”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 24 septembrie 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (4)

(23 august 2011; channeler:Aisha North)

(continuare).

Capitolul trei


De-a lungul istoriei omului se pot da multe exemple de salturi ale omenirii în înţelegere şi cunoaştere. Oamenii voştri de ştiinţă au descoperit urme ale unor civilizaţii antice foarte avansate, cu mult peste ceea ce se cunoaşte în “civilizaţia modernă ”.
Această cunoaştere a fost adusă pe Pământ de către civilizaţiile extraterestre ale acestui univers. S-a obţinut astfel un nivel tehnologic care nu s-ar fi putut atinge decât după o foarte lungă perioadă de timp.
Însă tehnologiile avansate au avut şi un imens impact negativ asupra dezvoltării rasei umane deoarece au fost aplicate în domenii distructive, ca urmare a rămânerii în urmă a conştiinţei umane faţă de cunoaşterea tehnică.
Ulterior, totuşi la începuturi, după formarea unor colectivităţi umane, alte civilizaţii extrapământene au venit, nu cu aceleaşi bune intenţii, şi au subordonat destul de inocentele colectivităţi de pe planetă, deturnându-le dezvoltarea, cu scopul de a le domina şi îndepărta de credinţa în Divinitate.
Treptat, omul a început să-şi uite originile şi abilităţile, lăsîndu-se dominat şi manipulat de reprezentanţii acelor civilizaţii ET cuceritoare.
În timp, avansul iniţial s-a pierdut, omenirea fiind adusă de colonizatori, în mod deliberat, la nivelul Evului Mediu, cu un grad de cunoaştere precar, atât cât să poată fi folosită ca mână de lucru ieftină şi forţă de represiune a unora împotriva altora.
Dominarea exercitată de forţele întunericului s-a accentuat în timp, luând forme dintre cele mai perfide, până în zilele noastre, când seminţele stelare au început să rodească pe planetă, iniţiindu-se un program de trezire treptată a fiinţei umane, care cunoaşte o dezvoltare exponenţială la acest sfârşit de ciclu. Momentul trezirii generale este iminent. Va fi o trăire emoţională, de fericire pentru mulţi dar şi de perplexitate şi regrete că s-au lăsat manipulaţi de forţe ale răului, de-a lungul secolelor. Omenirea va înţelege că un grup restrâns de fiinţe umane, dirijate de forţele întunericului, a condus planeta şi umanitatea spre dezastru, doar intervenţia Divină, salvâd în extremis sistemul vostru planetar de la un colaps general.
Lumina va reveni în totalitate pe planetă şi în sufletele fiinţelor umane care, pentru prima oară după secole, va înţelege adevărul şi înaltele virtuţi ale creaţiei.

Suntem conştienţi de faptul că acest capitol, referitor la forţele întunecate, crează unele suspiciuni şi neîncredere în rândul unora dintre cititori, povestea părând a fi de domeniul neverosimilului. Nu va mai trece prea mult timp până când marea majoritate dintre voi va înţelege ce s-a petrecut cu adevărat cu fiinţa umană, încă de la începuturile existenţei sale.
O foarte lungă perioadă de timp, entităţi venite din altă galaxie au făcut din planeta Pământ câmpul lor de experienţe locul unde forţele răului şi-au permis orice experiment, orice excentricitate. Aceşti „civilizatori ” nu au dus grija dezvoltării armonioase a rasei umane şi nu le-a păsat de ce se întâmplă cu planeta, dacă nu-i respecţi legile de conservare şi dezvoltare.
Încă mai există pe Pământ entităţi ale acestor civilizaţii care nu au învăţat nimic din comportamentul distructiv faţă de creaţie. Deşi aceste dezastre provocate s-au repetat ciclşic, ei nu au învăţat nimic dn faptele lor egoiste şi pline de dispreţ faţă de entitatea Pământ şi fiinţa umană.
Forţele Luminii au decis să pună capăt prentru totdeauna acţiunilor întunecaţilor pentru ca planeta şi umanitatea să nu mai aibă de suferit.

Curăţarea planetei de tot răul acumulat în multele sale secole de existenţă, este pentru mulţi, dureroasă. Majoritatea popoarelor lumii cunoaşte o creştere a conştiinţei şi o înţelegere din de in ce mai completă a necesităţii că, pentru a ajunge la lumină, trebuie suportată şi o perioadă de restricţii, şi aceasta pentru că tot ceea ce s-aconstruit până acum, cu mici excepţii, are la bază vechea energie a dualităţii şi inechităţii sociale. Pe măsură ce purificarea se va înfăptui, greutăţile se vow estompa şi lumina va cucerii planeta şi sufletele voastre. Inevitabil, vechile edificii, vechile legi, vechea paradigmă vor cădea. Tot ceea ce s-a construit pe minciună şi înşelătorie, tot ceea ce s-a înălţat din exploatarea muncii altora, nu va rezista. Temelia societăţilor nedrepte se va nărui şi, pe locul curăţat şi “igenizat” se vor naşte societăţi ale omului luminos, iubitor de dreptate şi de Dumnezeu. Scara valorilor, deformată şi inversată până acum de puterea banului şi a mârşăviei, va fi adusă la poziţia ei normală, unde onestitatea, compasiunea şi iubirea vow ocupa poziţia dominantă. Banii vor deveni hârtii inutilizabile iar băncile îşi vor pierde total importanţa şi rolul. Se va încheia cu rolul societăţilor bancare in societate, care s-au format şi au proliferat pe spinarea celor care au făurit bunurile materiale şi spirituale. Prin diverse tertipuri, reguli şi regulamente, băncile au adunat de la populaţie cea mai marte parte a expresiei monetare a muncii, au tezaurizat-o şi au dat-o celor nevoiţi să împrumute, sume de bani cu dobânzi înrobitoare, uneori.

Amintiţi-vă mereu că noi suntem aici pentru a curăţa şi a reclădi pe baze noi, sănătoase, şi aceast sentiment trebuie să vă dea curajul de a vă privi viitorul cu deplină încredere.
Cei gri, reptilienii, numiţi-i cum doriţi, îşi vor vedea infrângerea peste puţin timp, şi atunci, vor înţelege că Pământul nu mai este locul în care să-şi mai poată continua acţiunile de distrugere.Vor pleca înainte de a-i împinge afară de pe planetă, noua generaţie, fiinţele Luminii. Atunci, Pământul şi umanitatea vor respira uşuraţi că epoca întunericului şi nedreptăţilor a luat sfârşit pentru totdeauna. Momentul acela este foarte aproape şi trebuie să vă aşteptaţi ca mulţi dintre cei care nu-şi mai justifică prezenţa, să fie luaţi de valul care va mătură totul în cale.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

marți, 20 septembrie 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (3)(23 aug. 2011; channeler Aishia North).

(continuare).

Capitolul doi.

Suprafaţa planetei voastre este înconjurată de o grilă energetică (o matrice). Această plasă energetică filtrează informaţiile conţinute în fluxurile care vin spre Pământ, lăsând să ajungă la suprafaţa lui doar anumite lungimi de undă.

Această reţea (matrice), existentă de la începuturile civilizaţiei umane, nu a lăsat să pătrundă decât vibraţiile care erau utile sistemului vostru planetar şi conţineau informaţii ce puteau fi înţelese de mintea umană şi recepţionate de simţurile umane, adică cele corespunzătoare nivelului de vibraţie al celei de a treia dimensiuni. (Nota CM: de remarcat şi faptul că, în conformitate cu nivelul de conştiinţă şi conştienţă umană, acest registru al vibraţiilor a scăzut în timp până la valoarea sa minimă atinsă acum cca 60 de ani, adică până când planeta a început să fie ajutată cu mari cantităţi de lumină, trimisă de multe civilizaţii avansate ale universului, cu aprobarea Divinităţii).

Evident că întregul spectru vibraţional al cosmosului cuprinde infinite informaţii cu care sunt încărcate fluxurile energetice existente, dar, dintre acestea, numai o foarte mică lărgime de bandă (cea corespunzătoare dimensiunii a 3-a) a putut ajunge pe Pământ.

De câtva timp (Nota CM: cca 60 ani), s-a decis conectarea planetei la un spectru informaţional cosmic mai larg [Nota CM: din comunicările lui Matei, - www.matthewbooks.com - şi ale altor fiinţe înălţate, cunoaştem că, de câteva decenii, echipe specializate ale unor civilizaţii extraterestre foarte avansate, conduse de Hatonn si de Maestrul Magnetismului Kryon, au refăcut Reţeaua Magnetică (Matricea) Pământului, modificând-o structural astfel încât să devină compatibilă cu transformările prin care trece planeta noastră, în călătoria ei ascendentă către dimensiunile a 4-a şi a 5-a].

Matricea (gridul) Pământului a fost creată şi a fost adaptată pe parcursul dezvoltării sale, mai cu seamă de când o apărut civilizaţia umană.

Vechile civilizaţii umane au cunoscut o dezvoltare spirituală importantă, dovezile mai existând încă pe pământ, ca rămăşiţe descoperite de arheologi.

Oamenii acelor civilizaţii, aveau o vibraţie înaltă, trăiau în deplină armonie nu numai cu natura dar şi cu ei înşişi. Vibraţiile fiinţei lor erau în armonie cu Universul, ceea ce le permitea un acces nelimitat la toate informaţiile disponibile, existente în energia cosmică, astfel că ei erau conectaţi nu numai la Mama Gaia dar şi la univers.

Asa cum vom arăta mai târziu, aceste legături cu universul le-au permis să cunoască o evoluţie superioară, mult peste ceea ce numiţi voi civilizaţia "omului modern".

Dar, în timp, Civilizaţia Umană a cunoscut, o diminuare constantă, care a condus la naşterea şi accentuarea dualităţii (bine-rău, adevăr-minciună, lumină-întuneric), la creşterea egoului, la apariţia fiinţelor malefice etc.

S-a născut si a proliferat omul acaparator de putere, dominator, individualist, plin de ură şi cât mai izolat de societate, pentru ca, în bezna necunoaşterii sale spirituale, să-şi poată consuma bogăţia materială care, în fapt, era pârghia prin care i s-a accelerat decăderea morală şi fizică.

Consecinţele degradării nu au întârziat să apară: mai multe boli ale corpului fizic şi mental, mai multă teamă şi mai multă ură.

Şi, inevitabilul s-a produs: în formula ADN-ului său a apărut formula morţii corpului.

Fiinţa umană s-a izolat tot mai mult de Univers, de Mama Natură (pe care şi-a propus "s-o cucerească", în loc să colaboreze cu ea).

Furia omului aţâţat de pofta de cucerire, de supunere şi de jefuire a bogăţiilor lăsate de Divinitate pe şi în Pământ, tocmai pentru a le fi amândorura bine, s-a soldat cu jaful, distrugerea ecosistemelor, otrăvirea solului, aerului şi apei, totul întorcându-se necruţător asupra autorului acestui tablou apocaliptic şi iraţional: Omul.

Fiinţa umană şi-a pierdut abilităţile de a percepe şi înţelege mediul în care există.

Practic, ea şi-a rupt legăturile cu Universul, întorcând spatele Celui care a creat-o.

SURSA: http://lightworkers.org

(C.M.)

duminică, 11 septembrie 2011

Câmpul Magnetic al Pământului.

Mesaj de la Hathori.

Channeler, Tom Kenyon.

Permiteţi-ne să facem o trecere în revistă a situaţiei planetare curente, aşa cum o vedem noi.

Câmpul magnetic al Pământului este implicat într-o perturbaţie sau transformare. Acest fenomen se petrece interdimesional şi efectul său direct este creşterea în valuri a amplitudinii sau intensităţii câmpului magnetic. Această transformare a câmpului magnetic terestru este asemeni unui val care se ridică şi se prăbuşeşte foarte repede, iar oscilaţiile sunt foarte rapide, dar distincte. Acest lucru are un efect ciudat asupra conştiinţei umane, în special asupra experienţei corpului biologic. Mulţi oameni resimt o creştere a oboselii şi extenuării. (După cum am menţionat în comunicările noastre anterioare, aceste simptome sunt cauzate şi de mişcările energiilor ce vin din spaţiul îndepărtat, străbătând galaxia şi sistemul vostru solar).

Dar această perturbaţie face parte dintr-o altă categorie. Ea este determinată de însuşi câmpul magnetic, care răspunde energiilor profunde din spaţiu. Este un răspuns al miezului topit al planetei; iar câmpul magnetic poartă o conversaţie cu cosmosul, ca să ne exprimăm metaforic. Ştiinţa voastră nu vede lucrurile în acest mod, dar, din perspectiva noastră, câmpul magnetic poartă o conversaţie cu aceşti vizitatori cosmici – energiile din spaţiul îndepărtat, care sunt, prin natura lor, catalizatori ai evoluţiei spirituale.

Un alt set de simptome, legat în mod direct de perturbaţiile câmpului, sunt modificările distincte ale modului în cere vă păstraţi memoria pe termen scurt – deoarece memoria este o funcţie a caracterului magnetic al propriului vostru sistem nervos şi al Pământului. Creierul vostru procesează informaţia prin mici câmpuri gravitaţionale şi non-gravitaţionale ale propriei structuri şi este direct afectat de fluctuaţiile din câmpul magnetic terestru. Aşa că vă puteţi aştepta la o creştere a anomaliilor memoriei de scurtă durată. S-ar putea să vă treziţi că la mijlocul unei fraze nu vă mai vin cuvintele, sau că le amestecaţi, fără a mai respecta sintaxa normală. În timp ce, în anumite cazuri, acestea reprezintă semnele unei disfuncţii cerebrale, veţi observa că acest lucru se întâmplă tot mai des cu întreaga populaţie. Escaladarea scăpărilor din memoria colectivă pe termen scurt, va conduce omenirea câtre o situaţie cu totul nouă. Această situaţie este o oportunitate, sau un blestem, în funcţie de cum lucraţi cu ea.

Oportunitatea constă în a vedea prin matricea mentală creată de voi.

Ce înţelegem prin asta este că, atunci când mintea voastră nu mai este capabilă să continue scenariul propriei poveşti de viaţă, în modurile în care era obişnuită să o facă, aveţi o ocazie să întrezăriţi realităţile de dincolo de voal (voalul percepţiei). Voi sunteţi cei care au creat voalul. Aţi făcut asta pentru a rămâne separaţi de lucrurile pe care nu doriţi să le vedeţi, sau să le experimentaţi în mod direct, sau, în unele cazuri, de ceea ce alţii nu doresc ca voi să vedeţi sau să experimentaţi în mod direct. Ne referim aici la manipulatorii nevăzuţi ai realităţii voastre colective, cei care deţin frâiele puterii economice şi politice.

Am mai spus-o şi înainte că există forţe pe planeta voastră care se opun în mod activ impulsului către evoluţie spirituală. Ele sunt interesate să-şi continue minciunile, prin însuşirea ilegală a informaţiei, cu scopul de a vă controla. Sarcina lor devine din ce în ce mai anevoioasă.

Sarcina lor devine din ce în ce mai dificilă, deoarece perturbarea câmpului magnetic creează goluri în crearea realităţilor mentale, ce sunt proiectate de mintea umană. Ei – adică cei care doresc să vă controleze şi să vă manipuleze – au resurse imense la îndemână şi le folosesc pe toate. Dar nu pot controla câmpul magnetic al Pământului! Şi pentru asta, ar trebui să fiţi recunoscători.

Impulsul care afectează câmpul magnetic terestru vine de mult mai departe de raza lor de influenţă. Ne aşteptăm, bazându-ne pe înţelegerea noastră a fizicii hiper-dimensionale, ca perturbaţiile câmpului vostru magnetic să crească în următorii ani. Aceia dintre voi care sunt sensibili energetic, sunt cei care simt cel mai intens în acest moment. Dar în următorii doi, trei ani, ne aşteptăm ca cei mai mulţi oameni să fie afectaţi de acest fenomen, într-un mod de care să fie conştienţi, chiar dacă nu ştiu de ce.

Avem câteva sugestii pentru abordarea acestei situaţii.

Prima sugestie este cea mai uşoară. Ea implică înţelegerea conexiunii voastre cu însuşi nucleul Pământului. Ca o fiinţă energetică, pe lângă carnea şi sângele vostru, puteţi crea şi dezvolta o relaţie energetică conştientă cu nucleul Pământului.

Este înţelegerea faptului că sunteţi scufundaţi şi înconjuraţi de câmpul magnetic al Pământului. Intrând în rezonanţă mentală cu nucleul planetei (cel care generează câmpul său magnetic), deveniţi stabilizaţi din punct de vedere energetic. Pământul, ca fiinţă conştientă, vi se poate revela în moduri care sunt dificil de descris, deoarece cultura voastră nu are un limbaj pentru asta. Aţi fost manipulaţi şi controlaţi, pentru a nu fi conştienţi de asta, deoarece asta ar putea fi unul din punctele voastre cele mai puternice.

Intrând în rezonanţă cu nucleul planetei, deveniţi mai conştienţi de Pământ ca o fiinţă vie conştientă. Prin această legătură, primiţi un fel de soliditate energetică –chiar şi în mijlocului haosului din ce în ce mai accentuat de pe Pământ.

Partea ciudată este că atunci când vă veţi veni în fire, ca să spunem aşa, veţi fi mai puţin controlabili, mai puţin „manipulabili” de către acele forţe care controlează fluxul gândirii omenirii, prin dezinformare, manipulare şi control al minţii.

Cu alte cuvinte, formarea unei relaţii directe conştiente cu nucleul planetei, evită multe dintre efectele tehnologiilor împotriva vieţii, aşa cum le numim noi.

Dacă doriţi să faceţi ceva în plus faţă de intrarea în rezonanţă cu nucleul Pământului, vă sugerăm să vă folosiţi tubul pranic¸ un canal energetic subtil, care vine de deasupra capului vostru, trece prin centrul corpului şi merge în pământ. Acest tub, acest canal, poate fi extins adânc în pământ, până chiar la nucleu, iar deasupra capului, până în spaţiul îndepărtat. În metoda prezentată aici nu vă preocupaţi de extinderea canalului dincolo de vârful capului, ci de extinderea sa în nucleul Pământului.

Dar lucrul esenţial nu este trimiterea acestui canal în adâncul planetei, ci să înţelegeţi că sunteţi în rezonanţă cu nucleul Pământului, doar ştiind acest lucru. Aceasta vă va da un simţ al stabilităţii, chiar şi în mijlocul creşterii haosului. Vă va trezi simţurile. Vă va conduce la o relaţie conştientă mult mai profundă cu Pământul. Şi trebuie să vă atragem atenţia că vă va de-hipnotiza, vă va face mai puţin controlabili. Şi veţi vedea mai clar, dincolo de minciunile care vă înconjoară!

A doua sugestie se referă la dezvoltarea unei relaţii conştiente cu nucleul galaxiei.

În esenţă, înţelegeţi că puteţi fi în rezonanţă cu centrul Galaxiei voastre – Calea Lactee – care este o gaură neagră şi că, aşa cum sunteţi în rezonanţă cu nucleul Pământului, puteţi deveni stabilizaţi în relaţie cu galaxia.

Dacă sunteţi capabili de asta, pur şi simplu auzind această descriere, vă veţi activa cunoaşterea modului în care să o faceţi. Nu este o treabă prea complicată. Este chiar simplă, dar e nevoie să înţelegeţi că o parte din voi nu este limitată de coordonatele de timp şi spaţiu ale corpului vostru fizic.

Este nevoie să înţelegeţi că conştiinţa se poate extinde instantaneu oriunde în timp şi spaţiu şi că prin extinderea conştiinţei voastre spre nucleul galactic, sunteţi stabilizaţi în relaţia cu galaxia.

Idealul este să fiţi simultan în relaţie cu nucleul Pământului şi cu nucleul galaxiei.

Atunci veţi putea merge pe valurile de energie din spaţiul îndepărtat cu o mai mare iscusinţă.

Dar, vă atragem din nou atenţia că acest lucru vă va face mai puţin controlabili, mai greu de hipnotizat şi atunci veţi putea avea experienţa foarte ciudată de a merge, în timp ce mulţi din jurul vostru încă dorm.

Ce veţi face cu această cunoaştere conştientă este, bineînţeles, alegerea şi responsabilitatea voastră.

Hathorii.

Sursa: http://tomkenyon.com

(C.M.)

marți, 6 septembrie 2011

COAGULAREA COSMICA.


De la SHEKINAH                          

(Prin Gillian MacBeth-Louthan)

Eu sunt esenta, binecuvantarea, muzica lui Shekinah, care locuieste in casa Luminii. Eu vin pe aripile timpului pentru a permite intrarea voastra in cunoasterea care merge dincolo de sine si de memorie.
Va voi vorbi despre Spiritul Sacru. Umanitatea crede ca Spiritul Sacru cuprinde doar o singura fiinta. Fiecare dintre voi detine in interior respiratia personala a lui Dumnezeu.

Vin in aceasta zi sa va activez vechia memorie pentru ca voi sa va aminti. Fiecare dintre voi traieste in interiorul expiratiei lui Dumnezeu. Spiritul Sacru intra in totalitatea sa in copilul nou nascut, odata cu prima respiratie. Pe timpul sarcinii, Spiritul Sacru nu locuieste in fetus.
Energia Spiritului Sacru este o imprimare, o codificare prezenta in fiecare individ, atata timp cat este in viata.
La moartea individului, odata cu ultima respiratie, Spiritul Sacru este eliberat si se intoarce la Sursa. Acesta este o fiinta separata si diferita de spiritul individului (sufletul), dar adesea, cand moartea se produce, ele pleaca ca doua flacari de lumina impletite. Dumnezeu va resoarbe in lumina originala.
Voi toti plutiti in inspirul divin, val al contractiei, inapoi intr-un punct al expansiunii explozive. Asa cum universul va inhaleaza pe fiecare dintre voi si in fiecare zi cate putin si putin mai mult, voi incepeti sa fiti eliberati de toxine, de negativitati, blocaje si amintiri care nu mai servesc evolutiei sufletului vostru si scopului sau.

Cand dormiti, spiritul vostru iese din corp in timp ce fizicul biologic este cufundat in somn si este aparat de fiinte angelice. Spiritul este conectat cu corpul fizic printr-o coarda de lumina extrem de subtire dar indestructibila (cunoscut si sub denumirea de ‘’cordonul de argint’’n.m.), indiferent cat de departe se va aventura.
In caz de necesitate, spiritul revine instantaneu in corpul fizic.
Cand corpul fizic doarme, indiferent daca este zi sau noapte, voi plecati in spirit, deplasandu-va cu usurinta, fara efort, in taramurile inalte, existand simultan in ceea ce ati lasat pe Pamant.
In perioada Pastelui, Creatorul face o foarte profunda respiratie, eliberand din voi cateva nivele ale deseurilor psihice, mentale si fizice. Universul curata multe straturi ale fiintei voastre, eliberand blocajele, astfel incat sa poata fi expulzate la urmatoarea inspiratie a  Creatorului.
Tot ceea ce este solidificat, intunecat si neplacut in fiinta voastra este absorbit prin vointa Primului Creator, inapoi in El insusi.
Furiile care v-au tintuit la pamant, care v-au blocat inaintarea, vor fi imprastiate. Ceea ce va impovareaza sinele, este localizat in unele zone ale corpului vostru, unde au fost depozitate in timp. Aceste reziduuri migreaza spre un punct magntic anume al corpului, de unde vor fi absorbite si trimise la Primul Creator. Acelasi proces se desfasoara si in celelalte corpuri: emotional, mental, cauzal. Deasemenea, procesul de acumulare si resorbtie de catre SURSA a deseurilor, are loc si la nivelul planetei voastre. Prin aceasta ‘’curatenie de primavara’’ Pamantul insusi este purificat si inaltat inafara ‘’gropii cu smoala’’ si a anihilarii care s-a intamplat de-a lungul timpurilor.

Tot ceea ce se resoarbe va fi condus inapoi la Sursa originala, pentru a fi purificat, reciclat si folosit din nou. Energiile dense si ‘’otravitoare’’ pentru viata, astfel reciclate si revitalizate, vor fi utilizate de Creator pentru a crea noi universuri, noi lumi.

Structura atomica a luminii se schimba in natura; universul ia de la oameni deseurile cuantice, cele mai dense si cele mai intunecate energii, si le aduce Acasa, in Lumina, pentru a le re-forma intr-un element pur, care este dincolo de masura cunoasterii voastre.

Cunoscand toate acestea acum, permiteti ca coagularea cosmica sa se intample in corpul vostru.
Voi puteti resimti dureri care vin si pleca din corp, din amintirile inimii, povara emotiilor, dar acestea apar pentru a fi nascute din nou intr-un nou univers. Deci, esenta fiintei voastre, si tot ceea ce ati fost voi prin toate timpurile, la fel ca si tot ceea ce a indurat Mama Pamant, va fi renascut intr-o minunata structura celulara a Luminii, la inceputul vietii intr-o alta parte a Creatiei. Iar acolo, pritre ceea ce ati eliberat, se vor regasi si aspecte din fiinta voastra totala.
Pentru a crea energia furiei, de ex., sunt necesare mult mai multe particule decat pentru crearea bucuriei.
Esenta bolii, care este facuta din energie foarte densa, este alcatuita din mult mai multe particule decat cuprinde esenta iubirii. Energia sacrului este foarte luminosa, diafana, fina si usoara.
Gillian MacBeth-Louthan

Eu va rog sa permiteti Creatorului sa respire in voi profund. Simtiti-va inaltati de aceasta respiratie sacra. Permiteti ca expiratia sa va aduca in expansiunea pe care o cautati. Cand toate acestea se vor intampla, veti percepe o luminozitate a capului si o ameteala placuta vă va cuprinde fiinta.

Voi puteti simti valuri emotionale venind spre voi sub forma de lacrimi si frici. Puteti simti prezenta celor sacri, alaturi de voi.
Eliberaţi de ceea ce v-a tinut blocati, veti avea trairi de usurare si plutire.
Eu sunt Shekinah si plec acum pe aripile luminii.
Sursa : http://www.lightworkers.org
(C.M.)

luni, 5 septembrie 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (2).


(23 august 2011; channeler Aisha North)        
(continuare).                                        

Capitolul unu.
(La cererea channeler-ului, vom fi mai moderaţi).
 La urma urmelor, informaţiile conţinute în această carte aparţin cunoaşterii universale şi noi am avut onorea de a le extrage pentru a vi le prezenta pe înţelesul vostru. Multe s-au spus despre natura energiei, dar încă mai este mult de învăţat. Rasa umană a avut capacitatea de a utiliza doar o mică parte a energiilor care i s-au rezervat, şi a ales acea energie care a servit distrugerii planetei.
Arderea combstibilului fosilizat nu este în nici un caz cel mai bun mod de a vă asigura un viitor pe o lungă perioadă de timp.În plus, rămânând la această sursă limitată, nu se va putea asigura decât necesarul de energie pe care-l pot cumpăra cei bogaţi. Nu numai prin profit dar şi prin puterea şi controlul pe care-l vor exercita şi mai accentuat, bogaţii vor domina rasa umană din ce în ce mai pauperizată.
Timpul dominaţiei celor puţini şi hrăpăreţi este pe sfârşite şi se precipită. Norocul celor mulţi este că s-a ajuns la sfârşitul timpului când dominaţia de orice fel va fi spulberată mult mai rapid decât şi-o imaginează unii.
În această carte vor fi desecretizate toate adevărurile şi faptele care o prea lungă perioadă de timp v-au fost ascunse.
Intenţionăm ca în această lungă comunicare să vorbim despre mai multe secrete care cuprind adevăruri ce v-au fost ascunse de-a lungul existenţei generaţiilor de pe planetă, atât din cauza interesul celor care au exploatat bogăţiile fosile ale planetei cât şi pentru că unele noi tehnologii nu puteau fi înţelese suficient de bine pentru a fi aplicate cu succes.  Noile tehnologii vă vor permite să obţineţi, cu costuri minime, cantităţi de energie mult peste puterea voastră de consum.
Cu alte cuvinte: va fi energie gratuită pentru toţi.
Asta poate suna ca o farsă, mai ales acum când umanitatea voastră începe să constate epuizarea resurselor energetice convenţionale într-un orizont de timp nu numai previzibil dar chiar foarte apropiat.
Universul este îmbibat cu energie care circulă permanent pe trasee necunoscute civilizaţiilor din dimensiunile inferioare. Este o sursă infinită ce nu va putea fi epuizată nicicând. Dar , accesul la această sursă infinită de energie nu este la îndemâna decât a celor suficient de evoluaţi, adică acelor civilizaţii care au acces la dimensiunile superioare.
Prin aceasta, ne referim la faptul că această energie nu poate fi acccesată de oricine încearcă s-o capteze şi s-o exploateze în scopuri egoiste, dominatoare sau distrugătoare de mediu. Ea nu va fi o marfă de vânzare şi nici un mijloc de exploatare a cuiva. Niciodată nu se va permite ca această inestimabilă valoare să intre pe mâna celor corupţi, lacomi de putere şi de dominare a altora. Această energie nu va putea fi manipulată sau folosită de cânt de către fiinţele evoluate, curate spiritual şi cu o frecvenţă de vibraţie suficient de înaltă. Creatorul a conceput un asemenea program încât orice fiinţă impură, care ar dori să aibă un câştig personal din utilizarea noilor energii, nu va putea avea acces la această energie oricât s-ar strădui şi la oricâte subterfugii s-ar preta.
Fiecare fiinţă umană va fi recunoscută după amprenta ei energetică, imposibil de falsificat, căci ea va reprezenta însăşi structura fiinţei pe care o legitimează.
Spunem aceasta pentru a ne face clar înţeleşi că această sursă de energie nu va putea fi utilizată decât pentru binele global al omenirii, pentru binele fiecăruia şi al colectivităţii căreia-i aparţine.  
Timp de mulţi ani, oamenii voştri de ştiinţă au studiat totul despre această energie nouă şi au pus la punct tehnologia necesară. Ei şi-au bătut capul mult timp cu aflarea soluţiilor dar mereu au avut o abordare greşită deşi răspunsul corect se afla la nasul lor. Exprimarea noastră trebuie considerată atât în sens literal cât şi figurativ deoarece există mult mai mult în jurul vostru decât puteţi voi vedea şi înţelege. 
Voi, ca specie umană, nu aţi putut vedea şi nu aţi avut capacitatea de a înţelege decât ceea ce nu era acoperit de vălul ignoranţei voastre, propriu dimensiunii în care aţi existat. În curând, acest văl se va ridica pentru totdeauna. Însă, adevărul nu va fi acceptat imediat de către toată lumea; va trece o destul de lungă perioadă până când fiecare va înţelege şi vedea corect realităţile care-l înconjoară şi care i-au fost aproape mereu.
Evoluţia nu aşteaptă pe nimeni, dar acum sunteţi pe cale să faceţi un un salt mare în necunoscut, chiar dacă pe mulţi dintre voi îi sperie. Dar nimic nu se va face împotriva alegerilor voastre.
Multe suflete curajoase au făcut saltul fie din posura de fiinţă umană încarnată, fie prin părăsirea corpului material. Ei au făcut aceasta pentu a fi îndrumători ai celor care nu s-au trezit încă sau care îşi mai caută calea.
Ştim că mulţi vor contesta veridicitatea celor cuprinse în această carte, mulţi vor ridiculiza pe cei care intermediază contactul între noi şi umanitate. Îşi vor pleca însă capul atunci când ceea ce spunem noi aici se va dovedi adevărat. Eroarea de apreciere îi va costa pe ei, în sensul că vor trebui să aştepte ocazia următoare pentru a face saltul pe care se pare că acum îl vor rata. Se vor găsi printre cei care vor “ pierde trenul ” destui falşi învăţători care şi-au condus turma pe căi greşite, căi ce nu duc nicăieri şi care vor trebui abandonate pentru a putea regăsi drumul spre ACASA.
Nu luaţi aceste cuvinte ca pe o ameninţare ci doar ca o avertizare că unii dintre voi au rătăcit drumul.
Am venit cu gânduri bune, de pace şi de iubire, cu dorinţa sinceră de a vă ajuta şi îndruma, în măsura în care veţi accepta. Vă vor fi respectate alegerile, oricare vor fi ele, dar ne vom permite să vă dăm semnalele corecte.
Din totdeauna omul a căutat să cunoască adevărul chiar dacă uneori l-a negat, după ce l-a aflat. În plus, au existat forţe dinafara sistemului planetar care au manipulat mintea omenească pentru propriul lor interes, deloc dumnezeesc. 
Acum vă aflaţi în linie dreaptă spre linia de unde veţi face saltul.
Ne permitem să atenţionăm că acest act al înălţării voastre va fi complet diferit de ceea ce s-a profeţit. Această presupusă apocalipsă, deşi dură şi violentă, nu se va încheia cu disoluţia sufletelor, urmare a hotărârii unui Înalt Judecător, dar va fi o nouă renaştere, de pe alte coordonate, de pe un alt nivel de conştiinţă.
Disperarea, teama se vor metamorfoza în pace şi în iubire. Dar, atenţie, noi ne referim la cei care îşi doresc şi aleg această cale. Cei neconvinşi, nehotărâţi să facă saltul, pentru că le este bine aşa, pentru că nu vor să renunţe la agoniseală şi la puterea, se vor opri înainte de linie. Vor constata mai târziu că averea nu le mai foloseşte la nimic, că puterea este iluzorie şi că, de fapt, au pierdut o ocazie rarisimă.
Feriţi-vă de prooroci mincinoşi, de cei care vor încerca să creeze panică, frică şi ură pentru a scăpa de oprobiul colectiv sau pentru a încerca să mai acumuleze bunuri materiale care, oricum, nu le vor mai fi de folos. Ei sunt slujitorii forţelor întunericului (care, la voi, pe Pământ îşi spun Illuminati), entităţi ce nu pot exista în lumină.  
În finalul acestui capitol, dorim să vă spunem că cei care reuşesc să stea departe de ură, frică, duşmănie, egoism, dorinţă de putere şi de îmbogăţite, pot considera că se află angajaţi în procesul ascensiunii fiinţei lor. Aceştia sunt aceia care reuşesc să rămână centraţi în inima lor, nu-şi pierd cumpătul, acceptă şi răspândesc iubire şi încredere.
Asta este tot pentru astăzi. 
(C.M.)