera haos, o scăpare de sub control.

Oamenii voștri de știință au facut multe cercetari în ceea ce privește procesele care au loc în corpul ființelor, deși le lipsește acea pătrundere profundă în toate structurile, în baza căreia să poată lua cele mai adecvate măsuri. Ei sunt preocupați mai cu seamă de a afla cum sunt realizate conexiunile și mai puțin să-și explice din ce cauză se produc. Există posibilitatea de a iniția și întreține o comunicare precisă cu corpul uman, cu fiecare organ, chiar și cu fiecare celulă.

Trebuie însă găsit acel limbaj și acea simptomatologie care pot constitui mijocul de comunicare adecvată cu trupul. Trupul vostru este o orchestră formată din mulți membri, multe instrumente. Toate trebuie să interpreteze o partitură care să se adauge celorlalte, astfel ca întreaga orchestră să se sincronizeze.

Oamenii voștri de știință spun că pierderea unor funcții, uzura corpului ființei se accentuiază în timp în mod natural. Dar celulele corpului se schimbă mereu cu altele noi. De ce cele mai noi sunt mai șubrede decât cele care pier? Cine refuză păstrarea corpului ca în tinerețe?

Este evident că în structura ADN inițială au intervenit modificări, printre care acceptarea formulei îmbătrânirii și morții corpului fizic. Dar ADN-ul original nu a fost creat pe asemenea formule orientate spre destructurare.

Noua formulă ADN nu va mai cuprinde acele gene adăugate ulterior și se va reveni la formatul original. Desigur, asta nu va însemna că ființa umană nu va mai trebui să-și îngrijească corpul, ferindu-l de situații care-l pot afecta. Normalitatea în care ființa umană să poată trăi mult mai mult decât astăzi, va reveni va formulă de viață iar abandonarea corpului fizic se va întâmpla în conformitate cu alegerea conștientă a ființei. Omul își va înțelege mult mai exact corpul și necesitățile lui și va putea comunica, într-un fel sau altul, cu părțile sale componente, pentru a putea lua deciziile cele mai potrivite.


Capitolul nouă

Subiectul de astăzi va fi de interes pentru mulţi, nu doar pentru cei care sunt treziți din punct de vedere spiritual.

Ne referim desigur la lumea finanțelor, adică acel aspect existențial care aduce atingere fiecărei persoane de pe planetă, indiferent cât de evoluată este în plan ezoteric. Lipsa banilor, a resurselor de trai, afectează atât pe ignorant cât și pe filozof.
Ce mare putere a ajuns să aibă această bucată de hârtie, bancnota!

În lumea voastră, banul este elementul care distruge sau clădește regate.

Sunt puține națiunile, sau grupurile umane care să fi reușit să nu depindă de puterea banului. Dar, un grad absolut de autonomie nu-l deține nimeni.

Mai toate națiunile trăiesc din datorii, pe care nu le lichidează niciodată. Atunci, cine deține cu adevărat puterea asupra omenirii, cine face ca ea să fie manevrată în mod determinant prin utilizarea banilor?

Ați devenit robi ai unui sistem rău întocmit, bazat pe lăcomie, pe dorința de a controla și de a dicta. O incredibilă dorință de a vă cocoța cât mai sus pe scara acumulărilor materiale nu numai inutile dar și dăunătoare progresului spiritual, singurul care contează.


Pământul este literalmente sărăcit din cauza acestor fiinţe lacome, dispuse la orice nelegiuiri pentru a-și mări influența și avuția.

Cât timp li se va mai permite să continue aceste acțiuni de prăduire a bogăției planetei și muncii celor majoritari ca număr? Răspunsul nostru este: nu prea mult.

Noile generații asuprite se trezesc și înțeleg cât de necesar este să srângă rândurile și să dărâme redutele celor asupritori. Revoltații din țările arabe refuză să mai fie o masă de manevră și o sursă de acumulare a averilor celor care-i conduc.

Unii vor spune că reformele trebuie obținute nu sub presiunea maselor, nu prin revolte ci prin strădania de a convinge. Numai că formula asta nu a dat niciodată rezultatele scontate.

Revoltele fac ca sistemul vechi și nedrept să fie rănit mortal, chiar dacă în unele cazuri nu sucombă imediat și este menținut pentru scurt timp pe perfuzii. Teama inoculată de cei interesați a făcut ca lumea să continuie să se supună, să se lase manevrată. Teama pierderii locului de muncă, a locuinței, a imposibilității de a face față nevoilor pentru menținerea sănătății, îngrijirea familiei etc. au determinat renunțarea la revoltă, sau amânarea ei.

Dar tocmai sentimentul de teamă va fi folosit pentru cădrea imperiului financiar. Când sistemul financiar actual, care acum se clatină puternic, va începe să se autodistrugă, tăvălugul va deveni de neoprit și nimeni nu-i va mai putea face față. Procesul acesta nu are neapărat o desfășurare liniară și declanșarea lui nu va impune ca umanitatea să revină la epoca de piatră. Tot ceea ce a funcționat bine și corect va fi păstrat și va servi ca bază de la care să se reia procesul de creștere. Sigur va fi însă faptul că nu vor mai exista privilegiați, câștigători, în detrimentul altora.

Noua lume care se anunță nu va mai avea politicieni corupți, justiție nedreaptă și părtinitoare sau profitori ai muncii și strădaniei celor onești.

Prosperitatea va deveni o caracteristică comună, nu o excepție. Vor dispărea comportamentul duplicitar, lipsa de cinste și cupiditatea. Nimeni nu va mai considera că are prioritate în fața altuia și că i se cuvine mai mult decât merită. Aportul la fericirea generală va fi însumarea strădaniilor fiecăruia, pe măsura capacităților și aptitudinilor individuale. O lume guvernată de iubire și bazată pe într-ajutorare, va lua locul celei actuale, în care abuzul, nedreptatea și inversarea valorilor s-au generalizat.

SURSA: http://lightworkers.org(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu