”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 11 mai 2011

TRANSFORMĂRI AKASHICE- Anul 2012


(13 April 2011; channeler: Jen Eramith MA )


La ce schimbări fizice ne putem aştepta în anul 2012?
Schimbările fizice care vor avea loc în cursul anului 2012 se referă la  procesul de conştientizare a oameilor. În unele situaţii voi aţi putut observa deja cum anumite informaţii primite prin iluminări individuale vorbesc despre procesul ascensionării fiinţelor umane şi a planetei, având ca limită de timp anul 2012. Acest proces de înţelegere şi edificare va continua şi în acest an. Pe parcursul acestei scurte perioade de timp se vor produce multe ajustări ale corpurilor fizice.Unele dintre aceste modificări vor rămâne neobservate la nivel individual, dar ele vor exista şi se vor accentua. În cele ce urmează, voi menţiona unele dintre aceste modificări şi alinieri..
Astfel, vor apărea anumite schimbări în regimul perceptibil al temperaturii corpului fizic. În unele scurte perioade, unii dintre voi vor avea senzaţia de răcire a corpului, de insuficientă căldură în corp sau, dimpotrivă, de exces de căldură, pe care veţi dori s-o disipaţi. Aceste stări de exces sau insuficientă căldură în corp, nu vor avea drept urmări o stare gripală sau febră, care să necesite tratament. Pur şi simplu aceste pusee apar şi dispar fără a lăsa urme asupra stării de sănătate. La unii dintre voi, asemenea modificări vor fi abia perceptibile, la alţi, intensitatea va fi de o anumită violenţă, oricum , neîngrijorătore.

O altă manifestare observabilă va fi fluctuaţia între anumite limite a greutăţii corporale, fără a exista o justificare legată de regimul alimentar, odihnă sau activitate.
Unii dintre voi veţi constata că v-aţi schimbat preferinţele alimentare şi că ceea ce până mai ieri era un aliment dorit, acum vă repugnă.
Tot astfel, unii dintre voi veţi începe să apreciaţi alt gust al mâncării sau băuturilor consumate (veţi vrea poate mai acru, mai puţin sărat, mai dulce etc.)
Creşterea stării alergice faţă de anumite alimente sau particule pe care le inspiraţi din mediu este un alt capitol unde veţi putea constata schimbări.

Toate aceste modificări îşi au explicaţia în transformările care au loc până la nivel de celulă ale corpului vostru, care se mută la un alt palier vibraţional şi părăseşte vechiul nivel de vibraţii. Căile voastre care privesc respiraţia, circuitul sanguin, limfatic, chimia corpului vostru fizic, biocâmpul energetic, traseele neuronice etc se află în procese de adaptare şi schimbare structurală profundă (Nota C.M.: În fond, toate apar ca urmare a trecerii fiinţei umane de la structura de carbon la cea de siliciu).
Fiecare dintre voi va avea propria sa poveste în privinţa modificării corpului său fizic, ocaziontă de perioada tranziţiei. Ca regulă generală în schimbările care se vor produce până în 2012 inclusiv, este necesitatea de a fi atenţi la tot ceea ce se întâmplă cu corpul nostru pentru a-i afla şi înţelege preferinţele şi a nu-l obliga să primească sau să se conformeze unor principii alimentare, de mediu, de muncă etc, altele decât cele pe care încearcă el să se stabilizeze. Onoraţi-vă corpul fizic căci el este templul în care Dumnezeu a admis să-şi depună scânteia!

O altă stare care poate apărea este legată de durerile de cap. Trebuie înţeles că toate modificările care au loc în restul corpului se centralizează şi se asistă de la nivelul creierului, care nu numai că trebuie să controleze şi să corelaţioneze aceste procese, dar trebuie să le facă „ din mers” în sensul că el însuşi trebuie să-şi adapteze structurile în aşa fel încât să poată ţine sub control fiinţa fizică pe care o are în grijă şi care, în totalitatea ei, este în schimbare. Asta explică şi inevitabilele migrene care pot apărea la unii dintre voi, cu intensităţi particularizate pentru fiecare. [ Nota C.M.: Creierul, şi alte organe care au funcţii precise în organism, sunt ca nişte fabrici (calculator, în cazul creierului) supuse ele însele unor lucrări de reformare, ajustare, amplificare şi înlocuire, fără ca activitatea lor de bază (procesul de fabricaţie, ca să zicem aşa) să înceteze. Celor care au lucrat în instalaţii „cu foc continuu” le va fi mai uşor să înţeleagă ce înseamnă să faci modificări într-o instalaţie în care procesul de producţie nu este întrerupt]
Înafara celor de mai sus, fiinţele umane pot să  mai acuze tot felul de alte stări de disconfort cum ar fi: dureri articulare, junghiuri „pe os”, stări de vomă, inapetenţă etc. Conştientizaţi-le, urmăriţi-le şi clasificaţi-le: sunt stări de boală sau fac parte din categoria celor care „nu au nici-o justificare” Dacă după un consult medical totul pare a fi în ordine, întroduceţi şi posibilitatea ca totul să facă parte din procesul de evoluţie în care fiinţa voastră se află.
Important este să priviţi cu deplină încredere că starea voastră este una „benefică” şi fiţi siguri că totul se va încheia fericit, la sfârşitul lui 2012, sau mai devreme.

Putem învăţa multe de la modul de manifestare al copiilor foarte tineri: la orce impact al trupului lor cu mediul în care de curând au intrat, ei se destind (adică se întind, cască, se răsucesc şi, uneori, scot şi câte un ţipăt). Este un mod de manifestare care-i face să se adapteze mai bine în noile condiţii şi să-şi recapete starea de echilibru. Trataţi cu bucurie orice simptom care vă încearcă pentru prima oară şi gândiţi că face parte din procesul vostru de transformare care, iată, contină..

În ce mod anul 2012 va creşte capacitatea noastră individuală de a contribui la creşterea Luminii şi Iubirii în lume ?
Aceasta este parte a procesului de înălţare a fiinţei umane până la încheierea anului 2012.  Momentul de la sfârşitul anului 2012 trebuie privit ca o stare de apnee, de non-respiraţie, de pauză între starea dintre expiraţie şi inspiraţie. Desigur, o mulţime de lucruri se vor întâmpla în anul 2012, dar va exista un moment acut, momentul dintre două respiraţii, momentul dinnainte ca noul născut să tragă în plămâni primul volum de aer dătător de viaţă. După acestă primă respiraţie, care va însemna certitudinea lui EU SUNT ACUM ŞI AICI, se va instala un calm, o linişte plăcută şi plină de iubire şi dorinţa de a trăi, stare pe care toţi participanţii la proces o vor trăi cu infinită bucurie. Nimic din ceea ce a fost trecut nu va mai semăna, nu se va mai regăsi, în acel prezent măreţ şi plin de promisiuni.  
Pe parcursul întregului an 2012 este de aşteptat ca să existe un vast proces al recunoaşterii şi recunoştinţei, al dorinţei de a fi iertat de cei cărora, la un moment dat, le-ai provocat o suferinţă, o nedreptate ( Nota C.M.: Sentimentul pocăinţei, al „spălării picioarelor”)
Fiecare dintre noi va fi dominat de dorinţa de a face bine, de a răspândi lumină şi de a aduce bucurie în sufletele tuturor.
Este de aşteptat ca sfârşitul lui 2012 să găsească majoritatea oamenilor plini de dorinţa de a contribui, pe măsura posibilităţilor fiecăruia, la binele general.
Acest sentiment răspândit la nivel global va aduce vindecarea pe planetă.

Este ceva ce trebuie să facem pentru a pregăti pentru anul 2012?
Da, deşi tot ceea ce trebuie facem pentru a ne pregăti pentru anul 2012 se referă la acelaşi set de preocupări care s-au impus şi până acum. Totul are ca prioritate creşterea CONŞTIINŢEI şi CONŞTIENTIZĂRII.
Toţi trebuie să ne supunem acestui comandament deoarece, cu cât procentul de angajaţi în procesul ascensiunii va fi mai mare, cu atât momentul va fi mai înălţător, saltul mai viguros şi bascularea mai eficientă.  
Nu vă bazaţi pe promisiunile altora, grija pentru tine, poartăţi-o singur. Când fiecare îşi va purta de grijă, cu siguranţă că se va consolida şi grija colectivităţii pentru fiecare.
Nu vă amăgiţi că băncile se îngrijesc de binele clienţilor lor, că guvernanţii sau şefii partidelor politice nu mai dorm noaptea de grija voastră ori că biserica nu-şi mai găseşte liniştea din cauza sărăciei materiale sau spirituale a enoriaşilor.
Ca să ajungeţi la binele general, trebuie ca fiecare să fie preocupat de grija pentru el şi pentru familia sa. Aceasta nu înseamnă egoism, este atitudinea care trebuie să există la fiecare dintre voi. Să ne înţelegem: nu susţinem că trebuie nu ne aducem aportul la binele general, ci doar spun că acest deziderat nu poate fi realizat decât dacă fiecare dintre noi avem în primul rând grijă de noi înşine. Când ţi-ai asigurat ceea ce-ţi trebuie (material şi spiritual) vei avea şi cu ce ajuta pe celălalt sau societatea. Mâna întinsă la guvern nu aduce bogăţie ci umilinţă, pauperizare şi dependenţă. Fiecare dintre noi poate să-şi găsească calea de a-şi asigura condiţia umană, dacă priveşte cu responsabilitate ceea ce ar putea să facă prin activitate onestă. Niciodată a lua din agoniseala altcuiva, a-ţi însuşi bunul altuia, nu a adus decât degradare morală şi materială, chiar dacă la început se părea că prosperă.

Pe de altă parte, omenirea trebuie să nu-şi adoarmă vigilenţa faţă de cei care nu au încetat să-şi menţină sau să-şi extindă dominaţia asupra altora, pentru a le lua bogăţiile (inclusiv mâna de lucru ieftină), prin ameninţarea cu folosirea unor arme de nimicire în masă. Oricât ai fi tu de paşnic, de corect şi de eficient, în a-ţi obţine cele necesare unui trai decent, nu va ajuta la nimic dacă alţii se vor pregătii să te lovească cu armament clasic sau nuclear. Aceasta înseamnă că trebuie să vă alăturaţi celor care pot face ca asemenea ameninţări să nu mai existe.
Trebuie consolidate cât mai mult organizaţiile şi activităţile care privesc sănătatea generală (Crucea Roşie), organizaţiile non-profit de asistenţă socială, învăţământul, justiţia incoruptibilă etc....În toate aceste forme trebuie avut în vedere perioada în care se află omenirea căci anul 2012 aproape ne „bate la uşă”.  
Anul 2012 se anunţă ca fiind unul în care vor avea loc mai multe dezastre, intemperii, calamităţi, mai mult sau mai puţin naturale. Asiguraţi-vă, în măsura în care vă este cu putinţă, că veţi putea traversa o perioadă de lipsuri materiale de strictă necestitate (surse naturale de apă, hrană, adăpost).

Anul 2012 va fi anul sârşitului lumii ?
Nu, în niciun caz. Pentru mulţi va fi încheierea programului lor de viaţă cu care au venit. Este adevărat că aceştia vor fi mai mulţi decât media de până acum. După ce vor fi participat la această perioadă de transformări, mulţi îşi vor atinge obiectivele, pentru a putea trece la o nouă etapă a existenţei lor.
Jen
Unele evenimente vor face ca grupuri mari de oameni să piară în acelaşi timp. Asemenea evenimente pot include şi un război de mai mare intindere (Nota C.M.: Dar nu nuclear). Din păcate, va exista un sentiment mai generalizat de teamă, care nu este tocmai ceea ce se doreşte într-o perioadă de sfârşit de ciclui, cum este aceasta. 
Inaltele Spirite ne sfătuiesc să ne păstrăm calmul şi să nu uităm că, de fapt, fiinţa umană este perpetuă şi nu a fost creată pentru a fi distrusă.

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu