”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 9 iunie 2011

De la nava spaţială Athabantian.

Mesaj Andromedan şi Pleiadian
(6 iunie 2011; channeler: Mark Kimmel)

Mesajul pe care dorim să vi-l transmitem este de maximă urgenţă. Evenimentele viitoare care vor duce în final la transformarea Pământului se vor accelera. Următoarele luni vor aduce evenimente cu efecte dintre cele mai distructive. Densitatea şi intensitatatea acestor manifeastări vor creşte pentru ca planeta să se poată încadra în timpul care a mai rămas până la aliniere. Se vor produce cutremure, erupţii vulcanice, tsunami, intemperii dintre cele mai severe. În plan civilizaţional, veţi constata mai multă instabilitate a guvernelor, falimente bancare şi corporatiste, frământări şi schimbări în cadrul religiilor şi în domeniul social.
Toate acestea au o mare probabilitate de a se manifesta.

Acest grandios proiect depăşeşte puterea voastră de înţelegere. Din cauza neînţelegerii adevăratului proces prin care treceţi, guvernanţii voştri, conducerea băncilor, corporaţiilor, bisericilor vor face încercări disperate de depăşire a acestor situaţii. Însă, toate aceste eforturi vor fi inutile, deoarece tot ceea ce s-a creat pe baza vechilor energii nu va putea supravieţui. Bogăţiile, puterea politică şi economică, relaţiile, vor dispărea, fără a li se putea schimba cursul către anihilare.

Ceea ce vedem noi că se va întâmpla în sistemul vostru planetar depăşeşte chiar şi previziunile de mai sus. Veţi trece printr-un haos teribil deoarece aceasta este o etapă necesară şi inevitabilă pentru a putea pune bazele unei existenţe minunate într-o dimensiune superioară. Cei care înţeleg şi doresc viitorul care vi se pregăteşte, pot să nu fie afectaţi deloc sau foarte puţin de aceste evenimente catastrofice, dacă se vor strădui şi vor reuşi să-şi crească suficient frecvenţa de vibraţie, în aşa fel încât ceea ce se va produce în domeniul vibraţiilor joase, să nu-i atingă. Fiinţele umane care se vor manifesta prin iubire, adevăr şi compasiune vor ajunge dincolo, în tărâmul iubirii, frumuseţii şi abundenţei.

De acum încolo, evenimentele se vor precipita cu o viteză chiar mai mare decât cea cu care sunt obişnuite agenţiile voastre de informare. Sursele din care se alimentează mass-media vor încerca deformarea realităţilor urmărind ascunderea stărilor de fapt. Dar această politică de muşamalizare nu va face decât să lase ca bulgărele insolvenţei să crească, în final, ajungându-se la stări explozive.
Anumite persoane din rândul celor care guvernează lumea voastră, unii şefi de guverne, de corporaţii, sunt la curent cu desfăşurarea evenimentelor prezente şi viitoare, deoarece primesc informaţii de la bazele secrete plasate pe Lună şi pe Marte. Este posibil ca mulţi dintre voi să nu credeţi; asta însă este treaba voastră, noi avem datoria conştiinţei de a vă spune adevărul. Ei ştiu, de asemenea, că printre voi există fiinţe din alte lumi mult mai avansate spiritual şi tehnologic decât pământenii. Ei au fost informaţi că delfinii şi balenele sunt posesori ai unor inteligenţe native care depăşesc cu mult fiinţa umană.

NASA nu împărtăşeşte ceea ce ştie despre navele spaţiale grupate în jurul planetei, despre informaţiile pe care le primeşte de la staţiile secrete de pe Lună, despre impactul pe care razele solare îl au asupra sistemului vostru planetar. CIA nu vorbesţe despre pulverizările pe care le face în straturile înalte ale atmosferei pentru a influienţa şi determina starea vremii. Cei care conduc lumea se fac că nu cunosc ce este cu aceste schimbări intempestive ale vremii, cu cutremurele, tornadele, furtunile de tor felul. Multe dintre ele sunt necesare şi inevitabile deoarece, Pământul, în drumul său spre dimensiunile superioare, trebuie să se purifice, alfel nu-şi poate creşte vibraţia. Altele însă sunt acţiuni ale celor care domină de mult lumea voastră şi bogăţiile planetei. Ei acţionează împotriva umanităţii pe care o vor mai puţină şi mai docilă.

Băncile ascund adevărul asupra situaţiei de fapt în care se află pentru a nu-şi diminua profiturile şi influenţa. Situaţia precară în care se află nu le împiedică să strângă în continuare capital în interesul unor grupuri restrânse. Rezerva Federală creează bani din nimic, mărind masa monetară fără valoare pentru cei care se mai lasă încă păcăliţi de bănci. Trezoreria SUA imprimă pe bandă valută fără acoperire, ascunzând prin zeci de modalităţi starea de fapt.

Cu referire religiile lumii voastre, se poate spune că ele reprezintă o altă găselniţă prin care oamenii obişnuiţi să-şi plătească credinţa lor sinceră în Dumnezeu. Dogmele bisericeşti nu mai au de mult nimic cu sfinţenia şi frica de Dumnezeu, ele au devenit capcane de prins enoriaşi cît mai mulţi, care să mărească averile bisericii şi înalţilor prelaţi. La nivelul cel mai înalt, Biserica catolică, de ex.,cunoaşte că ceea ce propovăduieşte nu face decât să menţină în ignoranţă credincioşii, care, aburiţi de discursul religios, sunt ţinuţi mereu în necunoaşterea adevărurilor universale şi cosmice. Prin ceea ce propovăduieşte, biserica doreşte ca fiinţa umană să se simtă păcătoasă şi nedemnă de iubirea lui Dumnezeu.
Cu de la ea putere, biserica se interpue între Dumnezeu şi credincioşi, inducându-le ideea că dacă vor să se mântuiască, singura cale de a-şi spăla „păcatele” este să apeleze la sfatul slujitorilor bisericii.
Nu este mai puţin adevărat că în toate domeniile existenţei umane, inclusiv în biserică, se găsesc şi adevăraţi slujitori cedincioşi, bine întenţionaţi, care fac tot ceea ce le dictează dreapta credinţă pentru a-şi ajuta aproapele, în strădania lui de a se apropia de Divinitate. Din păcate, aceştia nu sunt prea mulţi, iar cei care sunt au parte de un tratament care să-i determine să se alăture armatei profitorilor.
Voit sau din ignoranţă, multă lume acceptă şi se raliază interpretărilor greşite, deformării adevărului, deturnării atenţiei de la realităţile sociale, economice, spirituale etc. Cei care au interesul să o facă şi-au dezvoltat trusturi puternice mass-media, nu pentru informarea ci pentru dezinformarea oamenilor. (Nota C.M.: Dan Puric spune că cel care refuză oferta mass-mediei este neinformat, iar cel care o acceptă, este un om dezinformat!).
Atunci unde trebuie căutat şi găsit adevărul? În inima si sufletul nostru. Cine trăieşte într-o stare permanentă de iubire, de acceptare, cine dedică o parte din timpul său meditaţiei şi creşterii spirituale a fiinţei sale, îşi creşte frecvenţa de vibraţie, zonă în care se află adevărul..

Cei care-şi zic Iluminaţi au pus în mişcare forţe şi tehnici care ar fi putut distruge lumea voastră de mult, dacă nu ar fi intervenit civilizaţiile dezvoltate ale universului care să stopeze şi să anihileze încercările forţelor răului.
Noi, cei din planurile înaltelor vibraţii nu vom permite niciodată ca omenirea planetei voastre să fie distrusă de Illuminati. Tot ceea ce aceştia fac, sau încearcă să facă, pe Pământ este strict monitorizat de noi, pentru a interveni prompt atunci când se pregătesc acţiuni de distrugere.
Trendul crescător al vibraţiilor planetei Pământ şi ale din ce în ce mai multor fiinţe umane ne ajută mult în lupta noastră cu forţele universale ale răului. Curăţarea planetei de negativitate impune însă, mai ales în această perioadă extraordinar de importantă, producerea unor fenomene destul de neplăcute dar inevitabile pentru fiinţa umană. O perioadă, vă veţi mai confrunta cu tot felul de intemperii, cutremure, erupţii vulcanice etc. dar, cu fiecare zi, vă veţi apropia tot mai mult de momentul în care saltul se va produce şi cea de a 3-a dimensiune vă rămâne o amintire de coşmar.

Cum va arata această noua civilizatie pentru care vă pregătiţi? Pământul va apărea destul de diferit faţă de ceea ce cunoşteaţi. Înalta lui vibraţie îi va conferi o nouă strălucire în care cei care vor trăi, vor avea o viaţă de bucurie, satifacţie şi abundenţă. Veţi trăi într-o lume fără constrângerile celei de a 3-a dimensiuni iar bolile şi îmbătrânirea nu vor mai exista. Civilizaţiile avansate ale universului vor ajuta cu tehnologia lor înaltă să vindece rănile Pământului, care acum este atât de poluat, otrăvit, răscolit şi stors de substanţele lui vitale.
După intrarea într-o dimensiune superioară, procesul de vindecare şi transformare se va desfăşura gradual, timp în care fiinţele se vor adapta noilor condiţii de viaţă, noilor concepţii existenţiale.

O întrebare s-ar putea pune şi anume dacă vechile şi prezentele guverne vor accepta să se transforme într-atât în cât să intre într-un proces evolutiv care să le salveze de la dispariţie. Aşa cum observăm noi, se pare că guvernanţii nu vor renunţa la privilegii, ceea ce le va atrage dispariţia. Prin urmare, vom vedea că guvernele existente vor cădea în continuare, sub presiunea curentului înnoitor care este alimentat cu alt fel de energie.

În ceea ce priveşte structura ADN-ului, fiinţele umane vor cunoaşte 12 spirale ADN, nu două câte există la majoritatea oamenilor în prezent. Organismul uman, cu structura pe bază de carbon, nu va mai putea exista şi el va fi înlocuit cu structura cristalină (siliciu).
În noile guverne care se vor forma, nu vor putea fi cooptate decât fiinţele cu structură cristalină şi ADN cu 12 spirale. Oricum, numărul celor care vor forma noile guverne va fi foarte mic, nemaiexistând birocraţie şi tot felul de încrengături ministeriale.

Vor funcţiona altfel de şcoli, cu progame de învăţământ total schimbate. Şcoala nu va mai fi inutilă şi stresantă ci locul unde copiii voştri vor merge cu multă plăcere şi multă utilitate.
Lumea nu va mai avea nevoie de poliţie sau de forţe militare. În schimb, cercetarea va fi extrem de extinsă. Lumea se va conduce după câteva legi care să reflecte legile univesal valabile.
Justiţia ne va mai exista, deoarece nu vor mai exista procese. Un grup restrâns de oameni de cea mai înaltă probitate morală, cunoscători desăvârşiţi ai firii umane, vor intermedia puţinele diferene care ar mai putea apărea între oameni.

Mark Kimmel
Dragii noştri fraţi, vă îndemnăm să vă găsiţi din ce în ce mai mult timp pentru a vă asculta inima şi sufletul, pentru a medita şi contempla, pentru a face fapte bune ;i pline de iubire. Obiectivul vostru principal trebuie să fie strădania de a vă ridica nivelul vibraţional al fiinţei voastre, şi aceasta se poate obţine numai dacă veţi renunţa la stres, la necinste, la spirit de acumulare materială şi veţi căuta mereu starea de echilibru, adevărul şi iubirea.
Noi credem că aceia care trăiesc acum pe Pământ sunt nişte privilegiaţi căci ocazia pe care o au acum de a evolua cu mare viteză este una rarisimă.

Ne manifestăm plăcerea de a vă fi comunicat cele de mai sus garantându-vă că vă bucuraţi de iubirea noastră necondiţionată.
Până data viitoare, vă salutăm cu multă dragoste: Adrial, Bren-Ton, Justine şi Moraine, toţi din Andromeda precum şi Zepher din Pleiade.

SURSA: http://cosmicparadigm.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu