”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 24 septembrie 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (4)

(23 august 2011; channeler:Aisha North)

(continuare).

Capitolul trei


De-a lungul istoriei omului se pot da multe exemple de salturi ale omenirii în înţelegere şi cunoaştere. Oamenii voştri de ştiinţă au descoperit urme ale unor civilizaţii antice foarte avansate, cu mult peste ceea ce se cunoaşte în “civilizaţia modernă ”.
Această cunoaştere a fost adusă pe Pământ de către civilizaţiile extraterestre ale acestui univers. S-a obţinut astfel un nivel tehnologic care nu s-ar fi putut atinge decât după o foarte lungă perioadă de timp.
Însă tehnologiile avansate au avut şi un imens impact negativ asupra dezvoltării rasei umane deoarece au fost aplicate în domenii distructive, ca urmare a rămânerii în urmă a conştiinţei umane faţă de cunoaşterea tehnică.
Ulterior, totuşi la începuturi, după formarea unor colectivităţi umane, alte civilizaţii extrapământene au venit, nu cu aceleaşi bune intenţii, şi au subordonat destul de inocentele colectivităţi de pe planetă, deturnându-le dezvoltarea, cu scopul de a le domina şi îndepărta de credinţa în Divinitate.
Treptat, omul a început să-şi uite originile şi abilităţile, lăsîndu-se dominat şi manipulat de reprezentanţii acelor civilizaţii ET cuceritoare.
În timp, avansul iniţial s-a pierdut, omenirea fiind adusă de colonizatori, în mod deliberat, la nivelul Evului Mediu, cu un grad de cunoaştere precar, atât cât să poată fi folosită ca mână de lucru ieftină şi forţă de represiune a unora împotriva altora.
Dominarea exercitată de forţele întunericului s-a accentuat în timp, luând forme dintre cele mai perfide, până în zilele noastre, când seminţele stelare au început să rodească pe planetă, iniţiindu-se un program de trezire treptată a fiinţei umane, care cunoaşte o dezvoltare exponenţială la acest sfârşit de ciclu. Momentul trezirii generale este iminent. Va fi o trăire emoţională, de fericire pentru mulţi dar şi de perplexitate şi regrete că s-au lăsat manipulaţi de forţe ale răului, de-a lungul secolelor. Omenirea va înţelege că un grup restrâns de fiinţe umane, dirijate de forţele întunericului, a condus planeta şi umanitatea spre dezastru, doar intervenţia Divină, salvâd în extremis sistemul vostru planetar de la un colaps general.
Lumina va reveni în totalitate pe planetă şi în sufletele fiinţelor umane care, pentru prima oară după secole, va înţelege adevărul şi înaltele virtuţi ale creaţiei.

Suntem conştienţi de faptul că acest capitol, referitor la forţele întunecate, crează unele suspiciuni şi neîncredere în rândul unora dintre cititori, povestea părând a fi de domeniul neverosimilului. Nu va mai trece prea mult timp până când marea majoritate dintre voi va înţelege ce s-a petrecut cu adevărat cu fiinţa umană, încă de la începuturile existenţei sale.
O foarte lungă perioadă de timp, entităţi venite din altă galaxie au făcut din planeta Pământ câmpul lor de experienţe locul unde forţele răului şi-au permis orice experiment, orice excentricitate. Aceşti „civilizatori ” nu au dus grija dezvoltării armonioase a rasei umane şi nu le-a păsat de ce se întâmplă cu planeta, dacă nu-i respecţi legile de conservare şi dezvoltare.
Încă mai există pe Pământ entităţi ale acestor civilizaţii care nu au învăţat nimic din comportamentul distructiv faţă de creaţie. Deşi aceste dezastre provocate s-au repetat ciclşic, ei nu au învăţat nimic dn faptele lor egoiste şi pline de dispreţ faţă de entitatea Pământ şi fiinţa umană.
Forţele Luminii au decis să pună capăt prentru totdeauna acţiunilor întunecaţilor pentru ca planeta şi umanitatea să nu mai aibă de suferit.

Curăţarea planetei de tot răul acumulat în multele sale secole de existenţă, este pentru mulţi, dureroasă. Majoritatea popoarelor lumii cunoaşte o creştere a conştiinţei şi o înţelegere din de in ce mai completă a necesităţii că, pentru a ajunge la lumină, trebuie suportată şi o perioadă de restricţii, şi aceasta pentru că tot ceea ce s-aconstruit până acum, cu mici excepţii, are la bază vechea energie a dualităţii şi inechităţii sociale. Pe măsură ce purificarea se va înfăptui, greutăţile se vow estompa şi lumina va cucerii planeta şi sufletele voastre. Inevitabil, vechile edificii, vechile legi, vechea paradigmă vor cădea. Tot ceea ce s-a construit pe minciună şi înşelătorie, tot ceea ce s-a înălţat din exploatarea muncii altora, nu va rezista. Temelia societăţilor nedrepte se va nărui şi, pe locul curăţat şi “igenizat” se vor naşte societăţi ale omului luminos, iubitor de dreptate şi de Dumnezeu. Scara valorilor, deformată şi inversată până acum de puterea banului şi a mârşăviei, va fi adusă la poziţia ei normală, unde onestitatea, compasiunea şi iubirea vow ocupa poziţia dominantă. Banii vor deveni hârtii inutilizabile iar băncile îşi vor pierde total importanţa şi rolul. Se va încheia cu rolul societăţilor bancare in societate, care s-au format şi au proliferat pe spinarea celor care au făurit bunurile materiale şi spirituale. Prin diverse tertipuri, reguli şi regulamente, băncile au adunat de la populaţie cea mai marte parte a expresiei monetare a muncii, au tezaurizat-o şi au dat-o celor nevoiţi să împrumute, sume de bani cu dobânzi înrobitoare, uneori.

Amintiţi-vă mereu că noi suntem aici pentru a curăţa şi a reclădi pe baze noi, sănătoase, şi aceast sentiment trebuie să vă dea curajul de a vă privi viitorul cu deplină încredere.
Cei gri, reptilienii, numiţi-i cum doriţi, îşi vor vedea infrângerea peste puţin timp, şi atunci, vor înţelege că Pământul nu mai este locul în care să-şi mai poată continua acţiunile de distrugere.Vor pleca înainte de a-i împinge afară de pe planetă, noua generaţie, fiinţele Luminii. Atunci, Pământul şi umanitatea vor respira uşuraţi că epoca întunericului şi nedreptăţilor a luat sfârşit pentru totdeauna. Momentul acela este foarte aproape şi trebuie să vă aşteptaţi ca mulţi dintre cei care nu-şi mai justifică prezenţa, să fie luaţi de valul care va mătură totul în cale.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu