”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 30 iunie 2011

UNII MĂ NUMESC Ashtar Sheran


Mesaj de la Arhan. Mihail                      

(2 June 2011; Channeler: Ariel DeAngelis)

Permiteţi-mi să mă prezint: EU SUNT Arhanghelul Mihail. Unii oameni îmi mai spun şi Ashtar Sheran. Este unul şi acelaşi lucru.

Transformările prin care trece acum Pământul au început cu mult timp în urmă, şi ele vizează măsuri extraordinare de ancorate a Luminii pentru a se ajunge la acel rezultat dorit de Creator.
Aceste măsuri extraordinare despre care vorbesc, au inclus, în egală măsură, şi necesitatea ca prin liberă alegere, entităţi care nu au mai fost încarnate niciodată, să aleagă să se nască acum pe planeta voastră, luându-şi un corp fizic. Ei fac aceasta din dorinţa de a ajuta, şi în acest mod, la Înălţarea Pământului şi a acelor locuitori ai săi care doresc şi lucrează pentru aceasta.
În acest scop, eu mi-am luat o altă identitate, cea a fiinţei comandantului Ashtar Sheran, aflat în jurul Pământului pe o navă spaţială, pentru a contribui cu mijloacele de care dispune, la înfăptuirea transformărilor planetei şi sistemului vostru planetar, prevăzute în Programul Creatorului. Corpul meu actual, care poartă personalitatea Ashtar Sheran, a fost sediul unui suflet multiplu şi complex în care co-existau mai multe suflete. Anul trecut însă, ele au eliberat acest corp lăsându-l numai în folosinţa mea, în prezent în el regăsindu-se doar vibraţia mea, adică a celui căruia voi îi spuneţi Arhanghelul Mihail.

În eşaloanele superioare, (în dimensiunile mai înalte), nu se uzitează nume-apelative care să poată fi rostite prin cuvinte, recunoaşterea (identificarea) unei entităţi făcându-se prin frecvenţa proprie de vibraţie, care este o amprentă unică şi inconfundabilă. Mă refer la ceea ce voi numiţi aură. Dealtfel, acesta este şi modul prin care noi vă recunoaştem pe fiecare dintre voi şi aspectele voastre, care se pot regăsi, la un moment dat, într-un suflet cumulativ. [Nota C.M.: Aşa dar, într-un suflet cumulativ, sufletele care-l compun îşi păstrează frecvenţa de vibraţie proprie (ca amprentă energetică), deci şi identitatea].

În programul ajustărilor actuale este cuprinsă şi fiinţa fiecăruia dintre voi, în măsura în care acceptaţi acest proces. (Nota C.M.: prin care trebuie înţelese: purificarea fiinţei, schimbarea frecvenţei de vibraţie, modificarea ADN-ului, creşterea conştiinţei şi conştientizării, imunitatea la orice fel de boală, mărirea duratei de viaţă şi chiar schimbarea fizionomiei).
Că v-aţi angajat în acest program îl dovedeşte faptul că aţi ales să fiţi pe Pământ în această viaţă. Cu certitudine că toţi vă îndreptaţi spre acel final fericit (Nota C.M.: Revenirea ACASĂ) numai că cei angrenaţi în procesele de transformare ale acestui sfârşit de ciclu, au ales să se folosească de oportunitatea aceasta de scurtare a drumului pe care-l mai aveţi de parcurs. 
 De câţiva ani, vibraţia planetei Pământ şi locuitorilor săi a crescut continuu, astfel că mulţi dintre voi aţi atins nivelul vibratoriu al dimensiunii a 4-a şi chiar a 5-a. Aceasta deschide tot felul de posibilităţi, printre care şi includerea Pământului în Comunitatea Galactică, despre care vi se fac tot mai dese comunicări. Mulţi dintre voi veţi deveni capabili să primiţi informaţii galactice în mod direct. Arceasta înseamnă că va avea loc un fel de „desecretizare” a informaţiilor la care nu aţi avut acces până acum sau nu le-aţi putut descifra.

Apreciem că nivelul la care s-a ajuns acum a devenit ireversibil, nimic nemaifiind posibil să întoarcă lucrurile la nivelele joase de acum câţiva ani; cu o condiţie însă: să nu renunţaţi la dragoste şi adevăr pentru a vă întoarce la minciună, necinste şi ură. Masa critică a celor care au ales iubirea şi adevărul a fost atinsă, aceasta însemnând că bascularea sistemului energetic, pentru care s-a lucrat o bună perioadă, s-a produs. Aţi ajuns într-o zonă liberă de constrângeri, liberă de condiţionări, o zonă în care vă puteţi exprima fără teamă liberul vostru arbitru.  
 

Noi, cei din Federatia Galactica a Luminii şi ai Comandamentului Ashtar dorim să ne exprimăm deplina gratitudine faţă de toţi cei care aţi lucrat cu dăruire pentru a ancora Lumina Divină pe planetă şi în fiinţa voastră. Contribuţia voastră a fost foarte importantă. 
Felicităm toate sufletele care, în dorinţa de a edifica o Nouă Lume, într-un plan superior, au venit din întregul univers pentru a-şi lua un corp uman pe Pământ. Prin aceasta, cantităţi imense de Energie Luminoasă Divină au fost ancorate în sistemul planetar al Pământului, efectul fiind diminuarea drastică a câmpurilor energetice negative care se acumulaseră în volume inimaginabil de mari. (Nota C.M.: Din cauza acestor energii ale întunericului, planeta s-a aflat, cu cca 70 de ani în urmă, în cea mai grea şi periculoasă situaţie a existenţei sale, fiind la un pas de dezintegrare).
Suntem siguri că toate sufletele aflate acum pe planetă vor continua acumularea şi ancorarea de energii luminoase care vor accelera ajungerea în cea de a 5-a dimensiune într-o scurtă perioadă de timp. 
Traiul şi tarele dimensiunii a 3-a, în care v-aţi consumat vieţile anterioare (Nota C.M.: de la „Cădere” încoace), vor rămâne o amintire pentru voi şi generaţiile viitoare.Viaţa pe care urmează să o trăiţi pe Noul Pământ va fi diferită de cea actuală: dorinţa de a acumula bogăţii materiale va dispărea căci fiecăruia nu-i va lipsi ceea ce-şi doreşte, printr-o atitudine potivită de intenţionare, corpul vostru va fi mult mai sănătos şi imun la boli, durata vieţii va creşte foarte mult etc.
 
Doresc să folosesc această ocazie pentru a face unele precizări în ceea ce priveşte evenimentele care urmează a se petrece planetă.
Deşi mesajele care vi s-au transmis aveau un conţinut clar, se pare că interpretările au fost diferite de la un canal la altul.
Mai întâi că fiinţele de lumină care iau legătura cu unii dintre voi, se referă în exclusivitate la potenţialităţi, posibilităţi şi probabilităţi de materializare pe planetă a unor evenimente.
Aceasta deoarece evoluţia depinde foarte mult de voinţa voastră, fiinţe care aveţi liber arbitru, pe care vi-l puteţi manifeasta în toată libertatea.
Deşi Programul Divin nu se schimbă, modul lui de realizare, durata etapelor, devierile de la calea cea mai scurtă, depind de alegerile voastre şi ale Pământului, ca entitate.

Cei care mai deţin puterea economică şi politică, încă se mai opun în unele locuri de pe Pământ, pentru ca înaintarea spre dreptate şi adevăr să nu se producă.
Dumnezeu şi Fiinţele de Lumină acţionează asupra conştiinţei acestora şi crearea condiţiilor de producere a unui salt în conştiinţa lumii, cel mai important fiind momentul în care soli ai civilizaţiilor avansate ale universului îşi vor manifesta indubitabil prezenţa printre voi. Apariţia navelor lor pe cerul planetei şi debarcarea care va urma, vor face ca toată contestarea venită din partea celor ignoranţi sau celor interesaţi în menţinerea acestei ignoranţe, să se spulbere, sub impactul acestor evenimente. Atunci, conştiinţa va cunoaşte un salt formidabil şi întreaga civilizaţie umană va traversa ultima porţiune de drum care o mai desparte de cea de a 5-a dimensiune.

De asemenea, dorim vă asigurăm acest moment s-a apropiat foarte mult şi ne vom putea privi faţă în faţă, destul de curând. Impactul acestor prime întâlniri va declanşa stări de mare bucurie şi fericire. Va fi o bruscă descătuşare a tuturor şi a fiecăruia în parte de dogmele care v-au ţinut în negura necunoaşterii şi a prejudecăţii, precum că aţi putea fi singuri în univers.
 
Voi este necesar să continuaţi să faceţi tot ceea ce puteţi pentru a vă creşte nivelul de vibraţie, al vostru şi al Pământului, pentru accesarea celei de a 5-a dimensiuni. Noi vă garantăm că acest deziderat se va îndeplini, de voi depinzând numai momentul.

Trataţi cu compasiune pe semenii voştri încă netreziţi şi ajutaţi-i să o facă.
Ariel DeAngelis
Cu câtva timp în urmă, exista o anumită incertitudine asupra ascensiunii voastre în această etapă, dar, urmare a marilor cantităţi de lumină ajunse pe planetă, această incertitudine a dispărut. Sunteţi sigur câştigători ai ascensiunii în dimensiunile superioare. Cei care aţi ales înalţarea, vă veţi afla nu peste prea mult timp în acea dimensiune în care catastrofele naturale, suferinţa de orice fel, bola şi sărăcia, nedreptatea, nu se vor mai putea întâlni.
Tot ceea ce se întâmplă acum este în conformitate cu Planul Divin elaborat de Creator.

EU SUNT Arhanghelul Mihail, întrupat ca Ashtar Sheran.  
Etapa următoare în derularea acestui Divin Program va fi apariţia pe cerul planetei a unor flotile de nave spaţiale care va premerge debarcarea.
Acum se fac pregătirile finale. În ce mă priveşte, voi avea o şedere prelungită pe planeta voastră.
Binecuvântări pline de iubire şi bucurie pentru voi toţi!
Mihail
(C.M.)

marți, 28 iunie 2011

IUNIE-IULIE 2011: ACTIVĂRI


Un mesaj de la Sanat Kumara

(Iunie 2011; Channeler: Christine Meleriessee)

Sanat Kumara
Preaiubiţilor, primiţi binecuvântările mele. Mă simt onorat să fiu iarăşi în legătură cu voi.
Sunt Sanat Kumara, şi mă aflu mereu la dispoziţia voastră.
Mă manifest acum mai ales prin aspectul meu venusian.
Lemuria se trezeşte în această perioadă în moduri noi ale fiinţei, prin energiile frecvenţelor înalte.
Am aşteptat acest moment al trezirii multor inimi şi minţi umane de pe Pământ.

Mai întâi, aş dori să mulţumesc fiecăruia dintre voi care a-ţi muncit din greu pentru a ajunge la acest nivel de spiritualitate. Provocarea continuă, însă la un alt nivel al acceptării, atins de fiecare dintre voi.
Aceaste luni, iunie şi iulie, sunt esenţiale în producerea unor evenimente spirituale. Activitatea Lucrătorilor în Lumină, fiţi siguri, nu poate trece neobservată. Sunt numeroase provocările cu care vă confruntaţi.
Pregătiţi-vă pentru ca aceste schimbări să apară şi în fiinţa voastră, cu mai multă pregnanţă decât până acum. Dacă până acum, munca voastră a privit transformările voastre interioare, în această perioadă, şi de acum înainte, preocupările voastre se vor îndrepta spre lumea exterioară.
Unii dintre voi se vor simţi pregătiţi pentru această muncă, dar unii încă se mai pregătesc. Este important ca, înainte de a alege să lucraţi înafara fiinţei voastre, pentru cei din jurul vostru, să vă purificaţi cât mai bine fiinţa, acţiune care vă va asigura succesul.                         
Vă îndemnăm să ţineţi cont în modul cel mai serios, de activităţile forţelor întunericului care pot acţiona cu rapiditate în zonele voastre energetice cele mai vulnerabile. Pentru a evita situaţii neplăcute, rămâneţi permanent în gardă, cu simţurile cât mai ascuţite, pentru a nu fi surprinşi nepregătiţi de către cei care doresc să vă agreseze fizic, dar mai ales spiritual.
Dacă în ultima perioadă v-aţi confruntat cu anumite probleme sau aţi avut unele provocări, mergeţi, prin meditaţie, în adâncul fiinţei voastre, căci acolo veţi avea revelaţiile de care aveţi nevoie. Utilizând metoda introspecţiei, puteţi deveni proprii voştri vindecători. Unii dintre voi aveţi abilitatea de a-i ajuta pe alţii să se însănătoşească. O puteţi face la fel de bine şi pentru voi înşivă.
Cei care doresc cu adevărat să rezolve asemenea probleme, pentru ei sau pentru alţii, pot invoca, prin meditaţie, sprijinul nostru, care va fi acordat cu promptitudine.
Noile energii se apropie, ele sunt minunate, dar vor putea fi folosite numai de aceia care sunt cu adevărat gata să le primească. Aceste energii nu vor putea fi accesate şi utilizate decât de aceia care s-au purificat sau sunt în fază avansată de purificare. Este foarte posibil ca unii dintre voi să nu fie pregătiţi pentru a primi vibraţiile celei de a 5-a dimensiuni; aceştia trebuie să aibă o deschidere totală, o dorinţă profundă pentru a le primi. 

Luna Plină şi Eclipsa de Lună din iunie au fost momente importante în aducerea acestor vibraţii pe Pământ. Acete momente au coincis cu ultima fază a Lunii Wesak. Cei care au folosit această oportunitate (Luna Plină, Eclipsa de Lună şi Zilele Wesak) vor fi ajutaţi în etapa următoare a procesului lor evolutiv. Menţionez că momentul Solstiţiului de Vară (21 iunie) a fost un alt moment foarte important în procesul ajungerii pe planetă a unor importante fluxuri de enerigie nouă. 

Cei care au fost pregătiţi să primească aceste energii, vor simţi în curând că au fost catapultaţi pe un nou nivel de conştiinţă. Acestora le va fi mult mai clar ce ar trebui să facă în continuare, ce munci de pionerat ar trebui să desfăşoare.În viaţa lor cotidiană, se vor înmulţi situaţiile în care sincronicităţile se vor manifesta, şi aceasta le va uşura existenţa. Dorinţele acestor oameni se vor transpune în realitate mult mai repede ca altădată, sau comparativ cu ceilalţi, mai puţin teziţi.                                                 
Am să menţionez cinci categorii de fiinţe umane diferenţiate prin nivelul de conştiinţă-conştientizare, care recepţionează şi utilizează diferit fluxurile noilor energii care apar acum în sistemul vostru planetar.                                         
Eu definesc cinci categorii de fiinţe umane din punctul de vedere al nivelului vibraţional şi de conştiinţă:
1. Acele persoane care sunt complet netrezite, având un grad mare de ignoranţă spirituală,
2. Persoanele care sunt în fază incipientă a trezirii şi conştientizării, adică acelea care sunt puternic înrădăcinate în caracteristicile dimensiunii a 3-a. 

3. Persoanele care s-au trezit însă sunt încă puternic dominate de ego-ul lor uman, fiind încă supuse emoţiilor conştientului cotidian. Aceste fiinţe nu conştientizează decât parţial stările superioare de vibraţie dar au acces la nivelul vibratoriu al celei de a 4-a dimensiuni, 
4. Persoanele care sunt complet  si superior trezite, folosesc tehnici de elevare spirituală, se iniţiază în diferite practici de activare a corpului lor material şi nematerial, folosesc terapia cromatică, sunetul, vizualizarea (concentrare pe yantre, de ex.), ştiu să-şi activeze centri de forţă (chakrele), pot vizualiza şi lucra cu razele luminoase. 
5. Fiinţele înalt vibraţionale, cu rol de învăţători şi îndrumători ai celorlalţi, fiind capabile să facă legătura între diferite dimensiuni.
Aceştea sunt lideri spirituali, având o conştiinţă înaltă, corespunzătoare celei de a 5-a dimensiuni. Dintre ei se recrutează maeştri care ajută pe cei aflaţi în cea de a 4-a dimensiune să evoluieze. Ei pot rămâne pe Pământ anumite perioade pentru a rezolva unele probleme de spiritualitate, dar reşedinţa lor este în tărâmurile 5D.      
 Aceşti maeştri sunt trimişii lui Dumnezeu pentru a trezi lumea şi a face cunoscute şi înţelese legile Divine pe planetă. Ei îndeplinesc permanent voinţa Divină.
Doresc să atenţionez că o fiinţă care a atins nivelul evolutiv al celei de a 5-a dimensiuni, poate retrograda în dimensiuni inferioare dacă nu-şi menţine, prin comportament, gândire şi acţiune nivelul vibraţional ridicat la care a ajuns. O caracteristică esenţială care se întâlneşte la fiinţele din 5D este DRAGOSTEA şi COMPASIUNEA cu care tratează întreaga creaţie.

Din punctul de vedere al plasării pe unul dintre aceste nivele, lunile iunie şi iulie 2011 sunt foarte importante, deoarece, în această perioadă, energiile care sosesc pe planetă, sunt un sprijin efectiv la creşterea şi stabilizarea celor care se află în procesul lor evolutiv pe un palier superior celui în care se aflau până acum.
Cei care sunt canale (channeleri) îşi pot creşte în această lună coeficientul de lumină, ceea ce va aduce o mai mare claritate în recepţionarea şi înţelegerea corectă a mesajelor primite de la Fiinţele de Lumină.
In ceea ce priveşte karma, trebuie spus că cei care reuşesc să şteargă cel puţin 51% din încărcătura karmică pe care au acumulat-o în toate vieţile prin care au trecut, pot ieşi din cercul carmic repetitiv (Nota C.M.: Adică pot opta să nu se mai reîncarneze).
Vă comunic toate acestea pentru a vă încuraja să perseveraţi în strădania de a vă creşte nivelul vibraţional, mai ales în perioada actuală, când valuri energetice benefice ajung pe Pământ.
Christine
Metodele vă sunt cunoscute, căci de multe ori s-a vorbit despre ele. Important este acum să le puneţi în practică. Starea voastră generală trebuie să fie una a bucuriei, cinstei şi iubirii. Renunţaţi la ură, la sentimentele de frică şi disperare!
Sunteţi ajutaţi în această acţiune de Fiinţele de Lumină, de Telosieni, reprezentaţi prin Ierarhia Pământului Interior, reprezentanţii civilizaţiilor Universului, prezenţi în jurul Pământului, Ierarhia Galactică, Ierarhia Spirituală, Tărâmul Christic şi fiinţele care deja s-au stabilizat pe Noul Pământ.
În ceea ce mă priveşte, mă simt foarte fericit să vă trimit lumina mea care să vă ajute la accelerarea creşterii frecvenţei voastre de vibraţie, la trezirea a cât mai multor fiinţe umane.                                                        

Eu sunt Sanat Kumara, în serviciul vostru şi al Noului Pământ, aflat în pragul edificării Epocii de Aur.

Namaste!

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

joi, 23 iunie 2011

PĂMÂNTUL, a treia planetă de la Soare (16)


(continuare)                

59- Placerile carnale si senzuale.
Toti cunoastem ca exista oameni, de ambele sexe, de-a dreptul posedati de dorintele lor trupesti, la fel cum sunt si unii care nu cunosc asemenea atractii. Pierderea ratiunii la vederea unei persoane provocatoare este un fapt nu atat de rar intalnit. Asemenea fiinte care intra in frenezia dorintei, la vederea unei persoane cu mult sex-apil, sunt posedate de spirite malefice, desfranate, care le provoaca stari de excitare carora ei, de regula, nu le pot rezista. Demonii carnali care-i stapanesc si-i indeamna la asemenea actiuni sunt suflete decazute ale unor oameni care au trait candva pe  Pamanat si au avut comportari reprobabile legate de consumul de alcool si satisfacerea pornirilor animalice. Principala cale prin care demonii patrund in trupurile umane este consumul de alcool. O a doua cale care usureaza luarea in posesie a unor corpuri o reprezinta asa-numitele petreceri dansante (care se produc astazi in discoteci n.m.) unde se consuma bauturi alcoolice, se fumeaza si se asculta melodii stridente care bulverseaza tupul si mintea. La asemenea petreceri, puteti fi siguri ca se vor afla mult mai multi invitati nevazuti si decazuti care folosesc prilejul de a intra in posesia trupurilor umane dezlantuite. Cine doreste sa scape de prezenta spiritelor bauturilor alcoolice, trebuie sa stie ca poate face acest lucru cu destula usurinta printr-o rugaciune foarte profunda adresata spiritului de catre suflet. Spiritele straine atrase de placerile dansurilor deslantuite si obscene nu se lasa insa tot atat de usor convinse sa plece si este nevoie de multa perseverenta prin post negru si abstinenta. Deobicei, dansurile dezlantuite sunt insotite de multa mancare si bautura, dansatorul dorind sa faca miscare, dupa ce a ingurgitat cantitati importante de hrana si bautura, dupa care, parca iar are chef de baurura si hrana, si, astfel, o ia de la capat. In asemenea situatii, multe spirite malefice se considera invitate sa ocupe acel corp invadandu-i nu numai rinichii si organela genitale dar si splina, ficatul si plamanii. Consecintele unei asemenea invazii sunt imbolnavirea acestor organe care culmineaza, in timp, cu decesul trupului si preluarea sufletului de catre cohortele lui Satan. Domnul a spus : Adevarat va spun ca majoritatea bolilor sunt datorate locuitorilor veniti din iad, carora oamenii le paveaza singuri calea catre propriul trup. Aceste spirite opereaza si asupra sufletelor, pe care le pervertesc astfel incat sa simta placerea de a avea asemenea activitati lumesti.
In ce priveste fumatul, trebuie facuta urmatoarea observatie : in afara toxinelor pe care le introduce in corp, fumul de tigara raspandeste un miros puternic si neplacut cu care fumatorul se obisnuieste. Demonilor le este caracteristic un miros neplacut, o duhoare pe care un om normal o sesizeaza imediat si pe care o respinge, indepartandu-se imediat de demon. Daca insa persoana este un fumator (mai ales unul inrait) apropierea de el a unui spirit malefic nu mai este sesizata deoarece mirosul de tutun maschiaza mirosul caracteristic al demonului, si, in acest fel, spiritul rau are cale libera spre trup.

 60-Demonul jocului si rasfatul copiilor.
Mai exista o cale de demonizare a trupurilor si sufletelor pe care o mentionez aici si care se refera la copii. Multi dintre parinti vor accepta cu greutate acest adevar, mai ales ca este necesar un anume discernamant in apreciere. Este vorba de demonii specializati ai jocului la copii. O gresita educatie data copiilor poate ajuta la instalarea in trupul fraged a unor spirite malefice. Din iubire, unii parinti ofera copiilor lor tot felul de jucarii pe care micutii si le doresc si le revendica, indiferent de costul lor si puterea de cumparare a parintilor. Ei ajung sa posede un numar impresionant de jucarii de tot felul care, poate, au atarnat greu in balanta financiara a familiei. Cu toate acestea, parintii au facut efortul de a i le procura zicanu -si ca daca ei n-au avut parte de o copilarie faricita, macar copilul lor sa aiba tot ce-si doreste. Aceasta atitudine este o dubla capcana :
- mai intai ca, inca de mic copilul va crede ca tot ceea ce-si doreste i se cuvine, fara munca si fara efort ; ca are dreptul sa ceara ca orice capriciu sa-i fie satisfacut.
- se va forma cu credinta ca este facut sa-i domine pe altii si ca efortul altora pentru el se sumintelege. Copilul va creste fara sentimentul compasiunii si intelegerii nevoilor aproapelui. Adica, va deveni un tiran.
Sa fim bine intelesi : este absolut normal ca parintele sa aiba grija sa ofere copilului sau conditii optime dezvoltarii normale a trupului si caracterului acestuia. Dar, totul trebuie facut in anumite limite si cu constientizarea copilului ca pentru a primi ceva trebuie sa aiba o anume contributie si ca dorintele lui se indeplinesc in corelare cu posibilitatile familiei. Cei care considera ca accesul copilului la cat mai multe jocuri si jucarii ii dezvolta o anume manualitate si spiritul inventiv, au dreptate, dar trebuie sa se acorde o mare atentie ca ceea ce se castiga pe de o parte sa nu se piarda inzecit pe de alta. Echilibrul este aici cuvantul de ordine ; cumpatarea si responsabilizarea copilului pe timpul educatiei sale sunt chei ale reusitei in a creste o fiinta echilibrata, cu capacitatea de a aprecia efortul si stradania proprie si a celor din jur. Cu alte cuvinte, copilul trebuie sa se formeze astfel incat sa aprecieze corect valoarea muncii. Altfel, prin inconstienta noastra, am ajutat demonilor sa recruteze si sa formeze, un supus umil al lui Satan.

61- Natura si consecintele mâniei.
Cea mai periculoasa dintre posesiuni  este cea a maniei, caci daca acest demon ajunge sa posede trupul unei fiinte umane, el aduce cu sine o intreaga legiune de spirite malefice. Mania reprezinta antipodul iubirii si este principala manifestare a lui Satan. Ea nu poate insa exista fara sa fie hranita, motiv pentru care este inconjurata de o intreaga cohorta de spirite malefice pe care demonul maniei le atrage si le consuma. Principala sursa a maniei este ura, urmata indeaproape de aroganta. Din asta deriva egoismul, invidia, lacomia, adulterul, pasiunile senzuale, dispretul fata de tot ceea ce este divin, dar si fata de ceilalti oameni, crima si varsarea de sange, dorinta de putere si totala lipsa de constiinta. Iata cat de multi asistenti are Demonul Maniei. Cand a patruns in om, acest spirit este mai greu de inlaturat decat de stins un foc care a cuprins toate incaperile unei case. Cum patrunde insa acest suflet malefic in corpul omului ? Trebuie spus ca samanta acestui spirit este plasata in interiorul trupului chiar in timpul conceptiei sale si se va activa daca fiinta umana ii va crea conditiile optime de manifestare. Altfel, ea va ramane sa lancezeasca in trup fara a putea sa-si manifeste maleficitatea. Cand se activeaza, acest demon se propaga prin sangele victimei invadand intregul corp si trecand apoi in suflet. Oamanii posedati de demonul maniei pot fi recunoscuti prin irascibilitatea lor extrema, amplificand brusc si exagerat orice incident minor. Acestor fiinte acaparate de deavolul maniei le este suficient orice mic conflict, orice discutie in contradictoriu pentu a se aprinde ca o valvataie. In cazul copiilor la care se observa asemenea inclinatie, ea poate fi curmata usor printr-o educatie corecta. Cel mai mare rau pe care-l puteti face unui copil este rasfatzul. Un copil rasfatzat devine repede un tiran fata de cei din jur caraora le impune ifosele si obrazniciile lui. Lasat sa se manifeste fara interventia promta a celor care trebuie sa-i asigure educatia sanatoasa, copilul isi agraveaza starea caci mania din el incepe sa se solidifice. In asemenea situatii, parintii incep sa dea inapoi, copilul se tiranizeaza din ce in ce mai accentuat si curand va atinge primul stadiu al independentei demonice. In situatia in care copilul adolescent a scapat de sub controlul parintilor, devenind puternic posedat, Divinitatea intervine pentu a-i salva sufletul provocandu-i anumite boli ale trupului cum ar fi scarlatina, arsurile, eruptiile, pojarul etc. Prin aceste imbolnaviri se elimina principiile active ale maniei din sange.  Dupa videcarea bolii, parintilor le revine sarcina de a prelua controlul si a canaliza viata copilului pe un fagas normal. Daca insa ei vor continua sa-l cocoloseasca pe motiv ca trebuie menajat, el fiind in convalescenta, demonul maniei va ataca din nou, de data aceasta nu prin sange ci direct sistemul nervos. Si in aceasta situatie Divinitatea va interveni provocand anumite boli cum ar fi dizentereia sau tusea convulsiva, in vederea eliminarii principiilor active care i-au infestat sistemul nervos. Daca parintii nu sunt in stare sa controleze situatia si sa schimbe comportamentul copilului, Dumnezeu ia la El sufletul copilului pentru a i se acorda acele ingrijiri psihice si spirituale care sa-i asigure evolutia. Iata cum, din aceasta perspectiva, se vede ca dragostea excesiva (prost inteleasa) a parintilor reprezinta principala cauza a mortii premature a copiilor lor.
62- Lupta impotriva mâniei.

Din cauza pericolului imens pe care-l reprezinta posesiunea Demonului Maniei, care afecteaza de multe ori generatii intregi, uciderea trupurilor fizice prin epidemii larg raspandite devine uneori necesara. Asa se explica multe din epidemiile prin care a trecut omenirea in istoria ei.Ciuma, holera, tifosul sunt boli care au fost trimise pe planeta atunci cand mase mari de suflete se impunea a fi salvate de la pericolul demonizarii lor.
In dezvoltarea sufletului si corpului un rol determinant il are alimentatia. Cum trebuie educat copilul inca de la nastere astfel incat, atunci cand atinge maturitatea, sa stie sa se hraneasca sanatos ?
Daca inca de la o varsta frageda, parintilor le devine evident faptul ca progenitura lor are o sensibilitate excesiva, colerica, lesne iritabil, el trebuie hranit cu alimente care sa-i racoreasca sangele nu sa i-l incalzeasca. In timp ce alapteaza, mama trebuie, deasemenea, sa respecte anumite reguli in hranirea si comportamentul sau. Daca copilul sau este unul nelinistit, excesiv de activ, sau care plange mult si din orice, fara a exista o cauza medicala, atunci mama trebuie sa se gandeasca la ceea ce greseste ea in relatia cu copilul sau. Oricum, trebuie sa renunte, macar pe perioada alaptarii, la fumat, consumul de bauturi alcoolice, cafea, viata dezordonata, nerespectarea orelor de odihna, mancaruri condimentate sau picante, mediu stresant, enervari etc.
 Laptele animalelor nu se recomanda imediat dupa intzarcare atat din cauza unor posibile boli cat si din cauza unor temperamente mai aprinse care pot fi intalnite la un animal de la care se recolteaza lapte de consum pentru copil. Interdictia inceteaza in cazul in care animalul este bine cunoscut si corespunde cerintelor de sanatate si temperament. Ca recomandare generala, este bine ca laptele de animal sa fie introdus in dieta copilului dupa varsta de un am.
Pentru purificarea sangelui copiilor sunt foarte indicate compoturile din fructe bine coapte. Copiilor cu caracter coleric, se recomanda a nu li se da produse din carne pana  dupa schimbarea dintilor. Copiilor cu iesiri nervoase trebuie sa li se aplice cat mai repede anumite corectii dintre care cea mai indicata si eficienta este privarea de hrana. Sa fim bine intelesi, nu sugeram sa se aplice copilului un program de infometare nici de lunga durata si nici prea des. Unei iesiri nervoase, unei obraznicii evidente, facuta din lipsa de stapanire de catre copil, i se poate raspunde cu interdictia de a primi masa care urma, explicandu-i cu calm si dragoste (dar ferm) motivul pentru care singur, prin comportarea sa, si-a atras pedeapsa. Fiti siguri ca nu va trece decat putin timp pana cand neastamparatul isi va recunoaste gresala si va cere sa manance. In acest caz, parintele va spune ca va cere lui Doamne, Doamne ingaduinta de a-l ierta, si-i va da ceva din masa pe care trebuia s-o ia ; atat cat sa astepte cu nerabdare urmatoarea masa. Copilul astfel educat de mic, va creste sanatos la minte si la trup, estompand sau stergand complet comportamentul anormal catre care avea inclinatii. In educatia copilului trebuie sa se tina cont permanent de un vechi proverb : ‘’Copacul tanar poate fi indoit de vant fara a  se rupe in timp ce unul batran poate fi rupt de furtuna’’.
In adolescenta, preocuparile copiilor trebuie indreptate catre ceva util, care sa le completeze cunoasterea si inclinatia spre natura, spre curatenie morala, compasiune si spre Dumnezeu. Oricum, tinerilor cu comportamente mai vulcanice li se recomanda sa-si intemeieze o familie mai de timpuriu, caci viata de familie are un efect de calmare si de asezare a vietii pe un fagas normal.

Bibliografie: cartea PĂMÂNTUL ŞI LUNA, aut. Jakob Lorber, ed. Vydia, 2003
Pentru conformitate,
 (C.M.)

miercuri, 15 iunie 2011

NASA anunţă un dezastru natural.Pământeni, vi se pregăteşte ceva!

Un mesaj alarmist, postat pe site-ul NASA, a devenit pentru mulţi semnalul că lumea se apropie de o catastrofă. Administratorul Agenţiei Aerospaţiale le-a cerut angajaţilor să-şi pregătească familiile pentru un dezastru natural. De-aici, până la cuvântul apocalipsă, nu a mai fost decât un pas.
"Gândiţi-vă la dezastrele naturale care s-ar putea produce în zonele voastre. Gândiţi-vă la atacuri, precum cel de la 11 septembrie 2001"
Ordinul şefului de la NASA e pe cât de limpede, pe atât de înspăimântător.

"Puneţi la punct un plan de pregătire a familiei în casă. Pregătiţi o trusă de salvare!"

Înregistrarea video a fost postată pe site-ul NASA, iar angajaţii ar fi fost înştiinţaţi prin e-mail de existenţa ei. Un alt filmuleţ le explică angajaţilor ce trebuie să facă.

"Acasă, să aveţi rezerve pentru 7 zile de apă îmbuteliată, mâncare uşor de preparat şi alte lucruri esenţiale ce pot fi folosite în timpul unor întreruperi prelungite a utilităţilor şi serviciilor."

Cei de la NASA au explicat că au luat această decizie după ce, luna trecută, un exerciţiu la scară naţională a arătat că Agenţia nu e pregătită pentru dezastre. Pe internet însă, mulţi îmbrăţişează teoria că NASA ascunde venirea unei catastrofe, chiar pe 1 august. Un cutremur devastator s-ar produce atunci.

"Maşina dumneavoastră trebuie să aibă în permanenţă combustibil minimum jumătate din rezervor.  Trusa de urgenţă portabilă trebuie să conţină pături, jucării pentru copil, multă apă îmbuteliată şi hrană rece"

Alţii vorbesc despre un dezastru la 29 septembrie, când o aliniere a planetelor ar putea produce un cataclism. Mai rămâne şi varianta ca un asteroid cu diametrul de 500 de metri să lovească Pământul, la 8 noiembrie.
Vizionarii apocalipsei cred astfel că mesajul intern de la NASA e şi pentru ei un semn că trebuie să fie pregătiţi.

"Dacă eşti aici, la NASA, acasă sau pe drum, fă-ţi rezerve pentru situaţii de urgenţă!"

SURSA: “OBSERVATOR’’14 Iun 2011.

Pentru conformitate,(C.M.)

luni, 13 iunie 2011

COMUNICARE DE LA MATEI

(11 iunie 2011; channeler, Suzanne Ward)

Epoca de Aur pe pragul ţintă; motivarea sosirii iminente a familiilor din spaţiu; efectele frecvenţelor jose şi înalte, sugestii pentru mediu; perspectivă spirituală a întunecaţilor de pe planetă; nu se va produce un exod în masă în timpul ascensiunii Pământului; participarea Lucratorilor din Lumină la transformarea lumii.

1. Salutări iubitoare din partea tuturor sufletelor de pe această staţie spaţială! Aici este Matei.
Chiar şi cei mai devotaţi Lucratori în Lumină pot avea momente de îndoială că tot ceea ce s-a promis de-a lungul anilor, mai ales în ultima perioadă, poate fi îndeplinit cu succes în lunile care au mai rămas până când Pământul va atinge pragul trecerii în Epoca de Aur. Noi înţelegem acest lucru, mai ales dacă se ţine seama de încetineala cu care au progresat lucrurile pe Pământ în lunga sa istorie.

2. Numai că acum vă aflaţi într-o perioadă de sfârşit de ciclu, când abundenţa revelaţiilor şi transformărilor este evidentă, viteza de schimbare fiind una nemaiîntâlnită în istoria planetei. Încă o dată, noi vă asigurăm că forţele întunecate vor dispărea definitiv de pe Pământ, până la sfârşitul anului 2012. În plus, din cauza accelerării timpului, timpul vostru liniar va trece mai rapid pe zi ce trece, astfel că, practic, perioada scursă între, să zicem, 5 şi 28 ale lunii viitoare, va fi mai scurtă decât aceeaşi perioadă a lunii prezente.

3. Ceea ce percepţi voi acum în legătură cu scurgerea mai rapidă a timpului, se referă, în fapt, la caracteristicile energiei în mişcare şi la călătoria Pământului spre densitatea celei de a 4-a dimensiuni. Este normal să aveţi această percepţie dacă ţineţi cont de faptul că în dimensiunile superioare, noţiunea de timp dispare iar trecutul, prezentul şi viitorul se regăsesc în eternul moment de ACUM. În acest moment, voi nu vă puteţi imagina această realitate, dar o veţi înţelege pe deplin atunci când veţi accede în următoarea dimensiune. Ah, ce experienţe minunate vă aşteaptă!

4. Dar să ne întoarcem pe Pământ, unde multi dintre voi se întreabă "Când?" starea actuală de lucruri se va schimba, în sfârşit. Ştim că aţi dori să vi se comunice dacă nu ziua, măcar luna în care saltul se va produce căci răspunsul nostru stereotip "în curând!" nu vă mai satisface. (Observaţi că am pus un semn de exclamare şi asta semnifică ceva. Vă spun eu: deoarece are ceva legat de iminenţa producerii unui eveniment).

5. Illuminati au deţinut controlul politic, economic şi tehnologic mulţi ani după lansarea de către forţele luminii a programului de atingere a nivelului Epocii de Aur pe planetă. Ei înţeleg acum că nu mai deţin controlul. Deşi reţeaua de dominaţie este în lichidare rapidă şi ireversibilă, ei încă mai pot controla o bună parte a populaţiei globului şi anume a celei aflată încă în ignoranţă şi habotnicie. Din acest motiv, venirea reprezentanţilor civilizaţiilor universului va produce un salt colosal în conştiinţa lumii voastre care va înţelege pe loc adevărurile care v-au fost ascunse totdeauna. Acesta este motivul pentru care Illuminati fac tot ceea ce mai pot pentru a împiedica aterizarea unor nave spaţiale.

6. Această împotrivire a făcut ca debarcarea să mai întârzie, ceea ce a impus refacerea de mai multe ori a întregului program care se va derula cu ocazia primului contact între aceste civilizaţii şi pământeni. Cel mai recent exemplu a fost cel în care se decisese ca o personalitate proieminentă a lumii voastre să anunţe existenţa şi iminenta debarcare a reprezentanţilor unor civilizaşii extraterestre. El a fost anulat deocamdată din cauza unor aspecte esenţiale care nu au fost finalizate şi în care au fost implicaţi influenţi oameni de pe planetă. Cei întunecaţi au iniţiat un program strategic de tergiversare folosindu-se de unele tulburări justificate care au avut loc în unele ţări, evenimentele fiind folosite de ei pentru a abate atenţia lumii de la posibila debarcare. Reprezentanţii lumilor civilizate vizitatoare au reconsiderat program premergător debarcării, socotind că nu este suficientă o simplă anunţare în mijloacele mass-media, prin care să se confirme existenţa altor lumi.

7. Potrivit celor pe care mi le-a comunicat Hatonn, câştigă teren ideea unui afişaj extrem de vizibil şi convingător pe cerul planetei, în diverse locuri, coroborat cu defilarea a numeroase nave spaţiale şi un comunicat special, dat simultan pe diversele canale de tv. şi radio. Se desfăşoară acum discuţii pe această temă pentru punerea la punct a unui plan detaliat de prezentare a celor care vor să vă contacteze. Desigur, se au în vedere toate măsurile de securitate pentru toate părţile.

8. Pe de o parte, vârful Illuminati nu a fost încă dislocat ceea ce face ca, exceptând declanşarea unui război nuclear, acei indivizi să mai aibă posibilitatea de a lua alte măsuri punitive asupra lumii, pentru a împiedica aterizarea navelor extraterestre. Pe de altă parte, Pământul are mare nevoie de noi tehnologii cu care să înlăture masiva poluare chimică şi nucleară, mai cu seamă în Japonia unde instalaţiile nucleare ale acelei centrale au fost grav avariate.Vă amintiţi că am comunicat cum specialiştii ET, folosindu-se de tehnologia proprie, adusă la bordul unor nave de mici dimensiuni, au sprijinit (fără ca prezenţa lor să fie sesizată de pământeni) remediarea avariilor care, altfel, ar fi putut produce o mare catastrofă. De această dată, echipele ET care vor lucra la vedere, vor ajuta mult mai amplu la rezolvarea acestor situaţii.

9. Există acum o altă problemă în care trebuie să se intervină cu promtitudine. Mă refer la fenomenele meteo, provocate şi declanşate de mintea omului. În ultima perioadă s-a observat, desigur, creşterea frecvenţei şi intensităţii acestor intemperii care a devenit o sursă importantă de producerea negativităţii, ca urmare a daunelor provocate şi stării de teamă şi nesiguranţă în care trăiesc cei afectaţi. Numărul morţilor, amploarea pagubelor materiale şi financiare, lipsa locuinţelor salubre, distrugerea recoltelor, toate au ca rezultat creşterea energiei negative, energie de joasă frecvenţă, cu care se încearcă stoparea trendului evolutiv al planetei şi sistemului planetar.

10. În acelaşi timp, voi sunteţi într-un continuu proces de adaptare la înaltele vibraţii care vin pe Pământ. Corpul omenesc resimte puternic impactul celor două tipuri de vibraţii: una benefică, alta malefică. Vibraţiile produse de cutremure, erupţiile vulcanice , furtunile de diverse grade şi mărimi provoacă scoaterea din starea de echilibru a fiinţei umane resimţită prin stări de disconfort, impact emoţional şi mintal puternic, stări depresie şi chiar anumite stări de boală în corpul fizic, mai mult sau mai puţin pasagere. Cei cu sistemul imunitar slăbit resimt cel mai puternic aceste influenţe.

11. Numai eliminarea acestor surse de frecvenţă redusă poate îmbunătăţi starea de sănătate şi confort a celor afectaţi. Se impune deci demontarea sau anihilarea sistemelor de producere a acestor anomalii, care sunt amplasate în locaţii bine ascunse şi puternic păzite. Cu toate acestea, membrii familiei noastre din univers au capacitatea de a trece graniţa acestor sisteme de protecţie şi supraveghere, pentru a ajunge la echipamentele generatoare de evenimente distructive, pentru a le anihila.

12. Aceste două situaţii deosebit de importante sunt motivele pentru care debarcarea fiinţelor ET pe planetă se impune cu necesitate şi este iminentă. Gestionarea cu prudenţă a situaţiilor care apar la un anumit moment în derularea acestui program este imperativă dar impune şi unele măsuri de secretizare în ceea ce priveşte locaţiile şi data când se va declanşa acţiunea de debarcare.

13. Un alt considerent care impune o anume circumspecţie şi măsuri de neindicare a locaţiilor şi datei, derivă din necesitatea de a evita manifestarea agenţilor mass-media de alarmare a populaţiei planetei cu privire la „invadatorii străini”. Suntem siguri că se vor face încercări în acest sens, deoarece cei care nu vor binele civilizaţiei umane nu pot să scape ocazia de a mai fabrica nişte energie negativă pe seama panicării oamenilor. Cunoaştem, de asemenea, că Iiluminaţii încearcă să pună la punct un program de diversiune prin care, prin simulări şi contrafaceri, să prezinte omenirii, pe posturile de transmisie mass-media, „dovezi” terifiante care să demonstreze „agresivitatea invadatorilor şi relele lor intenţii”. Din acest motiv, popularizarea cât mai largă, în avans, a adevăratelor intenţii cu care fraţii noştri din univers vin pe Pământ, este foarte importantă.

14. Teama şi scepticismul oamenilor încă neavizaţi şi netreziţi la adevăratele stări de fapt, este nevoie să fie combătute de Lucrătorii în Lumină, de toţi oamenii conştienţi ai planetei care trebuie să depună o muncă tot mai stăruitoare de popularizare. Este necesar şi util ca toţi care au posibilitatea şi cunoaşterea necesare, să scrie şi să publice articole în presă, pe internet etc. pentru ca să se extindă rapid masa celor „puşi în temă”. Cu toate acestea, în munca voastră de lămurire, nu trebuie să daţi dovadă de foarte multă insistenţă sau, şi mai rău, de agresivitate verbală, faţă de cei care nu sunt pregătiţi sau refuză să înţeleagă. Cei care şi-au luat rolul de propagatori ai acestor realităţi, este bine să comunice între ei, prin diverse mijloace, astfel ca fiecare să-şi îmbogăţească cunoaşterea cu date noi, pentru a fi capabil să dea răspunsuri cât mai clare şi documentate la întrebările celor sceptici sau care vor să ştie. Informaţi-vă prietenii, vecinii, cunoştinţele ocazionale (dacă dovedesc receptivitate la subiect) despre acest program de debarcare a unor reprezentanţi ET şi scopul lor paşnic cu care sosesc.

15-17. Să revenim la efectele vibraţiilor de joasă frecvenţă menţionate anterior şi ce metode ar trebui să aplicaţi, până la eliminarea cauzei, pentru a ca influenţa să dispară sau să se diminuieze. Este important să evitaţi zonele unde simţiţi că vă cuprinde, în mod inexplicabil, oboseala, evitaţi aglomerările, stările de stres, îmbrăcămintea sintetică, mediile uscate, pline de praf sau poluate chimic. Alegeţi să vă petreceţi timpul liber în aer curat, în zone împădurite sau cu multă verdeaţă. Faceţi duşuri care să vă revitalizeze, hrăniţi-vă cât mai natural şi mai vegetarian, deoarece fructele şi legumele netratate termic, conţin mai multă lumină, mai multă sănatate. Mâncaţi mai puţin decât de obicei şi nu consumaţi alimente sau băuturi vechi sau păstrate în recipienţi din plastic. Sucurile din comerţ sunt adevărate otrăvuri pentru corpul uman. Renunţaţi sau diminuaţi drastic consumul de carne, de zahăr şi alcool. Renunţaţi la fumat sau, măcar, răriţi-l.Consumaţi cât mai multă apă curată (de izvor).
Dormiţi cât este necesar pentru a vă recăpăta forţele şi bunadipoziţie. Faceţi eforturi moderate care să vă asigure menţinerea într-o formă fizică bună.
18. Consumul de apă curată şi în cantităţi cât mai mari (cca 3 l pe zi) ajută sistemele corpului vostru să se cureţe şi să funcţioneze perfect. Cei care au posibilitatea, pot consuma soluţii conţinând aur monoatomic, care vă vor ajuta să aveţi mereu mintea limpede şi o memorie ireproşabilă. Renunţaţi pe cât posibil la medicamentele antidepresive şi, oricum, luaţi-le doar în dozele prescrise de specialist.

20-21 Vom trece acum la o altă problemă de interes general. Lungi perioade te timp civilizaţiile umane au fost stăpânite de forţele întunericului care au determinat reducerea constantă a luminii şi vibraţiei sistemului planetar. Aceste diminuări au scăzut mult structura ADN care a ajuns la doar două spirale, număr minim necesar pentru a se mai putea menţine natura umană a fiinţei. Această componentă diminuată a integrat ciclul karmic al densitaţii a treia. Pentru ca omenirea să evadeze din această constrângere, multe, foarte multe suflete au decis să-şi părăsească corpul fizic pentru a crea condiţiile accelerării evolutive spre dimensiunea a 4-a. A fost un acord extins la o mare colectivitate.

22. După ce acele persoane şi-au îndeplinit rolul de a fi "personaje negative", în timpul unor existenţe pământene, urma ca, în conformitate cu angajamentul luat iniţial, să se alăture forţelor luminii astfel ca această parte a galaxiei să fie eliberată de toate tendinţele întunecate căpătate de fiinţele umane. In realitate, majoritatea dintre ele s-au ataşat atât de mult de condiţia şi comportamentul fiinţelor care aleg lăcomia, setea de putere, brutalitatea, cruzimea, înşelăciunea încât au refuzat lumina şi au denunţat acordul iniţial.

23. Indiferent cât au devenit de întunecate aceste fiinţe, ele rămân părţi inseparabile ale Creatorului, pe care Unicul le va iubi la fel ca şi pe toate celelalte. Dumnezeu nu îi va judeca sau pedepsi niciodată dar ei vor fi traşi la răspundere de propriul lor suflet sau de cei cărora le-au cauzat o nedreptate. Cea mai mare mare nedreptate faţă de cineva este să-i împiedici evoluţia, prin acte care să-i modifice programul.

24. Este o iluzie să se creadă că actele lipsite de iubire pot fi uitate sau trecute cu vederea; nimeni nu va scăpa de urmările gândurilor, intenţiilor şi acţiunilor sale, atunci când Înalta Instanţă a sufletului îi va arăta fiecare acţiune întreprinsă şi va derula evenimentele şi faptele din viaţa care s-a încheiat. Aceasta se întâmplă când sufletul ajunge în Nirvana şi urmează să elaboreze un nou program de viaţă cu care să se reîncarneze. Nimic din ceea ce nu s-a realizat din vechiul program nu va fi omis iar ceea ce nu s-a îndeplinit se va relua, până când în acel domeniu, în acea caracteristică  se va atinge măestria. Restanţele nu fac decât ca sufletul să reia experienţele trecute nereuşite, ceea ce va întârzia evoluţia entităţii respective.

Bineînţeles că în mentalitatea celei de a 3-a dimensiuni, există pedeapsa dură pentru acele persoane fizice care au renunţat la lumina şi la adevăr. Această pedeapsă nu i-o aplică Dumnezeu, ea este consecinţa firească a abaterii de la legile Divine ale evoluţiei sufletelor.
Fiinţa va păstra, mereu, o scânteie divină care va ajuta oricând sufletul să revină la iubire, compasiune şi adevăr, oricât se va fi scufundat în tenebrele întunericului. Această scânteie nu-l va părăsi niciodată căci ea va trebui să-l ajute să regăsească calea către lumină.

26. Deoarece toate sufletele sunt indisolubil legate de Sursa din care au fost create, orice suflet nu poate fi independent de Dumnezeu şi este organic legat, prin natura sa, de oricare dintre sufletele aflate în acest univers. La modul general, Dumnezeu şi marele colectiv de suflete formează o singură familie.
Cea mai corectă atitudine faţă de cei slabi, care greşesc într-un fel sau altul, nu o reprezintă pedeapsa ci strădania celorlalţi de a le trimite lumină care să-i trezească. O familie este cu atât mai puternică cu cât membri săi se sprijină reciproc şi dovedesc înţelepciune, iubire şi onestitate.

27. Acum, vom reveni la o problemă controversată şi greu de înţeles de multă lume. Se pune întrebarea: de ce în timpul derulării programului de ascensiune a planetei şi a fiinţelor umane, mai mor oameni, în diferite circumstanţe? Trebuie spus că acest ciclu viaţă-moarte depinde în primul rând de programul cu care a venit pe Pământ fiecare dintre voi. Că acum sunt mai mulţi decât în alte perioade, se explică tocmai prin faptul că multe suflete au dorit să fie prezente o anume perioadă din acest proces, pentru a beneficia de oportunitatea creşterii mai rapide a vibraţiei fiinţei lor. Alte suflete hotărăsc să-şi modifice programul aproape instantaneu (dar cu aprobarea celor implicaţi) pentru ca, prin plecarea lor, să uşureze procesul de purificare a planetei de energii negative. Mai este şi categoria acelor suflete care găsesc că părăsindu-şi trupul fizic, pot ajuta mai eficient la accelerarea ascensiunii celor dragi şi sistemului planetar în general.
Ceea ce dorim să menţionăm în context este că nu se marge pe ideea plecării simultane, prin exod, a unor mase mari de oameni, către alte dimensiuni.

28. În ceea ce priveşte îngrijorarea copiilor ai căror părinţi mor, trebuie considerat că noile cutume, tipul nou de viaţă care se va instaura şi care se va baza pe noua energie, este mai greu sau imposibil de asimilat de către fiinţele mai în vârstă, care nu au reuşit să evoluieze suficient până la această oră şi care nu ar mai putea face faţă unor încercări mai dure care necesită un corp sănătos şi plin de vigoare. Soluţia pe care o aleg sufletele lor este una plină de înţelepciune şi care le asigură evoluţia fără a fi supuse unor suplicii inevitabile în viaţa actuală de pe planetă.
Cei tineri, nedeformaţi de obiceiurile societăţii, de vechile metehne moştenite din generaţie în generaţie, se pot adapta mai uşor noilor cerinţe ale Noii Ere. În plus, cei care, la nivel de suflet, hotărăsc să plece, beneficiază, să zicem aşa, de un bonus în evoluţia lor, deoarece, prin „sacrificiul” lor, dau o mână de ajutor planetei şi omenirii în drumul lor către dimensiunea următoare.

29. Deşi sperăm că nici unul dintre voi nu este prea îngrijorat în legătură cu unele previziuni catastrofice „iminente”, noi vă liniştim şi vă asigurăm că:
- NU VA FI NICI UN TSUNAMI DE 1000 DE PICIOARE, 
- Pământul nu se va ciocni cu niciun corp ceresc, care să-i producă avarii, 
- scurgerile radioactive de la uzina atomică de la Fukushima, Japonia, nu vor provoca moartea unor grupuri de populaţii, 
- nu va exista nici un eveniment major care să producă moartea unor mase mari de oameni,
- nimic nu va impune oamenilor de la suprafaţă să se refugieze în subteran, 
- lupta pentru libertate în ţările arabe nu va degenera într-un război global, nici măcar de amloare.
Toate aceste evenimente preconizate de unii nu se vor materializa deoarece planeta este acum destul de puternică, conştiinţa umană a crescut la un număr important de fiinţe umane, iar voinţa acestor doi factori nu va permite producerea unor evenimente catastrofale, la nivel global.

30. Popoarele din cea de a 3-a densitate vor progresa spre iluminarea spirituală universală la momentul potrivit fiecăruia dintre ele, grija voastră trebuind să se îndrepte spre evoluţia personală.

31. Mulţi se întreabă în ce zone ale vieţii se va deteriora situaţia prezentă şi în ce aspecte vor apărea mari greutăţi. Fără a enumera toate întrebările care ni s-au adresat, vom menţiona că ni s-au pus diferite întrebări în domenii precum: instituţiile financiare, acţiuni militare, radiaţii, organismele naţionale, persoanele fără adăpost, poluarea, legile nedrepte, impozitarea nedreptă, sănătatea precară, preţul benzinei, defrişările necontrolate, sursele regenerabile, sursele de energie, producţia de alimente şi de educaţia etc

32. Ne bucurăm să constatăm că începe să se schimbe în bine grija unora faţă de alţii, dorinţa oamenilor de a ajuta mai mult, creşterea compasiunii, dorinţa de transformare individuală în plan moral, comportamental şi spiritual.
Urmaţi-vă îndemnul inimii, faceţi ceea ce simţiţi că vă bucură sufletul şi inima! Promovaţi acţiunile de caritate pentru cei defavorizaţi, la nivel local sau comunitar.
Sunt multiple formele şi obiectivele acţiunilor care ar trebui întreprinse pentru redresarea unor stări de lucriri locale sau zonale în foarte multe domenii: poluarea, protecţia oamenilor nevoiaşi sau bolnavi, protecţia animalelor, grija pentru natură, igenizarea localităţilor, zonelor turistice şi cursurilor de apă, lupta împotriva drogurilor şi viciilor de orice natură etc.

33-34. Pe un plan mai înalt, faceţi-vă un obicei din a vizualiza lumea pe care o doriţi şi plasaţi-vă imaginar în ea ca un element activ, plin de viaţă şi iubire.Vizualizaţi-vă copiii şipe cei dragi ca fiind sănătoşi şi fericiţi în acea lume! Vedeţi aevea o lume mai dreaptă, mai bună mai sănătoasă şi mai iubitoare. Vizualizaţi cum domneşte armonia între om, natură şi toată creaţia lui Dumnezeu.
Suzanne
Nu subestimaţi puterea gândului şi a dorinţelor.
Lumile sunt creaţii ale întenţionării, ale gîndului. Nu uitaţi că IUBIREA este cea mai puternică energie din întreaga creaţie!

Vă transmitem găndurile noastre de iubire şi nu uitaţi că niciodată voi nu aţi fost singuri. Deşi nevăzuţi, noi suntem mereu lângă voi.

Matei.

SURSA : www.matthewbooks.com
(C.M.)

duminică, 12 iunie 2011

Valuri tsunami de 1000 de picioare.


(9 iunie 2011; channeler: Crystalai)

Dau această scurtă atenţionare, urmând ca mesajul integral să-l transmit ulterior. Este important ca un număr cât mai mare de oameni să cunoască din timp ceea ce urmează.
După 15 iunie, Japonia va fi acoperită în marea ei majoritate de apele oceanului. Scufundarea Japoniei se va face la mare adâncime, până la sprijinirea de placa Atlantidei. Pe măsură ce voi primi informaţii, le voi difuza cu promtitudine în întreaga lume. După ce Japonia va fi fost scufundată, un val uriaş, înalt de 1000 de picioare (308,4 m) se va forma şi va lovi coasta de vest a Americii de Nord, în special Alaska, Canada, Oregon, California, Mexicul, dar şi coasta de vest a Americii Latine. Valul care a lovit Japonia data trecută a fost de 30 de picioare (9,2 m). Cel care va veni va fi de 1000 de picioare. Viteza cu care se va deplasa acest val va fi de 1000 mile/h (cca 170 km/h).

Va fi lovit puternic statul Washington, dar mai ales Seattle.  Se vor produce cutremure resimţite mai ales de zona Seattle şi de Nordul Californiei. Nu va scăpa neatinsă de furia valului uruiaş nicio zonă de pe coasta de vest a Americii. Los Angeles-ul va fi lovit puternic de cel puţin două ori.
San Francisco şi L.A. vor fi distruse complet. Valurile uriaşe se vor îndrepta apoi către Santa Rosa şi Sacramento. Până la sfârşitul anului Las Vegas-ul se va afla sub ape. Toate oraşele care nu se află amplasate la peste 1000 de picioare altitudine, sunt în pericol de a fi acoperite de ape.
Cei aflaţi în perioada aceasta în Hawaii ar fi bine să se întoarcă sau să nu plece către această zonă deoarece atât Hawaii cât şi toate insulele Oceanului Pacific din această arie vor fi acoperite de apele oceanului, din cauza valurilor uriaşe care se vor forma. Cei aflaţi în Hawaii, şi nu pot păleca, sunt sfătuiţi să se retragă urgent pe munţii cei mai înalţi ai insulei şi să aştepte redresarea situaţiei care va avea loc la începutul lunii iulie.
Toate insulele din jurul Australiei se vor scufunda. Mexicul va fi, în marea lui majoritate, acoperit de ape. Deasemenea zonele Baja, Ecuator, Panama nu vor scăpa neinundate.
Tot în acest an, dar mai târziu, cu acelaşi tip de distrugere se va confrunta şi coasta de Est a Americii, inclusiv New York-ul, care se vor afla sub ape. Cronologic, va urma Europa şi apoi India, care vor fi acoperite majoritar de ape.

În această perioadă greu lovită, îşi vor face, în sfârşit, apariţia multele nave spaţiale extraterestre care până acum au monitorizat planeta de la distanţă, din atmosfera înaltă a Pământului.
Ei sunt aici şi vor coborâ pe sol pentru a ajuta civilizaţia umană, care va mai rămâne, să se redreseze şi să se reorganizeze pe principii sănătoase existenţiale, fără tirani, guvernanţi hoţi sau nepricepuţi şi fără patroni care să exploateze munca altora.

Toate acestea nu le vor înfăptui cei veniţi, deoarece ei nu au permisiunea să intervină, dar vor consilia fiinţele umane îndrumându-le ce şi cum trebuie să acţioneze pentru a edifica o nouă lume, a iubirii, dreptăţii şi abundenţei.
Ei vor fi alături de noi pentru a ne ghida şi proteja. Ne vor pune la dispoziţie întreaga lor tehnologie înaltă cu care să putem pune pe picioare o economie sănătoasă, nepoluantă şi care să folosească surse alternative de energie, care să nu pună în pericol planeta sau civilizaţia de pe ea.

Ei vor putea, totuşi, interveni direct numai dacă pământenii le-o vor cere în mod expres.

Până în 2013, mulţi pământeni vor fi vizitat deja navele lor spaţiale.

Namaste,
Crystalai

Nota: În ceea ce mă priveşte, aştept părerea lui Matei, care, în timp, s-a dovedit cea mai exactă.
(C.M.)

joi, 9 iunie 2011

De la nava spaţială Athabantian.

Mesaj Andromedan şi Pleiadian
(6 iunie 2011; channeler: Mark Kimmel)

Mesajul pe care dorim să vi-l transmitem este de maximă urgenţă. Evenimentele viitoare care vor duce în final la transformarea Pământului se vor accelera. Următoarele luni vor aduce evenimente cu efecte dintre cele mai distructive. Densitatea şi intensitatatea acestor manifeastări vor creşte pentru ca planeta să se poată încadra în timpul care a mai rămas până la aliniere. Se vor produce cutremure, erupţii vulcanice, tsunami, intemperii dintre cele mai severe. În plan civilizaţional, veţi constata mai multă instabilitate a guvernelor, falimente bancare şi corporatiste, frământări şi schimbări în cadrul religiilor şi în domeniul social.
Toate acestea au o mare probabilitate de a se manifesta.

Acest grandios proiect depăşeşte puterea voastră de înţelegere. Din cauza neînţelegerii adevăratului proces prin care treceţi, guvernanţii voştri, conducerea băncilor, corporaţiilor, bisericilor vor face încercări disperate de depăşire a acestor situaţii. Însă, toate aceste eforturi vor fi inutile, deoarece tot ceea ce s-a creat pe baza vechilor energii nu va putea supravieţui. Bogăţiile, puterea politică şi economică, relaţiile, vor dispărea, fără a li se putea schimba cursul către anihilare.

Ceea ce vedem noi că se va întâmpla în sistemul vostru planetar depăşeşte chiar şi previziunile de mai sus. Veţi trece printr-un haos teribil deoarece aceasta este o etapă necesară şi inevitabilă pentru a putea pune bazele unei existenţe minunate într-o dimensiune superioară. Cei care înţeleg şi doresc viitorul care vi se pregăteşte, pot să nu fie afectaţi deloc sau foarte puţin de aceste evenimente catastrofice, dacă se vor strădui şi vor reuşi să-şi crească suficient frecvenţa de vibraţie, în aşa fel încât ceea ce se va produce în domeniul vibraţiilor joase, să nu-i atingă. Fiinţele umane care se vor manifesta prin iubire, adevăr şi compasiune vor ajunge dincolo, în tărâmul iubirii, frumuseţii şi abundenţei.

De acum încolo, evenimentele se vor precipita cu o viteză chiar mai mare decât cea cu care sunt obişnuite agenţiile voastre de informare. Sursele din care se alimentează mass-media vor încerca deformarea realităţilor urmărind ascunderea stărilor de fapt. Dar această politică de muşamalizare nu va face decât să lase ca bulgărele insolvenţei să crească, în final, ajungându-se la stări explozive.
Anumite persoane din rândul celor care guvernează lumea voastră, unii şefi de guverne, de corporaţii, sunt la curent cu desfăşurarea evenimentelor prezente şi viitoare, deoarece primesc informaţii de la bazele secrete plasate pe Lună şi pe Marte. Este posibil ca mulţi dintre voi să nu credeţi; asta însă este treaba voastră, noi avem datoria conştiinţei de a vă spune adevărul. Ei ştiu, de asemenea, că printre voi există fiinţe din alte lumi mult mai avansate spiritual şi tehnologic decât pământenii. Ei au fost informaţi că delfinii şi balenele sunt posesori ai unor inteligenţe native care depăşesc cu mult fiinţa umană.

NASA nu împărtăşeşte ceea ce ştie despre navele spaţiale grupate în jurul planetei, despre informaţiile pe care le primeşte de la staţiile secrete de pe Lună, despre impactul pe care razele solare îl au asupra sistemului vostru planetar. CIA nu vorbesţe despre pulverizările pe care le face în straturile înalte ale atmosferei pentru a influienţa şi determina starea vremii. Cei care conduc lumea se fac că nu cunosc ce este cu aceste schimbări intempestive ale vremii, cu cutremurele, tornadele, furtunile de tor felul. Multe dintre ele sunt necesare şi inevitabile deoarece, Pământul, în drumul său spre dimensiunile superioare, trebuie să se purifice, alfel nu-şi poate creşte vibraţia. Altele însă sunt acţiuni ale celor care domină de mult lumea voastră şi bogăţiile planetei. Ei acţionează împotriva umanităţii pe care o vor mai puţină şi mai docilă.

Băncile ascund adevărul asupra situaţiei de fapt în care se află pentru a nu-şi diminua profiturile şi influenţa. Situaţia precară în care se află nu le împiedică să strângă în continuare capital în interesul unor grupuri restrânse. Rezerva Federală creează bani din nimic, mărind masa monetară fără valoare pentru cei care se mai lasă încă păcăliţi de bănci. Trezoreria SUA imprimă pe bandă valută fără acoperire, ascunzând prin zeci de modalităţi starea de fapt.

Cu referire religiile lumii voastre, se poate spune că ele reprezintă o altă găselniţă prin care oamenii obişnuiţi să-şi plătească credinţa lor sinceră în Dumnezeu. Dogmele bisericeşti nu mai au de mult nimic cu sfinţenia şi frica de Dumnezeu, ele au devenit capcane de prins enoriaşi cît mai mulţi, care să mărească averile bisericii şi înalţilor prelaţi. La nivelul cel mai înalt, Biserica catolică, de ex.,cunoaşte că ceea ce propovăduieşte nu face decât să menţină în ignoranţă credincioşii, care, aburiţi de discursul religios, sunt ţinuţi mereu în necunoaşterea adevărurilor universale şi cosmice. Prin ceea ce propovăduieşte, biserica doreşte ca fiinţa umană să se simtă păcătoasă şi nedemnă de iubirea lui Dumnezeu.
Cu de la ea putere, biserica se interpue între Dumnezeu şi credincioşi, inducându-le ideea că dacă vor să se mântuiască, singura cale de a-şi spăla „păcatele” este să apeleze la sfatul slujitorilor bisericii.
Nu este mai puţin adevărat că în toate domeniile existenţei umane, inclusiv în biserică, se găsesc şi adevăraţi slujitori cedincioşi, bine întenţionaţi, care fac tot ceea ce le dictează dreapta credinţă pentru a-şi ajuta aproapele, în strădania lui de a se apropia de Divinitate. Din păcate, aceştia nu sunt prea mulţi, iar cei care sunt au parte de un tratament care să-i determine să se alăture armatei profitorilor.
Voit sau din ignoranţă, multă lume acceptă şi se raliază interpretărilor greşite, deformării adevărului, deturnării atenţiei de la realităţile sociale, economice, spirituale etc. Cei care au interesul să o facă şi-au dezvoltat trusturi puternice mass-media, nu pentru informarea ci pentru dezinformarea oamenilor. (Nota C.M.: Dan Puric spune că cel care refuză oferta mass-mediei este neinformat, iar cel care o acceptă, este un om dezinformat!).
Atunci unde trebuie căutat şi găsit adevărul? În inima si sufletul nostru. Cine trăieşte într-o stare permanentă de iubire, de acceptare, cine dedică o parte din timpul său meditaţiei şi creşterii spirituale a fiinţei sale, îşi creşte frecvenţa de vibraţie, zonă în care se află adevărul..

Cei care-şi zic Iluminaţi au pus în mişcare forţe şi tehnici care ar fi putut distruge lumea voastră de mult, dacă nu ar fi intervenit civilizaţiile dezvoltate ale universului care să stopeze şi să anihileze încercările forţelor răului.
Noi, cei din planurile înaltelor vibraţii nu vom permite niciodată ca omenirea planetei voastre să fie distrusă de Illuminati. Tot ceea ce aceştia fac, sau încearcă să facă, pe Pământ este strict monitorizat de noi, pentru a interveni prompt atunci când se pregătesc acţiuni de distrugere.
Trendul crescător al vibraţiilor planetei Pământ şi ale din ce în ce mai multor fiinţe umane ne ajută mult în lupta noastră cu forţele universale ale răului. Curăţarea planetei de negativitate impune însă, mai ales în această perioadă extraordinar de importantă, producerea unor fenomene destul de neplăcute dar inevitabile pentru fiinţa umană. O perioadă, vă veţi mai confrunta cu tot felul de intemperii, cutremure, erupţii vulcanice etc. dar, cu fiecare zi, vă veţi apropia tot mai mult de momentul în care saltul se va produce şi cea de a 3-a dimensiune vă rămâne o amintire de coşmar.

Cum va arata această noua civilizatie pentru care vă pregătiţi? Pământul va apărea destul de diferit faţă de ceea ce cunoşteaţi. Înalta lui vibraţie îi va conferi o nouă strălucire în care cei care vor trăi, vor avea o viaţă de bucurie, satifacţie şi abundenţă. Veţi trăi într-o lume fără constrângerile celei de a 3-a dimensiuni iar bolile şi îmbătrânirea nu vor mai exista. Civilizaţiile avansate ale universului vor ajuta cu tehnologia lor înaltă să vindece rănile Pământului, care acum este atât de poluat, otrăvit, răscolit şi stors de substanţele lui vitale.
După intrarea într-o dimensiune superioară, procesul de vindecare şi transformare se va desfăşura gradual, timp în care fiinţele se vor adapta noilor condiţii de viaţă, noilor concepţii existenţiale.

O întrebare s-ar putea pune şi anume dacă vechile şi prezentele guverne vor accepta să se transforme într-atât în cât să intre într-un proces evolutiv care să le salveze de la dispariţie. Aşa cum observăm noi, se pare că guvernanţii nu vor renunţa la privilegii, ceea ce le va atrage dispariţia. Prin urmare, vom vedea că guvernele existente vor cădea în continuare, sub presiunea curentului înnoitor care este alimentat cu alt fel de energie.

În ceea ce priveşte structura ADN-ului, fiinţele umane vor cunoaşte 12 spirale ADN, nu două câte există la majoritatea oamenilor în prezent. Organismul uman, cu structura pe bază de carbon, nu va mai putea exista şi el va fi înlocuit cu structura cristalină (siliciu).
În noile guverne care se vor forma, nu vor putea fi cooptate decât fiinţele cu structură cristalină şi ADN cu 12 spirale. Oricum, numărul celor care vor forma noile guverne va fi foarte mic, nemaiexistând birocraţie şi tot felul de încrengături ministeriale.

Vor funcţiona altfel de şcoli, cu progame de învăţământ total schimbate. Şcoala nu va mai fi inutilă şi stresantă ci locul unde copiii voştri vor merge cu multă plăcere şi multă utilitate.
Lumea nu va mai avea nevoie de poliţie sau de forţe militare. În schimb, cercetarea va fi extrem de extinsă. Lumea se va conduce după câteva legi care să reflecte legile univesal valabile.
Justiţia ne va mai exista, deoarece nu vor mai exista procese. Un grup restrâns de oameni de cea mai înaltă probitate morală, cunoscători desăvârşiţi ai firii umane, vor intermedia puţinele diferene care ar mai putea apărea între oameni.

Mark Kimmel
Dragii noştri fraţi, vă îndemnăm să vă găsiţi din ce în ce mai mult timp pentru a vă asculta inima şi sufletul, pentru a medita şi contempla, pentru a face fapte bune ;i pline de iubire. Obiectivul vostru principal trebuie să fie strădania de a vă ridica nivelul vibraţional al fiinţei voastre, şi aceasta se poate obţine numai dacă veţi renunţa la stres, la necinste, la spirit de acumulare materială şi veţi căuta mereu starea de echilibru, adevărul şi iubirea.
Noi credem că aceia care trăiesc acum pe Pământ sunt nişte privilegiaţi căci ocazia pe care o au acum de a evolua cu mare viteză este una rarisimă.

Ne manifestăm plăcerea de a vă fi comunicat cele de mai sus garantându-vă că vă bucuraţi de iubirea noastră necondiţionată.
Până data viitoare, vă salutăm cu multă dragoste: Adrial, Bren-Ton, Justine şi Moraine, toţi din Andromeda precum şi Zepher din Pleiade.

SURSA: http://cosmicparadigm.com
(C.M.)

luni, 6 iunie 2011

UN MESAJ DE LA LORD SANANDA(Iisus)(31 martie 2011; channeleri: Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings)

Ivor este adâncit  în rugăciune.
Sananda: Văd lângă mine un „miel” adorabil (Lângă Sue era aşezat căţeluşul ei, Tammy) Sunt pe deplin stabilizat în acest mediuum.
Vă spun bună dimineaţa şi vă mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să ne reîntâlnim, în condiţii destul de acceptabile, faţă de ultima întâlnire. Bate un vânt puternic, dar, fără îndoială, nu ne va deranja în această călătorie. Acum, haideţi să începem cu întrebările puse de prietenii mei. Cred că este potrivit să facem astfel.
Sheila: Doamne, pot pune mai întâi întrebarea de la Sue? Ea doreşte să te întreb:Cu toate informaţiile care au circulat şi circulă de foarte multă vreme, despre "Răpire" (Nota C.M.: Cred că se referă la faptul că trupul lui Iisus n-a mai fost găsit în mormânt), cum vom reuşi ca aceaste comunicări să fie crezute de oameni? 
 Sananda: Dificultatea constă în faptul că cei care ajută la răspândirea informaţiilor despre aşa-numita "Răpire", care, în esenţă, nu este atât de diferită, ca metodă, de cea a Înălţării, se bazează  pe existenţa şi larga popularitate pe care a obţinut-o în timp această carte numită Biblie, cartea de căpătâi a Creştinismului. Ea este considerată sacră şi de necombătut.
La nivel global, Creştinismul mai este încă cel mai mare sistem religios pe care l-a cunoscut omenirea. În timpul care s-a scurs de la acele evenimente, cu 2000 de ani în urmă, conţinutul Bibliei a fost de multe ori deformat pentru a răspunde mai bine intereselor unora. Astfel, au fost introduse în Biblie părerile şi credinţele unora, care au deformat realitatea, din interes sau din necunoaştere. Ce pot să spun este înainte de această dată vă voi da un mesaj la nivel mondial care va bucura inimile celor care nu ştiu ce să mai creadă, sunt în derivă, în ceea ce priveşte credinţa lor.
Sheila: Cred că te referi la data de 21 mai !?  
Sananda: Da. Voi explica de ce Răpirea nu s-a întâmplat, voi explica cât mai clar şi pe cât de concis o pot face, astfel ca ceea ce se va întâmpla în Planul Înălţării (Ascensiunii), să fie cât mai bine înţeles de oameni care să devină convinşi că această comunicare unică reprezintă purul adevăr, adevăr care nu s-a spus deloc în această lungă perioadă.
Unii vor zice: "aşteptăm şi să vedem!", dar există si un interes evident mulţi oameni citesc informaţiile care se difuzează la nivel global, astfel încât este de presupus că multă lume va începe să se dumirească.
Sheila: Multumesc! Au fost câteva comentarii făcute de două persoane pe site-ul nostru. Primul dintre ele este de la o doamnă cu numele de Dawn. Ea intreabă: "Se pare ca Noul Pământ şi viaţa pe acest Nou Pământ vor fi foarte asemănătoare cu ceea ce m-am aşteptat că se va întâmpla atunci când mori (îţi părăseşti corpul uman). Poţi să ne spui dacă există diferenţe? 
 Sananda: Da, Înălţarea (Ascensiunea) va fi diferită în măsura în care Planul Ascensiunii va avea loc la o scară mult mai mare. Oamenii care nu vor putea vedea esenţa, sufletele celor dragi, călătorind în corpore, vor pleca într-o dimensiune diferită. Aceasta nu pentru că au ajuns la sfârşitul vieţii lor fizice de pe Pământ conform programului de viaţă care se încheie, în urma unei îmbolnăviri sau accidente. Aceste suflete vor accede la un corp de lumină.
În unele cazuri, în timpul ascensiunii veţi putea vedea ce se întâmplă în jurul vostru şi în întreaga lume, dar aceasta doar în situaţia în care transferul se face la o scară mult mai mare, adică nu va fi vorba doar de câţiva oameni. Sigur, nu toţi vor fi grupaţi în acelaşi loc: de ex., 50 vor putea fi din localitatea voastră, alţii 100 din Australia, alţi 1000 din Noua Zeelandă etc. Cam aşa se va întâmpla.

Tărâmul pe care veţi merge va avea unele asemănări cu ceea ce ştiaţi, însă viaţa se va trăi la altă intensitate, altă cunoaştere şi marea majoritate a ceea ce veţi vedea va fi, totuşi, de o factură diferită, neîntâlnită de voi până acum.
Sheila: Dar Cerul ne va apărea diferit de ceea ce vedem acum pe firmamnent?
Sananda: Oh, da! Acesta va fi diferit.
Sheila: Ne poţi spune mai multe despre ultimele zile ale pământului nostru? Referirile biblice sunt un pic cam neclare, în această privinţă. 
Sananda: Biblia deţine multe adevăruri, multe cuvinte care au fost rostite, multe viziuni care se referă la ultimele zile ale Pământului, însă totul este scris destul de dezordonat şi fracţionat, cu o codificare arhaică; acesta este scopul venirii mele în timpurile actuale ale acestei epoci.
Primul motiv se referă la Mama Pământ, planeta în sine, cea pe care mergeţi, care a avut suficient de suferit. Ştiţi foarte bine că această mamă ocrotitoare a fost suprasolicitată de către fiinţa umană.
Aţi cam pus-o pe butuci! Nu mai există suficiente alimente să vă hrănească, nu mai există suficient combustibil cu care să vă încălziţi locuinţele şi să vă desfăşuraţi multiplele procese de producţie şi fabricaţie de care aveţi (şi, mai ales, nu aveţi) nevoie, plăcile tectonice nu îşi mai păstrează stabilitatea, mişcarea lor generând cutremure.
În Biblie se spune că în ultimele zile pământul se va crăpa şi mulţi oameni vor fi înghiţiţi de hăuri. Această afirmaţie este un nonsens, căci pământul nu-şi va distruge singur viaţa pe care a ocrotit-o totdeauna. Desigur, pot fi erupţii din care se va ţâşni apă, abur, cenusă vulcanică etc. dar acestea vor fi punctuale, nu de mare generalitate. Eu vin acum să explic de ce frecvenţa acestor cataclisme este în creştere.
Al doilea motiv pentru care am venit este să dau o explicaţie pe înţelesul tuturor celor care vor să asculte. Mulţi oameni de ştiinţă au încercat să descifreze capitolele biblice referitoare la Apocalipsă. Unii dintre ei au vorbit despre fiara cu 7 capete, căzând de acord asupra semnului fiarei.  
Am să vă descriu pe înţelesul fiecăruia dintre voi semnificaţiile acestor afirmaţii.
Pământul va prelua fiinţele sale iubite şi le va ocroti, dacă ele vor decide să-l urmeze. În acelaşi timp, ele vor beneficia şi de ocrotirea Mea. Pământul se va plasa într-un loc nou în forma actuală dar voi nu veţi mai păstra exact forma în care vă aflaţi acum şi aceasta deoarece mulţi oameni au simţit şi au crezut (sub influenţa bisericii) că nu sunt demni, că numai cei foarte credincioşi pot ajunge în Rai, că ar trebui să fie adevăraţi sfinţi pe Pământ, pentru a ajunge în cer. Aceasta i-a făcut să arate altfel decât ar fi trebuit. În cei 33 de ani, cât am trăit în corp uman pe Pământ, şi în final câteva săptămâni după moartea mea, am înţeles că trupul este ceva pasager, ceva care te reprezintă doar într-o viaţă.
Ivor: Mulţi pun între ghilimele afirmaţia că atunci când vei reveni pe Pământ vei fi în formă fizică.
Sananda: Eu voi veni într-o formă pe care oamenii s-o vadă şi s-o recunoască. Toţi mă vor putea vedea în carne şi oase. Prezenţa mea va fi premergătoare luptei care se va da între lumină şi întuneric. Fără discuţie, lumina va ieşi victorioasă. În Biblie acest fapt este interpretat ca Armaghedon, bătălia finală, atunci când Iisus va alunga pentru totdeauna îngerii căzuţi, împreună cu Lucifer, mentorul lor.

Ceea ce auziţi acum este adevărul pe care trebuia să-l cunoaşteţi, însemnând că, în versiunea modernă, eu voi veni, voi alunga boala, voi alunga corupţia, voi alunga ura, voi alunga toate intenţiile de război. Lumina va copleşi întunericul şi da, Lucifer, cel care a fost cândva lângă tronul meu şi a căzut din har împreună cu prozeliţii săi, va fi alungat din nou acolo unde nimeni nu va mai putea da de el vreodată.
În creştinism, şi vorbesc despre creştinism deoarece mulţi dintre cei care citesc acest mesaj au o pregătire sau credinţă în religia creştină, conceptul Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) este acceptat şi propagat. Oamenii de ştiinţă, mulţi cercetători ai Bibliei,  creştinii, bisericile, profesori, teologi, etc, vor înţelege Duhul Sfânt, şi care este esenţa Mea, dacă doriţi. Duhul Sfânt, este energia Mea zdrobitoare care se propagă şi asupra Pământului vostru. Se regăseşte în tot ceea ce cineva face bun, cu iubire, este în tot ceea ce este frumos, este acel sentiment înălţător care vă dă aripi, credinţă şi bucurie. Eu sunt aici, în spirit, iar în ultimele zile mă voi dezvălui vederii voastre, ca o fiinţă din carne şi oase, ca şi voi.
Am răspuns întrebării tale, frate drag?
Ivor: Da, îţi mulţumesc, dragă Maeste! Mulţi oameni spun: "Noi aşteptăm cea de a doua venire." Eu vreau să le spun: "Stop, uite, El este deja aici".
Sheila: Am câteva întrebări pentru tine draga Maestre, dacă mi-ai permite!.
Dragul Appel spune "Apreciez sugestiile tale pentru mine în tehnicile vindecării. Aş dori să întreb de ce tehnici avem nevoie pentru a ne accelera pregătirea, pe ce ar trebui să punem accent?
Sananda: Dragul meu frate, Appel, eu sunt foarte mulţumit te-ai decis să găseşti un vindecator şi sper vei beneficia din plin de acest lucru. Pregătirea pe care ar trebui s-o faci este legată de ce ar trebui întreprins pentru a te conecta complet la Energia Universală, şiînveţi -ţi deschizi mintea spre toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău şi la nivel global, chiar în curtea ta (aşa cum a fost cazul) şi să fii sigur ai înţeles pe deplin aceste lucruri, iar dacă nu reuşeşti să ai o înţelegere completă, să ceri, în timpul meditaţiei, ajutorul Ghidului tău Spiritual. Asta e tot ce am pentru tine, fratele meu..
Sheila: Dragă Maestre, potrivit ziarelor noastre, s-au descoperit în Iordania câteva cărţi din plumb şi s-a spus că ele vor aduce multe noutăţi şi modificări în credinţa Creştină. Spune-ne despre ce este vorba.
Sananda: Acestea sunt tăbliţe scrise aproape cu două mii de ani în urmă, şi se referă la  partea pierdută a Evangeliilor, despre care s-a mai scris în ziare cu ceva timp în urmă.. Da, aceste documente vor face lumină în unele evenimente neclare sau despre care nu existau date. Ele vor ajuta la aflarea adevărului de către creştini. Aceste scrieri sunt lăsate de acei oameni care au fost martorii unor miracole făcute de mine, de adepţii şi discipolii mei, după ce eu m-am despărţit de ei, pentru a merge în India şi în alte locuri. Sunt cuprinse adevăruri şi dovezi incontestabile despre care lumea va vorbi de acum înainte.
Sheila: Dragă Maestre, todeauna s-a spus am fost făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; este adevărat?
Sananda: Eu sunt făcut după chipul Său, aceasta este o imagine. El a creat acest chip pe care l-a găsit plăcut. Oameni, profesori, cercetători, mulţi alţii, de-a lungul secolelor, au crezut că singura diferenţă între oameni şi animale este că ele merg pe patru picioare, nu pot vorbi şi au un alt tip de minte. Asta este adevărat, dar, de asemenea, motivul pentru care Tatăl meu, Creatorul, a făcut imaginea bărbatului şi femeii asemănătoare cu ceea ce i-a plăcut, a fost că nu era necesar ca voi să mergeţi în patru labe în tot restul existenţei voastre, ca fiinţe superioare. A fost important aţi evoluat, astfel încât imaginea în mintea Lui, atunci când El a creat întregul Pământ, a fost ar putea exista o specie mai puternică, care să-şi găsească drumul spre evoluţie; şi voi chiar asta aţi făcut: aţi găsit drumul vostru care v-a deosebit de primate, urmându-vă linia evolutivă proprie. Făcând o paralelă, gândiţi-vă la cei care nu s-au trezit pentru a ajunge la înţelegerea vieţii spirituale. Gândiţi-vă la ei ca fiind doar parţial evoluaţi, la ei care abia încep să se ridice, şi realizaţi că voi îi puteţi ajuta să evoluieze.

Ivor: Părerea mea, dragă Maestre, este că multe animale au inteligenţa mai mare decât a multor oameni, dacă socotim după ceea ce fac aceştia.
Sananda: Da, chiar aşa este; de multe ori animalele arată calea care ar trebui urmată de om, şi, desigur, că este minunat, dacă puteţi accepta faptul că animalele au o inteligenţă. Multor fiinţe umane aceasta le lipseşte. Spiritual, animalele vă sunt superioare deoarece trăiesc mult mai mult în deplină concordanţă cu natura, cu pământul şi cu spiritul său. În sălbăticie, animalele înţeleg mai bine manifestările naturii şi rotaţia anotimpurilor şi se adaptează acestor condiţii pentru a supravieţui şi a procrea. Reareori un animal de pradă ucide mai mult decât îi este necesar pentru a supravieţui şi a-şi creşte puii. Omul ucide din plăcere sadică, făcând din asta un sport, sau ucide cât mai mult pentru a-şi permite să mai şi vândă.
Ivor: În unele dintre experienţele pe care le-am avut, dragă Maestre, am avut tangenţe cu animalele de muncă, încercând să aflu câte ceva şi despre spiritul lor.                     
Sananda: Ele sunt plasate adesea în locuri unde stârnesc curiozitatea celor care le întâlnesc. Sufletul tău a avut experienţe în care ai dus un câine sau o pisică în locuri dezolante pentru a le înţelege comportarea.
Ivor: Nu am să-ţi  spun ce mediuum m-a influienţat atunci când am rugat-o întrebe un  cal
Sananda: Eu pot să cred, pot să înţeleg. Mai ai şi alte întrebări?
Sheila: Atunci când Ivor a revenit la viaţă, aflat în spital fără cunoştinţă. Cred că în acele ore a fost ajutat să revină la viaţă, dar nu sunt sigură.
Ivor: Înainte de a mă trezi din acel somn, fusesem, cred, în moarte clinică!
Sananda: Ei bine, ai fost, pentru că îţi părăsiseşi corpul fizic. Ti s-a părut că au trecut doar câteva minute dar, în realitate, ai lipsit câteva ore bune, timp în care corpul intrase în moarte clinică şi se răcise. În acel timp creierul tău a fost pus în stare de somn. În final, sufletul tău a decis să se întoarcă în corp. În acele momente, multe fiinţe te-au ajutat să revii. Oricum, acea experienţă nu a fost dureroasă.
Ivor: M-a ajutat să am experienţa reconectării la corpul fizic, toată povestea durând aproape 12 ore, până mi-am refăcut toate conexiunile. În momentele când mi-am părăsit corpul am văzut de la nivelul tavanului pe cei care-mi asistau trupul. Când am revenit, am râs în sinea mea văzând cum ei se luptau pentru reanimarea corpului meu. Am regăsit salonul de spital plin de alte fiinţe nemateriale, unele agăţate de tavan.
Sheila
Sananda: Spitalul este un loc foarte neplăcut pentru cei foarte sensibili. Ar fi interesant de a intra într-o şedinţă de clarvedere în clădirea unui spital unde mor frecvent oameni. S-ar putea vedea, în acest fel, cum unele suflete mai bântuie în zonă deşi ar fi trebuit ca de mult să se fi ridicat în sferele mai înalte, către lumină.  Mulţi dintre aceştia realizează cu întârziere că nu se mai află în corpul lor de carne.

Acum, prietenii mei, dacă nu mai aveţi şi alte întrebări, voi încheia această întâlnire, mulţumindu-vă pentru prezenţă şi interesul pe care l-aţi dovedit. 
Vă ofer iubirea şi binecuvântarea mea.
Sananda.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)